گزارشی از تظاهرات علیه مضحکه انتخاباتی در سیدنی، تورنتو و استکهلم

گزارشی از تظاهرات علیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی در سیدنی

روز جمعه ۱۸ جون ۲۰۲۱ برابر با ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، همزمان با برگزاری مضحکۀ انتخابات ریاست جمهوری رژیم در ایران ، تظاهراتی توسط جمعی از فعالان سیاسی چپ و مخالف جمهوری اسلامی در مقابل ساختمان خانه ترک”تورک اِوی” در سیدنی – استرالیا برگزار شد.  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در سیدنی نیز یکی از فراخوان دهندگان این تظاهرات بودند که از ساعت ۹ صبح شروع و تا ۷ عصر به شکل پر شوری ادامه داشت.

در طول تظاهرات معترضین علیه نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی سخنرانی های متنوعی در دفاع از حقوق زنان، کارگران، در افشاء انتصابات های جمهوری اسلامی و محکوم کردن سران جنایتکارجمهوری اسلامی بویژه رئیسی -یکی از عوامل اصلی کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و سال ۶۷ و همچنین کشتار زنان، مردان ، جوانان و کودکان نوجوان در اعتراضات خیابانی – ایراد شد. در مدت زمان حضور معترضین در محل تظاهرات که ساعتها ادامه داشت عدم حضور رای دهندگان، در مقایسه با دوران های انتخاباتی گذشته، بسیار چشمگیر و هویدا بود. تعداد افرادی که آمدند بسیار ناچیز و در حد چند ده نفر بودند. در مواردی نیز خانم هایی با موهای بلوند و ماشین های مدل بالا می آمدند و برای دهان کجی به معترضین با بیشرمی دست تکان داده و وارد ساختمان می شدند. در این موارد معترضین با هو کردن این عناصر و فریاد بیشرف، بیشرف و پرستو ،پرستو جواب آنها را میدادند. با اینکه حضور رای دهندگان به شدت کم بود ولی شور و هیجان در تک، تک شعارهای معترضین نمودار بود و این خود انعکاسی از عدم شرکت اکثریت مردم در این مضحکه انتخاباتی و شکست و رسوائی جمهوری اسلامی و ولی فقیه جنایتکارش بود.

در این تظاهرات شعارهای گوناگونی فریاد زده شد که برخی از شعارها به شرح زیر بودند: “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “مرگ بر حکومت شکنجه” ، “مرگ بر حکومت ضد زن”، “جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده”، “انگشت به خون زده ات را چند فروختی”؟

دو مورد در تجمع امروز به چشم می خورد که  به عنوان تجربه باید بر آنها تاکید نمود. مورد اول برخورد پلیس در حمایت از عوامل و مزدوران رژیم و اقدام به اعمال مزاحمت و فشار بر فعالین شرکت کننده در اعتراض به مضحکه انتخاباتی بود. به این صورت که آنها از هر بهانه ای برای جلوگیری از شعار دادن و استفاده از بلندگو توسط معترضین استفاده کردند. در دو، سه موردی کار به تهدید معترضین توسط پلیس و اخطار مبنی بر این که نباید از بلندگو  استفاده بشود و… کشیده شد. اما مقاومت و اصرار معترضین به حق و حقوق قانونی خود در واکنش به بر پایی صندوق های رای گیری جنایتکاران جمهوری اسلامی در سیدنی، عملا پلیس ها را به نوعی عقب نشینی وادار کرد.

مورد دوم همکاری دو دولت فاشیستی یعنی ترکیه و جمهوری اسلامی بود. به این شکل که جاسوس خانه جمهوری اسلامی ساختمان خانه ترک “تورک اِوی” را برای مرکز رای گیری اجاره کرده بود. این مرکز توسط فردی اهل ترکیه اداره و سر پرستی می شود. گرچه روشن نبود که جمهوری اسلامی “به چه قیمتی” این مرکز را اجاره کرده اما چون این ساختمان در محله ای مسکونی و مذهبی در نزدیکی مسجد”اُبورن” که نماز جمعه نیز در آنجا بر گزار می شد، قرار دارد؛ انتخاب این محل از نظر عوامل جمهوری اسلامی به این خیال خام هم بود که در صورت نیاز با کمک نمازگزاران تُرک برای عقب زدن معترضین اقدام کنند. که البته تیرشان در این مورد نیز با این انتخابات مسخره و بی رونق به خطا رفت.  

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

جمهوری اسلامی ، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد!  ننگت باد!

زنده باد انقلاب!

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در سیدنی – استرالیا

شنبه ۱۹ جون ۲۰۲۱ برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

گزارشی از آکسیون علیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی  تورنتو – کانادا

روز پنجشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱ برابر با ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ تظاهراتی در شهر تورنتو در اعتراض به نمایش مسخره انتخاباتی جمهوری اسلامی بر گزار شد. این تظاهرات با فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق ایران و دیگر نیروهای انقلابی ، علیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی سازمان داده شده بود.

تعداد قابل توجهی از کمونیستهای آگاه و انقلابی و مخالفین رژیم در این آکسیون شرکت کردند و با حمل پلاکاردهایی که شعارهایی مانند “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “رای ما، سرنگونی جمهوری اسلامی” روی آنها نوشته شده بود، و با دادن شعارهایی علیه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی، تنفر خود را از جمهوری اسلامی بیان کرده و خواست کارگران و زحمتکشان آگاه و اکثریت توده های مردم ایران مبنی بر ضرورت سرنگونی دیکتاتوری حاکم را فریاد زدند.

تعدادی از رفقای مبارز و انقلابی افعانستان نیز در این آکسیون به چریکهای فدایی خلق پیوسته و بر اتحاد مبارزاتی خود و مردم مبارز و آگاه ایران تاکید کردند.

ایرانیان آگاهی که با اتومبیل از محل عبور میکردند نیز با به صدا درآوردن صدای بوق ماشین شان، از تظاهرکنندگان حمایت میکردند. عابرین نیز توقف میکردند و در گفتگو با تظاهرکنندگان، حمایت خود را از آنها و مردم ایران و بخصوص خانواده های شهدای راه آزادی در ایران بیان میکردند.  در جریان این حرکت تعدادی از معترضین با ایراد سخنرانی هایی به تشریح شرایط خفقان زده ایران و آگاهی مردم نسبت به بازیهای انتخاباتی اش پرداختند.

در شرایطی که جامعه آگاه ایران وسیعا به تحریم مضحکه انتخابات ریاست جمهوری رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بپاخاسته و به هر شکلی انزجار خود را از این رژیم سرمایه داری وابسته و اربابان امپریالیست آن نشان می دهند، فعالین چریکهای فدایی خلق ایران مانند همیشه در حمایت از کارگران و ستمدیدگان با فریاد خواستها و مطالبات آنها همبستگی خود را با آنها به نمایش گذاشته و هم‌صدا با اکثریت مردم ایران فریاد زدند که رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی می باشد.

این آکسیون که از ساعت ۷ بعدازظهر در پلازای ایرانیان خیابان یانگ شروع شده بود ، پس از مدتی افشاگری و تبلیغ علیه دیکتاتوری حاکم بر ایران و افشای آن در افکار عمومی با موفقیت به پایان رسید.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

جمهوری اسلامی ، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد!  ننگت باد!

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در تورنتو – کانادا

۲۹ خرداد ۱۴۰۰برابر با ۱۹ جون ۲۰۲۱

گزارشی از تظاهرات در اعتراض به نمایش مسخره انتصابات جمهوری اسلامی‏ در کنار سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم – سوئد

روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ یونی ۲۰۲۱ در اعتراض به نمایش مسخره انتصابات جمهوری اسلامی تظاهرات بزرگی در کنار سفارت این رژیم جنایتکار در استکهلم برگزار گردید. در این حرکت اعتراضی بیش از ۳۰۰ نفر از کمونیستها و آزادیخواهان شرکت داشتند که با فریاد “زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم”، “جمهوری اسلامی، سرنگون، سرنگون”، “نابود باد رژیم تروریست جمهوری اسلامی”، “سفارت، این لانه جاسوسی برچیده باید گردد” و… خشم و نفرت خود از دیکتاتوری حاکم و مضحکه انتخاباتی‌اش را به نمایش گذاشتند. فریاد تظاهرکنندگان پژواک صدای میلیونها ایرانی بود که در زیر بال “خفاش وحشی خون‌آشام” علناً از عدم شرکت در این نمایش سخن گفته و بر ضرورت خلاصی از شر جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. 

یکی از نکات قابل توجه این حرکت کم‌بودن تعداد کسانی بود که برای رای دادن و شرکت در انتصابات حکومتی به محل سفارت آمده بودند. بر اساس ارزیابی کسانی که از صبح زود در محل حاضر بودند ، شاید نزدیک به ۵۰ نفر بیشتر برای رای دادن نیامده بودند. نکته بعدی تعداد زیاد نیروهای پلیس و برخورد خشونت آمیز آنها با تظاهرکنندگان در حمایت از رای‌دهندگان بود. در جریان این تظاهرات ، شش نفر از معترضین و از جمله یکی از فعالین چریکهای فدایی خلق به دلیل اعتراض به رای دهندگانی که به تظاهرکنندگان توهین و تعرض می کردند توسط پلیس دستگیر و بعدا آزاد شدند.

در میان این جمعیت، پرچمهای مجاهدین و سلطنت‌طلبان هم به چشم می‌خوردند. البته قبل از شروع تظاهرات نیروهای چپ و آزادیخواه، سلطنت‌طلبان برای مدت زمانیِ ۹ صبح تا ۱۲ از پلیس اجازه گرفته و در همان محل تجمع کرده و علیه رژیم شعار می‌دادند. تظاهرات نیروهای چپ پس از پایان حرکت سلطنت‌طلبان، در ساعت ۱۳ شروع می‌شد؛ اما آنها پس از اتمام حرکتشان محل را ترک نکرده و تلاش کردند تا خود را قاطی نیرو های انقلابی کرده و با شعار احمقانه “جاوید شاه” حرکت نیروهای چپ را مخدوش کنند که جمعیت تظاهرکننده با شعارهای خود همچون “مرگ بر دیکتاتور” و “زنده‌باد آزادی” به مقابله با آنها برخاستند. در این حرکت ، تلاش تظاهرکنندگان جهت بیرون کردن سلطنت‌طلبان از محل تظاهرات با توجه به گوشه چشم پلیس به آنها به جائی نرسید.  جالب است که پلیس بعداً با تکیه بر این مسئله که تعداد تظاهرکنندگان ار حد مجاز در شرایط اپیدمی کرونا گذشته است، خواهان اعلام پایان تظاهرات شد. به این ترتیب با خرابکاری سلطنت‌طلبان و سوءاستفاده پلیس از این مسئله ، تظاهرات بسیار موفق معترضین علیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی ، زودتر از موعد پایان یافت.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

جمهوری اسلامی، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد!  مرگت باد!

پیروز باد سوسیالیسم!

سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در استکهلم – سوئد

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۰ یونی ۲۰۲۱

https://akhbar-rooz.com/?p=117281 لينک کوتاه

1 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

بايگانی های ماهانه ی مطالب اخبار روز

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More