پرسشی که پاسخی درخور نگرفت – سرور علی محمدی

بی تردید موضع هر ایرانی مترقی در پاسخ به پرسش بی بی سی ، این باید باشد که آیا همه ی ساز و کارها، از حمایت وسیع توده های مردم در ایران گرفته، تا پشتیبانی احزاب و نیروهای مترقی، شایستگی فردی و... برای جلوس رضا پهلوی بر تخت سلطنت آماده است که ایشان...

بی تردید موضع هر ایرانی مترقی در پاسخ به پرسش بی بی سی ، این باید باشد که آیا همه ی ساز و کارها، از حمایت وسیع توده های مردم در ایران گرفته، تا پشتیبانی احزاب و نیروهای مترقی، شایستگی فردی و… برای جلوس رضا پهلوی بر تخت سلطنت آماده است که ایشان صرفنظر کرده اند؟

 بی بی سی فارسی  از صاحب نظرانی از طیف های مختلف خواسته که به این پرسش پاسخ دهند “آیا رضا پهلوی از سلطنت سرفنظر کرده است*؟ آنچه مرا به نگارش این چند سطر واداشت حیرتم از پرسشی است که از اساس بی ربط است.

بی تردید موضع هر ایرانی مترقی  در پاسخ به  پرسش بی بی سی ، این باید باشد که آیا همه ی ساز و کارها، از حمایت  وسیع توده های مردم در ایران گرفته، تا پشتیبانی احزاب و نیروهای مترقی، شایستگی فردی و…  برای جلوس رضا پهلوی بر تخت سلطنت آماده است که ایشان صرفنظر کرده اند؟ می گویند سلطنت در ایران هوادارانی دارد و  تظاهرات چند ده  نفره را بهترین دلیل بر این که عده ای خواهان بازگشت به دوران قبل از انقلاب، بخوان رژیم سلطنتی هستند می دانند… عجبا که همه ی این جارو جنجال ها هم از خارج از کشور است و کسانی در بوق و کرنا می دمند که بر سر خوان نشسته و تمتعی برده اند… تو گویی این افراد که نه از محیط زندگی خود آگاهی دارند و نه از درد مردم ایران، نه تنها تاریخ ایران را بدرستی نمی دانند که از تحولات منطقه و جهان هم، تنها تیترهای نشریات فارسی زبان را از نظر می گذرانند. چرا که نمی دانند که بازگشت یک رژیم دیکتاتوری با این زنده باد گفتن های چند ده نفره امکان پذیر نیست. فقط اندکی تامل در کشورهای محل اقامت شان کافی است که بدانند صرف هواداری و سینه چاک کردن عده ای برای رژیمی که که دستانش تا مفرق به خون آعشته است، دلیل بر حقانیت آن رژیم نیست. در آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه  و حتی در کشورهای اسکاندیناوی، طرفداران هیتلر، هر چند صباحی، با علم کتل و عکس پیشوا به خیابان ها می ریزند. آن ها در پی هر ناکامی نام جدیدی بر خود می نهند، با این که  امروز در اثر سیاست های غلط دولت ها و غفلت آغازین نیروهای مترقی، توانسته اند به پارلمان ها راه یابند اما تا به امروز همه ی احزاب از ائتلاف با آنان دوری جسته اند. در ایران هم غفلت و از هم گسیختگی نیروهای مترقی، به رضا پهلوی و حامیانش  میدان داد تا هر از گاهی با عنوان های بی مسما اظهار وجود  کنند. در پی انعکاس ها از نوار به اصلاح لو رفته، باید پرسید این همه دست افشانی ها از بهر چیست؟ آنچه که من شنیدم دفاع جانانه ی رضا پهلوی  بود از سلطنت. می گویید چنین نیست؟ پس منظورش از “میهن بان» چیست؟ او صراحتا می گوید که عده ای به نام سلطنت حساسیت دارند، عوض پادشاه می گوییم میهن بان!!!!!!! و یا ایران کشوری است کثیرالمله و یک نفر هماهنگ کننده، ولی فقیه، که همان پادشاه است می تواند اتحاد ملیت ها را حفظ کند. ملیت هایی که از شاه و جانشین برحقش ولی فقیه جز سرکوب و محرومیت بهره ای نبردند. رضا پهلوی حتی  و در برابر پرسش خبرنگار کیهان لندن  هم به صراحت از رژیم سلطنتی دفاع می کند:

پس شما هنوز تصمیم خود را بین جمهوری و پادشاهی نگرفته اید؟

 “ببینید، اگر پیش از تدقیق اینکه سخن راجع به چه نوع جمهوری و کدام پادشاهی است، بگویم که قطعا انتخابم جمهوریست، معنایش این است که هر جمهوری را به هر پادشاهی ترجیح می‌دهم! اما به تحقیق و بنا بر واقعیات موجود دنیا، این جواب درست نیست! بعضی از پیشرفته‌ترین نظام‌های سیاسی مثل اسکاندیناوی، هلند و بلژیک پادشاهی و بسیاری جمهوری‌ها نیز از بدترین حکومت‌ها هستند..” !

من نمی دانم به این همه حماقت باید خندید یا گریست؟ و در حیرتم که چرا خبرنگار به او نمی گوید که پیشرفته ترین کشورها آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا و… نظام جمهوری دارند از چه به جمهوری ها که می رسید از بدترین شان مثال می زنید؟ او در مقایسه ی رژیم های پادشاهی و جمهوری در منطقه هم با سفسطه گری می گوید رژیم های سلطنتی قطر، عمان، اردن به مراتب بهتر از جمهوری ها در سوریه و لیبی و عراق و یمن است!!!!  رضا پهلوی نمی داند که ایران با هیچ کدام از این کشورها قابل مقایسه نیست. در ایران صد سال پیش مردم با انقلاب مشروطه ثابت کردند که از محدوده ی کشورهای منطقه بسیار فراتر می اندیشند هرچند که پدر بزرگ ایشان با قلدری یکی پس از دیگری دستاوردهای مشروطه را برباد داد و فرزند خلفش هر آن چه که در دوران حکومت مصدق بدست آمده بود به تاراج برد و به گور سپرد. رضا پهلوی  یک شبه دموکرات شده می گوید نباید از یک خانواده انتظار داشت و همه ی مسئولیت ها را به گردن آن ها انداخت!!! پرسش من و ما از رضا پهلوی و همه ی کسانی که دموکرات شدن یک شبه ی او را باور کرده اند، این است که: تکلیف میلیاردها دلاری که پدرش از خزانه ی دولت در طول سال ها بغارت برده و به او ارث رسیده  چیست؟  آیا پس از سرنگونی جمهوری اسلامی دارایی خاندان پهلوی که بخش اعظم آن در ید رضا پهلوی و فرح دیبا است به ملت بازگردانده خواهد شد؟ تکلیف او که  می گوید به دموکراسی باور دارد با کارنامه ی ننگین و خونبار ۵۳ سال سلطنت پهلوی چیست؟ قبل از دموکرات شدن در تمام مناسبت ها از کارنامه ی پرافتخار آنها یاد کرده و خود را وارث بی چون و چرای آن دوران می دانست. آیا در خواب یک شبه به این موارد فکر کرده بود؟ حتما  خواهید گفت که پسر مسئول کارهایی که پدر کرده نیست. متاسفانه  باز هم باید شما را رجوع دهم به موضعگیری فرزندان دیکتاتورهای جهان از افسران گرفته تا حتی کارمندان دولت که به اجبار در قشون رایش سوم بودند، فرزندان شرمسارند از جنایاتی که پدرانشان دانسته یا ندانسته مرتکب شده اند. در مورد خاندان پهلوی چنین نیست چرا که آن ها خود عامل کشتار بودند. این سخن کاملا بجاست که فرزند پاسخگوی پدر دزد و قاتلش نیست به شرط آن که فرزند مال دزدی را به صاحبان اصلی شان برگرداند و از بازماندگان مقتولین پوزش بطلبد. در این صورت می توان گفت که فرزند دموکرات شده و می خواهد با حق برابر در سرنوشت ملتش شریک باشد. سوال اساسی این است که: آیا  رضا پهلوی حالا که دموکرات شده  کارنامه ی ۵۳ ساله ی دیکتاتوری سلطنت پهلوی را خونبار و مستبد می داند یا نه؟ آیا از نظر ایشان و کسانی که برای رهبری او سینه سپر می کنند، کودتای ۲۸ مرداد قیام ملی بود؟ یا آن را کودتایی ننگین که با دلارهای آمریکا و فواحش و اراذل اوباش تحت فرماندهی شعبان بی مخ، تو بخوان شعبان تاجبخش  علیه دولتی قانونی  می داند؟ در مورد تیرباران ۹ زندانی در تپه های اوین چه می گوید*؟ زندانیانی که به جرم دفاع از منافع خلق در بیدادگاه های نظامی محکوم شده و دوران محکومیتشان را می گذراندند، چشم بسته و دست بسته  اعدام شدند. کم نیستند نخبه گانی که در زندان های پهلوی جان باختند، آیا رضا پهلوی و همفکرانش  می توانند در برابر جنایات ساواک سکوت کنند؟ بر کسی پوشیده نیست که ساواک از شاه دستور می گرفت و فقط به او گزارش می داد. من پس از مصاحبه ی کیهان لندن بر این باورم که رضا پهلوی نمی داند چه سان خود را از از مخمصه ای که با چند کلمه؛ شاید از سر مستی  و ناخواسته بر زبان رانده، برهاند؟ و نمی دانم برای طرح این سوال ها از رضا پهلوی و مریدانش باید دست به دامان کدام نشریه ی مستقل فارسی زبان شد که از طرح آن ابائی نداشته باشد؟ برای پس گرفتن پولی که از خزانه ی ملت به غارت رفته، از فرح دیبا و رضا پهلوی به کدامین دادگاه می توان  شکایت برد؟   خبرنگارانی چون مسیح علی نژاد مدام و به درستی از زندگی پرزرق و برق فرزندان نظام جمهوری اسلامی خبر در سایت های اینترنتی پخش می کنند و می گویند چرا باید اموال ملت این چنین توسط فرزندان مسئولین نظام  بغارت رود؟ در حیرتم که ایشان چرا  وقتی به حضور ولی نعمتش، رضا پهلوی  می رسد نمی پرسد که ثروتش را از کجا آورده؟ چرا نمی خواهد نظرش را درباره کشتار و خفقان سلطنت پهلوی جویا شود؟

 خبرنگار متعهد نباید در برابر محل اقامت فرزند یک غارتگر فریاد عدالت خواهی سر دهد و در حضور غارتگری به مراتب رذل تر، خناق  بگیرد.  

 این روزها کلام شاعر گرانقدرمان احمد شاملو را صدها بار خواندم که:

ای کاش می توانستم*

یک لحظه می توانستم ای کاش-

بر شانه های خود بنشانم

این خلق بیشمار را،

گرد حباب خاک بگردانم

تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست

و باورم کنند

ای کاش می توانستم

* با چشم ها  احمد شاملو

 فروردین ۱۴۰۰.* ۱/ بی بی سی فارسی

۲/ کیهان لندن فروردین ۱۴۰۰

 3/اسناد از رده خارج شده ی  سازمان سیا و نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد از زبان مادلین آلبرایت وزیرامورخارجه ی آمریکا ۳ شهریور ۱۳۷۹  و در ۱۴ خرداد ۱۳۸۸ رییس جمهور آمریکا  باراک اوباما هم  به نقش آمریکا در کودتای ننگین ۱۳۳۲ اعتراف  کرد.

۴/ اعترافات بهمن نادری پور معروف به تهرانی روزنامه اطلاعات سه شنبه اول خرداد ۱۳۵۸خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=109703 لينک کوتاه

4 5 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

4 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
یحیی انوری
یحیی انوری
یکشنبه, ۲۲ فروردین, ۱۴۰۰ ۱۰:۰۹

اگر قرار باشد که ج ا برود مطمئنا گزینه های غرب نه رضا پهلوی خواهد بود و نه مجاهدین خلق،حد اقل در مرحله اول.آنها فقط نقش اهرم فشار را بازی می کنند.ممکن است اینطور بنظر بیاید که گزینه پهلوی بهترین انتخاب غربیهاست اما سیاستمداران غربی معمولا اهل رویا پردازی نیستند و همواره با مهره ها و جریانهای کم هزینه تر و قابل دسترس تر بازی می کنند.از این رو گزینه آنها را باید در جریانها و افراد پروغرب و قدرت طلب در داخل سیستم موجود جستجو کرد.پس عوض اینکه وقت خود را با مبارزه علیه آنها تلف کنبد به فکر نوسازی چپ باشید.

هوشنگ فرخجسته
هوشنگ فرخجسته
دوشنبه, ۲۳ فروردین, ۱۴۰۰ ۱۳:۱۷

هیچ نسحه ی از پیش نوشته شده توسط سیاستمداران غرب برای کشور های بحرانی وجود ندارد.
می توان مانند شیلی با ابتکارات نیروهای مختلف در همه پرسی از حکومت ژنرال پینوشه عبور کرد.
می توان در مصر با کودتا ی نظامی علیه دولت واپسگرای مرسی از دموکراتیزه شدن و بهار عربی صرفنظر کرد.
می توان مانند ترکیه اقتصاد کشور را به نابودی کشاند.
می توان مانند عراق ، افغانستان ، لیبی و سوریه با جنگ فرسایشی بحران را دامن زد.
د رهمه ی این موارد تعادل قوای نیروهای حکومتی و اجتماعی حرف اول را می زند.
ما در کجا قرار داریم؟

حسنک
حسنک
شنبه, ۲۱ فروردین, ۱۴۰۰ ۲۳:۰۹

مناسب ترین و بهترین پاسخ به این جدیدترین اقدامِ فیل هوا کردن سلطنت باختگان و همراهان زوار دررفتهء آنان, همان پاسخی است که تا به حال در ۴۲ سال اخیر به تمامی فیل هوا کردن های سلطنت باختگان (حزب مشروطه, ققنوس, فرشگر,….) داده شده است:
فراموش شدن تمامی “کارزار منشور نویسی” در متن مبارزات واقعی و روزمرهء مردمی در ایران.
یکی از بهترین نقد هایی که بر این آخرین فیل هوا کردن سلطنت باختگان نبشته شده است, نبشتاری است از آقای فرید انصاری دزفولی, با عنوان

“سیاست ورزی دیجیتالی و مبارزه امضائی!”
https://www.akhbar-rooz.com/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81/

آرش میشوداغی
آرش میشوداغی
شنبه, ۲۱ فروردین, ۱۴۰۰ ۲۱:۰۱

تکلیف میلیاردها دلاری که پدرش از خزانه ی دولت در طول سال ها بغارت برده و به او ارث رسیده چیست؟
اصلی ترین سوال این است که در بالا امده. اگر رضا پهلوی به این سوال پاسخ دهد خیلی چیزها مشخص میشود.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
4
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More