پرتغال قهرمان دوره قبل و هلند مدعی جام حذف شدند؛ برنامه بازیها

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایتالیا با سبک خاص آوازخوانی پیش از مسابقات ملی مورد توجه قرار دارند.کاریکاتور عمر مومانی کاریکاتور مشهور

بازیهای روز دو شنبه۷ تیر:

فرانسه – سوئیس (بوداپست/ مجارستان)

بیش بینی نتیجه:برد فرانسه ۷۷ درصد- مساوی ۱۸ درصد-برد سوئیس ۵ درصد

کرواسی – اسپانیا (کپنهاگ/ دانمارک)

بیش بینی نتیجه: برد کرواسی ۲۱ درصد-مساوی ۳۱ درصد-برد اسپانیا ۴۸ درصد

ترکیب گروه‌های یورو ۲۰۲۰(توضیح اینکه تیمهای با حروف مشکی برجسته به مرحله یک هشتم صعود کرده اند):

گروه A: ایتالیا، ترکیه، ولز، سوییس

گروه B: بلژیک، روسیه، دانمارک، فنلاند

گروه C: اوکراین، هلند، اتریش، مقدونیه شمالی

گروه D: انگلیس، کرواسی، جمهوری چک، اسکاتلند

گروه E: اسپانیا، سوئد، لهستان، اسلواکی

گروه F: آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان

برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰:

شنبه ۵ تیر: ولز – دانمارک (آمستردام/ هلند)
شنبه ۵ تیر: ایتالیا – اتریس (لندن/ انگلستان)
یکشنبه ۶ تیر: بلژیک – پرتغال (سویا/ اسپانیا)
یکشنبه ۶ تیر: هلند – چک (بوداپست/ مجارستان)
دوشنبه ۷ تیر: فرانسه – سوئیس (بوداپست/ مجارستان)
دوشنبه ۷ تیر: کرواسی – اسپانیا (کپنهاگ/ دانمارک)
سه شنبه ۸ تیر: سوئد – اوکراین (گلاسکو/ اسکاتلند)
سه شنبه ۸ تیر: انگلیس – آلمان (لندن/ انگلیس)

نتایج مرحله گروهی

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا  ۳ – ۰ ترکیه/ رم 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰/ ولز ۱ – ۱ سوئیس/ باکو 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک ۰ – ۱ فنلاند/ کپنهاگ

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک ۳ – ۰ روسیه/ سن پترزبورگ 

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  انگلیس ۱ – ۰ کرواسی / لندن

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اتریش ۳ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ / هلند ۳ – ۲ اوکراین / آمستردام

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  اسکاتلند ۰ – ۲ جمهوری چک/ گلاسکو

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  لهستان ۱ – ۲ اسلواکی/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۰ – ۰ سوئد/ سویل

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مجارستان۰ – ۳ پرتغال/ بوداپست

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فرانسه ۱ – ۰ آلمان/ مونیخ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۱ روسیه/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ترکیه ۰ – ۲ ولز/ باکو

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  ایتالیا ۳ – ۰ سوئیس/ رم

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ /  اوکراین ۲ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  دانمارک ۱ – ۲ بلژیک/ کپنهاگ

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  هلند ۲ – ۰ اتریش/ آمستردام

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  سوئد ۱ – ۰ اسلواکی/ سن پترزبورگ 

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  کرواسی ۱- ۱ جمهوری چک/ گلاسکو

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  انگلیس ۰ – ۰ اسکاتلند/ لندن

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  مجارستان ۱ – ۱ فرانسه/ بوداپست

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  آلمان ۴ – ۲ پرتغال/ مونیخ

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۱ – ۱ لهستان/ سویل

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ایتالیا ۱ – ۰ ولز/ رم

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  سوئیس ۳ – ۱ ترکیه/ باکو

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اوکراین ۰ – ۱ اتریش/ بخارست

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مقدونیه شمالی ۰ – ۳ هلند/ آمستردام

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۲ بلژیک/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  روسیه ۱ – ۴ دانمارک/ کپنهاگ

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / جمهوری چک ۰ – ۱ انگلیس / لندن

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / کرواسی ۳ – ۱ اسکاتلند/ گلاسکو

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / سوئد ۳ – ۲ لهستان/ سویل

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / اسلواکی ۰ – ۵ اسپانیا/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / آلمان ۲ – ۲ مجارستان/ مونیخ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / پرتغال ۲ – ۲ فرانسه/ بوداپست

نتایج مرحله یک هشتم نهایی

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ ولز ۰ – ۴ دانمارک/ آمستردام . دانمارک صعود کرد

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا۰- ۰اتریش/ لندن (مسابقه در دو وقت ۱۵ دقیقه ادامه یافت. ایتالیا ۲ بر صفر برنده شد و صعود کرد.

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ هلند۰- ۲چک/ بوداپست (جمهوری چک صعود کرد

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک۱- ۰پرتغال/ سویل . بلژیک صعود کرد

دیدارهای مرحله یک چهارم ،۴ تیم صعود کننده تاکنون:

دانمارک-جمهوری چک

ایتالیا-بلژیک

نازک بین- هلند حذف شد.یکی از بازیکنانی که روی وی حساب شده بود و بارسلونا نیز با این بازیکن قرار داد منعقد کرد، ممفیس دپای، است. به باور من این بازیکن ارزش پوشیدن پیراهن بارسلونا را ندارد و نمیتواند مهره تاثیر گذاری برای تیم آبی اناری ها ایالت کاتا لان باشد.نگاهی به بازیکنان تیمهای حاضر در یورو ۲۰۲۰ نشان میدهد که بازیکنان کدامیک از باشگاههای فوتبال اروپا در بازیهای روز یکشنبه در گلزنی و تاثیر تعیین کننده در نتیجه تیمهای خود داشته اند.درسری‌آ ایتالیا و در صدر آنها باشگاه آتالانتا در مرحله گروهی یورو ۲۰۲۰ نمایشی درخشان از خود نشان داده و آمار بیشترین گل را به خود اختصاص دادند.در ۳۶ بازی انجام شده در مرحله گروهی یورو ۲۰۲۰ ، ۹۴ گل و به طور میانگین در هر بازی ۲.۶۲ گل به ثبت رسیده است.از این ۹۴ گل، ۲۱ گل در سری‌ آ به ثبت رسیده که بیش از همه ۳ باشگاه در این یورو گل زده‌اند.باشگاه آتالانتا با گلزنی گوسنس (تیم ملی آلمان)، میرانچوک (تیم ملی روسیه) ، متئو پسینا (تیم ملی ایتالیا) و یواکیم میله (تیم ملی دانمارک) برترین باشگاه یورو ۲۰۲۰ از این نظر به شمار می‌رود.باشگاه یوونتوس، اینترمیلان و دورتموند آلمان با ۳ بازیکن در رده بعدی قرار دارند. باشگاه لیورپول با گلزنی ژوتا و شقیری نیز در رده بعدی قرار دارد و جزو باشگاه‌هایی با بیشترین گل زده در یورو ۲۰۲۰ به شمار می‌روند.اسامی گلزنان باشگاه‌ های یوونتوس، اینترمیلان و دورتموند را در زیر مشاهده کنید:

یوونتوس: رونالدو (تیم ملی پرتغال) – موارتا (تیم ملی اسپانیا) – ارون رمزی (تیم ملی ولز)

اینترمیلان: روملو لوکاکو (تیم ملی بلژیک) – ایوان پریشیچ (تیم ملی کرواسی) – اشکرینیار (تیم ملی اسلواکی)

دورتموند: تروگان ازارد (تیم ملی بلژیک) – توماس مونیه (تیم ملی بلژیک) – رافا گوئیرو (تیم ملی پرتغال)

مهم این است که در مرحله حذفی در اوج باشی

هری کین شگفتی‌ساز فصل است اما مسأله این است که او از فصل ۱۵-۲۰۱۴، تاکنون هر فصل شگفتی‌ساز شده. بارها شده، مانند همین حالا که کاپیتان انگلیس زیر تیغ منتقدان برود و کسی هم از تاریخ درس نگیرد؛ این درس که نباید کین را دست کم گرفت. منتقدان حتی ماه گذشته را هم فراموش کرده‌اند، زمانی که مهاجم تاتنهام برای سومین بار کفش طلای لیگ برتر را گرفت.برای کین، این چیزها مهم نیست. این سروصداها اثری ندارد. برای او اینکه یک فرصت را از دست بدهد یا دوره افت را سپری کند اهمیتی ندارد. او حالا در سه بازی انگلیس در یورو ۲۰۲۰ گلی نزده و تنها یک بار ضربه داخل چارچوب زده است. یکی از بهترین ویژگی‌های کین این است که برخلاف مهاجمان مرکزی دیگر، او بازیکنی نیست که بازی‌اش وابسته به اعتماد به نفس‌اش باشد.کین به تکنیک خود باور دارد. او می‌داند کارهایی که صدها بار انجام داده را بلد است. این کارها همیشه برای او جواب داده و پس از این هم جواب خواهد داد.یش از بازی مرحله یک‌هشتم نهایی برابر آلمان در ویمبلی که می‌تواند مهم‌ترین دیدار دوران بازی کین باشد، او را دیدیم که در سنت‌جورجز پارک، زیر باران، پشت میزی چتردار نشسته است. او آرام، طبیعی و خونسرد بود.کین می‌گوید: «این اولین باری نیست که مردم به توانایی‌های من تردید پیدا کرده‌اند. این بخشی از دوران ورزشی من است. این را بارها گفته‌ام که به عنوان یک مهاجم، برخی دوره‌های عالی را پشت سر می‌گذارید که در آنها در هر بازی گل می‌زنید و هر لمس توپی که دارید به دروازه می‌رود. بعد، برخی دوران‌ها هم هستند که در آنها، اوضاع مطابق انتظار شما پیش نمی‌روند. تا اینجای تورنمنت، برای من اینطور بوده است.مردم خیلی سریع نظر خود را عوض می‌کنند. از زمانی که کفش طلا را بردم مدت زیادی نگذشته است. در آن هنگام می‌گفتند من بهترین بازیکن جهان هستم و مردم از من زیاد تعریف می‌کردند اما بازیکن نباید خیلی به اوج برود یا خود را خیلی پایین بداند. بازیکن باید در وضعیت خنثی باشد. باور به خود بسیار مهم است و من همیشه به خودم باور داشته‌ام. شاید ۱۰، ۱۵ بازی گل نزنم اما اگر فرصتی نصیب من شود، می‌دانم که آن را گل می‌کنم.»کین در دو بازی اول انگلیس – برد یک بر صفر مقابل کرواسی و تساوی بدون گل برابر اسکاتلند – ضعیف بود و هرچند در دیدار پایانی بهتر کار کرد – برد یک بر صفر مقابل جمهوری چک – اما هنوز با دوران اوجش فاصله دارد. به نظر می‌رسد که بهترین گلزن جام جهانی ۲۰۱۸ نیاز به یک گل دارد تا در این تورنمنت احیا شود اما او می‌گوید مسأله این است گل را زمانی بزند که واقعاً اهمیت دارد.
کین می‌گوید: «باید در زمان مناسب به اوج برسید و در یک تورنمنت، زمان مناسب مرحله حذفی است. دو بازی اولی که داشتیم بهترین بازی‌های من نبود. من بی‌تردید می‌توانستم بهتر ظاهر شوم اما در بازی سوم حس خیلی بهتری داشتم. من بسیار بیشتر درگیر جریان بازی شدم، نه فقط با توپ که بدون توپ هم همینطور. من بازیکنان حریف را نگه می‌داشتم. من در جایگاه خوبی هستم. از نظر فیزیکی، در حالی پا به بازی می‌گذارم که در بهترین فرم خود در این تورنمنت به سر می‌برم. در روسیه، کار را عالی آغاز کردم، گل‌های بسیاری زدم و بعد از آن شاید بهترین عملکرد خود را در مراحل یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی نداشتم. مسأله مهم این است که حالا خونسرد هستم. تیم آرام است و شرایط ما پیش از بازی بزرگ مقابل آلمان کنترل‌شده است.»اما اوضاع کین در خارج از میدان نامشخص است. او در حال حاضر به دنبال کسب آمادگی است ولی اینکه تاتنهام مربی ندارد و اینکه او می‌خواهد از این تیم جدا شود باعث پرت شدن حواس او شده است. البته او از کودکی رویای آن را داشته که در یک تورنمنت، در خاک انگلیس، این تیم را به قهرمانی برساند. این می‌تواند باعث تمرکز او شود. کین می‌گوید: «وقتی با تیم انگلیس هستم، کاملاً روی این تیم تمرکز دارم. برادرم ایجنت من است و تنها باری که در هفته‌های گذشته با او صحبت کرده‌ام گفته: موفق باشی، انگلیس را به پیروزی برسان. من با انگلیس به اندازه کافی دغدغه دارم. وقتی که به عنوان مهاجم گل نمی‌زنید، مردم به سراغ ریزترین جزئیات می‌روند. حالا هم این اتفاق افتاده است. من سریال تماشا می‌کنم. با پسران بیلیارد یا تنیس روی میز بازی می‌کنیم. گاهی حواشی به سراغت می‌آید اما من از تجربه تورنمنت‌های گذشته می‌دانم که باید روی بازی‌ها تمرکز کنم، کاری که درست است را انجام دهم و هیچ پشیمانی هم نداشته باشم.»
منبع: گاردین

بیش بازی کرواسی-اسپانیا

۲ تیم وضعیت مشابهی دارند. هر ۲ به سختی و با کسب اولین برد هفته سوم دور گروهی به یک هشتم نهایی رسیدند. هم اسپانیا و هم کرواسی در یورو ۲۰۱۶، در همین مرحله یک هشتم نهایی نیزحذف شدند. لاروخا در جام جهانی ۲۰۱۸ هم به این مصیبت دچار شد و آنجا به روسیه باخت ولی کرواسی با هدایت زلاتکو دالیچ تا فینال پیشروی کرد. ۲ تیم برای سومین بار در یورو به مصاف خواهند رفت. هر ۲ بازی قبلی در دور گروهی بود که در یورو ۲۰۱۲ به سود کرواسی و در یورو ۲۰۱۶ به سود اسپانیا خاتمه پیدا کرد. بلیزرها در جستجوی تکرار موفقیت جام جهانی و صعود به اولین نیمه‌نهایی و فینال اروپایی هستند و تیم لوییز انریکه در سودای کسب چهارمین جام قهرمانی در جام ملت‌های اروپا و عبور از آلمان است. اسپانیا در صورت تحقق این رویا، اولین تیم فاتح چهار جام تاریخ یورو خواهد شد.

بیش بازی فرانسه-سوئیس

تیم دیدیه دشام به عنوان قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ و نایب قهرمان جام ملت‌های ۲۰۱۶ آنطور که باید و شاید عملکرد درخشانی تا به اینجای کار نداشته اما بازهم با پنج امتیاز، صدرنشین گروه ششم شد. در طرف مقابل سوئیس با برد درخشانی که مقابل ترکیه در هفته پایانی به دست آورد راهی این مرحله شد. چهار جدال قبلی این ۲ تیم در جام جهانی و یورو به ۲برد و ۲ تساوی برای خروس‌ها منجر شده است. طبیعتا شانس فرانسه برای برد بیشتر است. آنها در هفت جدال اخیر با سوئیس شکستی نداشته‌اند و در ۱۷ بازی قبلی در جام جهانی و یورو فقط یک بار طعم تلخ باخت را چشیده‌اند که آن هم به فینال یورو ۲۰۱۶ برمی‌گردد.

شیری که سرطان را شکست داد

فرانچسکو آچربی که در سال ۲۰۱۳ به سرطان مبتلا شده بود، ۸ سال پس از آن در یورو در ترکیب تیم ملی ایتالیا درخشید و باعث شد تا آتزوری به جمع ۸ تیم پایانی یورو ۲۰۲۰ راه یابد. در ترکیب تیم ملی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰، نام «فرانچسکو آچِربی» هیجان بسیاری از فوتبال دوستان را به اوج رساند. او با اینکه در دیدار مقابل سوئیس پس از مصدومیت کیه‌لینی در دقیقه ۲۴ وارد بازی شد ولی شب گذشته برای اولین بار در یورو در ترکیب اصلی ایتالیا قرار گرفت. او در برابر اتریش درخشان ظاهر شد تا از سوی برخی رسانه های آماری به بهترین بازیکن زمین نام گیرد. آچربی از سوی رسانه هواسکورد نمره بالای ۷.۹ را دریافت کرد و به مرد مانچینی لقب گرفت. آچربی در مسابقات باشگاه‌های نیز نمایش درخشانی را در ساسولو و پس از آن در لاتزیو در این سال‌ها از خود نشان داد و سال گذشته به یکی از دفاع‌های برتر سری‌آ نام گرفت. همین درخشش هم باعث شد تا مانچینی برای دعوت او به تیم ملی ایتالیا درنگ نکند و پس از مصدومیت کیه‌لینی او را زوج خط دفاعی آتزوری در کنار بونوچی قرار دهد.اما داستان آچربی با فراز و نشیب‌ عجیبی همراه بوده و همین مسئله باعث شده تا به یک الگو در دنیای فوتبال بدل شود.در یکی از روزهای تابستانی سال ۲۰۱۳ و در مسابقات پیش فصل،‌ آچربی، بازیکن وقت باشگاه ساسولو یک روز متوجه شد که به سرطان مبتلا شده است و باید سریعا تحت درمان قرار گیرد. تومور از بدن او جدا شد ولی دوباره بار دیگر خود را در بدن مدافع ایتالیایی نشان داد. اینجا بود که در سال ۲۰۱۴، آچربی مجبور شد از دنیای فوتبال کناره‌گیری کند و به درمان خود و شیمی‌درمانی بپردازد.آچربی، ۳ ماه تمام جلسات شیمی‌درمانی خود را ادامه داد و در خصوص آن مدت گفت: من هیچ ترسی نداشتم و تعجب می‌کردم که چرا سرطان روحیه مرا تغییر نداده است. یک روز در چُرت بعد از ظهر احساس می‌کنم یک خواب و رویا دیدم. پدرم بود و مرا به قدرتمند بودن و جلو رفتن تشویق کرد. وقتی از خواب بیدار شدم احساس کردم سرطان یک فرصت دوباره به من داده و باید مقابل او بایستم.گیرد و به دنیای فوتبال بازگرددآچربی ،زمستان سال ۲۰۱۵ به فوتبال بازگشت و تا سال ۲۰۱۹ رکورد ۱۴۹ بازی متوالی را به ثبت رساند. نه استراحت، نه مصدومیت و نه محرومیت جلودار او نشد و فرانچسکو شمایلی از یک اسطوره واقعی دنیای فوتبال را به نمایش گذاشت.

۷ سال پس از ابتلا به سرطان، حالا فرانچسکو آچربی در مهمترین مسابقه ملی خود یک شاهکار رقم زد و در دفاع ایتالیا مقابل حملات اتریش ایستادگی کرد. او حالا به مرد اول آتزوری در دفاع بدل شده و باید این ماموریت را فینال و کسب قهرمانی جلو ببرد.ستاره ایتالیا حالا عکس پروفایل واتساپش را به خود و دوستش اختصاص داده است. دوستی که در دوران کودکی به خاطر سرطان از دنیا رفت ولی آچربی در خصوص او گفت: «اِلیا» شیر من خواهد بود، در حالی شکست خورد که تا تمام جان جنگید. حالا پس از این سال‌ها لقب «شیر بزرگ» را به آچربی می‌دهند. ستاره ای که سرطان را شکست داد و به قلب دفاع آتزوری رسید و حالا برای کسب تاج گذاری در یورو تلاش می‌کند.

هلند۰ چک ۲

تیم‌های هلند و جمهوری چک از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه به وقت تهران در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های یورو ۲۰۲۰ در ورزشگاه فرانس پوشکاش آره‌نا به مصاف هم رفتند که در پایان چک با ۲ گل به برتری رسید و به مرحله بعد صعود کرد.نیمه نخست این دیدار از آن هلند بود. شاگردان فرانک دی بوئر صاحب توپ و میدان بودند اما دفاع همه جانبه شاگردان شیلهاوی مانع از گلزنی لاله‌های نارنجی شد. در نیمه دوم بازی کمی به تعادل کشیده شد. دونیل مالن یک موقعیت ۱۰۰ درصد را از دست داد و چند ثانیه بعد مهمترین اتفاق بازی رخ داد. ماتیس ده‌لیخت، مدافع هلند در دقیقه ۵۵ با خطای هند ناشیانه‌ای که انجام داد تیمش را ۱۰ نفره کرد. بعد از آن چکی‌ها جلو آمدند و در دقیقه ۶۸ توماژ هولس با ضربه سر نتیجه را یک بر صفر کرد. ۱۲ دقیقه بعد خود این بازیکن پایه‌گذار گل دوم شد و این بار پاتریک شیک بود که با یک بغل پای ساده فاصله را دوبرابر کرد. در نهایت بازی با ۲ گل به سود جمهوری چک خاتمه پیدا کرد تا نخستین شگفتی جام شانزدهم اتفاق افتاد.هلند در حالی به اولین حذف شده بزرگ تبدیل شد که در مرحله گروهی هر سه بازی خود را برده بود و جمهوری چک به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به دور دوم رسیده بود. حالا تیم شیلهاویT باید در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم ملی دانمارک برود.

ترکیب هلند: مارتن استکلنبرگ، دنزل دامفرایز، ماتیس دلیخت، استفان دفرای، دالی بلیند، پاتریک فن آنهولت، جورجینیو واینالدوم، ممفیس دپای، مارتن درون، دونیل مالن و فرنکی دیونگ.

ترکیب جمهوری چک: توماس واچلیک، ولادیمیر کوفال، اوندری چلوستکا، توماس کالاس، پاول کادرابک، توماس سوچک، توماس هولس، لوکاس ماسوپوست، آنتونین باراک، پتر سوچیک و پاتریک شیک.

بلژیک ۱ پرتغال۰

بلژیک و پرتغال دو تیم مدعی و مطرح اروپا در شرایطی بازی یک هشتم نهائی یورو ۲۰۲۰ را برگزار کردند که انتظار میرفت با توجه به وضعیت دو تیم و بازیکنان مطرح فوتبال اروپا و جهان،بازی جذاب و دیدنی و با نکات تکنیکی و تاکتیکی و آموزشی را ارائه کنند. اما در نیمه نخست یک بازی کسل کننده و محتاطانه را ارائه کردند و در این نیمه یک کرنر نشاندهنده این بازی کسل کننده بود. در دقیقه ۴۱ و در حالیکه دو تیم در انتظار سپری شدن  چهار دقیقه باقی مانده و نتیجه مساوی بودند،ناگهان تورگان هازارد مدافع چپ بلژیک صاحب توپی شد که مدافع بلژیک آن را خیلی از دست داده بود و مدافع بلژیکی با شوتی دیدنی  دروازه پرتغال را باز کرد و نیمه نخست با این نتیجه پایان یافت . دروازه بان پرتغال با جایگیری غلط در دریافت این گل مقصر بود. در نیمه دوم با آمدن ژائو فلیکس گلزن تیم آتلیتکو مادرید،خط حمله پرتغال بهتر شد و در ۱۵ دقیقه نخست این نیمه بازی هر دو تیم با کیفیت تر شد.اما در دقایق پایانی درگیریهای فیزیکی بازیکنان دو تیم بر سر توپ افزایش یافت.دقیقه ۸۱ پرتغال میتوانست به گل تساوی برسد اما کوردوبا دروازه بان بلژیک مانع آن شد و یکدقیقه بعد هم شوت ژائو فلیکس به تیرک دروازه بلژیک برخورد کرد و توپ به زمین بازگشت.در پایان با وجود حملات دو تیم ،نتیجه تغییری نکرد و بلژیک موفق شد با یک گل قهرمان دوره قبل را حذف کند.

ترکیب بلژیک: تیبو کورتوا، توبی آلدرویرلد، توماس ورمالن، یان فرتونگن، اکسل ویتسل، کوین دی بروین، یری تیلمانس، روملو لوکاکو، ادن هازارد، میونیر و تورگان هازارد.

ترکیب پرتغال: روی پاتریسیو، په په، روبن دیاس، رافائل گوئیریرو، کریستیانو رونالدو، ژائو موتینیو، برناردو سیلوا، رناتو سانچس، دیوگو دالوت، دیوگو ژوتا و ژوائو پالینیا.

https://akhbar-rooz.com/?p=117768 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More