ضربات پنالتی ایتالیا را به فینال فرستاد؛ انگلیس-دانمارک

  عکس از Reutersواکنش تماشاگران انگلیس پس از پیروزی مقابل اوکراین در یک‌چهارم نهایی یورو

برنامه بازیهای نیمه نهائی، بازی دوم:

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ انگلیس-دانمارک/ لندن

بیش بینی بازی:  برد انگلیس ۵۱ درصد-مساوی ۲۹ درصد-برد دانمارک ۲۰ درصد

ترکیب گروه‌های یورو ۲۰۲۰ . توضیح اینکه تیمهای با حروف مشکی برجسته به مرحله یک هشتم صعود کرده اند:

گروه A: ایتالیا، ترکیه، ولز، سوییس

گروه B: بلژیک، روسیه، دانمارک، فنلاند

گروه C: اوکراین، هلند، اتریش، مقدونیه شمالی

گروه D: انگلیس، کرواسی، جمهوری چک، اسکاتلند

گروه E: اسپانیا، سوئد، لهستان، اسلواکی

گروه F: آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان

نتایج مرحله گروهی

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا  ۳ – ۰ ترکیه/ رم 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰/ ولز ۱ – ۱ سوئیس/ باکو 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک ۰ – ۱ فنلاند/ کپنهاگ

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک ۳ – ۰ روسیه/ سن پترزبورگ 

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  انگلیس ۱ – ۰ کرواسی / لندن

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اتریش ۳ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ / هلند ۳ – ۲ اوکراین / آمستردام

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  اسکاتلند ۰ – ۲ جمهوری چک/ گلاسکو

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  لهستان ۱ – ۲ اسلواکی/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۰ – ۰ سوئد/ سویل

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مجارستان۰ – ۳ پرتغال/ بوداپست

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فرانسه ۱ – ۰ آلمان/ مونیخ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۱ روسیه/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ترکیه ۰ – ۲ ولز/ باکو

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  ایتالیا ۳ – ۰ سوئیس/ رم

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ /  اوکراین ۲ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  دانمارک ۱ – ۲ بلژیک/ کپنهاگ

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  هلند ۲ – ۰ اتریش/ آمستردام

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  سوئد ۱ – ۰ اسلواکی/ سن پترزبورگ 

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  کرواسی ۱- ۱ جمهوری چک/ گلاسکو

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  انگلیس ۰ – ۰ اسکاتلند/ لندن

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  مجارستان ۱ – ۱ فرانسه/ بوداپست

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  آلمان ۴ – ۲ پرتغال/ مونیخ

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۱ – ۱ لهستان/ سویل

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ایتالیا ۱ – ۰ ولز/ رم

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  سوئیس ۳ – ۱ ترکیه/ باکو

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اوکراین ۰ – ۱ اتریش/ بخارست

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مقدونیه شمالی ۰ – ۳ هلند/ آمستردام

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۲ بلژیک/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  روسیه ۱ – ۴ دانمارک/ کپنهاگ

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / جمهوری چک ۰ – ۱ انگلیس / لندن

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / کرواسی ۳ – ۱ اسکاتلند/ گلاسکو

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / سوئد ۳ – ۲ لهستان/ سویل

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / اسلواکی ۰ – ۵ اسپانیا/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / آلمان ۲ – ۲ مجارستان/ مونیخ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / پرتغال ۲ – ۲ فرانسه/ بوداپست

مرحله یک هشتم نهایی:

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ ولز ۰ – ۴ دانمارک/ آمستردام  

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا ۲ – ۱ اتریش/ لندن 

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ هلند ۰ – ۲ چک/ بوداپست 

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک ۱ – ۰ پرتغال/ سویل  

دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ کرواسی ۳ – ۵ اسپانیا/ کپنهاگ 

دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ فرانسه – سوئیس/ بخارست 

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ انگلیس۲ – ۰آلمان/ لندن  

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ سوئد۱ -۱ اوکراین/ گلاسکو .دو وقت اضافی ۱۵ دقیقه ای:سوئد ۱ اوکراین ۲

مرحله یک چهارم نهایی:

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ اسپانیا۱ – ۱ سوئیس/ سنت پترزبورگ- دو وقت اضافی ۱-۱. ضربات پنالتی ۳-۱ بنفع اسپانیا و صعود این تیم به نیمه نهائی.

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا 2– ۱بلژیک/ مونیخ

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک۲ – ۱جمهوری چک/ باکو

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ انگلیس۴ – ۰اوکراین/ رم

مرحله نیمه نهایی:

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا-اسپانیا/ لندن-

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ انگلیس-دانمارک/ لندن

فینال

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ فینال/ لندن

آقای گل‌

۵ گل زده

کریستیانو رونالدو (پرتغال) 

پاتریک شیک(جمهوری چک)

۴ گل زده

 امیل فورسبرگ (سوئد)

کریم بنزما(فرانسه)

روملو لوکاکو (بلژیک)  

 ۳ گل زده

روبرت لواندوفسکی (لهستان)

جورجینیو واینالدوم (هلند)

رحیم استرلینگ(انگلیس)

نازک بین-ورزشگاه ومبلی تا اینجا میزبان پنج مسابقه یورو ۲۰۲۰ بوده، در بازی انگلیس با آلمان در مرحله یک‌هشتم نهایی این مسابقات ۴۱۹۷۳ نفر اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا کردند.

افراد بالاتر از ۱۱ سالی که بلیت خریده‌اند باید از طریق اپلیکیشن نظام خدمات بهداشتی بریتانیا ثابت کنند که به طور کامل واکسیناسیون خود را انجام داده‌اند و هر دو دز واکسن را دست‌کم ۱۴ روز قبل دریافت کرده‌اند. کسانی که واکسیناسیون خود را به طور کامل انجام نداده‌اند باید مدرکی داشته باشند که نشان دهند تست کرونای آن‌ها تا ۴۸ ساعت قبل از مسابقه منفی بوده است.این دو بازی بخشی از برنامه دولت بریتانیا است که در مورد چگونگی شیوع کرونا در میان جمعیت‌‌های بزرگ تحقیق می‌کند.اولیور داودن، وزیر فرهنگ بریتانیا گفت که بازی‌های پیش رو “یک لحظه به یاد ماندنی ملت ما برای بهبود از این همه‌گیری جهانی است.”

کریستین اریکسن، ستاره دانمارک در بازی نخست این تیم مقابل فنلاند دچار حمله قلبی شد و داخل زمین بازی بیهوش شد. شوک روحی این حادثه موجب شد دانمارک دو بازی اول خود را ببازد، اما پس از آن بود که این تیم خودش را پیدا کرد و بازی به بازی قوی‌تر شد.دانمارک در یک‌هشتم نهایی ولز را مغلوب کرد و بعد هم خیلی خوب از پس تیم فیزیکی و خطرناک جمهوری چک در یک‌چهارم نهایی برآمد. دانمارک آن قدر خوب بود که هوای گرم آذربایجان هم نتوانست مانع پیروزی این تیم در بازی شنبه شود.تقریبا نزدیک به سه دهه از قهرمانی دانمارک در یورو ۹۲ گذشته است. دانمارک کمی قبل از شروع آن تورنمنت جایگزین یوگسلاوی سابق شد و قهرمانی در آن مسابقات تا امروز بزرگ‌ترین دستاورد ورزشی این کشور در تاریخ است. حالا به نظر می‌رسد که این تیم به دنبال نوشتن یک داستان افسانه‌ای دیگر است. دانمارک در رتبه دهم رده‌بندی فیفا قرار دارد. انگلیس شش رتبه بالاتر از این تیم ایستاده است و در واقع پس از خروج بلژیک و فرانسه از یورو ۲۰۲۰، بهترین رتبه را در میان تیم‌های باقیمانده در این تورنمنت دارد.

نکات آماری بازی انگلیس و دانمارک 

در تاریخچه بازی های دو تیم، تیم ملی انگلستان قدرتمندتر ظاهر شده است. در طول تاریخ و تقابل دو تیم، انگلستان موفق شده تا در ۱۲ بازی پیروز میدان باشد. ۵ بازی با نتیجه مساوی به اتمام رسیده و سهم دانمارک هم ۴ برد بوده است. البته باید بگوییم که در ۵ بازی آخر آمار دو تیم با هم برابر می باشد. ۲ برد برای هر دو تیم و ۱ نتیجه مساوی. جزئیات بازی ها را در تصویر بالا مشاهده می کنید.انگلیس در شش دیدار اخیر رقابتی خود (بازی های غیر دوستانه) با دانمارک تنها یک پیروزی کسب کرده است. این پیروزی در جام جهانی ۲۰۰۲ (۳-۰) به دست آمده است. این سومین دیدار انگلیس و دانمارک در یک تورنمنت بزرگ خواهد بود. انگلیس در دور دوم جام جهانی ۲۰۰۲، (پس از تساوی بدون گل در مرحله گروهی یورو ۱۹۹۲)، ۳-۰ پیروز شد.تمام هفت دیدار انگلیس و دانمارک در ورزشگاه ومبلی با نتیجه ۱-۰ به پایان رسیده است. انگلیس ۵ پیروزی کسب کرده است. دانمارک در دو بازی اخیر رقابتی خود مقابل انگلیس در ورزشگاه ومبلی (۱۹۸۳ و ۲۰۲۰) پیروز شده است. هیچ تیمی در سه بازی متوالی برابر سه شیرها در ومبلی پیروز نشده است.انگلیس سومین بار است که در مرحله نیمه نهایی قهرمانی اروپا بازی می کند. در سال ۱۹۶۸ به یوگسلاوی باخت و در سال ۱۹۹۶ در برابر آلمان بازی به ضربات پنالتی کشیده شد. در حال حاضر، انگلیس بیش از هر کشور دیگری در مسابقات قهرمانی اروپا بازی های بیشتری انجام داده است بدون اینکه هرگز به فینال برسد.این چهارمین حضور دانمارک در نیمه نهایی قهرمانی اروپا (۱۹۶۴، ۱۹۸۴ و ۱۹۹۲) است. دانمارکی ها پس از آخرین حضور خود در چهار مرحله نهایی این رقابت ها، به دنبال کسب جام هستند.

  • انگلیس در ۸ بازی آخرش در مسابقات یورو گلی دریافت نکرده است
  • دانمارک در هر سه بازی آخرش، هم نیمه اول و هم نیمه دوم بازی را پیروز شده است
  • آخرین باخت انگلیس به ۱۱ بازی قبل بر می گردد
  • در هیچ یک از سه بازی آخر این دو تیم، بیش از یک گل به ثمر نرسیده است

 تیم داوری

کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) تیم داوری دومین دیدار مرحله نیمه‌نهایی شانزدهمین دوره جام ملت‌های اروپا (یورو ۲۰۲۰) را معرفی کرد که بر این اساس قضاوت دیدار تیم‌های انگلیس و دانمارک به دنی ماکلی از هلند سپرده شد.دستیاران او برای این بازی هازل اشتیگسترا و یان دی‌وریس از هلند خواهند بود؛ این در حالی است که پل فن‌بوکت از هلند نیز مسئول کمک‌داور ویدئویی (VAR) است. اُویدو هاتگان از رومانی هم به عنوان داور چهارم انتخاب شده است.تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و دانمارک از ساعت ۲۳:۳۰ فردا (چهارشنبه – به وقت تهران) در ورزشگاه ومبلی شهر لندن مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند. برنده این بازی راهی فینال یورو ۲۰۲۰ خواهد شد، جایی که باید در همین ورزشگاه به مصاف برنده دیدار ایتالیا – اسپانیا برود.

کسپر اشمایکل، دروازه بان تیم ملی دانمارک،:

واقعاً به این فکر نکرده ام که غلبه بر انگلیس چه ارزشی خواهد داشت. در واقع من بیشتر به خود دانمارک فکر می‌کنم و خیلی توجهی به انگلیس نداشته‌ام. مهمترین چیز این است که نتیجه مسابقه برای هواداران و مردم فوتبال دانمارک چه چیزی را به ارمغان خواهد آورد.”کسپر اشمایکل در ادامه گفت: ” یقیناً وقتی در برابر تیمی مانند انگلیس بازی می کنید که از ستاره های بزرگی برخوردار است، قطعاً انتظارات نیز بسیار زیاد خواهد بود. البته بعید می‌دانم که این انتظارات روی تیم خیلی اثر بگذارد. با این وجود ما برای هواداران و این انتظارات آنها احترام زیادی قائل هستیم و تمام تلاش خود را تا پایان انجام خواهیم داد.”اشمایکل همچنین در رابطه با شعار معروف هواداران انگلیس که می گویند «فوتبال(جام) به خانه برمی گردد» گفت: “آیا تا به حال چنین اتفاقی رخ داده است؟و اینکه آیا آنها تا به حال قهرمان این مسابقات شده اند؟ سال ۶۶؟ آن تورنمنت جام جهانی نبود؟”

 ایتالیا ۱ اسپانیا ۱– در دو وقت اضافی ۱۵ دقیقه ۱-۱.ایتالیا در ضربات پنالتی ۴ بر ۳ پیروز شد.

در نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های یورو ۲۰۲۰، سه‌شنبه شب تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و اسپانیا در ورزشگاه ومبلی شهر لندن، اولین بازی مرحله نیمه نهایی یورو ۲۰۲۰ را برگزار کردند که این بازی در نیمه نخست با نتیجه با تساوی بدون گل به پایان رسید.در این بازی، در حالی که اسپانیایی‌ها به سبک و سیاق همیشگی و رد و بدل کردن پاس‌‌های کوتاه برای تملک توپ رو آوردند، ایتالیا بازی مستقیم و تهدید دروازه حریف با ارسال پاس‌های بلند پشت دفاع حریف را در دستور کار قرار داد.هر دو تیم موقعیت‌های خوبی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند که در یک سو جان لوئیجی دوناروما دروازه‌بان ایتالیا موقعیت اسپانیایی‌ها را مهار کرد و در سوی دیگر کم دقتی و تعلل بازیکنان ایتالیا منجر به از دست رفتن موقعیت‌های‌شان شد.به این ترتیب در پایان نیمه نخست که  دربیشتر صحنه کشمکش تیم‌ها در میانه میدان بود، دو تیم ناکام در گشودن دروازه یکدیگر به رختکن رفتند.

در نیمه دوم هر دو تیم در همان ده دقیقه نخست این نیمه چند موقعیت روی دروازه ها ایجاد کردند که نتوانست تغییری در نتیجه دهد. در دقیقه ۶۰ بازی و در پی حمله اسپانیا روی دروازه ایتالیا دروازه بان این تیم توپ دریافتی را سریع برای مهاجم ایتالیائی داد و طی یک ضد حمله و روی اشتباه فاحش مدافع و دروازه بان اسپانیا که در این تورنمنت ضعیف ترین گلر تاکنون بوده، جیه زا گل نخست را از زاویه بسته به تور دروازه اسپانیا چسباند. چهار دقیقه بعد اسپانیا صاحب یک موقعیت عالی گل شد که مهاجم این تیم در شرایط تک به تک با دروازه بان ایتالیا توپ را بطرز عجیبی به خارج از دروازه زد. در دقیقه ۸۰آلوارو موراتا مهاجم تعویضی اسپانیایی‌ها و ۱۰ دقیقه به پایان بازی ،طی یک همکاری هوشمندانه با دنی اولمو، با جان لوئیجی و لوئیجی دوناروما ،دو مدافع ایتالیا که همچنین دو مدافع یوونتوس و همبازی موراتا هستند ،تک به تک شد و با فریب دادن او گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که منجر به کشیده شدن بازی به وقت‌های اضافه شد.در وقت ۱۵ دقیقه نخست اسپانیا فشار زیادی را روی دروازه ایتالیا آورد و در تمام این مدت مسلط بر زمین و کنترل توپ بازی بود.اسپانیا تا پایان نیمه نخست وقت اضافی ۸۳۹ پاس و ایتالیا ۲۹۸ پاس رد و بدل کرده بودند.در ۱۵ دقیقه دوم وقت اضافی نیز اسپانیا کنترل بازی و تسلط بر توپ . میدان را در اختیار داشت. بازی در این نیمه هم با همان نتیجه یک بر یک تمام شد و ادامه به ضربات پنالتی کشید.اسپانیا در دور مقدماتی و یک هشتم نهائی با کمبود پنالتی زن روبرو بود.در این دیدار نیز نتوانست دو پنالتی را گل کند و ایتالیا موفق شد با نتیجه چهار بر سه در ضربات پنالتی به فینال برود.

ایتالیا: جان‌لوئیجی دوناروما، لئوناردو بونوچی، جورجو کیه‌لینی، جووانی دی‌لورنتزو، امرسون پالمیری، جورجینیو، لورنزو اینسینیه، مارکو وراتی، نیکولو بارلا، فدریکو کیه‌زا و چیرو ایموبیله 

اسپانیا: اونای سیمون، سزار آسپیلیکوئتا، اریک گارسیا، آیمریک لاپورت، جوردی آلبا، کوکه، سرخیو بوسکتس، پدری، فران تورس، دنی اولمو و میکل اویارسابال

۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=118686 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More