حکم ۶ سال زندان و شلاق اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته ۶۷ ساله عینا تایید شد

اسماعيل گرامی در ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ با هجوم عوامل وزرات اطلاعات به منزلش بازداشت گردید. وی در يک محاکمه ی چند دقيقه ای بدون حضور وکيل مدافع به شش سال زندان و جزای نقدی و شلاق محکوم گردیده است

حکم شش سال زندان اسماعیل گرامی از فعالین بازنشستگان تامین اجتماعی عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار این خبر نوشته است اسماعیل گرامی کارگر کارخانه کارتن سازی بوده که در اعتراضات به وضعیت سخت معیشتی در دو سال گذشته بازنشستگان، حضور مستمر و پیگیرانه ای داشته و خواسته ها و مطالبات بازنشستگان را بطور همیشگی پیگیری کرده است.

وی چندین بار از سوی عوامل امنیتی احضار و تهدید شده و یک بار هم در هفدهم اسفند ۹۹ بازداشت شد و پس از یکروز آزاد شد.

بنابر این اطلاعیه اسماعیل گرامی از کارگران آگاه و پیشرویی است که بخوبی شرایط اسفبار سخت معیشتی را درک و لمس کرده و همچنین بی توجهی عوامل حکومتی و دولتی را نسبت به شرایط موجود و مطالبات کارگران و بازنشستگان می داند، به همین دلایل نه تنها تسلیم تهدیدها و فشار نگردیده؛ بلکه اعتقاد داشته که بهترین راه پیگیری مطالبات بازنشستگان و کارگران در کف خیابان می باشد و این نوع تفکر خوشایند عوامل امنیتی و قضایی قرار نگرفته است.

این کارگر بازنشسته در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با هجوم عوامل وزرات اطلاعات به منزلش بازداشت گردید و پس از ضبط کلیه تلفن های همراه خود و اعضای خانواده اش، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید که بعد از چندین روز بازداشت به زندان فشافوئیه منتقل شد. بعد از ۵ ماه بازداشت در دادگاهی چند دقیقه ای بدون حضور وکیل درحکمی ظالمانه و ناعادلانه در مجموع به شش سال زندان و جزای نقدی و شلاق محکوم گردید.

این حکم بعد از گذشت چندین ماه که اسماعیل گرامی در زندان است؛ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب با رد تمام ادله و مدارک و مستندات، به طور کامل تایید شد.

اسماعیل گرامی، بازنشسته ۶۷ ساله، علیرغم اینکه دارای بیماری های زمینه ای وکهولت سن میباشد باید تا چندین سال دوران محکومیت در زندان را بگذراد. ادامه بازداشت وی می تواند صدمات جبران ناپذیر جسمی، برای او به همراه داشته باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ضمن محکومیت حکم ظالمانه و ناعادلانه این کارگر بازنشسته که صدایش صدای دادخواهی تمامی بازنشستگان درد مند بوده اعلام کرده است، با صدور اینگونه احکام هرگز نمیتوانند صدای دادخواهی کارگران و بازنشستگان و فرودستان و دیگر اقشار محروم جامعه را خاموش کنند و قطعا این صداها با وضعیت اسفبار معیشتی وشرایط موجود فعلی بلندتر وبلندتر خواهد شد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احکام صادره برای اسماعیل گرامی را محکوم کرد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای حکم شش سال زندان اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته ۶۷ ساله رامحکوم کرده و یادآور شده است که با صدور اینگونه احکام هرگز نمیتوانید صدای دادخواهی کارگران و بازنشستگان, فرودستان و دیگر اقشار محروم جامعه را خاموش کنید و قطعا این صداها با وضعیت اسفبار معیشتی و شرایط موجود فعلی بلند و بلندتر خواهد شد.

متن کامل بیانیه در زیر می آید:

حکم شش سال زندان اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته ۶۷ ساله در دادگاه انقلاب شعبه ۳۶ تجدید نظر عینا تایید شد .

اسماعیل گرامی از فعالین بازنشستگان تامین اجتماعی میباشد که خود کارگر کارخانه کارتن سازی بوده که در اعتراضات به وضعیت سخت معیشتی در دو سال گذشته بازنشستگان، حضور مستمر و پیگیرانه ای داشته و خواسته ها و مطالبات بازنشستگان را بطور مستمر پیگیری کرده است .

در همین زمینه آقای گرامی چندین بار از سوی عوامل امنیتی احضار و تهدید شده و یک بار هم در هفدهم اسفند ۹۹ بازداشت شده ، که پس از یکروز آزاد شده است.

اسماعیل گرامی از کارگران آگاه و پیشروی است که بخوبی شرایط اسفبار سخت معیشتی را درک و لمس کرده و همچنین بی توجهی عوامل حکومتی و دولتی را نسبت به شرایط موجود و مطالبات کارگران و بازنشستگان یادآور شده است، به همین دلایل نه تنها تسلیم تهدیدها و فشار نگردیده است، بلکه اعتقاد داشته که بهترین راه پیگیری مطالبات بازنشستگان و کارگران در کف خیابان میباشد و این نوع تفکر خوشایند عوامل امنیتی و قضایی قرار نگرفته است.

این کارگر بازنشسته در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با هجوم عوامل وزرات اطلاعات به منزلش بازداشت گردید و پس از ضبط کلیه تلفن های همراه خود و اعضای خانواده اش، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید که بعد از چندین روز بازداشت به زندان فشافوئیه منتقل شد .
بعد از ۵ ماه بازداشت در دادگاهی چند دقیقه ای بدون حضور وکیل درحکمی ظالمانه و ناعادلانه در مجموع به شش سال زندان وجزای نقدی و شلاق محکوم گردیده است.

این حکم بعد از گذشت چندین ماه که آقای گرامی در زندان هستند در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب با رد تمام ادله و مدارک و مستندات، رای بدوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بطور کامل تایید کردند که با این وجود این بازنشسته ۶۷ ساله علیرغم اینکه دارای بیماری های زمینه ای وکهولت سن میباشد باید تا چندین سال درزندان دوران محکومیت را بگذراند که ادامه بازداشت ایشان میتواند صدمات جبران ناپذیر جسمی، برایشان به همراه داشته باشد

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه صدور حکم ظالمانه و ناعادلانه به این کارگر بازنشسته را که صدای دادخواهی تمامی بازنشستگان دردمند بوده را محکوم میکند و اعلام میدارد که با صدور اینگونه احکام هرگز نمیتوانید صدای دادخواهی کارگران و بازنشستگان فرودستان و دیگر اقشار محروم جامعه را خاموش کنید و قطعا این صداها با وضعیت اسفبار معیشتی وشرایط موجود فعلی بلند و بلندتر خواهد شد.

شنبه ۲۷/شهریور /۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

شورای بازنشستگان ایران احکام صادره علیه اسماعیل گرامی را محکوم کرد

شورای بازنشستگان ایران هم در مورد محکومیت اسلامی گرامی بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است:

بر کسی پوشیده نیست که این احکام مطلقا” توجیه حقوقی و قانونی نداشته و قوه قضائیه بعنوان ابزاری امنیتی و نه حقوقی، سرکوب مطالبه گران معیشتی را در دستور کار دارد. سالهاست که این نهاد بعنوان یکی از قوای حکومتی همراه با دستگاههای امنیتی، وظیفه هجوم به منازل و ضبط اموال شخصی، دستگیری و زندان کردن فعالین معیشتی و مدنی را بعهده داشته و با زیر پا گذاشتن ابتدائی ترین حقوق متهمان و بدون برگزاری دادگاههای صالح حقوقی و بشکلی غیرعلنی خود می بُرد و میدوزد.

شورای بازنشستگان تاکید کرده است: اسماعیل گرامی در کنار سایر هم سفره ای ها ی خود، صدای اعتراض همه بازنشستگان ناراضی به شرایط و وضعیت غیر قابل تحمل زندگی شان بوده اند. دستگیری ایشان و صدور احکام سنگین مبتنی بر اتهامات واهی، بی اساس و کلیشه ای ، دهن کجی به خواسته های قانونی بازنشستگان ست.

شورای بازنشستگان ایران ضمن محکوم کردن شدید این برخورد ظالمانه نسبت به همکار بازنشسته که صدایش، صدای همه بازنشستگان معترض به وضعیت فلاکتبار موجود است، خواهان آزادی بی قید و شرط وی شده و اعلام داشته اند که این فشارها نمیتواند آن ها را از پیگیری مطالبات خود باز دارد. باز دارد.

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=126393 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More