بکارت Virginity چیست؟ آیا فقط مختص دختران است؟به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان و پیش گیری قتل های ناموسی – شهلا عبقری

بکارت – ویرجینیتی در لغتنامه انگلیسی به معنی نداشتن رابطه جنسی با جنس مخالف معنی شده و اختصاص به دختر ندارد. واژه  باکره – ویرجین در کشورهایی که تبعیض جنسیتی ناچیز است برای تمام جنس ها استفاده میشود و به معنی کسی است که آمیزش جنسی نداشته باشد به این معنی که پسران و دخترانی که آمیزش جنسی را تجربه نکرده باشند خود را باکره یا ویرجین میدانند.

واژه بکارت در لغتنامه دهخدا و لغتنامه معین به معنی “دوشیزگی” و دختر بودن و پاک بودن آمده است که به دختر منتسب میشود و این خود نشان دهنده کارکرد فرهنگ مردسالاری حتی در لغتنامه است زیرا تهیه کنندگانش مرد هستند. حکومت و جامعه مردسالار ایران، با سنت ها و قوانین تبعیض آمیز خود، زنان را در تملک مردان میداند و بکارت را مختص دختران کرده است.

در ایران یا کشور های دیگر مانند افغانستان، عراق، مصر، اردن، آفریقای جنوبی و… نزدیکی یا آمیزش جنسی قبل از ازدواج برای دختران منع شده و بصورت سنتی اعمال میشود. به همین دلیل مساله بکارت با معنی لغوی نادرست ان و فرهنگ و سنت های مردسالارانه وابسته به آن، طوری عمل می کند که بسیاری از دختران جان خود را در این راه از دست می دهند. این سنت و فرهنگ بقدری قوی است که اگر دختری آن را زیر پا بگذارد پدر و برادر و پدر بزرگ و یا به عبارتی مردان خانواده که خود را مالک دختر میدانند، دست به قتل دختر میزنند و بسیاری از قتل های ناموسی به همین دلیل اتفاق می افتد زیرا بکارت دختر، غیرت، ناموس و شرف مردان است.

بدین ترتیب است که تست باکرگی یا آزمایش پرده بکارت (هایمن) در ایران و تعدادی از کشور های دیگر بسیار اهمیت دارد و به عبارت دیگر اگر دختری مشکلی با پرده بکارت داشته باشد، ناموس و غیرت مردان است که لکه دار میشود و بایست با خون آن لکه را پاک کنند. در جامعه مردسالار ایران که در آن حکومتی مردسالار نیز بر سر کار است، این سنت ها بسیار قربانی می گیرد و تست بکارت این جا است که معنی پیدا می کند.

در اینجا سوال پیش می آید که “تست بکارت” چیست؟

ادعا میشود که تست بکارت تستی است که نشان میدهد یک دختر آمیزش جنسی داشته و یا نداشته است. اما آیا این تست می تواند چنین چیزی را مشخص کند؟

این تست بخشی از عضو جنسی زن یعنی پرده بکارت (یا هایمن) را برای نبود پارگی آزمایش میکند تا مشخص کند که آیا یک دختر آمیزش جنسی داشته و یا نداشته است.  برای اینکه بدانیم آیا با این تست می توان نشان داد که دختر آمیزش جنسی داشته و یا نداشته به توضیح و تشریح پرده بکارت (یا هایمن) میپردازم.

هایمن واژه ای است یونانی که بفارسی پرده بکارت ترجمه شده است. پرده بکارت در مراحل جنینی جنس دختر، در روند تکامل بوجود آمدن عضو جنسی بوجود می آید اما در بیولوژی هنوز کارکردی برای آن پیدا نشده است..

پرده بکارت (هایمن) یک نوع دیواره بافتی نازک است که در دهانه واژن شکل میگیرد ولی بعضی از دختران این بافت را ندارند و اصلا در زمان تکامل جنین بوجود نمی آید. در آن گروه از دختران که پرده بکارت بوجود می آید ممکن است به شکل های مختلف تکامل پیدا کند و اشکال گوناگون زیر را دارا باشد:

۱ نوع حلقوی که شایع ترین است و دو نوع میباشد:

الف – حلقوی قابل باز شدن که با آمیزش جنسی پاره نمی شود و خونریزی ندارد.

ب – حلقوی غیر قابل باز شدن که با آمیزش پاره میشود ولی ممکن است خونریزی نداشته باشد.

۲ – نوع دو قسمتی (سپتیت) که پس از حلقوی متداولترین است و آن نیز به شکل حلقوی است ولی در میان آن بخشی از همان بافت وجود دارد که آن را به دو قسمت تقسیم می کند. در اینگونه ساختار در نخستین آمیزش جنسی امکان درد و خونریزی وجود دارد.

۳ – نوع ارتجاعی (الاستیک): نوعی است که حتی بعد از نزدیکی، تمام و یا بخشی از آن باقی میماند و دختری که این نوع هایمن را دارد در نخستین آمیزش جنسی خونریزی ندارد چون هایمن هنگام آمیزش جنسی باز میشود و دوباره میتواند مانند پارچه های کشی به جای خود برگردد.

۴ – نوع غربالی یا مشبک: نوعی است که متداول نیست و دارای سوراخ های کوچکی است که خون دوره ماهانه از آن خارج می شود. این نوع با آمیزش جنسی پاره میشود و ممکن است که خونریزی داشته باشد.

۵ – نوع بسته: نوعی که بسیار نادر است. در زمان تکامل جنین هایمن یا پرده بکارت بصورت یکپارچه و بسته بوجود می آید و حتی در دوره ماهانه خون از آن نمی تواند خارج شود. در این نوع، هنگامی که دختر بالغ میشود، در زمان دوره ماهانه خون ناشی از نازک شدن دیواره رحم پشت هایمن جمع شده و ایجاد ناراحتی و دردهای شدید میکند که با مراجعه به پزشک باید دهانه واژن باز شود تا این مشکل حل شود.

۶ – نبود یا نداشتن هایمن: در گروهی ممکن است این بافت اصلا در دوران تکامل جنین بوجود نیاید. آزمایشی نیز وجود ندارد که نشان دهد دختری به طور طبیعی هایمن نداشته است.

تست باکرگی – تستی است که پزشک زنان با داخل کردن دو انگشت دهانه واژن را لمس می کند تا تشخیص دهد که نوع هایمن چگونه است و از این طریق پزشک تلاش میکند که دریابد آیا دختر آمیزش جنسی داشته است یا نه. ولی آیا این معاینه می تواند نشان دهد که دختر امیزش جنسی داشته است یا خیر؟

بر طبق آنچه که گفته شده و تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، در حدود ۵۳ درصد از موارد در دختران پس از سن بلوغ، از راه معاینه هایمن (یعنی تست بکارت) امکان تعیین اینکه قبلا آمیزش جنسی انجام شده یا نه وجود نداشته است. این در صد در دختران قبل از سن بلوغ و بسیار جوان (۹ تا ۱۱ سال) بالاتر است و هر چقدر سن بالاتر باشد این درصد پایین تر خواهد رفت.  بنابراین تست بکارت تستی مورد اطمینان نیست و از طرف دیگر اگر هم این تست دست خوردگی در هایمن را تا حدودی نشان دهد فقط در صورتی است که آمیزش با دخول در واژن انجام گرفته باشد. اما میدانیم که امروزه روابط آمیزشی گوناگونی، بدون دخول، متداول است.

همچنین باید اضافه کنم که در بسیاری از دختران، خونریزی و درد که پس از اولین آمیزش واژنی ایجاد میشود بدلیل پاره گی هایمن نیست و تحقیقات نشان داده که بافت هایمن رگهای خونی و عصب های بسیار کمی دارد. بنابراین اگر در پرده بکارت پارگی ایجاد شود خونریزی و درد یا بوجود نمی آید و یا بسیار کم خواهد بود. در بسیاری مواقع خونریزی و درد بوجود آمده بدلیل خشک بودن و تنگ بودن واژن است که پس از اولین آمیزش واژنی بوجود می آید..

بر اساس آنچه که گفته شد و تحقیقات انجام شده، دانشمندان، تست بکارت را توصیه نمی کنند و آن را آزمایش مطمئنی که نشان دهنده تجربه آمیزش جنسی باشد، نمیدانند و باور دارند که این تست جز فشارهای روانی نتیجه دیگری برای دختران ندارد.

براساس بند هفت کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند شانزده کنوانسیون منع شکنجه در قوانین بین المللی، تست پرده بکارت (هایمن) نقض حقوق انسانی دختران است و بسیار تحقیر آمیز و درد آور است.

سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که:

“مطالعات سیستمیک تست باکرگی و معاینات مربوط به آن نشان میدهد که این آزمایش از نظر علمی بی ارزش است و نشان دهنده اینکه دختری آمیزش جنسی داشته یا نداشته، نیست. آزمایشی وجود ندارد که بتواند سابقه آمیزش جنسی دختر را ثابت کند. از طرف دیگر این نوع عملکرد پایمال کردن حقوق انسانی دختران است که با آسیب های آنی و دراز مدت فیزیکی، روانی و اجتماعی برای دختران همراه است. اثر مضر تست باکرگی یک مورد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و حذف آن پاسخ های اجتماعی همگانی، که بوسیله کانون های بهداشت عمومی و متخصصین بهداشتی تایید و تاکید میشود، را لازم دارد”.

در ایران دخترانی که آمیزش پیش از ازدواج دارند به دلیل اینکه اگر رازشان برملا شود آزارهایی به انها داده میشود، پیش جراحان میروند تا پرده بکارت را ترمیم کنند زیرا فکر می کنند که پرده بکارت آنها از بین رفته است و دوختن پرده بکارت راز آنها را محفوظ نگه میدارد. از نظر بعضی پزشکان این نوع جراحی توصیه نمی شود زیرا باعث عفونت ها و عوارض ناگوار خواهد شد.

از طرف دیگر تحقیقات نشان داده ترمیم هایمن با پرده بکارت امکان پذیر نیست بلکه کاری که جراحان انجام میدهند دوختن دهانه واژن است که پس از نزدیکی دوباره پاره میشود و خونریزی ایجاد می گردد.

در پایان توصیه میکنم که دختران قبل از آمیزش جنسی با مراجعه به پزشک متخصص زنان، عضو جنسی خود را بهتر بشناسند و بفهمند که هایمن یا “پرده بکارت ” آنها چگونه است. البته در مواردی میتوان نوع آن را تشخیص داد و اگر هم قابل تشخیص نباشد، دختر در این مورد آگاه است.

با این اطلاعات ترس و اضطراب دختران از بین میرود، در آمیزش ترس و دلهره نخواهند داشت، نزدیکی برایشان راحت تر و کم درد تر خواهد بود و خواهند توانست از آمیزش لذت ببرند.

آگاهی پسران و مردان نیز در این مورد بسیار مهم است و آنها نیز نه تنها در باره عضو جنسی خود باید آگاه شوند بلکه با آگاهی در مورد عضو جنسی دختر، آمیزش جنسی را سالم تر و لذت بخش تر تجربه می کنند.

شهلا عبقری

۲۷ آبان ۱۴۰۰-۲۰۲۱ November 18

https://akhbar-rooz.com/?p=132662 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More