معلمان شیراز: در خیابانها مین ضد نَفرات هم کاشته باشید، باز هم به خیابان خواهیم آمد

جمعی از معلمان شیراز با انتشار دادنامه ای سرگشاده خطاب به دادستان شیراز ضمن محکوم کردن امنیتی کردن تجمعات مسالمت آمیز نوشته اند، حتی اگر در خیابان ها و کوچه پَس کوچه ها مين ضدنفر هم بکاريد و گلوله های تفنگ وينچستر شليک کنيد باز هم به خيابان خواهيم آمد

به گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران جمعی از معلمان شیراز با انتشار دادنامه ای سرگشاده خطاب به دادستان شیراز ضمن محکوم کردن امنیتی کردن تجمعات مسالمت آمیز معلمان شیراز و سایر شهرستان های استا‌ن فارس و هجوم و بازداشت تعدادی از معلمان در تجمع اعتراضی اخیر خطاب به دادستان نوشته اند که با اعلام غیر قانونی بودن تجمع صنفی معلمان شیراز، راه ورود نیروهای خودسر را تا آنجا فراهم کرده اید، که خانه معلمان فارس در خیابان مُعدلِ شیراز، به اشغال نظامی در آید. به فرهنگیان شاغل و بازنشسته بسیاری، انواع رفتارهای زشت و سخیف روا داشته شود. در ادامه این دادنامه آمده است : ما معلمان معترض به وضع موجود در استان فارس باز هم تجمع خواهیم داشت، شک نکنید. چون می دانیم شما عزم تان را جزم کرده اید تا ما از راههای قانونی که هست، نتوانیم به حق و حقوق مان برسیم. لازم است بدانید که این خواسته ها چنان شریف و مقدس هستند، که ما باز هم به خیابان خواهیم آمد. این بار که شورای هماهنگی معلمان ایران با درخواست تجمع استانی ما موافقت فرمایند، و یا خود معلمان فارس به این نتیجه برسند. حتما دوباره به خیابان خواهیم آمد، این بار اگر سر هر چهار راه منشعب شده به خیابان معدل را چهار تا توپ ضد هوایی چهار لول بیست یک میلی متری در هر طرف آنها نصب کرده باشید. حتی اگر یگان های ضد شورش را هم مثل مور وملخ روانه خیابان معدل کرده باشید. باز هم با همان قلمی که در دست داشتیم، خواهیم آمد. این بار می آییم اما در دسته های ده تایی و صدتایی و هزار تایی. سوگند به خدای لایزال که نه از پیام های تهدید آمیزتان، دیگر هراسی به دل داریم، و نه از گلوله هایِ تُفَنگِ وینچسترِ آمریکایی، که شاید بکار بگیرید. این بار حتی اگر در خیابانها و کوچه پَس کوچه هایِ منشعب به خیابان معدل، مین ضِدِ نَفرات هم که کاشته باشید.

متن کامل را در زیر بخوانید:

دادنامه ای سرگشاده

به : مقام دادستانی شیراز
موضوع : امنیتی کردن تجمعات مسالمت آمیز معلمان شیراز و سایر شهرستان های استا‌ن فارس

همان گونه که مستحضر هستید، این روزها وضعیت آموزش و پرورش ایران در شرایط بسیار اسفناک و دردناکی به سر می برد. جامعه دانش آموزی و معلمی ایران در طول چهل و سه سال گذشته، مرارت ها و رنج ها و ظلم های بی شماری را شاهد بوده است. اصل سی قانون اساسی آموزش و پرورش، آموزش رایگان و اجباری را برای همه دانش آموزان ایران تصویب کرده، اما متاسفانه هیچ گاه اجرایی نشده است. عدم اجرای اصل سی که یکی از مهم‌ ترین اُصول قانون اساسی ست. معضلات بی شماری را به جامعه دانش آموزی و معلمی ایران تزریق کرده است. کودکان کاری که هر روز صبح و شام و موقع رفتن و بر گشتن از سر کار، از پُشت شیشه اتومبیل تان مشاهده می کنید، حاصل عدم اجر ای اصل فوق است. قانون مدیریت خدمات کشوری مُصوب سال هشتاد و شش، نه تنها در طول چهارده سال گذشته اجرایی نشده است. که با حیله و نیرنگ های رنگارنگ و بسیار ناجوانمردانه از مسیر اصلی خود خارج شده، و یکی از شریف ترین طبقات اجتماعی ایران یعنی بازنشستگان فرهنگی، به انواع بلاها و مصیبت هایِ بیشُمار دچار شده اند.

معلمان دو و سه شغله و انواع شغل‌های خارج از شأن و شوکت معلمی، نمونه ی بارز منزلت به مُحاق رفته ی معلم، پیش چشم‌های حضرت‌ عالی است. صندوق ذخیره فرهنگیان ما تا صندوق هایِ بازنشستگی بطور تمام و کَمال یا به تاراج حکومتی ها رفته، و یا گرفتار سو مدیریت کلان و فسادها و رانت های فامیلی تا آستانه ورشکستگی رسیده و بیشتر آنان، از این مرز نیز گذر کرده است. چَپاوُل آخرین ته مانده های مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان، همین امروز پیش چشم‌ های حضرت عالی ست. من اگر بخواهم آنچه از ظلم و بی‌عدالتی که بر جامعه معلمی و دانش آموزی ایران در طولِ پانزده هزارُ شِشصَدُ نَوَد روزِ گذشته رفته است را، برای حضرت‌ عالی شرح دهم و شش دانگ سند بیاورم. مثنوی هَفتصَد هِزار مَنی می خواهد. و صد البته حضرتعالی خود بیشتر از آن خبر دارید. البته شرح این بی‌عدالتی ها بر هر محکمه و دادگاه و مجلس و انواع و اقسامِ رؤسای جمهور و حتی تا بیت نائبِ بَر حقِ امامِ زمان نیز رفته است، اما دریغا و دردا که نه تنها هیچ گوش شنوایی موجود نبوده است، بلکه بعضاً معلمانی را که برای اجرای هر چه سریع تر این قوانین، تحصن و تجمعاتِ مسالمت آمیز، و منطبق بر قانون اساسی انجام داده اند. به انواع و اقسام مختلف هَتک حُرمت شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته و حتی کارشان به دستگیری و حبس و زندان و اخراج هم کشیده شده است.

از آنجا که حضرت عالی با اعلام غیر قانونی بودن تجمع صنفی معلمان شیراز، راه ورود نیروهای خودسر را تا آنجا فراهم کرده اید، که خانه معلمان فارس در خیابان مُعدلِ شیراز، به اشغال نظامی در آید. به فرهنگیان شاغل و بازنشسته بسیاری، انواع رفتارهای زشت و سخیف روا داشته شود. و اینکه به عنوان یک دادستان مدعی العموم، نتوانستید به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمایید و در حضور شما بیشترین هَتک حُرمت ها در حق معلمان معترض فارس روا گردید، که بسیارش هم چُنان وقیحانه و بیشرم بود، که ما تاکیدِ بسیار می کنیم که سریعا به حذف آن فیلمها بپردازید، و گرنه مجموعه حاکمیت اسلامی، زیر بار خجالت و شرمساری خواهد مُرد. و با احتمال آنکه شاید در تجمعات آتی نیز چنین رفتارهایی روا بدارید. لذا ضرورتِ بسیار دارد که نکات مهمی را، به عرض حضرت عالی برسانیم.

دادستان محترم شهرستان شیراز

ما معلمان معترض به وضع موجود در استان فارس باز هم تجمع خواهیم داشت، شک نکنید. چون می دانیم شما عزم تان را جزم کرده اید تا ما از راههای قانونی که هست، نتوانیم به حق و حقوق مان برسیم. لازم است بدانید که این خواسته ها چنان شریف و مقدس هستند، که ما باز هم به خیابان خواهیم آمد. این بار که شورای هماهنگی معلمان ایران با درخواست تجمع استانی ما موافقت فرمایند، و یا خود معلمان فارس به این نتیجه برسند. حتما دوباره به خیابان خواهیم آمد، این بار اگر سر هر چهار راه منشعب شده به خیابان معدل را چهار تا توپ ضد هوایی چهار لول بیست یک میلی متری در هر طرف آنها نصب کرده باشید. حتی اگر یگان های ضد شورش را هم مثل مور وملخ روانه خیابان معدل کرده باشید. باز هم با همان قلمی که در دست داشتیم، خواهیم آمد. این بار می آییم اما در دسته های ده تایی و صدتایی و هزار تایی. سوگند به خدای لایزال که نه از پیام های تهدید آمیز تان، دیگر هراسی به دل داریم، و نه از گلوله هایِ تُفَنگِ وینچسترِ آمریکایی، که شاید بکار بگیرید. این بار حتی اگر در خیابانها و کوچه پَس کوچه هایِ منشعب به خیابان معدل، مین ضِدِ نَفرات هم که کاشته باشید.

شده باشد کفن پوش و با خانواده های خود و در چنان جمعیت هایی خواهیم آمد، که اگر تمام ناوگان اتوبوس رانی شیراز را هم برای جابجایی ما به زندانهای بی شمارتان به خدمت بگیرید، آن ناوگان هم شرمنده خواهد شد. شما باید به این درک برسید که خواسته های معلمان و دانش آموزان ایران لازم الاجراست، و ما حاضریم هر روز و هر ساعت که اراده کنیم، برایش یک تجمع منطبق بر اصل بیست و هفت قانون اساسی بِراه بیندازیم. بزرگوار، شما بیشتر از یک راه ندارید. به رسمیت شناختن تجمعات ما، و بکار گیری نهایت تلاش برای تامین امنیتِ حیثیتی و جانی و مالی معلمان معترض.ولاغیر،والسلام.

جمعی از معلمان استان فارس
۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

رونوشت :
استاندار فارس
وزیر آموزش و پرورش
مدیرکل آموزش و پرورش فارس
شورایِ هماهنگیِ تشکلهای صنفی معلمانِ ایران
تشکل صنفی معلمان فارسخبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=138576 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
1 دیدگاه
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
حمید قربانی
حمید قربانی
سه شنبه, ۲۸ دی, ۱۴۰۰ ۱۶:۳۶

بر این اراده و شکق رهایی طلبی فقط باید تلریک و تهنیت گفت که این اراده اگر سراسری گردد!، اگر معطوف به رهایی از سلطه ی طبقاتی سرمایه داران زالو صفت و دولت جنایت کارشان گردد ، اگر دارای طتاد طبقاتی اش یعنی حزب کارگران آگاه و انقلابی و کمونیست! ‘ حزب مخفی و مسلح به اگاهی طبقاتی و سلاح اتشین گردد، باید همه بدانند که این دولت را با همه نیروهای سرکدب گر هم مستقیم و هم غیر مستقیم به زباله دانی تازیخ خواهد فرستاد! باید بر این گفته وقوف یافت که دولت زور سازمان یافته ی طبقه ی حاکم برای سرکوب طبقه محکوم است!

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
1
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More