نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج از کشور: باش تا صبح دولتت بدمد!

فریاد پرخروش و پیام جنبش های اجتماعی و نیروهای درونی اشان را نظام سرمایه داری ایران با هرنام و عنوانی که به آن داده شود ، شنیده است: بگیر ، به بند به کش، گور خود کنی به دست خود. و با انتصاب هئیت مرگ و کارگزاران کارآزموده در اطاق جنگ ، شمشیر را از رو بسته است. آتش به اختیار : هرکس در مقابلش بایستد با هر وسیله و ترفند، … نابود میگردد!

پس از قتل عامدانۀ زنده یاد بکتاش آبتین در زندان، بلافاصله ضربۀ غافلگیرانه و مهلکی بر زندانبانان و حاکمیت وارد شد، که آنان را این چنین هار و افسار گسیخته کرده است. همبندان دلاور بکتاش، بلافاصله خشم کوبندۀ خود را در اعتراض به این جنایت با تحصن و شعار: مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای به نمایش گذاشتند. این اگر نه تیر خلاص، بل، ضربۀ سرسام آوری بود که هرگز تصورش را نمی کردند و خون کثیفشان را چنان به جوش آورد که گیج و مست و هار، وحشیانه به خیال عبثِ خفه کردن صداها و خنثا کردن چنین ضربات، قلع و قمع و ترکتازی را گسترش دادند، کور و لجام گسیخته به هر کس و هرجا تاختند، خبرهای احضارها، پرونده سازی ها، محاکمات مجدد و چند دقیقه ای، بازداشت و دستگیری ها، زندان و تبعیدها، شکنجه و تمدید محکومیت ها و ممانعت از بردن زندانیان بیمار به زندان و جلوگیری از آزادی آنها که محکومیتشان به سر آمده و … همه و همه ، مذبوحانه به منظور ایجاد رعب و وحشت و خفه کردن هر صدایی انجام گرفت، غافل از این که با هریک از این تلاش ها تنها وحشت و هراس خود را از رشد و گسترش اعتراضات و جنبش های کارگری و اجتماعی تا سطح درون زندان نشان دادند. و اینک طنین مقاومت و مبارزه تا به آخر بکتاش جهان را در نوردید و موجی از اعتراض در همبستگی با زندانیان سیاسی برخاست و همچنان ادامه دارد. 

آنچه را با اسماعیل گرامی کردند، در نامه سرگشاده اش منعکس شده که اکنون بنا به درخواستش با ترجمه و انتشارش به چندین زبان، جهانیان را ازگوشه ای از جنایاتی که در ایران جاری است مطلع خواهد کرد و به همبستگی در نفی و نقد آن و آزادی زندانیان سیاسی به حرکت  می آورد.

آرش جوهری در شرح آنچه بر خود، همسرش شادی گیلک و سایر زندانیان رفته، پرده از فشارها اعمال غیر انسانی و تهدیدات و اجحافات برمی دارد و می گوید: “. مقابل تمام خواسته‌های انسانی مردم، مقابل زندگی انسانی، مقابل خواسته‌هایی همچون آزادی، برابری و رفاه انسان‌ها دیواری قرار دارد که زندگی را تبدیل به جهنم ساخته است. و بی‌شک آن دیوار همین سیستم است. دستگاه عدالت ما، قاضی ما، شما مردم هستید!”

عسل محمدی را پس از آزادی، با اتهامات و پرونده سازی جدید، مجدداً به محاکمه کشیدند.

 نرگس محمدی را در یک “دادگاه” ۵ دقیقه ای به ۸ سال زندان و ۷۰ ضربه شلاق و دو سال “ممنوعیت ارتباطات مخابراتی” محکوم کردند.

کیوان صمیمی این روزنامه نگار۷۳ ساله بیمار را پس از چندین سال اسارت، نه آزاد می کنند و نه برای معالجه اش اقدامی می کنند. او در بارۀ قتل دو برادرش می گوید: “یکی با استبداد چکمه درافتاد و دیگری با استبداد نعلین”! (خوشبختانه با پرداخت وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد)

زینب جلالیان این زن مبارز کرد را که به حبس ابد محکوم است و ۱۴ سال از آن را بدون هیچ مرخصی و ارتباط با خانواده و چندین بار تبعید به شهرهای مختلف گذرانیده است تحت فشار قرار داده اند و تماس تلفنی و ملاقات و هرگونه حقوق یک زندانی را در زندان یزد از او قطع کرده اند تا مجبور به اعلام ندامت و همکاری با بازجویان امنیتی بشود، حتّا پدرش را هم ۲۴ ساعت بازداشت کردند.

این لیست همچنان ادامه دارد، اما چون شرح آن همه جنایات در متن این بیانیه نمی گنجد، برای درک ابعاد این همه اعمال ننگین بطور مشخص، مستند و ملموس، لطفاً ضمیمۀ ناکامل را ملاحظه کنید.

و اینک در دو نوبت برای آقایان امیر تاخیری، عطا باباخانی، حسین کریمی سبزوار، ابراهیم حیدری، وحید فریدونی، محمد قاسمی، بهروز عبرتی،  شهرزاد گلپور، اسداله سلیمانی و سید مجتبی صادقی و  حسن سعیدی، داود رضوی، رضا شهابی، ناصر محرم‌زاده، علی قربانیان و محمد اصلاغی از کارگران و اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد، احضاریه هایی فرستاده اند که باید خود را به پلیس امنیت معرفی کنند. زهی خیال باطل! این کارگران شریف و آگاه و مبارزی که بارها مهمان شلاق و ضرب و شتم و انواع شکنجه های قرون وسطایی زندان های شما بودند و هر بار با مقاومت و در دفاع از حقوق حقۀ خود و سایر همکارانشان، سربلند و غرورآفرین از آن سیاهچال ها بیرون آمدند، یقیناً واهمه ای از این ترفندها و احضاریه ها نداشته و به خوبی می دانند که این تلاش های رژیم از ضعف و لاعلاجی اوست و لذا با داشتن حقانیت ، مصمم و آگاه و منسجم به مقابله با آن برخواهند خاست و او را وادار می کنند تا حساب پس بدهد.أ

تنها اعتراضات و اعتصابات گسترده و مداوم کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور، اعتصابات وتحصن ها و اعتراضات سراسری و همزمان معلمین آگاه و بازنشستگان شجاع و سایر اقشار اجتماعی بطور مداوم وهر روزه وروز یکشنبه در بیش از ۲۵۰ شهر و … پاسخ اندکی به این همه لجام گسیختگی و ترکتازی حاکمیت هار ولی زبون است. به گفتۀ توماج صالحی: “شلاقتان را محکمتر بزنید آقا، ما شما را محکم تر از این زده ایم” و نمایندۀ مجلستان احمد نادری هشدار داد: ” این رویدادها اگر ادامه پیدا کند، به سمتی خواهیم رفت که سال ۱۴۰۱ شاهد شورش های عظیم اجتماعی باشیم”. و اسماعیل گرامی در زندان چه خوب می گوید: ” در اینجا :”در آخر دنیا” (چه نام با  مسمایی !(وحشت حکومت را، از هجوم مردم به چشم می بینی! …”

بی تردید در آغاز قرن چهاردهم خورشیدی با حضورآگاهانه جنبش های طبقاتی و اجتماعی در مبارزات جاری ، راندن و زدودن چهره های پلید این ددان و خلع ید از دستگاه قدرت و خلع سلاح پاسداران حافظ آنان، آغاز شده است  و تا پایانش ادامه خواهد داشت. اگر به راستی هنوز قدرت کور کننده ، روزنی برای دیدن عقوبتشان و سلول سالمی برای شنیدن فریادهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و… بازگذاشته باشد ، بهتر است آنها هم، صدای انقلاب مردم ما را بشنوند، به سودشان است!

جنبش های موجود اجتماعی با اتحاد وانسجام وهمبستگی و در درجه اول اتحاد طبقاتی کارگران نیروی بازدارنده و تغییردهنده عظیمی در برابر سنت گرایان اقتدارگرا خواهند شد که برای همیشه تاریخ ایران نیازی به زندان و شکنجه و اعدام، نخواهند داشت . با تغییراتی بنیادی در مناسبات طبقات و نفی ونقد مناسبات سرمایه دارانه حفظ قدرت و مالکیت ، هاری لاعلاج آمران و عاملان و مجریان جنایات بی مکافات تاریخی تاکنونی ، مهار خواهند شد و زنجیرهای بافته شده از اتحاد و همبستگی و تشکلات طبقاتی، آنان را پیروزمندانه به زیر خواهند کشید. این همه از نتایج سحر است، باش تا صبح دولتت بدمد!

نهادهای همبستگی با کارگران ایران – خارج کشور در اوضاع و شرایط مشخص کنونی با احساس مسئولیت ، توجه افکار عمومی ایرانیان و بلاخص کلیه فعالین کارگری در خارج از کشور را به ارزیابی اوضاع کنونی و اتخاذ تصمیم های دفاعی و همبستگی و… جلب مینماید و اعلام میداریم ، همبسته با جنبش کارگران وجنبشهای اجتماعی دیگرو نیروهای درونی اش وتقویت اتحاد طبقاتی  تا رهایی جامعه از بربریت قدرت مالکیت وسرمایه و فاشیسم مذهب و ملیت وهر گرایش اقتدارگر و سنت گرا…، از پای نخواهیم نشست.

درهای زندان شکسته باد!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زندان، شکنجه و اعدام ملغی باید گردد!

گسترده باد تشکل های اجتماعی و اتحاد طبقاتی بر علیه سرمایه داری

سرنگون باد رژیم جهموری اسلامی ایران

[email protected]

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

فوریه ۲۰۲۲/بهمن ۱۴۰۰

ضمیمه :

لیست ناتمامی از جنایات ضد انسانی رژیم در چند ماهه اخیر:

                         – پیروز نامی، دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان بازداشت شد

– صدور حکم زندان برای جعفر ابراهیمی، بازرس شورای همآهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

– بازداشت محمد علی زحمتکش بازرس انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس

-) بازداشت جبار دوستی، از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان (موقتاً آزاد شد

– بازداشت شعبان محمدی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان

– توماج صالحی خواننده مردمی رپ به جریمه نقدی و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او درحمایت از لیلا حسین زاده گفت: “شلاقتان را محکمتر بزنید آقا، ما شما را محکم تر از این زده ایم”

– ضرب و شتم لیلا حسین زاده به حدی که جانش در خطر است در بازداشتگاه اطلاعاتشیراز(موقتاً با پرداخت وثیقه سنگین آزاد شد)

– مریم اکبری منفرد ۱۵ سال است در زندان است بدون یک روز مرخصی و حتّا دیدار فرزندانش

– رسول بداغی بازرس کانون صنفی معلمان بار دیگر بازداشت شد

– سرکوب و ضرب و شتم شدید کارگران معترض هفت تپه توسط نیروهای انتظامی

– اعدام حیدر قربانی

– حمزه سواری لفته ۱۶ سالش بود به زندان افتاد، حالا ۳۲ سالشه با یک شلوار جین

– بازداشت فاطمه بهمنی از فعالان صنفی استان مرکزی

– بازداشت کژال نصری فعال مدنی در سنندج و بی اطلاعی از او

– پیروز نامی، علی کروشات و فرنگیس نسیم پور از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان خوزستان برای رسیدگی به اتهامات احضار شدند. )موقتاً آزاد شدند)

– بازداشت مجدد محمد حبیبی همراه با ضرب و شتم و زندان و اخراج از کار

– وضعیت بحرانی خالد پیرزاده در زندان، جان او در خطر است

– ژیلا کرم زاده مکوندی فعال مدنی برای جرای حکم ۵ ساله راهی زندان اوین شد

– احضار فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی جهت اجرای حکم حبس به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین ) به علت بیماری های مزمنش زندان او را موقتاً نپذیرفت)

– هم بندی های بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی( که مبتلا به کروناست بدون هیچگونه مداوایی) کیوان باژن و آرش گنجی، همگی بیمار و در شرایط سختی در زندان به سر می برند

– دستگیری یاشار تبریزی به جرم همدلی با خانواده های قربانیان هواپیمای اکرائینی

– احضار سه تن از معلمین کرمانشاه به نام های عبدالله رضایی، خان عزیز اسماعیلی و محمد رضا جواهری

– صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی محمد جواد وفایی ۲۶ ساله به جرم تخریب ساختمان تعزیزات حکومتی

– محبوس نمودن زهرا محمدی معلم به جرم اموزش زبان کردی

– اسارت ۲۲ سالۀ سعید ماسوری بدون یک روز مرخصی

– پرونده سازی جدید برای ۸ نفر از زندانیان سیاسی زندان فشافویه: شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، پویا قبادی، اکبر باقری، علیرضا فرشی، اکبر فراجی، شهاب سلطانیان و داوود عبداللهی که توسط زندانیان عادی خطرناک با نظارت مأمورین زندان مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته بودند

– بازداشت دو تن از فعالین صنفی بوشهر محسن عمرانی و محمود ملاکی

– مهدی صالحی زندانی سیاسی در زندان اصفهان، جانش در خطر است

– امین مرادی سه ماه است در زندان شیبان محبوس است

– بازداشت محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران

– دستگیری مریم کبیری دبیر مدارس استثنایی تهران و انتقال به زندان اوین

– احمد حیدری و احمدی و داودی سه تن از آخرین بازداشتی های امروز تجمع معلمین در تهران

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

۵ ۱ رای
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=141105 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More