دعوت دادخواهان خاوران برای شرکت در یک کارزار بین المللی علیه تخریب خاوران

دادخواهان خاوران با انتشار اطلاعیه ای در روز جمعه ۶ خرداد (۲۷ می)از مردم یاری خواسته اند تا مانع تخریب خاوران و ادامه ی آزار و اذیت خانواده های جان باختگان شوند. در این اطلاعیه آمده است:  نزدیک به سی و چهار سال از فاجعه کشتارزندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ میگذرد، درطی این سال ها … ادامه خواندن دعوت دادخواهان خاوران برای شرکت در یک کارزار بین المللی علیه تخریب خاوران