چرا خامنه ای پهلوی را مطرح کرد؟ – حنیف یزدانی

آقای خامنه ایی در سخنرانی با مقایسه انقلاب ایران و فرانسه به طرفداران خود از بازگشت استبداد رژیم سلطنتی هشدار داد. این حرف او اما به سرعت از سوی طرفداران رژیم استبدادی پهلوی، به معنی قدرتمند و جدی بودن ایشان در فضای سیاسی امروز ایران معنی شد.

در درجه اول خطاب به آقای خامنه ایی باید گفت که در مقایسه انقلاب ایران با انقلاب فرانسه، رژیم شما همسطح روبسپیر سایر جنایتکاران “دوره  وحشت” بعد از انقلاب فرانسه هستید و نه انقلاب کبیر فرانسه! رژیم شما همانند روبسپیر برای رسیدن و حفظ قدرت بسیاری از آزادی خواهان و دانشمندان را سرکوب و به قتل رسانده است. چگونه می توانید رژیم سرکوبگر خود را با انقلاب فرانسه که برای حقوق بشر و ازادی و دموکراسی و برابری بود مقایسه کنید؟ راز این اعتماد به نفس کذایی تان با وجود کارنامه سیاهتر از سیاه در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی، حقوق بشر چیست؟! البته همانطور که خواهیم دید این سخنان نه از روی اعتماد به نفس که ادامه بازی جدیدی است برای حفظ استبداد از درون پوسیده خود.

اما چرا سلطنت طلبان نباید از اشاره خامنه ایی قند در دلشان آب شود؟!

اصولا سیاستمداران هنگامی که در قدرت قرار می گیرند، مخالفان خود را تا جای ممکن نادیده می گیرند! این اصل را حتی در دموکراسی های غربی هم می بینیم. برای مثال همه رییس جمهورهای درقدرت در فرانسه در جمهوری پنجم، هنگام  شرکت در دوره ی دوم  برای دوباره انتخاب شدن، از مناظره با سایر کاندیدها طفره رفته اند. زیرا از نظر آنها جدل رییس جمهور در قدرت با سایر کاندیداها تنها سبب به رسمیت یافتن آنها و بی اعتبار شدن رییس جمهور می شود!

در استبدادها، سیاستمداران و رژیم های سیاسی این اصل را با شدت بیشتری رعایت می کنند. زیرا می دانند در صورت بی ملاحظگی ممکن است کار به جاهای باریک بکشد. برای مثال، توجه خواننده گرامی را به مقاله روزنامه اطلاعات در سال ۵۷ درباره هندی بودن خمینی ارجاع می دهم. همین مسئله چون ریختن روغن بر آتش انقلاب بود. جالب آنجاست که شاه، هرگز از خمینی اسم نبرد همچنانکه مصدق را بعد از کودتای مرداد ۳۲ نادیده می گرفت. اما از کمونیست ها و توده ایی ها و مجاهدین به اسم خرابکار به کرات اسم می بردند. دلیل این امر این است که سیاستمداران در قدرت در رژیم استبدادی، تنها وقتی از مخالفان نام می برند که می دانند در مجموع نبرد سیاسی، فکری، نظامی و اجتماعی، مستبدهای بر قدرت، برنده خواهند بود. از نظر رژیم شاه، حزب توده به لحاظ وابستگی آشکار به شوروی فاقد اعتبار سیاسی اجتماعی بود، لذا می توانست از این نقطه ضعف استفاده کرده و با سرکوب آنها هم جامعه را بترساند و از حرکت بازدارد و هم خود را برای امریکایی ها، خوش خدمت و موثر نشان دهد.

همین رابطه را رژیم جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق برقرار کرد. توضیح اینکه بعد از ارتکاب ترورهای کور توسط مجاهدین و مهمتر، همدستی آنها با صدام در جنگ با میهن و مردم، رژیم می دانست آنها از نظر مردم، فاقد اعتبار سیاسی و اجتماعی هستند. لذا آشکارا از آنها با نام منافقین اسم می برد و بسیاری از مخالفان و مردم را با اتهام و بهانه واهی نزدیکی و یا عضویت در سازمان سرکوب می کرد. در حقیقت آنها می دانستند که عموم مردم با اعضای سازمان مجاهدین که شریک و ابزار دست صدام شده بودند هیچگونه همراهی ندارد که هیچ، بلکه شاید به رژیم هم حق بدهد که آنان را سرکوب کند. لذا رژیم از بودن اینگونه احزاب و دسته جات تا جایی که می توانست سو استفاده می کند. اما سران رژیم هیچگاه از مخالفان معتبر و جمهوری خواه نظیر بنی صدر، بازرگان، جبهه ملی اسم نمی بردند! گویی از نگاه آنان اولین نخست وزیر بعد از انقلاب و اولین رییس جمهور تاریخ ایران هرگز وجود نداشته اند!  چرا که استبداد حاکم خوب می دانست که اگر فضا باز بود و حق انتخابی وجود داشت، سونامی رای مردم، بنی صدر را با رایی بیشتر به ریاست جمهوری باز می گرداند. 

اما همین رژیم های استبدادی هنگامی که به اشتباه اسم دشمن معتبر و مردمی و بدیل خود را بیاورند، ممکن است به سرعت از بین بروند. همین موضوع را در داستان ضحاک و فریدون می بینیم که فردوسی به روشنی بیان کرده است. جایی که ضحاک از ایرانیان می خواهد که شهادت بدهند او در برابر فریدون فردی عادل است.

لذا اگر آقای خامنه ای اسم سلسله پهلوی را می آورد، حتما می داند که آنها فاقد اعتبار سیاسی و اجتماعی می باشند و می داند که به  آسانی توانایی مقابله و کنترل آنها را دارند! توجه بفرمایید که شعار “رضاشاه روحت شاد” اولین بار در مشهد و توسط بسیجی های مخالفان دولت آقای روحانی وابسته به باند علم الهدی و رییسی مطرح شد.

دومین دلیل سیاست موذیانه آقای خامنه ایی در نام بردن از استبداد پهلوی، ادامه سیاست بد و بدتری است که ۲۴ سال با اصلاح طلبان بازی کرد. او در واقع نشان داد که خود او مهندس ارشد، برای مدیریت بحران ها و انتخابات دوره های مختلف ریاست جمهوری و مجلس بوده است. توجه داشته باشید که او و رژیمش تجربه بسیار زیادی در مدیریت افکار عمومی و بازی در نقش بدتر در این دوگانه دارند. لذا برای این قلم هیچ جای تردید نیست که همچنانکه پروژه اصلاحات و مجبور کردن مردم به انتخاب میان بد و بدتر توسط او و اتاقهای امنیتی مدیریت می شد، بازی جدید بد و بدتر با طرفدران رژیم  استبدادی سلطنتی و شعار “رضاشاه روحت شاد” تحت کنترل نهادهای امنیتی رژیم است.

سومین دلیل آقای خامنه ایی برای اشاره به سلطنت پهلوی و خطر بازگشت آن، ایجاد چند دستگی میان مردم و احزاب و گروه های سیاسی است. سلطنت طلبان قدرت طلب و اطرافیان آنها هم به خامنه ایی در این هدف کمک می کنند. آنها مردم را حداقل به ۴ گروه تقسیم کرده اند. در حالی که اگر سلطنت طلبان و در راس آنها اقای رضا پهلوی دست از ایده برتری خونی بر می داشتند و با ایجاد حزب مدرن به دفاع از آزادی های اساسی و حقوق و بیان انتظارات خود می پرداختند و با به رسمیت شناختن دیگر احزاب سیاسی می شد از حیله اقای خامنه ایی پرهیز کرد. اما آنها و رسانه های وابسته دقیقا طوری رفتار کردند که اتاق امنیتی رژیم انتظار داشت.  به سخن دیگر آقای رضا پهلوی و طرفدارانش ندانسته از هول حلیم در دیگ افتاده و به مهره ای در بازی شطرنج آقای خامنه ای تبدیل شده اند.

چهارمین دلیل این است که سیاستمداران در قدرت همواره می کوشند که ضعیف ترین فرد و گروه در بین مخالفانشان را برجسته کنند زیرا می پندارند غلبه بر آنها راحتتر می باشد. آقای خامنه ایی و رژیم امنیتی او در این امر خبره هستند زیرا سالیان دراز است توسط شورای نگهبان اجازه حضور افرادی را که گمان می کنند در انتخابات های نیمه باز رژیم مقبولیت مردمی خواهند داشت را نمی دهند. اما راه را برای افراد درجه دو و سه منصوب به مخالفانشان باز می گذارند. زیرا می دانند توان شکست آنها را دارند. ایشان دقیقا با همین منطق سعی کرد جناح وابسته با استبداد سلطنتی را با دوپینک وارد میدان اصلی رقابت با رژیمش کند.

اما این رقص تانگو استبداد سلطنتی پهلوی و جمهوری اسلامی فرصتی است برای اتحاد و همدلی جمهوری خواهان از طیف های مختلف. بر جمهوری خواهان است تا با دفاع از اصول دموکراسی، پلورالیسم، حقوق بشر بکوشند ایده های استبداد را کنار زده و با همدلی راه را برای بازگشت همیشگی جمهوری هموار کنند.

[email protected]خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=158018 لينک کوتاه

5 3 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
2 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
کیا
کیا
یکشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۱ ۱۷:۵۲

نان. قرض.دادن.شاه.و.روحانیون.!

کیا
کیا
یکشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۱ ۲۰:۰۲
پاسخ  کیا

شنیدم که نادر را روحانیان شیعه به پادشاهی رساندند و حتی سنیت را برای کشور تایید کردند.
می‌دانیم که رضا شاه جمهوری خواه هم روحانیان شیعه به تاجگذاری تشویق گردند.
حال اگر قراره برگ برگردد چرا که سلطنت نه!
هرچه باشد دزدی هایشان تثبیت شده و یک واتیکان شیعه هم بدست می آورند!
ولی تاریخ از راهای نوینی عبور می کند که به مغزهای منجمد آنها نمی رسد.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
2
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More