جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ششمین کنگره حزب چپ اروپایی؛ نجات اروپا در سمت گیری به چپ

در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه دسامبر ۲۰۱۹ شهر کوچک بنال مادنا در حومه مالاگا اسپانیا میزبان ششمین کنگره چپ اروپایی بود. کنگره با شرکت ۴۰۰ نماینده، ناظر و میهمان، ۲۰ حزب چپ اروپایی و مجموعا ۴۰ حزب اروپایی و بین المللی تشکیل شد
ششمین گنگره ی چپ اروپایی

چالش با سرمایه داری، با هدف ساختن اروپایی برای مردم، حفاظت از کره زمین و تضمین صلح

در روزهای  ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه دسامبر ۲۰۱۹ شهر کوچک بنال مادنا در حومه مالاگا اسپانیا میزبان ششمین کنگره چپ اروپایی بود. کنگره با شرکت  ۴۰۰ نماینده، ناظر و میهمان، ۲۰ حزب چپ اروپایی و مجموعا ۴۰ حزب اروپایی و بین المللی تشکیل شد.

 کنگره با شعار “نجات اروپا در تقویت چپ”، تلاش خود را برای تشخص بخشیدن به چپ و مبارزه با پوپولیسم راست در اروپا متمرکز کرده بود. فضای آغازین اجلاس، اما متاثر از شکست جرمی کوربن و حزب کارگر انگلیس در مقابل حزب محافظه کار را میشد بخوبی در سخنان گیزی، پرزیدنت حزب چپ اروپا  که آن روز را روز سختی برای همه چپ اروپا میدانست و یا در سخنرانی های دیگر نمایندگان که در همدردی و همبستگی با کوربن، برنامه و اقدامات او را تایید و در شگفت از شکست او بودند، ملاحظه نمود. متاسفانه هیچکس، حتی یک نماینده انگلیس نزدیک به حزب کارگر به این واقعیت که موضع جرمی کوربن در مقابل برکسیت بی رنگ و پاسیو بود، اشاره نکرد. و این در حالی بود که این حزب و مشخصا کوربن در این مدت برنامه های درست و خوبی را پیش برده بودند.

کنگره کار خود را با سخنان گیزی  آغاز کرد. وی در سخنان خود از عملکرد سیاست نئولیبرالی و تبعات آن در اروپا و جهان بویژه در کشور های آمریکای جنوبی، آفریقا و خاور نزدیک اشاره نمود و بر نگرانی رشد احزاب پوپولیستی در اروپا تاکید کرد. همچنین بر تلاش مشترک ۲۷ حزب چپ اروپایی با توجه به ویژگی ها و مشخصه های هرکدام، برای عقب راندن راست و بدست آوردن جایگاه واقعی چپ در مبازره با سیاست های نئولیبرال اتحادیه اروپا تاکید داشت. از نگاه گیزی  در اروپا بدون دمکراسی، امکان پیشبرد این مبارزه وجود ندارد، و بدون سمت گیری و ایجاد ارزشهای سوسیالیستی، دموکراسی معنی ندارد و این آن چیزی است که چپ باید با آن به خود هویت بخشد.

احزاب اروپایی

نمایندگان احزاب چپ اروپا در سخنان خود با توجه به وضعیت و ویژه گی حزب و کشور مطبوع خود به تشریح راه های مقابله با و یا اثرگذاری بر سیاست های حاکم اتحادیه اروپا می پرداختند. اما بدلیل وجود طیف گوناگون این احزاب، از احزاب کمونیستی و کارگری سنتی تا احزاب موسوم به یوروکمونیسم و احزاب مدرن تحول یافته چپ، طبیعتا این امر موجبی بود، بر ارائه دیدگاه ها و راه حل های متفاوت توسط این احزاب. درحالیکه برخی از سخنرانان همه چیز را زیر سر سرمایه داری و امپریالیسم میدانستند و راه حل را تنها در مبارزه با نئولیبرالیسم جستجو میکردند، بودند احزابی که   از جمله معتقد بودند باید با پاکت، معامله سبز، که از سوی رئیس جدید کمیسیون اروپا خانم فون درلاین ارائه شده، بر سر اشتراکات آن با برنامه چپ، سیاست تعامل و گفتگو در پیش گیرند و نه پیشاپیش آن را رد کنند.

از اسپانیا علاوه بر حزب کمونیست و جبهه متحد چپ، احزاب چپ کاتالونیا و باسک هم شرکت داشتند. دولت آتی اسپانیا قرار است در ائتلافی از سوسیالیست ها، اونیداس پودموس (ائتلاف جبهه متحد چپ و پودموس) و یکی از احزاب چپ گرای کاتالونیا  تشکیل شود. این امر و اینکه  پشتیبانی حزب چپ کاتالونیا از این ائتلاف،  تضمینی بر موفقیت آن خواهد بود، موجب ایجاد فضای صمیمی و نوید بخش آینده سیاسی چپ اسپانیا بود و بر کل کنکره اثر خوشایندی داشت، برخلاف روز اول و شوک ناشی از پیروزی حزب محافظه کار انگلیس.

با عدم کاندیداتوری گیزی ۷۱ ساله برای بار دوم، هاینس بیربام مسئول کمیسیون بین المللی حزب چپ آلمان با ۷۱ درصد آرا موافق بعنوان پرزیدنت جدید چپ اروپایی انتخاب شد. این سومین بار در سال ۲۰۱۹ است که حزب چپ آلمان برای مسئولیت های مهم و کلیدی کاندیداهای نسبتا گمنام معرفی میکند. پیش از او،  اوزلم دمیرل و مارتین شیردوان بعنوان کاندیدای اصلی در انتخابات پارلمان اروپا اروپا و خانم امیرا محمدعلی بعنوان جانشین سارا واگنکنشت رهبر فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان معرفی شدند. این رویکرد حزب جای مکث و تامل دارد. گفته میشود که هاینس بیربام در پشتیبانی از مبارزات ترقی خواهانه احزاب آمریکای جنوبی و تا حدی احزاب آفریقایی و خاور نزدیک نقش فعال و موثری داشته است، وی در سخنرانی پس از انتخاب خود بر پیوستگی عملی مبارزه چپ اروپا و چپ بین المللی علیه نئولیبرالیسم و همه اشکالی که مانع تحقق بسط ارزشهای سوسیالیستی شوند تاکید داشت. او همچنین با اشاره به اهمیت بسیج همگانی توسط چپ اروپا، آنچه تاکنون توسط چپ اروپایی انجام نگرفته، بر تلاش برای داشتن اراده واحد درعین گوناگونی برای مقابله با پوپولیسم راست تاکید داشت. بیربام همچنین بر اهمیت وسعت و گستردگی نیروهای چپ به شمول مارکسیست ها، سبزها و احزاب ترقیخواهی که در سمت چپ سوسیال دمکراسی اروپا قرار میگیرند مثل پومودس، دخانمر چپ اروپایی تاکید و آنرا از نقاط قوت آن دانست و در پایان به حفط و تقویت همبستگی چپ اروپا با چپ بین المللی بویژه در امریکای لاتین و خاور نزدیک اشاره کرد.

 مایته مولا از حزب کمونیست اسپانیا بعنوان معاون اول و ۴ معاون دیگر بیربام معرفی شدند. شورای مرکزی چپ اروپایی با ترکیب از هر حزب دو نفر تشکیل شد.

سند سیاسی توسط کمیسیونی با مسئولیت ونسنت بوئت از حزب کمونیست فرانسه تهیه و با ۸۶ درصد رای موافق به تصویب کنگره رسید. این سند در سمت تحقق مبارزه برای حفظ محیط زیست، مبارزه با سیاست های نئولیبرالی و مبارزه با رشد احزاب ماوراء راست، هدف زیر را در مقابل خود قرار داده است:

چالش با سرمایه داری، با هدف ساختن اروپایی برای مردم، حفاظت از کره زمین و تضمین صلح

حضور احزاب بین المللی در کنگره چپ اروپایی

به دعوت کمیته برگزاری کنگره تعدادی از احزاب چپ، سوسیالیست  و کمونیستی از نقاط مختلف جهان در کنگره شرکت داشتند. از جمله، از کوبا، ونزوئلا، اکوادور، بولیوی، آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک از آمریکای مرکزی و جنوبی، از کشورهای افریقایی، از تونس، مصر، سنگال، پولیساریو و از خاور نزدیک و میانه، کشورهای لبنان، عراق، فلسطین، ترکیه و ایران شرکت داشتند.

این احزاب دارای موقعیت و رویکرد های سیاسی اجتماعی گوناگون هستند. از حزب کمونیست کوبا بعنوان حزبی که به تنهایی در قدرت است تا احزابی که یا در ائتلاف حکومتی هستند و یا حداقل نمایندگانی در پارلمان دارند.

نماینده ایران در کنگره چپ اروپایی

از ایران تنها حزب چپ ایران (فداییان خلق) شرکت داشت. هیئت نمایندگی حزب متشکل از مهدی ابراهیم زاده، حمید حسینی و محمود علیزاده، تا حد ممکن تلاش نمودند بازتابنده وضعیت سیاسی کنونی ایران برای کنگره باشند و همبستگی و پشتیبانی چپ اروپا را نسبت به مبارزات مردم ایران، زنان و جوانان جلب نمایند.

ابراهیم زاده مسئول روابط بین الملل حزب چپ ایران (فداییان خلق) در سخنان خود در کنگره با اشاره به مغایر بودن سیستم نئولیبرال با توسعه پایدار و دمکراسی، عنوان نمود که این  سیستم مبتنی بر استثمار و سرکوب در کشورهای مختلف توسط گردانندگان بسیار متفاوتی اداره می شود اما وجه مشترک همه آنها اصول سیاست نئولیبرال است. ابزار این سیاست  اعمال قوانین و مقررات غیرانسانی تا کشتار بیرحمانه مخالفین و معترضین را در بر می گیرد

متن کامل این سخنرانی را در پایان این گزارش می خوانید:

کنگره که با آهنگ زیبای بلاچا آغاز شده بود، با سرود انترناسیونال به پایان رسید.

زنان در کنگره چپ اروپایی – ۱۳ گل رز!

حضور گسترده زنان در کنگره مشهود بود. اکثرا از اسپانیا و علاوه بر نمایندگان جبهه متحد چپ و حزب کمونیست اسپانیا، از ایالت های مختلف هم در کنگره شرکت داشتند. در اداره و هدایت کنگره، در هیئت رئیسه همواره ۴ زن و ۲ مرد شرکت داشتند، در بعضی از بلوک ها ۵ زن و یک مرد.

در جنب کنگره و پیش از آغاز آن، کنفرانس ۱۳ گل رز، به یاد  ۱۳ قربانی زن در زمان دیکتاتوری فرانکو، برگزار شد. فعالین زن، فمینیست ها و نماینده زنان احزاب شرکت کننده در این کنفرانس که هدف خود را، مشورت و تصمیم گیری برای اعلام اعتصاب سراسری در روز ۸ مارس و فراخوان های دیگر در سال ۲۰۲۰  قرار داده بود، شرکت داشتند.

 حمید حسینی در این کنفرانس به تشریح  وضعیت زنان ایران و ستم و تبعیض که در همه سطوح جامعه علیه آنها اعمال میشود پرداخت. وی در سخنان خود، البته به نقش برجسته زنان در فعالیت های مدنی و جنبش های اعتراضی اشاره و تاکید داشته و سخن خود را با فراخوان جهانی برای آزادی نسرین ستوده به پایان برد.

سخنرانی مهدی ابراهیم زاده در کنگره ی چپ اروپایی

متن کامل سخنان مهدی ابراهیم زاده

رفقای عزیز

برای ما مایه خوشوقتی بزرگی است که به دعوت شما در ششمین کنگره حزب چپ اروپا شرکت می کنیم.

ما با این ارزیابی شما موافقیم که سیستم نئولیبرال مغایر با توسعه و دمکراسی است. این سیستم مبتنی بر استثمار و سرکوب در کشورهای مختلف توسط گردانندگان بسیار متفاوتی اداره می شود اما وجه مشترک همه آنها اصول سیاست نئولیبرال است. ابزار این سیاست از قوانین و مقررات غیرانسانی تا قتل بیرحمانه را در بر می گیرد.

قتل بیرحمانه را در نوامبر ۲۰۱۹ در ایران شاهد بودیم. افزایش یک شبه بهای بنزین تا چند برابر،  کاسه صبر میلیونها انسان در ایران را لبریز کرد. مردم به خیابانهای صدها شهر ایران رفتند تا علیه فقر و ستم اعتراض کنند. خشم معترضان متوجه سیاست نئولیبرال، علیه فسادی که دامنه آن تا رأس حکومت می رسد، علیه هدر دادن اموال مردم برای تبلیغات مذهبی و مشی توسعه طلبانه آخوندها در خاورمیانه و خاورنزدیک است.

واکنش رژیم جمهوری اسلامی ایران به این اعتراضات شلیک هدفمند به سر معترضان بود. طبق اطلاعات عفو بین الملل حداقل ۱۶۱ انسان توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. به گفته یک مقام رژیم حدود ۷۰۰۰ نفر بازداشت شدند.

ما به همبستگی شما با مبارزه علیه سیاست نئولبیرال در ایران امید بسته ایم، به همبستگی شما با هزاران کارگر ایرانی که علیه خصوصی سازی، عدم پرداخت دستمزد و اخراج های جمعی اعتصاب می کنند. این مبارزه،  سهم زحمتکشان ایران در مبارزه جهانی برای حقوق ستم دیدگان و استثمارشدگان است. ما با مبارزه رفقای خود در اروپا که مخالف نئولیبرالیسم اند اعلام همبستگی می کنیم. ما با مبارزه حزب دمکراتیک خلق در ترکیه کشور همسایه ایران اعلام همبستگی می کنیم. وجه اشتراک چپ ها در هر دو کشور،  مقاومت در برابر رژیم های خودکامه ای است که حقوق بشر را لگدمال می کنند. ما با میلیونها مرد و زن عراقی اعلام همبستگی می کنیم که ماه هاست علیه فساد و حکومت باندها اعتراض می کنند.

این مقاومت،  نیازمند همبستگی چپ اروپایی است. از ما حمایت کنید! خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شوید! خواستار تحقیق مستقل بین المللی درباره دستور شلیک به معترضان در ایران گردید! و نیز خواهان پایان دادن به تحریمهای اقتصادی غیرانسانی و تدارکات جنگی آمریکا و ناتو علیه ایران شوید! سیاست تحریم و تدارک جنگ مستقیما به جنگ منتهی می شود،‌ جنگی که حکام ایران در آن راه فرار از انزوای خود در داخل کشور را می بینند.

https://akhbar-rooz.com/?p=15987 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
احمد نجاتی
احمد نجاتی
4 سال قبل

فیلمی ازسخنرانی مهدی ابراهیم زاده مسئول روابط بین الملل حزب چپ ایران (فداییان خلق) در کنگره ششمین کنگره چپ اروپایی

https://www.youtube.com/watch?v=Dyn1fu1RAk8

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x