سهیلا وحدتی – بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

تجربه زیسته دختری بهائی از “مهاجرت” در ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ (۱۶ مارس ۲۰۱۹)
نخستین قانون حجاب
زنان –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۷ (۲۵ نوامبر ۲۰۱٨)
فرهنگ قبیله ای در میان فمینیست ها
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۷ (۱ اوت ۲۰۱٨)
حجاب اصلی زنان حجاب واژه هاست!
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۶ (٨ مارس ۲۰۱٨)
درمان جایگزین، خوددرمانی و شیمی درمانی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانویه ۲۰۱٨)
نخستین روز بهائی کشی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۶ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷)
اپوزیسیون و “حق طغیان” علیه حکومت؟
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲۲ اوت ۲۰۱۷)
زایبندی
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۶ (۱۴ اوت ۲۰۱۷)
شب های بهایی کشی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۷)
در کوران مبارزه انقلابی، دستگیری و بازجویی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱ آوریل ۲۰۱۷)
روز جهانی کدام زن؟
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
در حاشیه طرح ضربتی مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۵ (۴ مارس ۲۰۱۷)
منتظری ها، تاج زاده ها، و ما
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۵ (۲۰ اوت ۲۰۱۶)
مدافعه گری پس از برجام: چالش ها و فرصت ها
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۵ (۱٣ اوت ۲۰۱۶)
“موجی” ها بیمار روانی نیستند
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
همتراز سازی جنسیتی
زنان –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۵ (۲۵ مارس ۲۰۱۶)
نگاهی به وضعیت حقوق جنسی در ایران
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶)
حذف کردن: سویه تاریک همبستگی خواهرانه
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۴ (۴ ژانویه ۲۰۱۶)
تاکید بر جنسیت در خشونت علیه زنان
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۵)
جایگاه ادبیات فارسی با عباس معروفی
زنان –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
قلدری جنسی در فضای مجازی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۴ (٨ اوت ۲۰۱۵)
خوشحالم که ناجوری من آغاز یک حرکت شد
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۴ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
۷ روز به یاد ۷ یار بهایی ۷ سال در زندان
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۲ می ۲۰۱۵)
نگاه فرخنده
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣۹۴ (٣۱ مارس ۲۰۱۵)
حقوق جنسی چیست؟
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹٣ (۴ ژانویه ۲۰۱۵)
در دفاع از حجاب اختیاری و نقد برهنگی
زنان –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹٣ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۴)
حجاب اجباری:
نفی هویت جنسی و یکپارچگی شخصیت زن

زنان –  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣۹٣ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۴)
تعریف واژه ها: رضایت جنسی و حمله جنسی
زنان –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹٣ (۲۷ اوت ۲۰۱۴)
انجلینا جولی کجا و دولتمردان ایرانی کجا
شرم تجاوز از آن کیست؟

زنان –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹٣ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۴)
پیوند حقوق بشر با قاعدگی ماهانه
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹٣ (۲٨ می ۲۰۱۴)
کولی: همدردی درپی رابطه نامشروع و ناموفق
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹٣ (۱۹ آوریل ۲۰۱۴)
آواز مادر سوگوار گل محمد
گزارش –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣۹٣ (۱٣ آوریل ۲۰۱۴)
داستان اعدام شدگان ۱۳۶۷ و فرزندان بازمانده آنها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۲ (۱۲ دسامبر ۲۰۱٣)
زنان پشت درهای شیشه ای
زنان –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٣)
آقای خاتمی، من کنجکاوم که بدانم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۲ (۱۵ اوت ۲۰۱٣)
چلوکباب برای وحدت ملی؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۲ (۱۴ ژوئن ۲۰۱٣)
مبارزه بی پرده چهره ای آشنا با سرطان پستان
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۶ می ۲۰۱٣)
درباره “مرگ با عزت” و حق بهمرگی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۱ (۵ مارس ۲۰۱٣)
نخستین اجرای نمایش “منولوگ های واژن” در تهران
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۱ (۲٨ فوریه ۲۰۱٣)
برقصیم و زنجیر پاره کنیم!
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۱ (۲ فوریه ۲۰۱٣)
عروس بچه ها: قربانیان بردگی و جنایت علیه بشریت
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۱ (۲ دسامبر ۲۰۱۲)
با واژه “مهبل” آشنا شویم
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۱ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۲)
درباره بررسی جنایت های سیاسی گذشته
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۱ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۲)
در دادگاه های بین المللی و کمیته های حقیقت یاب
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۱ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۲)
حجاب و آفتاب و سلامت زنان
زنان –  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹۱ (۲٣ ژوئیه ۲۰۱۲)
نگاهی به رشد مبارزاتی مردم ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (٣۰ آوریل ۲۰۱۲)
نخستین ایرانی مدافع حقوق زنان و سیاهان در امریکا
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۰ (٨ مارس ۲۰۱۲)
پیام صلح و انساندوستی از شرق
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۰ (۲ مارس ۲۰۱۲)
تاریخچه آغاز و گسترش دین بهائی در امریکا
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۰ (۲۴ فوریه ۲۰۱۲)
زندگی کن و از زندگی لذت ببر!
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۰ (۱٨ ژانویه ۲۰۱۲)
برای حذف خشونت علیه زنان
زنان –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۰ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۱)
چند پرسش و
یک نگرانی درباره بیانیه “مخالفت فعال با جنگ”

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۰ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۱)
سازمان مجاهدین خلق و کودکان سرباز
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۰ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱)
سربازگیری کودکان توسط پژاک
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۰ (۷ سپتامبر ۲۰۱۱)
کشتار و اعدام “بچه های پژاک” بدست حکومت
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۰ (۱٨ اوت ۲۰۱۱)
عملکرد رژیم در
کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق

حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۰ (٨ اوت ۲۰۱۱)
بچه های بسیجی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲ اوت ۲۰۱۱)
اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۰ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۱)
مادرانی که قرار است به دار کشیده شوند
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۱)
نقش «فحش های ناموسی» در سرکوب زنان و مردان
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣٨۹ (۵ مارس ۲۰۱۱)
چه کسی جان مرد قاچاقچی را نجات خواهد داد؟
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨۹ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۱)
برای نجات جان فاطمه بکوشیم
متهم به قتل: دختر دانش آموز شانزده ساله

حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱)
زندانی وجدان: از مخالف سیاسی تا همجنسگرا
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣٨۹ (۹ دسامبر ۲۰۱۰)
چرا به جوک رشتی می خندیم؟
زنان –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨۹ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۰)
نقدی گذرا بر فمینیسم در ایران
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣٨۹ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۰)
غیرت در لباس قانون:
قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی

زنان –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣٨۹ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۰)
جنبش زنان ایران در جستجوی هویت
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣٨۹ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۰)
«فراموشم مکن»:
کتابی درباره زندان دیروز، یا فرهنگ امروز؟

حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣٨۹ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰)
لایحه «حمایت از خانواده»
یا «حمایت از تجاوز به دختربچه ها»

زنان –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣٨۹ (۲٣ اوت ۲۰۱۰)
خیر، همه نیامده بودند!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣٨۹ (۲۰ اوت ۲۰۱۰)
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۹ (۹ اوت ۲۰۱۰)
مادر و پسری که اعدام شدند
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۰)
سه مرد و یازده زن در آستانه سنگسار
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣٨۹ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰)
حرکت مدنی اعتراض به اعدام و سنگسار
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣٨۹ (۵ ژوئیه ۲۰۱۰)
نگاه فمینیستی به “افشاگری” علیه مهاجرانی و عبادی
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣٨۹ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۰)
اطلاعاتی ها در میان ما خارج نشین ها چه می کنند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣٨۹ (٨ ژوئن ۲۰۱۰)
درباره عملکرد حزب حیات آزاد کردستان «پژاک»
گفتگو –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲۰ می ۲۰۱۰)
درباره دیدگاه های حزب حیات آزاد کردستان «پژاک»
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱۵ می ۲۰۱۰)
درباره پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر
گزارش –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨٨ (۷ فوریه ۲۰۱۰)
«حذف تبعیض میان شهروندان»
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۰)

https://akhbar-rooz.com/?p=17173 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More