سهیلا وحدتی – بایگانی مقالات در سایت قدیم اخبار روز

تجربه زیسته دختری بهائی از “مهاجرت” در ایران
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ (۱۶ مارس ۲۰۱۹)
نخستین قانون حجاب
زنان –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۷ (۲۵ نوامبر ۲۰۱٨)
فرهنگ قبیله ای در میان فمینیست ها
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۷ (۱ اوت ۲۰۱٨)
حجاب اصلی زنان حجاب واژه هاست!
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۶ (٨ مارس ۲۰۱٨)
درمان جایگزین، خوددرمانی و شیمی درمانی
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانویه ۲۰۱٨)
نخستین روز بهائی کشی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۶ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷)
اپوزیسیون و “حق طغیان” علیه حکومت؟
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲۲ اوت ۲۰۱۷)
زایبندی
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۶ (۱۴ اوت ۲۰۱۷)
شب های بهایی کشی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۷)
در کوران مبارزه انقلابی، دستگیری و بازجویی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱ آوریل ۲۰۱۷)
روز جهانی کدام زن؟
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
در حاشیه طرح ضربتی مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۵ (۴ مارس ۲۰۱۷)
منتظری ها، تاج زاده ها، و ما
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۵ (۲۰ اوت ۲۰۱۶)
مدافعه گری پس از برجام: چالش ها و فرصت ها
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۵ (۱٣ اوت ۲۰۱۶)
“موجی” ها بیمار روانی نیستند
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
همتراز سازی جنسیتی
زنان –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۵ (۲۵ مارس ۲۰۱۶)
نگاهی به وضعیت حقوق جنسی در ایران
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶)
حذف کردن: سویه تاریک همبستگی خواهرانه
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۴ (۴ ژانویه ۲۰۱۶)
تاکید بر جنسیت در خشونت علیه زنان
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۵)
جایگاه ادبیات فارسی با عباس معروفی
زنان –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
قلدری جنسی در فضای مجازی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۴ (٨ اوت ۲۰۱۵)
خوشحالم که ناجوری من آغاز یک حرکت شد
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۴ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
۷ روز به یاد ۷ یار بهایی ۷ سال در زندان
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۲ می ۲۰۱۵)
نگاه فرخنده
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣۹۴ (٣۱ مارس ۲۰۱۵)
حقوق جنسی چیست؟
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹٣ (۴ ژانویه ۲۰۱۵)
در دفاع از حجاب اختیاری و نقد برهنگی
زنان –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹٣ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۴)
حجاب اجباری:
نفی هویت جنسی و یکپارچگی شخصیت زن

زنان –  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣۹٣ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۴)
تعریف واژه ها: رضایت جنسی و حمله جنسی
زنان –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹٣ (۲۷ اوت ۲۰۱۴)
انجلینا جولی کجا و دولتمردان ایرانی کجا
شرم تجاوز از آن کیست؟

زنان –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹٣ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۴)
پیوند حقوق بشر با قاعدگی ماهانه
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹٣ (۲٨ می ۲۰۱۴)
کولی: همدردی درپی رابطه نامشروع و ناموفق
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹٣ (۱۹ آوریل ۲۰۱۴)
آواز مادر سوگوار گل محمد
گزارش –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣۹٣ (۱٣ آوریل ۲۰۱۴)
داستان اعدام شدگان ۱۳۶۷ و فرزندان بازمانده آنها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۲ (۱۲ دسامبر ۲۰۱٣)
زنان پشت درهای شیشه ای
زنان –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٣)
آقای خاتمی، من کنجکاوم که بدانم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۲ (۱۵ اوت ۲۰۱٣)
چلوکباب برای وحدت ملی؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۲ (۱۴ ژوئن ۲۰۱٣)
مبارزه بی پرده چهره ای آشنا با سرطان پستان
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۶ می ۲۰۱٣)
درباره “مرگ با عزت” و حق بهمرگی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۱ (۵ مارس ۲۰۱٣)
نخستین اجرای نمایش “منولوگ های واژن” در تهران
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۱ (۲٨ فوریه ۲۰۱٣)
برقصیم و زنجیر پاره کنیم!
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۱ (۲ فوریه ۲۰۱٣)
عروس بچه ها: قربانیان بردگی و جنایت علیه بشریت
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۱ (۲ دسامبر ۲۰۱۲)
با واژه “مهبل” آشنا شویم
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۱ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۲)
درباره بررسی جنایت های سیاسی گذشته
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۱ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۲)
در دادگاه های بین المللی و کمیته های حقیقت یاب
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۱ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۲)
حجاب و آفتاب و سلامت زنان
زنان –  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹۱ (۲٣ ژوئیه ۲۰۱۲)
نگاهی به رشد مبارزاتی مردم ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (٣۰ آوریل ۲۰۱۲)
نخستین ایرانی مدافع حقوق زنان و سیاهان در امریکا
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۰ (٨ مارس ۲۰۱۲)
پیام صلح و انساندوستی از شرق
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۰ (۲ مارس ۲۰۱۲)
تاریخچه آغاز و گسترش دین بهائی در امریکا
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۰ (۲۴ فوریه ۲۰۱۲)
زندگی کن و از زندگی لذت ببر!
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۰ (۱٨ ژانویه ۲۰۱۲)
برای حذف خشونت علیه زنان
زنان –  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۰ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۱)
چند پرسش و
یک نگرانی درباره بیانیه “مخالفت فعال با جنگ”

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۰ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۱)
سازمان مجاهدین خلق و کودکان سرباز
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۰ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱)
سربازگیری کودکان توسط پژاک
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۰ (۷ سپتامبر ۲۰۱۱)
کشتار و اعدام “بچه های پژاک” بدست حکومت
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۰ (۱٨ اوت ۲۰۱۱)
عملکرد رژیم در
کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق

حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۰ (٨ اوت ۲۰۱۱)
بچه های بسیجی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲ اوت ۲۰۱۱)
اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۰ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۱)
مادرانی که قرار است به دار کشیده شوند
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۱)
نقش «فحش های ناموسی» در سرکوب زنان و مردان
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣٨۹ (۵ مارس ۲۰۱۱)
چه کسی جان مرد قاچاقچی را نجات خواهد داد؟
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨۹ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۱)
برای نجات جان فاطمه بکوشیم
متهم به قتل: دختر دانش آموز شانزده ساله

حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣٨۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱)
زندانی وجدان: از مخالف سیاسی تا همجنسگرا
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣٨۹ (۹ دسامبر ۲۰۱۰)
چرا به جوک رشتی می خندیم؟
زنان –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨۹ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۰)
نقدی گذرا بر فمینیسم در ایران
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣٨۹ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۰)
غیرت در لباس قانون:
قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی

زنان –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣٨۹ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۰)
جنبش زنان ایران در جستجوی هویت
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣٨۹ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۰)
«فراموشم مکن»:
کتابی درباره زندان دیروز، یا فرهنگ امروز؟

حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣٨۹ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰)
لایحه «حمایت از خانواده»
یا «حمایت از تجاوز به دختربچه ها»

زنان –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣٨۹ (۲٣ اوت ۲۰۱۰)
خیر، همه نیامده بودند!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣٨۹ (۲۰ اوت ۲۰۱۰)
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۹ (۹ اوت ۲۰۱۰)
مادر و پسری که اعدام شدند
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۰)
سه مرد و یازده زن در آستانه سنگسار
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣٨۹ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰)
حرکت مدنی اعتراض به اعدام و سنگسار
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣٨۹ (۵ ژوئیه ۲۰۱۰)
نگاه فمینیستی به “افشاگری” علیه مهاجرانی و عبادی
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣٨۹ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۰)
اطلاعاتی ها در میان ما خارج نشین ها چه می کنند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣٨۹ (٨ ژوئن ۲۰۱۰)
درباره عملکرد حزب حیات آزاد کردستان «پژاک»
گفتگو –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲۰ می ۲۰۱۰)
درباره دیدگاه های حزب حیات آزاد کردستان «پژاک»
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱۵ می ۲۰۱۰)
درباره پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر
گزارش –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨٨ (۷ فوریه ۲۰۱۰)
«حذف تبعیض میان شهروندان»
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۰)

https://akhbar-rooz.com/?p=17173 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More