پیروزی “آزادی” دیر و زود دارد؛  سوخت ‌و ‌سوز اما نه! – بهزاد کریمی

مایه گذار این برآمد، نسل دهه هفتاد – هشتادی‌هاست؛ در همان حال ولی پشتگرم به پشتیبانی دو نسل بغض فروخورده‌ی پیش از خود. به اعتبار این پشتوانه، جنبشی همه نسلی با خصلتی فراگیر و  درآمیزی انرژی و خلاقیت جوانی با تجارب غنی نسل‌های سرد و گرم روزگار‌ چشید ١)) ارزیابی از چیستی جنبش “زن- زندگی … ادامه خواندن پیروزی “آزادی” دیر و زود دارد؛  سوخت ‌و ‌سوز اما نه! – بهزاد کریمی