دو پیام مرکز ھمکاری احزاب کردستان خطاب بە مردم مبارز ایران و محکومیت اعدام محسن شکاری

پیام مرکز ھمکاری احزاب کردستان خطاب بە مردم مبارز ایران: مردم نستوە ایران، زنان، جوانان مبارز و مبتکر

روزهای ١۴، ١۵ و ١۶ آذرماە بە عنوان سە روز تاریخی و سرنوشت ساز در انقلاب نوین ایران فراموش ناشدنی خواهند ماند. سە روز اعتصاب و همبستگی عمومی، سە روز مبارزە هماهنگ و سراسری در همە مناطق ایران، انعکاس وسیع صدا و ارادە مردم بە رفتن این رژیم و بە لرزە درآوردن دوچندان پایەهای حاکمیت و هم بازگویی گستردە خواستهای دمکراتیک و عدالتجویانەای بود کە انقلاب کنونی و شعار زن، زندگی، آزادی بر آن استوار است. کردستان سنگر مستحکم مقاومت مردمی، علیرغم میلیتاریزم وسیع، با تمام توان در میدان بود.

 سە ماە آزگار مبارزە مدنی و حق طلبانە شما از سوی استبداد ضد مردمی حاکم با گلولە، شکنجە، زندان و گرفتن جان کودکان و نوجوانان این مرز وبوم، جواب گرفت تا با خیال خامشان بلکە هراس در دل شما بیاندازند. تلاش نمودند در میان مردمان اقصا نقاط ایران تفرقە ایجاد کردە و حکومت نمایند ، اما شما جوانان پاکباختە و مردم هوشیار این ترفندها را نە تنها خنثی نمودید بلکە نشان دادید این سرکوب گری ها را با سلاح پر قدرت و مقاومت ناپذیر اتحاد و همبستگی و قبول همدیگر، پاسخ میدهید. تحرک و همبستگی ما در این سە روز هشداری بود عمومی و عظیم بە بر مسند نشینان ظالم کە ایران را رها کنند. شما نشان دادید کە آرام نمی گیرید تا ایران را با شعار زن، زندگی، آزادی پس نگیرید. در این سە روز عملکرد شما انقلاب ایران را وارد فاز نوینی نمود. متمدنانەترین روشهای مبارزە، تثبیت اعتصابات عمومی، راهپیمایی در سکوت، شعارهای مرگ بر دیکتاتوری، زندە باد آزادی، کردستان سنگر مقاومت، لغو اعدام و شکنجە، رهایی زنان از بند، رهایی زندانیان و ایجاد امنیت و آسایش در زندگی اجتماعی و فردی، خواست و شعارهایی هستند کە وجدان عمومی مردم را نە تنها در سراسر ایران بلکە در کل جهان بیدار و هوشیار نمودە است. خونهای بە ناحق ریختە شدە و اجحافات غیرانسانی و شکنجەهای وحشیانە توسط سرکوبگران رژیم، ذات فاسد و نیت خونخواری آنان را صد چندان بیشتر از پیش برملا نمود. ای زنان در بند، دانشجویان، جوانان نواندیش و مبتکر، ای والدین جگر سوختە و ای مردم بە جان آمدە و اقشار رنجدیدە و ستمکش، شما پیروز مسلم این نبرد هستید و دشمنتان خوار و زبون و رسواتر از پیش است.

  لذا اطمینان داریم کە فاز نوین انقلاب  و ماە چهارم خیزش و اعتراض سراسری، با تداوم اعتصابات سراسری در رشتەهای تولیدی، صنعتی، فرهنگی، خدماتی و حمل ونقل آغاز میشود و می رود تا بنیان های رژیم را از جا برکند.

در این شرایط حساس  و سرنوشت ساز جا دارد از سرمایەداران، مالکان و صاحبان املاک، بخواهیم با کاهش اجارە خانە و مغازەها و یا اجارە نگرفتن های موردی، کاسبان و اقشار تهیدست معترض را یاری رسانند و بە این ترتیب سهم بیشتری در همبستگی عمومی و پیروزی خیزش مردمی، ادا نمایند. همبستگی سراسری و ملی با همبستگی محلی میان همە اقشار و گروه های اجتماعی ممکن و میسر می گردد و راە پیروزی کم هزینەتر را مهیا میسازد. گمان نداریم آزادیخواهان و دوستداران رهایی و  پشتیبانان این انقلاب مردمی، ندای ما و مردم ستمدیدە را با گشادە دستی و گشادەرویی جواب خواهند داد.

سرنگون باد رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی

زندە باد خیزش سراسری مردم ایران و عدالتخواهی

زن، زندگی، آزادی

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران – ١٧/٩/١۴٠١

اعدام جوانان انقلابی را محکوم میکنیم

در حالی که بیش از ۸۰ روز از تظاهرات و اعتراضات مردمی در ایران میگذرد، صبح ۱۷ آذر ماه محسن شکاری یکی از معترضان اخیر به دست جلادان جمهوری اسلامی در زندان اعدام شد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن محکوم کردن این جنایت جدید جمهوری اسلامی از همه توده های مردم ایران و کردستان درخواست دارد در برابر خطر اعدام فعالین سیاسی و دستگیرشدگان اخیر سکوت ننمایند. از همه احزاب و سازمانهای سیاسی ایران و کردستان میخواهیم در افشا و محکوم کردن اعدام معترضان دستگیر شده با هم هماهنگ و همکار باشند.

جمهوری اسلامی با گسترش سیاست سرکوب و اعدام تظاهر کنندگان و مردم معترض قادر به عقب نشاندن مردم بپاخاسته ایران نخواهد بود که مصرانه خواهان فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی هستند.

از همه سازمانهای بین المللی حقوق بشر و جامعه جهانی درخواست داریم به هر طریق ممکن از کشتار جمعی زندانیان سیاسی و مردم بپاخاسته ایران جلوگیری نمایند.

زن، زندگی، آزادی

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران – ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=183984 لينک کوتاه

3.7 3 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

1 دیدگاه
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
حسن نکونام تاریخ
حسن نکونام تاریخ
شنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۱ ۰۴:۲۷

تصحیح شود، با درود، در پیام اول این نوشته، جمله زیر آورده شده است :

گمان نداریم آزادیخواهان و دوستداران رهایی و پشتیبانان این انقلاب مردمی، ندای ما و مردم ستمدیدە را با گشادە دستی و گشادەرویی جواب خواهند داد.

این جمله معنای عکس منظور را می دهد.
« گمان نداریم » بایستی « گمان داریم » نوشته شده باشه.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
1
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More