پایان سال و طرح حداقل دستمزد- اسماعیل گرامی

دستمزد درمیدان مبارزه افزایش می یابد نه درپشت میز تحریر، نه با ماشین حساب، نه با گفتن این فرد یا آن فرد و نه با بیانیه ی این گروه یا آن گروه. کارگران برای کسب خواسته های خود باید مبارزه کنند و تنها سلاح آنان اعتصابات، تجمعات و راهپیمایی ها می باشد. درخانه نشستن و دست التماس به سوی این و آن دراز کردن نتیجه ای ندارد

دستمزد درمیدان مبارزه افزایش می یابد نه درپشت میز تحریر، نه با ماشین حساب، نه با گفتن این فرد یا آن فرد و نه با بیانیه ی این گروه یا آن گروه. کارگران برای کسب خواسته های خود باید مبارزه کنند و تنها سلاح آنان اعتصابات، تجمعات و راهپیمایی ها می باشد. درخانه نشستن و دست التماس به سوی این و آن دراز کردن نتیجه ای ندارد

به پایان سال نزدیک می شویم و همچون سال های گذشته مسئله ی “حداقل دستمزد” برای کارگران مطرح گردیده است.
گرانی و تورم سرسام آور ، قدرت خرید کارگران را با حقوق سال جاری به شدت پایین آورده و آنان را هرسال بیشتر از سال گذشته به زیر خط فقرمی کشاند.
“شورای عالی کار”این نهاد حکومتی برای جلوگیری از اعتراضات کارگران هرساله با بوق و کرنا مبلغ ناچیزی را به حداقل دستمزد کارگران اضافه کرده و تلاش می کند به کارگران چنین وانمود نماید که کسانی که به نام کارگر دراین نهاد هستند ” نمایندگان واقعی کارگران”می باشند واز حق و حقوق آنان دفاع می کنند.
آنها می خواهند چنین القاء کنند که عرصه ی مبارزه برای افزایش دستمزد، کارخانه ها ، شرکت ها و یا کف خیابان نیست بلکه همین شورای فرمایشی است. بنابراین، تعیین حداقل دستمزد ازطرف شورای عالی کار چیزی نیست جز فریبکاری،.
اما سوال این است که چه نهادی باید حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند؟
با کمی دقت متوجه خواهیم شد که”حداقل دستمزد” یک خواسته ملی(کشوری) می باشد و در نتیجه کارگران باید با یک تشکل کشوری متعلق به خود برای آن مبارزه کرده و متناسب با قدرت وهمبستگی دراین تشکل ، حداکثر مبلغ را به عنوان حداقل دستمزد به کارفرما (حکومت) تحمیل نمایند.
در شرایط کنونی که چنین تشکلی وجود ندارد، سخن‌ گفتن از ” حداقل دستمزد” یا فریب کاری می باشد(همچون شورای عالی کار )و یا اگر توهم نباشد، خواسته یا ناخواسته آدرس غلط دادن به کارگران بوده و گرم نگه داشتن تنور شورای عالی کار دراین رابطه.
مدت هاست که کارگران در واحدهای کارگری پراکنده، خواسته های متفاوتی دارند و با اولویت بندی آن ها برایشان مبارزه می کنند.
در بسیاری از این واحدهای کارگری، افزایش دستمزد خواسته اصلی (مثلا واحد هایی که چندین ماه حقوق معوقه دارند..) آنان نیست درنتیجه کارگران این واحدها برای افزایش حقوق قدمی بر نمی دارند.

اما اگر دریک واحد کارگری ،اصلی ترین خواسته ی کارگران افزایش دستمزد باشند چه رهنمودی باید به آنان داد؟
عده ای می گویند ” کارگران باید برای معیشت مبارزه کنند”بدون آنکه مبلغی برای “معیشت” جهت چانه زنی با کارفرما(ویا حکومت) را مشخص کنند، درحقیقت این افراد می خواهند نشان دهند که از قافله ی جنبش کارگری عقب نمانده اند.
بخشی دیگربا پیش بینی خط فقر سال آینده حداقل دستمزد را برابر با آن اعلام می کنند.
گرچه این افراد سال بعد متوجه غلط بودن پیشگویی خود می شوند ولی همچنان به این روش پافشاری می کنند(عجیب آنجاست که برای محاسبات خود از داده های صندوق بین المللی پول این نهاد سرمایه داری وهمچنین بانک مرکزی ایران و مرکز آمارایران این نهادهای حکومتی استفاده می کنند!!).
پیشگویی این بخش برای سال بعد چنان بیان می شود که اگر پیش بینی شان درسال آینده غلط از آب درآمد، بتوانند جواب هر سوالی را بدهند. درحقیقت راه فرار را باز می گذارند مثلا دربیانیه ی امسال خود نوشته اند “اگر تورم سال آینده بیشتر از ۵۰ درصد نباشد کمتر هم نخواهد بود” جمله ذکر شده بدین معنا است که گویا نرخ تورم سال جاری(۱۴۰۱) فقط ۵۰ درصد بوده است!!! آیا واقعن چنین است؟
حتی اقتصاددانان وابسته به حکومت نرخ تورم سال جاری را بیش از ۵۰ درصد (عدد اعلام شده ازطرف مرکز آمارایران است) می دانند!
وقتی گفته می شود ” نرخ تورم سال آینده بیشتراز ۵۰ درصد است” باید سوال کرد چند درصد است، ۶۰درصد؟۷۰درصد؟…ویا بیشتر؟
سال آینده هر نرخ تورمی بیشتر از ۵۰ درصد شود، اینان پیشگویی خود را صحیح می دانند!!
گذشته ازاین پیش بینی فرصت طلبانه، آنان حداقل دستمزد سال آینده را به طور دلخواه با نرخ تورم کمتر یعنی ۵۶ درصد محاسبه و به عدد ۲۵ میلیون تومان رسیده اند.
اگر نرخ تورم سال آینده ۸۰ درصد شود، حداقل دستمزد باید ۲۹ میلیون تومان باشد و به عبارتی این دوستان ۴ میلیون تومان ناقابل درحق کارگران اجحاف کرده اند!!
اما چرا اینان از یک طرف نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را تا به این اندازه(۵۰٪)پایین آورده و از دیگر سو برای تعیین حداقل دستمزد، از میان بی نهایت نرخ تورم سال آینده، پایین ترین نرخ تورم(۵۶٪) را برگزیده اند؟
علت را می توان چنین بیان کرد که اگر بخواهند اعداد واقعی ویا ارقام بالاتر را برای محاسبه انتخاب کنند، حداقل دستمزد پیشنهادی یک عدد نجومی می شود. نکته جالب دراین است که تعدادی از این دوستان می گویند کارگران باید برای ۲۵ میلیون تومان مبارزه کنند!!
این دوستان یا عدد”۲۵”را نمی دانند چقدر است و یا میلیون را!!
کدام کارگر حداقل بگیر با ۶ میلیون تومان حقوق، حاضر است درشرایط کنونی سینه اش را در برابر نیروهای امنیتی سپر کند تا حقوقش ۴ برابر شود؟!

عده ای دیگر کمی واقع بین هستند و می گویند کارگران تشکلات لازم برای گرفتن حداقل دستمزد (۲۵ میلیون تومان ) را ندارند و ما فقط این عدد را “می گوییم”!! اگرشما واقعا یک کارگر هستید و در ارتباط با کارگران باشید، وقتی به کارگری بگویید “حقوق تو‌ باید ۲۵ میلیون تومان باید باشد نه ۶ میلیون تومان” فکر نمی کنید این کارگر به شما خواهد خندید؟!
اگر قرار برگفتن عدد است به جای ۲۵ میلیون تومان ، بگویید ۵۰ میلیون تومان و یا بالاتر ، چرا فکر می کنید که کارگران همیشه باید درلبه ی پرتگاه خط فقر زندگی کنند؟!
آیا چنین تناقضاتی در این روش تعیین حداقل دستمزد آن را زیر سوال نمی برد؟ حتی عدم اعتماد به نفس نویسندگان را نشان نمی دهد؟
دستمزد در میدان مبارزه افزایش می یابد نه در پشت میز تحریر، نه با ماشین حساب، نه با گفتن این فرد یا آن فرد و نه با بیانیه ی این گروه یا آن گروه.
کارگران برای کسب خواسته های خود باید مبارزه کنند و تنها سلاح آنان اعتصابات، تجمعات و راهپیمایی ها می باشد. درخانه نشستن و دست التماس به سوی این و آن دراز کردن نتیجه ای ندارد.
اما برای افزایش دستمزد (یا بدست آوردن هر خواسته ی دیگری) مبارزه لازم است ولی کافی نیست. میزان افزایش دستمزد(یا افزایش حداقل دستمزد) کارگران بستگی به میزان زور و قدرت آنان در مقابل کارفرما و حکومت بستگی دارد. هرچه درعرصه مبارزه توان بیشتری داشته باشند می توانند دستمزد بالاتری را بدست آورند.
این توان و قدرت کارگران دراتحاد و تشکل های آنان تبلور می یابد، از ساده ترین تشکلها تا تشکلهای مستحکم، از تشکل دریک واحد کوچک کارگری تا تشکلی درسطح کشور.

این روزها که مبارزات کارگران درواحدهای کارگری به شکل پراکنده صورت می گیرد، تنها رهنمود به آنها این است: ” کارگران در هر کجا که هستید و در هر زمانی، بدون توجه به مصوبه شورای عالی کار و مبلغ خط فقر، برای حداکثر مبلغی که می توانید به چنگ آورید، مبارزه کنید ” .
مسلما با گسترش مبارزات پراکنده ی واحدهای کارگری، این مبارزات به یکدیگر می پیوندند و با هر پیوندی ” توان کارگران ” افزایش می یابد.
درحقیقت یک تشکل کشوری و سراسری از پایین و از دل مبارزات پراکنده شکل می گیرد نه از بالا که مبلغی ثابت برای واحدهای کارگری با ” توان های متفاوت ” مشخص کرده و از آنان بخواهیم برای بدست آوردنش مبارزه کنند.

اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته

زندان رجایی شهر، بهمن ۱۴۰۱

خبرها، گزارش ها و تصاویر بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند!

            

https://akhbar-rooz.com/?p=190864 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More