تجمعات بازنشستگان امروز دوشنبه در شهرهای مختلف ادامه یافت

تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور روز دوشنبه نیز ادامه یافت است. تاکنون گزارش هایی از تهران، همدان، اردبیل، خراسان رضوی، کردستان، اراک، هرمزگان، کرمانشاه در مورد تجمع های امروز بازنشستگان منتشر شده است. امروز دوشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۱، جمعی از بازنشستگان مخابرات استان خراسان رضوی در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات و مطالباتشان … ادامه خواندن تجمعات بازنشستگان امروز دوشنبه در شهرهای مختلف ادامه یافت