حملات شیمیایی به ده ها مدرسه دخترانه؛ اعتراضات خیابانی، پلیس والدین نگران را سرکوب می کند

شبکه های اجتماعی از حمله به ده ها مدرسه ی دخترانه خبر داده اند. در صفادشت استان تهران، املش، لاهیجان، رشت، شهرستان کوار در استان فارس، همدان، قم (مدرسه ی ابتدایی دخترانه)، تبريز، کاشان، کرج، اروميه، تهران، مشکين دشت کرج، ده ها مدرسه ی دخترانه مورد حمله ی شيميايی قرار گرفته اند. پليس به تجمع والدين نگران حمله می کند