پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت  نوروز و آغاز سال نو ١۴٠٢

کارگران، مردم مبارز!

بە مناسبت فرارسیدن نوروز، آغاز بهار و سال نو صمیمانە ترین شادباش هایمان را نثارتان میکنیم و برایتان آرزوی شادی و سرافرازی داریم. امیدواریم سال جدید سالی پر دستاورد و کامیابی برای همۀ شما عزیزان باشد؛ سال پیروزی جنبش انقلابی کنونی بر جمهوری اسلامی و سال به زیر کشیدن این حکومت زن ستیز و ضد انسانی باشد.  بگذارید در این فرصت بار دیگر با قلبی مملو از غم و اندوه به همۀ خانواده هایی که به ویژه طی شش ماه گذشته و درجریان جنبش انقلابی سراسری کنونی، عزیزانشان به دست جانیان جمهوری اسلامی چه در خیابان و چه در سیاهچالهای رژیم جان باختند تسلیت بگوئیم. سال نو را به همۀ زندانیان سیاسی که به جرم دفاع از آزادی و حقوق انسانی خود و هم سرنوشتانشان دستگیر و زندانی شدەاند و در سیاهچالهای رژیم جمهوری اسلامی مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند تبریک و تهنیت می گوئیم. نزدیک است آنزمان که با پیروزی جنبش انقلابی سراسری بساط این رژیم جنایتکار جمع شود، درِ زندانها را بشکنیم وهمۀ این انسانهای مبارز و سرافراز را در آغوش گرم خانواده و همرزمانشان ببینیم.

مردم مبارز!

امسال در شرایطی در آستانۀ نوروز و سال نو قرار داریم که توازن قوای میان نیروی انقلاب و ضد انقلاب جمهوری اسلامی به سود جبهه مبارزه عوض شده است. جنبش انقلابی و سراسری به رغم سرکوب و کشتار، استمرار خود را حفظ کرده است. اعتصابات و اعتراضات کارگران، دانشجویان، معلمان، بازاریان، بازنشستگان، وکلا، هنرمندان و دیگر اقشار جامعه با پیشتازی زنان مبارز، علیه بیکاری، گرانی، تورم، دستمزدها و حقوق نا چیز و علیه دیکتاتوری و سلب آزادی و دخالت و تعرض جمهوری اسلامی به حریم شخصی انسانها، به ویژه علیه تبعیض جنسیتی و زن ستیزی درحال گسترش است. رژیم جمهوری اسلامی علیرغم یکدست کردن دولت و مجلس و قوه قضائیه برای مقابله با اعتراضات مردم، در برابر خیزش انقلابی و شکوهمند توده های مردم ایران انسجام صفوف خود را از دست داده است. همه جا در خیابان و دانشگاه، در مدرسه و کارخانه ترس جای خود را به مقاومت و ایستادگی و اعتراض و رودرروئی با نیروهای سرکوبگر داده است. دم و دستگاههای وسیع و متعدد نظامی، امنیتی و تحمیق مذهبی توان مقابله با این امواج خروشان مبارزه را ندارند. دختران و پسران جوان مبارز بی محابا در مقابل نیروهای وحشی و سرکوبگر رژیم سینه سپر می کنند؛ با شعارهای کوبندۀ مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، با برداشتن روسری و سوزاندن آن پایەهای ایدئولوژیک حاکمیت نظام سرمایەداری اسلامی را به لرزه در آورده اند در برابر فقر و فلاکت بی سابقه، زن ستیزی و بی حقوقی هایی که رژیم جمهوری اسلامی به اکثریت مردم ایران تحمیل کرده است بخشی از تشکل های کارگری و صنفی منشور مطالبات حداقل جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی را بر افراشته اند. این منشور گامی است در راستای گستراندن افقی روشن در پیش روی جنبش انقلابی جاری و گامی در راستای شکل گیری رهبری سراسری و پاسخی کوبنده به بخشهای مختلف اپوزیسیون بورژوازیی ایران است که می خواهند از بالای سر مردم و با کمک قدرتهای امپریالیستی پروژه های آلترناتیوسازی خود را پیش ببرند. باید با استقبال از انتقادات دلسوزانه ای که از این منشور مطالباتی مطرح شده است برای فراگیر کردن هر چه بیشتر آن تلاش کرد و جبهه اصلی حمایت از این منشور در داخل ایران را تقویت کرد. این درحالی است که جمهوری اسلامی با توجه به بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همه جانبۀ موجود، قادر به پاسخگویی هیچ یک از مطالبات اقشار و طبقات جامعه نیست و در اداره جامعه زبون و نا توان است.

ست.  روند رویدادها و گسترش و تداوم اعتراضات در شش ماه گذشته نشان داده که سرکوب و کشتار که تنها ابزار بقای رژیم است نیز در مقابل ارادۀ کارگران و تودهای مردم برای پایان دادن به چنین اوضاع فلاکتبار سیاسی و معیشتی کارایی خود را از دست داده است. به این معنا جامعه وارد موقعیت انقلابی شده و روند سرنگونی رژیم هر روزه شتاب بیشتری می گیرد. در چنین شرایطی با توجه به گرانی سرسام آور و سقوط ارزش ریال در مقابل دلار، وجود تورم بالای ٧٠ درصدی مواد خوراکی، قدرت خرید کارگران و اقشار تهیدست جامعه بە شکل بی سابقەای کاهش یافته است. درحالی که تحت حاکمیت این رژیم ورشکسته قیمت یک کیلو گوشت به نیم میلیون تومان رسیده است، امسال نیز سفرۀ نوروزی کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه، بی رونق تر و خالی تر از سالهای گذشته نیز شده است. امسال نیز آنان با جیب خالی در مقابل جگرگوشگان و خانوادەشان به خاطر عدم امکان تهیۀ حتی یک وعده غذای مناسب تحت فشار روحی و عذاب وجدان می باشند. این درحالی است که سران و کاربدستان رژیم فاسد جمهوری اسلامی و دهها هزار از انگلهای جامعه در حوزه های علمیۀ خرافه،  که سفرەهایشان از تاراج ثروت و سامان  محصول کار و زحمت کارگران و زحمتکشان رنگین و پر رونق است، خم به آبرو نیاورده و چنین نابرابری و ظلمی را طبیعی و نتیجه تحریمها و توطئۀ دشمن معرفی می کنند. خامنه ای و فرماندهان ردەبالای سپاه پاسداران به عنوان رهبران دزد و فاسد نظام اسلامی سرمایه، مجرم و عاملان اصلی چنین زندگی فلاکتبار و گسترش فساد و تباهی جامعه هستند. آنان میدانند که جرقەای که با قتل حکومتی ژینا زده شد، اینک به آتشی تبدیل شده که جنبش انقلابی و سراسری قدرتمندی با استراتژی و رهبری توانا و با صدها هزار فعال کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعیِ با تجربه و آبدیده در سراسر ایران تبدیل شده است و مصمم است تا بنیان این حاکمیت نا مشروع را برافکند. این جنبش عظیم گوشەای از قدرت خود را در اعتراضات سه روزۀ چهارشنبه سوری در هفتۀ گذشته نشان داد و با فراخوان علنی و دورەای تشکلها و فعالان جنبش انقلابی، اعتراضات وسیعی در بیش از ١٢٠ شهر و کلان شهر به راه انداخت. با وجود علنی بودن این فراخوان و علیرغم هشدارها و تهدیدات مقامات نظامی و امنیتی حکومت و علیرغم به میدان آوردن وسیع نیروهای سرکوب و خیل اوباش و اراذل بسیج و مسجد و دیگر نهادهای تحمیق و خرافه و جاسوسی، رژیم درماندۀ جمهوری اسلامی نتوانست مانع بروز این اعتراضات گسترده شود.

رفقای پیشرو و فعالان سوسیالیست جنبشهای اجتماعی!

میدانید که جامعه ایران اینک در تب و تاب برپایی یک انقلاب است و در شرایط انقلابی به سر می برد. احزاب و جریانات بورژوا لیبرال و ناسیونالیست در داخل و خارج ایران به تکاپو افتاده اند تا بلکه بتوانند این جنبش انقلابی را از محتوای سیاسی طبقاتی خود خالی و از مسیر درستی که تا کنون در پیش گرفته منحرف سازند. آنان میدانند هدف اساسی این جنبش ایجاد تغییرات بنیادینی است که نه از مسیر اصلاح رژیم جمهوری اسلامی بلکه از مسیر سرنگونی انقلابی آن می گذرد. این جریانات میخواهند با استفاده از فرصتی که پیش آمده، با ایجاد وحدت و هم پیمانی میان خود، به سرهم بندی ائتلاف و اتحادها بپردازند. تا در شرایطی که جمهوری اسلامی زیر ضربات وارده از سوی جنبش انقلابی مجبور به عقب نشینی شود، در زد و بند با همدیگر و با حمایت قدرتهای امپریالیستی بار دیگر آنچه را که در سال ۵٧ در گوادلوپ به سر قیام توده های مردم آوردند تکرار کنند؛ آلترناتیوی از بالای سر شما و کارگران و دیگر فعالین سرهم بندی کنند و  بدون زیر و رو شدن ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی، حکومت را دست به دست کنند.

یقینأ فعالین سوسیالیست کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی نیز در تلاشند تا با  تداوم جنبش انقلابی رژیم اسلامی را سرنگون  کنند و با استقرار یک حاکمیت شورایی، در مسیر تحقق مطالبات خود و برپائی جامعه ای آزاد و مرفه و برابر گام بردارند. با گسترش سازماندهی تودەای، ایجاد کمیته ها و شوراهای محلات، ایجاد سازمانهای توده ای زنان، ایجاد شوراهای کارگری در مراکز کار و تولید برای ایجاد ملزومات این پیشروی و پیروزی و برقراری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و تهیدستان تلاش کنیم.

با امید به گسترش اتحاد و همبستگی در صف مبارزه کارگران و زحمتکشان و انسانهای به جان آمده از بربریتی که حکومت اسلامی سرمایه داران به جامعه تحمیل کرده است و با امید به پیروز نهایی، بار دیگر فرارسیدن نوروز و بهار و سال نو را به همه زنان و مردان آزادیخواه و مردم مبارز ایران شادباش می گوئیم.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

نوروز ۱۴۰٢

مارس ٢٠٢٣

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

۵ ۵ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=197452 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More