از بشریت در برابر فاشیسم محافظت کنیم – برگردان: مسعود امیدی

از بشریت در برابر فاشیسم محافظت کنیم.[۱] ۲۸ آوریل ۲۰۲۳ سند تصویب شده در مجمع بین‌المللی ضد فاشیسم در مینسک، ۲۲ آوریل ۲۰۲۳ مینسک، جمهوری بلاروس موزه‌ی تاریخ جنگ کبیر میهنی ۲۲ آوریل ۲۰۲۳ ما شرکت کنندگان در مجمع بین‌المللی ضد فاشیسم از کشورهای آسیایی، آمریکا و اروپا در مینسک گرد هم آمده‌ایم تا قاطعانه … ادامه خواندن از بشریت در برابر فاشیسم محافظت کنیم – برگردان: مسعود امیدی