عثمان اسماعیلی، فعال کارگری دربند، با خطر از‌دست‌دادن پاهایش روبروست

عثمان اسماعیلی فعال کارگری زندانی به دلیل تنگی شدید کانال نخاع و درگیر شدن چهار مهره، در خطر از دست دادن پاهایش قرار دارد و اگر هر چه سریعتر جراحی نشود امکان فلج شدن او قطعی است. این خبر را «کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی» در اینستاگرام منتشر کرده و افزوده است که عثمان اسماعیلی … ادامه خواندن عثمان اسماعیلی، فعال کارگری دربند، با خطر از‌دست‌دادن پاهایش روبروست