هیملر به جای هیتلر (دیباچه­ یی در گرامی­داشتِ شکست فاشیسمِ هیتلری – ۹ مه) – محمد قراگوزلو

«به جز پرنده ها و صاحب شیدای آن ها، فقط گلدانِ علامتِ سلامتی ناظر پیکر بی­جان پلیشنر بود. “هیچ کس با هیچ ­کس سخن نگفت.” نه بهار برن و نه گلدان ضامن جان پروفسور و نه پرنده­ ها. خون مرد برای نخستین بار سنگفرش خیابانی در برن را سرخ کرد. خون بر سختی سنگ لغزید … ادامه خواندن هیملر به جای هیتلر (دیباچه­ یی در گرامی­داشتِ شکست فاشیسمِ هیتلری – ۹ مه) – محمد قراگوزلو