جنگ پیش رو: قمار انتخاباتی ناتانیاهو برای اسرائیل گران تمام خواهد شد – رمزی بارود؛ برگردان هاتف رحمانی

انتخابات اسرائیل
در اول سپتامبر،گروه لبنانی حزب الله، به پایگاه نظامی اسرائیلی نزدیک مرزشهری اویویم Avivim حمله کرد. حمله لبنانی پاسخ ناگزیری به رشته ای از حملات اسرائیل بود که چهار کشور مختلف عربی را در عرض دو روز هدف گرفته بود.

در اول سپتامبر،گروه لبنانی حزب الله، به پایگاه نظامی اسرائیلی نزدیک مرزشهری اویویم Avivim حمله کرد. حمله لبنانی پاسخ ناگزیری به رشته ای از حملات اسرائیل[i] بود که چهار کشور مختلف عربی را در عرض دو روز هدف گرفته بود.[ii]

پاسخ لبنان با شادمانی در سراسر لبنان همراه بود، که نشان می دهد بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، ممکن است کارت های خودرا بی موقع بازی کرده باشد. اما، برای ناتانیاهو قمار گران بهایی بود، چون رهبر اسرائیل از جلب هر سرمایه سیاسی جدیدی که بتواند از او در برابر مدعیان با اعتماد به نفس فزاینده در انتخابات سراسری ۱۷ سپتامبر[iii] محافظت کند نا امید است.

پرسش بنیادی که می تواند بر هر تحلیلی از تصمیم به زدن سوریه، لبنان، عراق و غزه تاثیر بگذارد آن است که آیا این راهبرد از سوی دولت اسرائیل اتخاذ شده یا از محاسبات فردی محدود خود ناتانیاهو سرچشمه گرفته است . من فکر می کنم که دومی حقیقت دارد.

اسرائیل پیش از این هم حق حاکمیت این مناطق را با بمباران صد ها باره ی برخی از آن ها در گذشته نقض کرده است، اما حمله یک باره به همه ی آن ها بی سابقه است[iv]. چون نه اسرائیل، نه امریکا متحد آن هیچ منطق قانع کننده نظامی پشت این کارزار مطرح نکرده اند، استنتاج دیگری غیر از این که اهداف حمله ها کاملا سیاسی بوده است نمی تواند وجود داشته باشد. 

یک نشانه اشکار که حمله ها به سود ناتانیاهو و تنها ناتانیاهو بوده است، این واقعیت است که نخست وزیر اسرائیل یک توافقنامه قدیمی  خاموش ماندن[v] به دنبال این نوع نقض مرزی را نقض کرده است.  برای مقامات عالی اسرائیلی هم لاف زدن در باره  توسعه نیروهای امنیتی و توانایی های نظامی کشور خود غیر معمول است. اسرائیل به عنوان مثال، صدها بار سوریه را در سال های اخیر بمباران کرده است[vi]، با این حال به ندرت مسئولیت هیچ یک از این حملات را بعهده گرفته است.

این واقعیت را با اظهارات ناتانیاهوبه دنبال دو روز حمله های ۲۴-۲۵ اگوست مقایسه کنید. تنها دقایقی پس از حمله های اسرائیل، ناتانیاهو تلاش عملیاتی مهم ارتش را با اظهار آن که “ایران هیچ کجا امنیت ندارد”[vii] مورد تجلیل قرار داد.
با اشاره به حمله به جنوب شرق عقربه در سوریه، ناتانیاهو وارد توصیف جزئیات ماهیت هدف و نیز خصوصیات دشمن شد.

دوتن از کشته شدگان حزب الله در سوریه از سوی ارتش اسرائیل شناسایی شدند، که تصاویر آن ها در حالی که در حال به اصطلاح مسافرت در هواپیمایی ایرانی، ماهان بودند که طبق نوشته تایمز او اسرائیل” از سوی اسرائیل و امریکا به عنوان حمل کننده عمده اسلحه و مواد به حزب الله و دیگر نایبان ایران در سوریه و لبنان شناخته می شود”[viii] منتشر شد. 

چرا اسرائیل باید تا این اندازه پیش برود، که قطعا به کشورهای هدف گرفته شده کمک خواهد کرد تا برخی از منابع اطلاعاتی اسرائیل را شناسایی کنند؟ اکونومیست افشا کرد که ” برخی … در نهادهای امنیتی و سیاسی اسرائیل ” ازاغراق خستگی ناپذیر ناتانیاهو در باره ” گردآوری اطلاعات و عملیات موفق با جزئیات شگفت آورناراختند.”[ix]

توضیح آن در یک عبارت ساده  نهفته است: انتخابات ۱۷ سپتامبر.
در ماه های اخیر، ناتانیاهو سرانجام برای کشتی گرفتن با عنوان طولانی ترین نخست وزیرکشور تلاش کرده است، تمایزی که رهبر اسرائیل با وجود ارثیه شطرنجی لکه دار شده با سوء استفاده از قدرت، برنامه خود خدمتی و چندین مورد فساد مهم که  مستقیما ناتانیاهو را، همراه با همسر و نزدیک ترین آجودان های اوطناب پیچ کرده است به دست آورده است

توضیح آن در یک عبارت ساده  نهفته است: انتخابات ۱۷ سپتامبر.
در ماه های اخیر، ناتانیاهو سرانجام برای کشتی گرفتن با عنوان طولانی ترین نخست وزیرکشور[x] تلاش کرده است، تمایزی که رهبر اسرائیل با وجود ارثیه شطرنجی لکه دار شده با سوء استفاده از قدرت، برنامه خود خدمتی و چندین مورد فساد مهم که  مستقیما ناتانیاهو را، همراه با همسر و نزدیک ترین آجودان های اوطناب پیچ کرده است به دست آورده است.

با این حال، این که آیا ناتانیاهو می تواند برای مدت طولانی تری ادامه دهد نا روشن باقی می ماند. به دنبال انتخابات ۹ آوریل[xi]، رهبر مشکل دار اسرائیل برای تشکیل دولت از سیاست مداران هم فکر دست راستی تلاش کرد، اما شکست خورد[xii]. این عقب نشینی بود که به منحل کردن کنست (پارلمان) اسرائیل در ۲۹ می و فراخوان انتخابات جدید وادار کرد. در حالی که سیاست های اسرائیلی نوعا آشفته است، برگزاری دو انتخابات در یک چنین دوره کوتاهی از زمان بسیار نادراست، و در بین دیگر چیز ها چنگ زدن عصبی ناتانیاهو به قدرت را نشان می دهد.  

به همان نسبت مهم است که، برای اولین بار در طی سال ها، ناتانیاهو و حزب لیکود او با رقابت واقعی رو در رو می شوند. این رقبا تحت هدایت بنجامین گانتز Gantz ازحزب مرکز گرای آبی و سفید ( کوهل لاوان) به انکار هرحوزه انتخابی ممکن، از جمله شهرک های غیر قانونی هوادار او و حامیان هوادار جنگ او مشتاق هستند.

بیانیه های گانتز در ماه های اخیربه شدت با گفتمان ایدئولوژیک فرضی مرکز سیاسی، در همه جا سازگارند. رئیس ستاد سابق ارتش اسرائیل حامی قدرتمند شهرک های غیر قانونی اسرائیل و مروج مشتاق جنگ در غزه است. ژوئن گذشته، گانتز به فراتراز متهم کردن ناتانیاهو[xiii] به ” کاهش سیاست بازدارندگی اسرائیل ” در غزه رفت، که ” درک  آن از سوی ایران نشانه ای از ضعف است.”

در حقیقت عبارت “ضعیف” یا” ضعف” به تکرار از سوی رقبای سیاسی ناتانیاهو، از جمله از سوی مقامات  ارشد در داخل اردوی دست راستی خود او به او نسبت داده شده است. مردی که شهرت خود را به صورت شخصی یا با خشونت بی مانع به نام امنیت اسرائیل به خطر انداخت اکنون برای حفظ تصویر خود می جنگد.

این تحلیل به هیچ وجه هدف های منطقه ای و جهانی محاسبات ناتانیاهو را، که در راس آن ها به آرزوی او به خفه کردن هر گونه گفتگوی سیاسی بین تهران و واشنگتن منجر شد، ایده ای که در همایش جی ۷ [xiv]در بیاریتز، فرانسه شکل گرفتن را آغاز کرد به حساب نمی آورد. اما  حتی همان هم برای عرضه درک صحیح از انگیزه های ناتانیاهو بسنده نیست، به ویژه چون رهبر اسرائیل کاملا بر نجات خود متمرکز است، به همین دلیل  با سناریو های منطقه ای آینده مخالفت کرد.

اما اعتبارنامه ” آقای امنیت” که ناتانیاهو رسیدن به آن را با بمباران چندین هدف در چهار کشورهدف گرفته است ممکن است سود دلخواه را به دست ندهد. رسانه های اسرائیلی در حال انتقال حس وحشت در بین اسرائیلی ها، به ویژه کسانی که در بخش شمالی کشور و شهرک های غیر قانونی یهودی در ارتفاعات جولان اشغالی زندگی می کنند هستند.

این تصویر به شدت قوی و نیرومندی است که ناتانیاهو امیدوار بود از طریق قمار نظامی خود منتقل نماید. به هیچ یک از هزاران اسرائیلی که به طور جاری در باره برطرف کردن انتقام لبنانی ها آموزش می بینند، در رابطه با قدرت کشور خود با جزئیات اطمینان داده نمی شوند .

ناتانیاهو، البته اولین رهبر اسرائیلی نیست که از ارتش برای برای دست یابی به هدف های سیاسی داخلی استفاده می کند. آخرین رهبر اسرائیلی، شیمون پرز[xv]، در سال ۱۹۹۶ چنین کرد اما  با بدبختی ، تنها پس از کشتن ۱۰۰ لبنانی و محافظان صلح سازمان ملل در روستای قانای جنوب لبنان شکست خورد.
پی آمد های قمار ناتانیاهو ممکن است به قیمت گزافی فراتر از باختن انتخابات برای او ختم شود . به راه انداختن جنگی چندین جبهه ای ستیزه ای است که اسرائیل نمی تواند برنده آن باشد .

www.ramzybaroud.net


[i] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49471495

[ii] https://www.aljazeera.com/news/2019/09/israeli-army-fires-lebanon-hezbollah-missile-attack-190901134806880.html

[iii] https://www.jta.org/2019/08/02/israel/whos-running-in-israels-september-elections-explained

[iv] https://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/2132884/israel-strikes-iranian-targets-syria-what-does-unprecedented

[v] https://www.nytimes.com/2019/08/24/world/middleeast/israel-says-it-struck-iranian-killer-drones-in-syria.html

[vi] https://www.theguardian.com/world/2019/aug/25/netanyahu-hails-israel-strikes-against-syria-to-foil-iran-killer-drone-attack

[vii] https://www.theguardian.com/world/2019/aug/25/netanyahu-hails-israel-strikes-against-syria-to-foil-iran-killer-drone-attack

[viii] https://www.timesofisrael.com/idf-identifies-2-killed-in-syria-strike-as-iranian-trained-hezbollah-fighters/

[ix] https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/08/29/new-fronts-open-up-in-the-conflict-between-israel-and-iran

[x] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49043102

[xi] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49043102

[xii] http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/11/newsid_4828000/4828386.stm

[xiii] https://www.timesofisrael.com/gantz-netanyahus-gaza-policy-broadcasts-weakness-to-iran/

[xiv] https://time.com/5658798/g7-summit-2019/

[xv] http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/11/newsid_4828000/4828386.stm

https://akhbar-rooz.com/?p=2430 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More