بایگانی مقالات مارال سعید در سایت قدیم اخبار روز

    بیانیه ی ۱۴ زن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ (۶ اوت ۲۰۱۹)
    نیش عقرب و حاکمان جمهوری اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹٨ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۹)
    مُردگانی که گورکن خویش گشته اند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹٨ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۹)
    خانه ی کلنگیِ مادری و این معاملات ملکی گردنه گیر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱٣۹٨ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۹)
    افاضات شیخ ما!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹٨ (۲٣ می ۲۰۱۹)
    انسان، موجدِ امکان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
    دکتر تدبیر و آماده سازی جام زهر!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱۰ می ۲۰۱۹)
    کمک به سیلزده گان، یا تدارک برای رویاروئی با مردم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹٨ (۱۶ آوریل ۲۰۱۹)
    جبهه ی جمهوریخواهی در گام نخست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۷ (۱۹ مارس ۲۰۱۹)
    در شناختِ یک رَوِش و مَنِشِ گفتاری – رفتاری
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۷ (٣ مارس ۲۰۱۹)
    جهان به کدام سو میرود؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۷ (۲۶ فوریه ۲۰۱۹)
    دستم را بگیر، دستت را بده، بهار را به باغ بخوانیم!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۷ (۲۱ فوریه ۲۰۱۹)
    “من” تعیین کننده ی مشروعیّت هر راهبرد عملی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۷ (۱٣ فوریه ۲۰۱۹)
    آمر و مأمور ترور میکونوس
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۷ (۷ فوریه ۲۰۱۹)
    دوباره می سازمت وطن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۹)
    ما را چه می شود؟!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۷ (۱٣ دسامبر ۲۰۱٨)
    تا اطلاع ثانوی از هرگونه فعالیت معذوریم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۷ (۶ نوامبر ۲۰۱٨)
    بسوی جهان بهتر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۷ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٨)
    ما ایرانی هستیم؛ متفاوت و متّحد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۷ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱٨)
    در جستجوی زبانی مشترک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹۷ (۲۵ اوت ۲۰۱٨)
    “خود” و “دیگری” به زیر چتر جمهوریخواهی فراخوانیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۷ (۵ اوت ۲۰۱٨)
    شریک دزد و رفیق قافله
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۷ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱٨)
    بن بستِ سیاسی ی ایران، هم قفل هم کلید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۷ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱٨)
    پیراییش جمهوری از اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۷ (۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
    آقای خاتمی باور کنید! اگرچه باور کردنش برای شما سخت است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۷ (۲۴ ژوئن ۲۰۱٨)
    صالحان، از مادون بنفش تا ماورای سرخ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۷ (۱۵ ژوئن ۲۰۱٨)
    خوش و بش تلفنی با دائی جان ولی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)
    سندروم “عدم همکاری و مودّت”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱٣ می ۲۰۱٨)
    ماهی سیاه کوچولو
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۷ (۴ آوریل ۲۰۱٨)
    ما مسئولیم و به مسئولیت خویش آگاه – مارال سعید
مقاله ها –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۶ (۱٨ مارس ۲۰۱٨)
    اصلاحات از نوع “از این ستون تا آن ستون”ی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوریه ۲۰۱٨)
    دمکراسی از من به بالا، دیکتاتوری از من به پائین*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
    نشانه ای دیگر از تأثیر فشار بر رفتار حاکمان – مارال سعید
مقاله ها –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۶ (۲۱ ژانویه ۲۰۱٨)
    اصلاحات = اصلاح طلبان حکومتی نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۶ (۱۵ ژانویه ۲۰۱٨)
    «هایدپارک» اسلامی!؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۶ (٨ ژانویه ۲۰۱٨)
    آی دزد، آی دزد، بگیریدش
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۶ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۷)
    نظر به اینکه … تهدید می کنید مارا – قانون شما در آینده باطل است» – برتولت برشت
جهان –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۶ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۷)
    دلپیچه ی سیاست در آمریکا و منافع ملی مردم ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۷)
    من در کجای زمین ایستاده ام
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۶ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷)
    کفگیر به ته دیگ خورده
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲۲ اوت ۲۰۱۷)
    جرئت، جسارت، درد مشترک
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۶ (۷ اوت ۲۰۱۷)
    صبوری در مقابل ظلم! ظلم است به خود و مردم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣۹۶ (۹ ژوئیه ۲۰۱۷)
    یورش انتسابیون برای انقیاد هرچه بیشتر مردم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)
    اهریمن استبداد و استبدادپذیری
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۶ (۷ ژوئن ۲۰۱۷)
    افسد فاسدها “قوه قضائیه” – مارال سعید
مقاله ها –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۴ می ۲۰۱۷)
    چگونه جمهوری اسلامی خود را افشا می کند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
    چهارگاه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
    نگاهی به خانه ی فدائی در روز فدائی “۱۹ بهمن”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ (۴ فوریه ۲۰۱۷)
    آقای رئیس جمهور سه پاس!!
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۵ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۶)
    ضرورت لحظه و نیاز رفرم در ساختار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۵ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۶)
    Yes We Can
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۵ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
    قانونمندی و شفافیت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۵ (۹ سپتامبر ۲۰۱۶)
    FATF و “دائی جان ولی”
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۵ (۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
    مُصادره ی تاریخ معاصر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۵ (۱۵ اوت ۲۰۱۶)
    درد مشترک – رزم مشترک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۵ (٨ اوت ۲۰۱۶)
    جای خالی انگلیس در اتحادیه اروپا!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۵ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۶)
    سیاهچاله ای بنام “دوران طلائی امام”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۵ (۱٣ آوریل ۲۰۱۶)
    زن یا “ضعیفه”؟
زنان –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۴ (٣ مارس ۲۰۱۶)
    و باز انتخاباتی دیگر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۴ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۶)
    نامه ای به منتخب جمهور*
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴ (۴ نوامبر ۲۰۱۵)
    هراس دائی جان “ولی” از آمریکاست یا از مردم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۴ (٨ اکتبر ۲۰۱۵)
    در حمایت از “پرگار”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۴ (۱۵ اوت ۲۰۱۵)
    بحران مشروعیت
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۴ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵)
    من چارلی هستم *
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹٣ (٨ ژانویه ۲۰۱۵)
    یاران در گردنه ای صعب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
    پروژه وحدت چپ دمکرات در چند پرده
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹٣ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۴)
    نامه ای به سردبیر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹٣ (۱ اکتبر ۲۰۱۴)
    هیس! مبادا سخنی! – مارال سعید
مقاله ها –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹٣ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۴)
    سلامی دوباره بر مسیح علینژاد
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹٣ (۴ ژوئن ۲۰۱۴)
    ناقضان قانون در کمین «محاکمه»ی افشاگر نقض
جهان –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٣ (۲۹ می ۲۰۱۴)
    «اقتصاد مالِ خَرَه» – امام خمینی
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹٣ (۱۶ آوریل ۲۰۱۴)
    درنگی در لاغری احزاب و فربهی ی شبکه های مجازی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۲ (۵ مارس ۲۰۱۴)
    قبای ضدامپریالیستی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۲ (۱۶ فوریه ۲۰۱۴)
    مردمان هوشیار قدردان دیده بانان بشریتند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۲ (۲ فوریه ۲۰۱۴)
    مفاهیم سیال در عرصه ی سیاست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۲ (٣ ژانویه ۲۰۱۴)
    آخر پائیز و شمردن جوجه ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۲ (٨ دسامبر ۲۰۱٣)
    در مدارس ایران چه می گذرد؟
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۲ (۶ دسامبر ۲۰۱٣)
    چرا حزب
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۲ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱٣)
    گویا تا زنده ایم باید جدا از هم نمانیم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۲ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
    این زخم همیشه خون چکان خواهد ماند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۲ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱٣)
    «همبسته و پیوسته در صف مستقل»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۲ (۱۵ ژوئن ۲۰۱٣)
    صندوق رأی یا حجرالاسود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹۲ (۱۵ آوریل ۲۰۱٣)
    «شما بگوئید من چه هستم»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۱ (۲۲ فوریه ۲۰۱٣)
    دو تاکتیک
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۱ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٣)
    «آیا اپوزوسیون (ما) قابلیت آنرا داریم؟»
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۱ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۲)
    «فصل عاشقی»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۱ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲)
    “حقوق مردم کرد” آرزوئی شکوفا در دل ایران دمکراتیک
مساله ملی –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲)
    چشم در چشم در جهت تنویر افکار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۱ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲)
    نامه ای به دخترم که هرگز ندیدمش
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۱ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۲)
    «ریاست جمهوری، استخوانی در گلوی جمهوری اسلامی»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۱ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۲)
    جواب مادر بزرگ یا پاسخ استاد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۱ (۷ ژوئن ۲۰۱۲)
    با عصای الهیات در راه هنر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱٣ می ۲۰۱۲)
    جمهوریخواهان و تابوی “انقلاب”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹۱ (۱۱ آوریل ۲۰۱۲)
    تمرین دموکراسی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۰ (۱ نوامبر ۲۰۱۱)
    «بد نگوئیم به مهتاب اگر تب داریم»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۰ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۱)
    «اتحاد»، ضرورتی عام، شفاف و عاجل
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۰ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۱)
    من نگرانم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۰ (۹ ژوئن ۲۰۱۱)
    آنچه یقین مینماید، یقین نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۵ می ۲۰۱۱)
    سیل اشک، کاغذ و دستار به آواز قلم با خود برد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹۰ (۱۰ آوریل ۲۰۱۱)
    واقعیت، آنچه به رویا جامه ی عمل می پوشد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹۰ (۶ آوریل ۲۰۱۱)
    نه هر که!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣۹۰ (٣۱ مارس ۲۰۱۱)
    اپوزسیون و فاکتور جدیدی بنام “منطقه ی پرواز ممنوع”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۰ (۲۵ مارس ۲۰۱۱)
    سهم زن در “سهم من”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ (٨ مارس ۲۰۱۱)
    «چشم اسفندیار» در تصویری از «جنبش سبز»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۹ (۱ مارس ۲۰۱۱)
    لیبرال دمکراتهای ایران و مسئله ی ملی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣٨۹ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۰)
    بازی با حقوق برابر
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣٨۹ (۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
    توهم توطئه
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۹ (۹ اوت ۲۰۱۰)
    حقیقت عینی و حقیقت ذهنی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱۶ می ۲۰۱۰)
    انتخاب یک تاکتیک با کدام اخلاق
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨٨ (۴ مارس ۲۰۱۰)
    تهران، مرکز ِ “جنبش سبز”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨٨ (۹ فوریه ۲۰۱۰)

۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=29003 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More