حل “مسئله ملی”، به نیکخواهی نیاز دارد نه ستیزه‌جویی!
بهزاد کریمی

خردورزی جهت همپیوندی ملی با دیگران و یا غلظت ناسیونالیسم خودی در پیش هر جریان ملی را قبل از همه در حس و نحوه ی برخورد آن با ناسیون‌های همجوارش باید سنجید. اینجاست که معلوم می‌شود امروز آن آبستن چه نوع مواجهه از طرف او با فردای همجواری است. بیانیه‌ای که با 85 پاراگراف عموماً هم درازدامن، نزدیک به 95 در صد کل متن را به انتقاد از جریانات سیاسی کرد در هر چهار کشور منطقه و مملو از تحقیر و تهدید آنها اختصاص دهد و آن را به امضای جمعی برساند، نامش دیگر نمی‌تواند "طرح بحث" باشد. این، فراخوانی برای تقابل ناسیونالیستی خطرناک است

پیرامون متن جمعی “به آرزوهای مردم شلیک نکنید”

بهزاد کریمی

گروهی از فعالین ملی آذربایجان متنی را در شکل “طرح بحث” و با عنوان “به آرزوهای مردم شلیک نکنید” منتشر کرده‌اند که از دو نظر جای درنگ دارد. هم نیاز به پرتوافکنی بر انگیزه تحریر و انتشار آنست و هم واکاوی نگاه و مواضعی که در رابطه با حل “مسئله ملی” بازتاب داده است. نگارنده اما مقدمتاً باید تصریح کند که از انتخاب سوء و بسیار سئوال برانگیز جمع امضاء کننده این متن عمیقاً متاسف است. آنهم در شرایط سیاسی حساس حاضر که ایران به همبستگی ملی نیاز دارد و نه عرضه متنی که مضموناً و نیز در شکل، متاسفانه  بیشتر به درد تفرقه و تقابل می‌خورد. هدف من در این نوشته اما فراتر از نکوهش سیاسی است.  بر آنم که درونمایه و زبان متن منتشره را از زاویه برخورد با “مسئله ملی” در ایران مد نظر قرار ‌دهم.

نمایه‌ای از تناقض محض

نخست بگویم که این متن، نوشته‌ای مغشوش است که فاصله بسیار از ساختار و الزامات یک بیانیه هدفمند و روشمند دارد. ترکیبی است از طرح بحث، مقاله، اعلام موضع، اتمام حجت و در یک کلمه همه چیز! با اینهمه اما، از آنجا که رشته مواضعی در برابر جنبش ملی عملاً موجود کردها و احزاب سیاسی آن اتخاذ کرده و دیدگاه‌هایی نسبت به “مسئله ملی” در ایران ابراز داشته است، من نیز آن را بهمانگونه که خود نویسندگان آن را “بیانیه” نام داده‌اند، مسامحتاً بیانیه تلقی‌ می‌کنم.

این، بیانیه‌ای است اساساً دو وجهی. وجه اول آن، دگرستیزی آنست که از طریق تعرضی همه سویه به ناسیونالیسمی دیگر، ناسیونالیسم تند نهفته در خویش را لو می‌دهد. وجه دومش اما، پاره گزاره‌های سنجیده‌ای که، نسبت به بنیادهایی قابل اتکاء از اندیشه حل “مسئله ملی” در ایران عنوان می‌کند. اولی نشانه واگرایی، تقابل و تولید نقار که بیانیه را تا مرحله سقوط در ورطه اعلام جنگ فرو می‌کاهد، دومی اما با به نمایش نهادن ظرفیت‌های مثبت برای رهجویی جهت غلبه بر تبعیض ملی در ایران، بیانیه را تا سطح مواضع معقول بالا می‌کشد.

بنابراین، بیانیه نمایه‌ای از یک تناقض است! درجازدن و از خود بیرون آمدن بگونه همزمان! از یکسو نامه‌ای تهدیدآمیز از موضع آذربایجان گرایی خودشیفته با ابراز خشم و تحقیر علیه کردها و کردیسم ولو با انتقادات و اعتراضات قسماً بجا و حاوی حقایق، از سوی دیگر اما حامل عناصر فکری دمکراتیک بهمراه رویکردهای نو در مواجهه با چگونگی رفع تبعیض ملی در کشور.

آنچه در این میان جای نگرانی جدی دارد اما اینست که نکند ۳۸ پشتیبان بیانیه را وجه اول آن دور هم گرد آورده باشد و نه اراده مشترک برای عمل به وجه دوم آن؟ آیا امضاء کنندگانی از “طرح بحث” که دغدغه‌شان بیشتر وجه مثبت و دوم بیانیه است، متوجه عوارض هیستری همسایه ستیزی ناسیونالیستی وجه اول این بیانیه هستند؟ آیا از خود می‌پرسند چرا باید ساختار بیانیه بگونه‌ای تنظیم شده باشد که مواضع ارزشی در آن فقط بگونه پراکنده و بر زمینه خط و نشان کشیدن‌ها بر ضد احزاب کردی به بیان در‌آیند؟

بیانیه در “عصبیت”اش برجستگی دارد و نه در جرقه‌های فکری سنجیده‌ای که در جاهایی از آن به چشم می‌خورد. خود نیز معترف آنست: “شان کتابت این بیانیه در رابطه با ادعای ارضی و زمینه سازی برای پاکسازی قومی از سوی یک جریان کردی مسلح است… که طرح وعده‌های پوپولیستی برای تغییر جغرافیای تاریخی زیست مردمان” را می‌دهد و در عین حال “ناشی از اعتقاد ما به حقوق برابر انسان‌ها در همه کشورهای منطقه و برای همه گروه‌ها”. آیا نمی‌شد ساختار بیانیه را بر مواضع سازنده پیرامون تبعیض شکل ‌داد و سپس بر بستر موارد ارزشی مثبت، هر انتقاد مرتبط با موضوع را بیان کرد؟ این کله پا بودن آیا تصادفی است؟

اینهمه نفرت چرا؟

حمله بیانیه به کردها هم تاریخ آنها را نشانه گرفته و هم متوجه امروزشان است! سخن را با معرفی کردها چونان “طلبکار و طلبکار از همه” می‌آغازد که کارشان “همه ذکر مصیبت” بوده و هست نسبت به جفایی که در جریان تاریخ “دولت – ملت سازی یک قرن قبل” بر آنها رفته است. سپس هم با این طعنه زدن که: اما “دریغ از تلاش برای یافتن «سهم» خود در به وجود آمدن این وضعیت”! یعنی مقصر بی‌حقوقی کردها، بیشتر خودشان‌اند! همانی که ناسیونالیسم‌های ضد کرد می‌گویند! 

بیانیه، “سناریوی جمهوری اسلامی در آذربایجان” را “ترسانیدن مردم از شر بزرگتر (اشغال شهرهای آذربایجان)” معرفی می‌کند که توانسته است “بی هزینه” و صرفاً به اتکای نقشه‌ها و تبلیغات “دستجات مسلح کردی”، “در این جنگ روانی موفق” شود. بیانیه جایی حتی دست داشتن رژیم در “جهت‌دهی آن به فعالیت‌های همه … از جمله انواع جریانات مسلح کرد” را آدرس می‌دهد!

بیانیه با انتقاد بجا از جمله‌ای در نامه دبیر کل سابق حزب دمکرات کردستان ایران در سال ۲۰۰۶ مبنی بر “تمام آذربایجان غربی خاک کردستان است”، به نقشه‌ اخیراً مندرج در سایت این حزب نیز که به بهانه گزارشی از وضعیت کرونا در کردستان در شکل غیرمسئولانه و تحریک کننده شهرهای ارومیه، ماکو، نقده و سلماس را در خود جا داده بود اعتراض به حق می‌کند. اما نه زبان انتقاد و اعتراض معقول برمی‌گزیند و نه شکل طرح درست و زبان موثر در پیش می‌گیرد. بلکه دچار جنجال و غوغاگری می‌شود، سر از دعوای حیدری و نعمتی در می‌آورد و به جنگ سر خاک می‌رسد. جالب هم اینکه بگونه پوشیده منشاء هم‌نظری جناحین آن حزب و بگونه پوشیده همه جریان‌های کردی در این زمینه را، در وجود روابط مخفی و مذاکرات کردها با جمهوری اسلامی می‌جوید! همه اینها هم برای ابراز این هشدار به کردها، تا بدانند که: “اعتماد سازی با ضربه زدن به اعتمادها ناممکن است”!

بیانیه نگاه تاریخی گذرایی هم به “مسئله کرد” دارد و در آن با گفتن اینکه همواره آلت دست این یا آن قدرت بوده‌اند و همیشه هم بازنده بازی، خواسته به اصطلاح کوته بینی و نابالغی آنها را القاء کند! جمهوری مهاباد و شوروی، ملا مصطفی بارزانی و شاه ایران، “روژآوا”ی سوریه و آمریکا، و رفتارهای کردهای ایران با قدرت‌های برونمرز مورد اشاره قرار می‌گیرند تا کل مبارزه صد ساله آنها بی نتیجه و بی ارج جلوه کند. همین تحلیل تاریخی اما تا به امروز می‌رسد از وضعیت هر چهار کردستان در سال‌های اخیر این تبیین به دست می‌دهد که کردها علاوه بر خودزنی‌هایشان، عامل “ضربه جدی به شانس اقلیت‌های منطقه در رسیدن به جوامعی عاری از تبعیض” هم بوده و هستند! پیوسته فرصت‌سوزی‌ کرده‌اند و همگی هم بخاطر “رفتار نیروهای مسلح سیاسی کرد”. بیانیه، کردها را در “هر سه حوزه” از فرصت‌های استثنائی، یعنی “زمینه تقسیم قدرت در عراق”، “خلاء قدرت ناشی از رژیم اسد در بخش‌هایی از سوریه” و “رفرم‌های سیاسی و دمکراتیک دو دهه اخیر در ترکیه” مرتکب خطا و خرابکاری می‌شمرد!

قابل توجه اما آن نتیجه‌ای است که تحلیل سویش می‌دود: کردها برای آنکه به تحول از طریق سیاست برسند، فقط  زبان زور سرشان می‌شود! جمله استنتاجی بیانیه چنین است: “اعتماد به نیروهای سیاسی متعلق به کرد و دادن میدان عمل به آنها [توسط دولت فدرال عراق، اردوغان ترکیه و اسد سوریه]….با نقض عهد از سوی این نیروها مواجه می‌شود [منظور نیز کردهای عراق، ترکیه و سوریه] … ولی در پیش گرفتن سرگوبگرانه‌ترین سیاست‌ها [توسط جمهوری اسلامی] علیه کردها [در ایران]… به خودداری آنها از توسل به خشونت و حتی شرکت در میز مذاکره می‌شود”! و نتیجه نهائی اینکه: “عدم ثبات و وفای به عهد” در نیروهای متحزب کردی، “جایی برای باور به ادعای ساختن فردای بهتر برای مردمانی که این نیروها مدعی نمایندگی آن هستند” باقی نمی‌گذارد!

آیا اینهمه کینه‌توزی و کینه‌ورزی، آبشخور دیگری هم جز ناسیونالیسمی خشمگین می‌تواند داشته باشد؟ همینجا باید تصریح کرد که مسئله این نیست که در این تحلیل‌ها هیچ نکته واقعی وجود ندارد. چرا، بیانیه حرف‌های درستی هم دارد. مسئله اما اینست که طرف دعوای بیانیه، موجودی تصویر می‌شود همه معیوب و سرتاپا پلشت! تاریخاً سیه کارنامه و در امروزش تبهکار! مظهر “شر” و حتی “شر بزرگتر”! این ناسیونالیسم کور حتی یک نقطه مثبت در کردها نیافته تا در بیانیه‌اش راه یابد! این آیا، زبان دعوت به دوستی است یا انباشت کلمات امروز برای بدل شدن به گلوله در فردا؟ خطری که “شان کتابت” بیانیه نگرانی از آن تعریف می‌شود!

نقد “پیشمرگه” از کدام منظر؟

بیانیه از وجود “نیروی مسلح کرد” به شدت نگران است و موجودیت آن را “جرم” می‌داند. نقد را از نقطه درست انتقاد نسبت به “فرهنگ خشونت” و “باز تولید فرهنگ خشونت” آغاز می‌کند اما گویا فقط برای رسیدن به این فرجام حامی ستمگر که:” توسل به خشونت و «حق دفاع مشروط»، تنها انگیزه ارتکاب به جرم حساب می‌شوند و نه مشروعیت دهنده به این جرم”! یعنی، وجود پیشمرگه جرم است و مجازات آن برحق! بیانیه در مخالفت سیاسی با وجود هرگونه پیشمرگه، متوسل به بودین و بعد هم ماکس وبر می‌شود تا این را نتیجه بگیرد که “اعمال خشونت” فقط باید در “انحصار دولتی (خواه دمکراتیک و خواه دیکتاتوری) باشد” و بس! دلیل محکوم بودن سلاح در دست غیردولتی‌ها ‌هم اینکه، “اکثر این گروه‌ها توسط کشورهای غربی تروریستی شناخته می‌شوند”!

بیانیه، “پیشمرگه کردی” را از این منظر به نقد نمی‌کشد که کردها را در مبارزه علیه تبعیض ملی به فرارویی در سطح مدنی بالاتر دعوت کند که اگر از این زاویه بود، جای تائید داشت. انتقاد از این جایگاه است که سلاح فقط حق انحصاری و دایمی دولت‌هاست! این انتقاد، نه دیگر نقد سلاح که نفی روح مقاومت در برابر زورگویی دولتی است و لذا عملاً به سود نیروی زور. این قرار گرفتن پشت قدرت است و ایستادن کنار آن. بیانیه آیا اصلاً می‌داند که اگر محکومیت “نیروی مسلح کردی” را بخواهد بر پایه “حقانیت” دولت‌های رسمی کشورها و از منشور محکومیت “تروریست”‌ها از سوی دولت‌های دیگر پیش ببرد، دیگر نباید حرفی هم از حقوق ملی آذربایجانی‌ها بزند؟! آیا نمی‌داند کسانی که در ایران فقط یک ملت سراغ دارند، استنادهایشان به منشورهای رسمی است؟ چرا که مطابق “منشورها” ملت باید دولت داشته باشد تا ملت شود و رسمیت وجود دولت هم مشروط به شناسایی آن توسط جامعه “رسمی” جهانی! اما چرا بیانیه که ناموس خود را “حق ملت آذربایجان” می‌شناسد، در نقد پیشمرگه به چنین فلاکت استدلالی می‌رسد؟

زیرا خشم و کین این ناسیونالیسم تند نسبت به کردها چنان است که بینایی‌اش را مختل کرده و مانع از تعمق او در اظهاراتش شده است. او تعلقات واقعی خود را آنجا بیشتر لو می‌دهد که با ورود در دعوای دولت ترکیه و پ. کا.کا و نیز رودررویی این دولت با “روژآوا” و نگاه به رفتارهای “دولت اقلیم” در قبال دیگر اقلیت‌های اتنیکی در عراق، به این دو نتیجه می‌رسد: ۱) کردها فزون خواه هستند و همه جا علیه اتنیک‌های دیگر و ۲) در همه ماجراها مقصر اینها بوده‌اند که روند سیاسی و رفرم‌های دمکراتیک را پس زده‌اند! ناسیونالیسم پوشیده بیانیه هم، در جانبداری از قدرت ترک‌ها در ترکیه و حقانیت حضور آن در کردستان سوریه است که آفتابی می‌شود! تقصیر بهم خوردن روند بهسازی مناسبات خلق‌ها در ترکیه میان کردها و دولت ترک هم  عمدتاً بر عهده “حزب دمکراتیک خلق‌ها”ی ترکیه بوده “که بیشترشان کرد هستند” و نه “حزب ملی” شوینیست ترک و “آغ پارتی” نئو عثمانی!

بیانیه آنجا هم که به موضوع “دولت سازی و دولتمداری” در ایران می‌رسد، نقش درخشان معاصر آذربایجان در این زمینه را به کل تاریخ هزاره اخیر تسری می‌دهد و بگونه خودشیفته می‌نویسد: “دولت سازی ترکان ایران… بر ایجاد نظم و ساخت زیرسازهای کشوری بوده و هرگز شبیه دولت چادر یا مجمع القبایل نبوده است”! یعنی دیگر باشندگان چند هزار ساله نقش چندانی در این تمدن سازی دولتی نداشته‌اند و هرچه هست گویا از “ژن ترکی” است! و اینها البته گفته می‌شود و نیز با یادآوری “شکست پروژه کلیسای روسیه و غرب در ۱۹۱۸ از طریق “جیلو”ها [لابد همان مارشیمون آسوری] برای برپایی دولت مسیحی در آذربایجان” تا این پیام تهدیدوار به گوش کردها برسد که اگر آن به نتیجه رسید بدانند این یکی “پروژه سازی کنونی در خاک آذربایجان هم به نتیجه خواهد رسید”! اینجا هم باز همان تهدید به “بازتولید فرهنگ خشونت” و البته از سوی خودش در برابر طرف مقابل!

یک استنتاج از ۹۵ درصد از حجم بیانیه!

خردورزی جهت همپیوندی ملی با دیگران و یا غلظت ناسیونالیسم خودی در پیش هر جریان ملی را قبل از همه در حس و نحوه برخورد آن با ناسیون‌های همجوارش باید سنجید. اینجاست که معلوم می‌شود امروز آن آبستن چه نوع مواجهه از طرف او با فردای همجواری است. بیانیه‌ای که با ۸۵ پاراگراف عموماً هم درازدامن، نزدیک به ۹۵ در صد کل متن را به انتقاد از جریانات سیاسی کرد در هر چهار کشور منطقه و مملو از تحقیر و تهدید آنها اختصاص دهد و آن را به امضای جمعی برساند، نامش دیگر نمی‌تواند “طرح بحث” باشد. این، فراخوانی برای تقابل ناسیونالیستی خطرناک است که اگر هم نگوئیم خود مصداق “شر بزرگتر” است، در این اما نمی‌توان تردید کرد که دستکم بخشی از آن به شمار می‌رود! “شری” که، بیانیه در همه طول خود مدام از دست آن می‌نالد!

گفته شد که در این بیانیه ضد کرد رگه‌های درست انتقادی وجود دارد و از جمله “خاک خواهی و خاک پرستی”های بسیار خطرناک و نیز فزون‌خواهی‌هایی که آبستن فاجعه و کشت و کشتار‌های محتمل در آینده هستند. بیانیه همچنین نکاتی ظریف در رشته رفتارهای سیاسی در جریان‌هایی از کردها را دیده که دیگرانی هم آنها را دیده و در شکل مقتضی یادآور شده‌اند. پرسش اما اینجاست که چرا خودش فرشته و طرف دیگر اما همه شیطنت و فتنه؟! کجای این زبان و روحیه، دعوت به برادری و دوستی است و طرف مقابل چه برداشتی جز تحقیر و تهدید از این بیانیه باید بشنود تا تشویق به فاصله‌گیری از گرایش‌های منفی و فزون‌خواهانه در خود شود؟

بیانیه در این زمینه دچار خطای جدی شده است و هم از اینرو مسئولیت در قبال مردمان آذربایجان، کردستان و همه ایران حکم می‌کند تا دست اندرکاران این بیانیه در مقام تصحیح گفتارهایی از خود و به ویژه زبان و نوع بیان آنها برآیند، در طرف مورد انتقاد خود اعتماد برانگیزند و هر انتقادی را که نسبت به رفتار دیگری دارند بدل به موضوع گفتگوی سالم و سازنده کنند.

سیمای دیگر ولی گم بیانیه

بیانیه اما چهره دیگری هم دارد منعکس در گزاره‌هایی که نشانگر بلوغ سیاسی است. اعلام باورهایی که جای استقبال و خرسندی دارند، زیرا در راستای رسیدن به ایران دمکراتیک مهد برابر حقوقی اتنیکی هستند. این، وجه امیدبخش این بیانیه است.

سمتگیری بیانیه صرفنظر از افراط و انحرافی که در تبیین مقاومت‌های مسلحانه در برابر اعمال ستم و تبعیض مرتکب می‌شود، در تاکید بر شکل سیاسی و مدنی مبارزه درست است. این، نزدیک شدن هرچه بیشتر به حقیقت در حل مسئله ملی است که از یکسو نیاز به آگاه سازی توده‌ها به حقوق ملی‌شان را در بردارد و از سوی دیگر بسیج مدنی آنها و نه دامن زدن به هیجانات ناسیونالیستی که ‌می‌باید از آن پرهیز کرد.

بیانیه به درستی از “لزوم گفتگو و توسل به عقلانیت و خرد جمعی” برای حل مسئله ملی می‌کند و جدا از اینکه خود تا چه میزان به این گزاره وفاداری نشان داده و می‌دهد، اما بر واقعیتی محرز انگشت می‌نهد. مسئله ملی با جنگ و زور حل نمی‌شود، به توافق عقلانی محتاج است و پیش از همه هم میان حاکم و محکوم در جهت رسیدن به برابر حقوقی و مکمل آن، تجلی برادری همجوارها.

بیانیه می نویسد: “تبدیل وجود طبیعی اقلیت‌های زبانی به یک دستاویز برای ادعاهای ارضی…یعنی دیدن این اقلیت‌ها به صورت «تهدید». و این فاجعه است.” گزاره‌ای عالی که همه تحت ستم‌ها و تحت تبعیض‌ها باید از همین حالا با تجهیز خود به این فکر و باور، فردای رهایی را به پیشواز بروند.

بیانیه با پروژه دولت – ملت سازی در یک قرن گذشته برخورد عقلایی دارد. آنجا که از اصلاح این پروژه تحقق یافته طرفداری می‌کند و نه جایگزینی وضع موجود با دولت – ملت سازی دیگر. بیانیه این را خوب گرفته و امید که هر چه بیشتر در همین خود را بپرورد. این، مبنای نظری فاصله‌گیری از جدایی است. انسان متمدن و دمکرات ایرانی می‌داند که تلاش باید بر اصلاح پروژه پیاده شده در صد سال پیش باشد در راستای تصحیح کژی‌ها و تکمیل نواقص آن و نه توهم برگشت ناممکن به نقطه صفر.

بیانیه با چنین نگاهی هم هست که نشان می‌دهد حل “مسئله ملی” در ایران را در خود ایران می‌خواهد. فدرالیسم خواهی آن پایه تحلیلی یافته و از توهمات “آذربایجان بزرگ” و “وحدت دو سوی ارس” دوری جسته است. یعنی به جای فکر کشور سازی، سمت در راستای مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و دوستی و تعاون دارد که مایه خوشحالی و استقبال است.

بیانیه به درستی بر نقش تاریخی و مسئولیت روشنفکران ملت‌ها در حل “مسئله ملی” انگشت نهاده و نشان می‌دهد که اگر این در یگانگی فکر و گفتار و کردار نهادینه شود ما با رویکردهای مثبت بیشتری در مبارزه ملی آذربایجان مواجهیم. هشدار مربوط به اجتناب از “شلیک به آرزوهای مردم” هم دقیقاً می‌باید در همین فهم و عمل از روشنفکران همه اتنیک‌ها اعم از غالب و تحت تبعیض تفسیر و تعبیر بیابد. بیانیه این گزاره بسیار درست را بجا در خود گنجانده است که می‌باید راهنمای هر مبارز علیه “ستم ملی” و تبعیض ملی باشد: “برای «بهتر» شدن اوضاع، پیش شرط‌هایی پیش از تعویض رژیم‌ها لازم است. مرجعی بجز روشنفکران و نیروهای سیاسی که بتوانند در طرح و اجرای کلیت پروژه اصلاح یک جامعه (نه صرفاً تغییر رژیم‌ها) اشراف داشته باشند و زمینه سازی کنند، وجود ندارد”. این، دقیق است و هر کدام ما باید در عمل مصداق آن باشیم.

بیانیه در سطور آخر خود دعوت به گفتگوی سالم و سازنده از همه نیروهای خواهان تغییر و رسیدن به برابر حقوقی و از جمله جریان‌های سیاسی کرد می‌کند که کاش از همان اول بجای کین توزی و پراکندن تخم نقار، سخن را با آن شروع می‌کرد و در همان هم پایان می‌یرد. هنوز هم البته دیر نیست. اصلاً دیر نیست.

بهزاد کریمی ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹ برابر با ۶ ژوئیه ۲۰۲۰     


توضیح: بیانیه ی «به آروزهای مردم شلیک نکنید» را از جمله می توانید در این جا بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=39393 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
5 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
تبریزی
تبریزی
پنجشنبه, ۱۹ تیر, ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

نخست آن که ما در ایران چیزهائی به نام مسأله ملی و ستم ملی و تبعیض ملی نداریم! آن چه که ما در ایران داریم مسأله تراشی ملی، ستم تراشی ملی و تبعیض تراشی ملی از سوی پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیستی است! در سایه تبعیض تراشی ها و ستم تراشی های من درآوردی و خنده دار ناسیونالیست های ایرانی مانند آن که چرا آرامگاه کورش تعمیر نمی شود و یا چرا خلیج عربی خلیج فارس نام دارد و یا چرا دبستان به زبان مادری نداریم و یا چرا استان اورمیه استان آذربایجان غربی نام دارد و ….. ستم ها و تبعیض هائی که ایرانیان به راستی گرفتار آنها هستند کمرنگ می شوند و آب به آسیاب رژیم دوزخی ولایت فقیه ریخته می شود!

پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیستی که وابسته به بورژوازی و سرمایه داری هستند با جیب های پر از پول و با شکم های سیر از بس خورده و نوشیده اند که از سیری دارند می ترکند و مغز این شکم سیرها ناتوان از فهم ده برابر شدن بهای نان در بیست و چهار ساعت، تورم تازنده، گرانی های جهشی، کارتن خوابی مردم بی خانمان، بازار سیاه، کمبود کالا، به زنجیر کشیده شدن زن ها با حجاب سیاهی و تباهی، کشتار هزاران تن در زندان ها و شکنجه گاه ها و تیره روزی های دیگری است که مردم گرفتار آمده در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران آخوندی گرفتارشان هستند! اینها هستند ستم هائی که مردم گرفتار آمده در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران آخوندی گرفتارشان هستند نه آن ستم تراشی های من درآوردی و تبعیض تراشی های من درآوردی ناسیونالیست ها !

گذشته از سخنان صد من یک غاز و بی سر و ته پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیسیتی درباره ستم ملی و تبعیض ملی اگر کسی بخواهد معنای آکادمیک، روشن و موشکافانه آن چه را که در فرهنگ واژگان سیاسی به آن ستم ملی یا ستم ناسیونالیستی گفته می شود بداند می تواند به نوشتاری در لینک زیر نگاه کند

http://iranglobal.info/node/75582

درباره سخنان آقای بهزاد کریمی نیز این نکته نیاز به یادآوری دارند:

یک – ترک بودن برابر با پان ترک بودن نیست! کرد بودن برابر با پان کرد بودن نیست! فارس بودن برابر با پان فارس بودن نیست! عرب بودن برابر با پان عرب بودن نیست! و ….. اما در نوشتار آقای بهزاد کریمی بارها به جای واژه های پان کرد و پان ترک واژه های کرد و ترک به کار گرفته شده اند! برای نمونه ایشان نوشته است: (….. چرا باید ساختار بیانیه بگونه ای تنظیم شده باشد که مواضع ارزشی در آن فقط به گونه پراکنده و بر زمینه خط و نشان کشیدن ها بر ضد احزاب کردی به بیان در‌آیند؟ …..) آیا ما احزاب پان کردی داریم و یا احزاب کردی؟ کدام یک درست است؟ و آیا کرد بودن برابر با پان کرد بودن است؟ بدبختانه نمونه های این چنینی در نوشتار آقای بهزاد کریمی فراوان هستند که به جای پان کرد نوشته شده است کرد و به جای پان ترک نوشته شده است ترک! البته پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیستی همواره خواسته اند خودشان را نماینده مادرزاد کرد و ترک و فارس و عرب جا بزنند اما ما چرا باید آب به آسیاب اینان بریزیم؟

دو – پان ترکیسم، پان فارسیسم، پان کردیسم، پان عربیسم و ….. همگی سر و ته یک کرباس هستند، کرباسی به نام ناسیونالیسم! هم پان کردهائی که سخنان پان نامه ای نوشته اند و هم پان ترک هائی که نوشتاری به نام: “به آرزوهای مردم شلیک نکنید” را نوشته اند همگی ناسیونالیست هستند و یادآور این سخن که دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه! این چنین نیست که پان کردیسم بهتر از پان ترکیسم است و یا پان ترکیسم بهتر از پان کردیسم است! آنان همگی ناسیونالیست هستند و رژیم ولایت فقیه حتی اگر هزار بار نیز نابود شود بدون سوزاندن ریشه پان های رنگارنگ ناسیونالیستی حتی یک روز نیز آب خوش از گلوی مردم ایران پائین نخواهد رفت! (به لینک زیر نگاه کنید)

http://iranglobal.info/node/69652

سه – هم اکنون پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیستی در راه نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه سنگ اندازی می کنند! و اینان با گفتن و نوشتن سخنان چرند و یاوه درباره آرامگاه کورش و گور داریوش و نژاد اهورائی آریائی و استان اورمیه و کردستان بزرگ و خلیج عربی و الاحواز و المحمره و دبستان به زبان مادری و دبستان به زبان پدری و دبستان به زبان عمه ای و دبستان به زبان خاله ای و پرت و پلاهای دیگری از این دست بر عمر رژیم دوزخی ولایت فقیه می افزایند! روشن است که بدون جارو کردن این آشغال های دست و پا گیر نمی توان خانه ای به نام ایران را از نو ساخت! (به لینک زیر نگاه کنید)

http://iranglobal.info/node/57922

چهار – من با آن که ترک هستم نوکر کردهای ستمدیده هستم و همچنان که پیش از این گفتم ترک بودن برابر با پان ترک بودن نیست اما ستمدیدگان کرد و ترک و فارس و عرب باید امیدشان را از ناسیونالیسم و پان های رنگارنگ ناسیونالیستی که وابسته به بورژوازی و سرمایه داری هستند ببرند که در این زمینه نگاه کردن به نوشتاری در لینک زیر سودمند است

http://iranglobal.info/node/42737

پنج – آقای بهزاد کریمی بهتر است از این پس به گونه ای روشن و آشکار و کوبنده بر ضد ناسیونالیسم و پان های رنگارنگ ناسیونالیستی نوشته هائی روش و آشکار بنویسد! در برابر ناسیونالیست ها نباید یکی به نعل و یکی به میخ زد چرا که کار نیروهای سیاسی پیشتاز و پیشرو که برای مردم ستمدیده دلسوزی می کنند خرسند نگه داشتن کسانی که پسمانده ترین و کهنه ترین و واپسگرانه ترین اندیشه ها را دارند نیست!

جلیلی ماکو
جلیلی ماکو
چهارشنبه, ۱۸ تیر, ۱۳۹۹ ۱۸:۱۰

با مشاهده اعمال و خواستهای زورگویانه سیاسیون کورد٫ نمیتوان نگران نبود. علت نگرانیهای من;
< ازدیاد تصاعدی کوردهای ساکن در شهرهای غرب آذربایجان در دوران جمهوری اسلامی، که در سایه مهاجرت صدهها هزار نفری از کوردستان عراق، و همانطور هم در نتیجهُ به شهرنشینی روی آوردنِ عشایر استانهای کوردستان ایران، زاد و ولد بسیار زیاد نسل اول و دوم مهاجرین، در مقابل اهالی بومی این آذربایجان، (که به هر دلیلی، سیر نزولی دارد)، ازجمله عواملی هستند که باعث ازدیاد بسیار سریع اهالی کورد منطقه شده است.
قابل ذکر است که تعداد اهالی کوردِ این شهرها در زمان شاه، کمتر از یک درصد بوده است.

< سرازیر شدن بی رویه میلیاردها دلار پول، که از طریق انواع قاچاق انسان، هروئین و … بدست کورد می رسد، و سرمایه گذاری بخش مهمی از این پولهای کثیف، در بخش خرید اراضی، روستاها و حتی مراکز شهرهای غربِ آذربایجان.
لازم به ذکر است که، به خاطر فقر اقتصادی حاکم بر منطقه، و فرار سرمایه های آذربایجان به مناطق فارس نشین، و اختصاص کمتر از ۲ درصد از بودجه کشور، به این استان، عاملی است این سرمایه های کثیف میلیاردها دلاری، که از طرف کوردها در این استان سرمایه گذاری میشود، ارقامی نجومی محسوب بشود،
عاملی که میرود تا، تعادل مالی این شهرها را همانند تعادل دموگرافیکی منطقه، بسرعت به نفع کوردها تغییر بدهد. از هم اکنون، کسانی مانند هادی صوفی زادهُ کورد، عامل اقتصادی را دلیل بر کردستان بودن این شهرها، می نامد.

< آمادگی حزبی – تشکیلاتی و نظامی کوردها، برای بدست گرفتنِ این شهرها، در اولین فرصت.

وقتی که آذربایجانی ها که در احزاب و جریانات سرتاسری آواره بودند، کوردها توانسته اند، در دهه های گذشته، احزاب سیاسی خود را برپا سازند.حزب دموکرات کوردستان، با آن سابقه و تجربه بزرگ تشکیلاتی، همانطور هم تشکیلات کوموله و دیگر تشکیلاتهای سیاسی- نظامی مخصوص به خود را، آماده دارند.
متاسفانه، این احزاب که به قصد آزادی ملت کورد تشکیل شده و مبارزه کرده اند، امروز در زیر فشار برخی رهبران خود که بشدت تحت تاثیر دشمنان ما، میروند که مبارزه ملت محروم کورد را در راستای منافع رژیم راسیستی و پان فارسیستی تهران، و بر علیه نزدیک ترین متحدان طبیعی خود، یعنی بر علیه آذربایجان، سوق دهند.
اگر روشنفکران صدیق و آگاه ملت کورد، همچنان سکوت بکنند، این تفکرِ جنگ طلبانه، به احتمال بسیار زیاد بر جنبش آزادیخواهی ملت کورد غلبه خواهد کرد که نخستین قربانی آن ملت محروم کورد خواهد بود.

< در عرصهُ بین المللی، حمایت های آشکار و نهان قدرت های بین المللی از مبارزات کوردها تشویق کوردها و باورمندی خام اندیشانهُ بسیاری از روشنفکران کورد به قول و قرار آنها.
و حضور فعال دیاسپورای کورد در بسیاری از پارلمانهای اروپای غربی، عامل تعیین کننده دیگریست، که نقشی تعیین کننده – و شاید هم اساسی اساسی دارد.
و … و
< وجود یک مدیای بسیار قوی کوردی، که در باره این فاجعه سکوتی رضایت آمیز اختیار کرده است و مانند مدیای فارسی زبان، حاضر به وارد شدن به این بحث نیست. و بسیاری ار این رسانه ها به تبلیغ این تفکر خطرناک مشغول هستند.

این لیست را میتوان ادامه داد. ولی اگر همین فاکتها را که بعنوان نمونه برشمردم را، در کانتکس ادعاهای آشکار و نهانِ برخی از رهبران کورد٫ و سکوت رضایت أمیز بقیه روشنفکران کورد بررسی کنیم، میتوانیم تصوری نسبتا دقیق، از آیندهُ تاریک و خونین منطقه بدست بیاوریم. فاجعه ای که، هرگونه مسئولیت ان به گردن تک-تک روشنفکران کورد است، روشنفکران و رهبرانی که در باره این زورگوییهای نفاق انگیزِ همکیشان خودشان سکوت کرده و یا آن را تشویق میکنند. و در وحله دوم بگردن آن دسته از روشنفکران آذربایجانی است*، که این فاجعه را نمی بینند، و یا می بینند و آن را به امید خدا، ودر اصل به امید افراطیون جنگ طلبِ دو طرف واگذار میکنند.

اورمیه
اورمیه
چهارشنبه, ۱۸ تیر, ۱۳۹۹ ۰۶:۱۲

نویسنده مقاله اگر دو نظر بالا را بخواند متوجه می شود این بیانیه در برخورد با نویسندگان این بیانیه بسیار با عطوفت رفتار کرده است. نویسندگانی که فکر می کنند هرجا چند کورد پیدا شود آنجا کوردستان است، رقه را هم روژاوا (شرق کوردستان) و اورمیه یا روژه هلات (شرق کوردستان) خواهد نامید. فاجعه بارتر از همه تیزهوشان چپ هستند که فاشیستی ترین اسم، یعنی روژوا را با تمانینه و ابهت تکرار می کنند.

هادی صوفی زادە
هادی صوفی زادە
سه شنبه, ۱۷ تیر, ۱۳۹۹ ۱۸:۱۷

ضمن سپاس از اقای کریمی و اقایان هدایت سلطان زادە و محمد ازادگر کە بە بیانیە سراسر کذب ان عدە پاسخ شایستە دادند. یک موضوع را کە بسیاری از دوستان اذری در مباحثات خود از ان غافلند ساختار متمرکز و تمرکزگرایانە سیاسی – اجتماعی ایران است کە بشیوە تدریجی بر زندگی و محل سکونت مردم تاثیر گذاشتەاست. بدینگونە کە مردم روستاها بە شهر ها، مردم شهرها بە مرکز استانها و مردم مرکز استانها هم بە پایتخت نقل مکان میکنند. جامعە کوردی نیز کە یک جامعە اکثرا روستایی است با اندکی تاخیر نسبت بە دیگر ملل بە شهرها مهاجرت کردە کە برخی اذریها این تغییر را اشغالگری می نامند. اگر دوستان اذری مهاجرت کوردها از روستاها بە شهر را اشغالگری می نامند فارسها هم باید مهاجرت بیش از سە میلیون اذری بە تهران را اشغالگری نامند اما تابحال همچون ادعایی از جانب تهرانیها شنیدە نشدە است.
نکتە دوم اینکە، بعید نمیدانم بیانیە نویسندگان بویژە در این مقطع کە رژیم اردوغان برنامە حذف و نابودی کوردها را دارند محتملا بنابە درخواست رژیم اردوغان نبودە باشد باشد زیرا برخی از امضاکنندگان مقیم تورکیە و گهگاهی بعنوان کارشناس ترکیە در رسانەهای فارسی زبان حضور می یابند و علیە مبارزە کوردها در دیگر بخشهای کوردستان نظرات مورد دلخواە اردوغان را بیان میکنند.
اخر اینکە، امضاکنندگان بیانیە انچە را کە رژیم ایران میخواهد دنبال میکنند. سالهاست رژیم ایران تلاش میکند مبارزە ملی اذریهای ایران را از جمهوری اذربایجان دور و بە ترکیە نزدیک کند، موفق هم بودەاست. برای ایران مهم است اذریها خود را اذری ندانند و تورک قلمداد کنند چون با ترکیە راحت تر میتوانند انان را سرکوب کنند. از این جهت این عدە اگاهانە و یا نااگاهانە بە اهداف رژیم کمک کردەاند.

ئاواره
ئاواره
سه شنبه, ۱۷ تیر, ۱۳۹۹ ۱۵:۵۸

رفیق ممد جان
یک زمانی جنبش آذربایجان زیر نفوذ گفتار چپ ایرانی بود یا بهتر بگویم چب آذربایجانی. هم جنبش ملی آن و هم جنبشهای اجتماعی و روشنفکری. ولی آن زمان سپری شده است و اکنون گرگ‌های خاکستری و شو ینیست های ترک توانسته اند هژمونی خود را در غیاب جنبش چپ و مدرن و انساندوستانه آذربایجانی بر کل آذربایجان بگسترانند. این جماعت بیانیه نویس از این آبشخور به کردها و فارس‌ها و دیگر ملل ایران نگاه می کنند، آنها در ایران در اصل خواهان استقلال و موقتا خواهان حقوق ملی خویش هستند ولی در ترکیه خواهان سرکوب و انهدام کردها و این تناقض و پارادوکس نشان می‌دهد که آنها شوینیست و فاشیست هستند و عدالت طلبی و اندیشه انسان دوستی در وجودشان به اندازه یک میلی گرم حضور ندارد. .متاسفانه شما به این موضوع نپرداخته اید.
موضوع دیگری که شما به آن نپرداخته آید رضاشاه است. رضاخان میرپنج که خود یک شیعه دوآتشه بود ولی ظاهراً لایسیته مدرن را اجرا می‌کرد در قم توسط آخوندها به جای رئیس جمهور شدن سلطنت را انتخاب کرد. با فشار آخوندهای قم شاه شد. غلامرضا، محمد رضا، علیرضا… دیگر کلماتی که همگی دال بر رضاپرستی او دارند. استان ارومیه را برای تفرقه بین آذری ها و کردها آذربایجان غربی نامید و شهر ارومیه را رضاییه. در حالی که بیشتر ساکنان آن را کوردها تشکیل می‌دهند و امروزه این نئو عثمانی ها و فاشیست های ترک معتقدند که این خاک اآنهاست. مردم کردستان به آنجا کوچیده اند. شما تاریخ آذربایجان را از نگاه کسروی نگاه کنید. شما نگاه کنید که هزار سال پیش را وادیان بر تمام کردستان و آذربایجان حکمرانی می‌کردند شهر های تبریز ، باکو جزو قلمرو آنها بود . هزار سال پیش آذربایجانی چیزی نبود جز زبان کردی، تالشی و تاتی که امروزه ترکیزه شده است. هنوز تمام اسامی شهرها روستاها و رودخانه‌ها و کوههای آذربایجان نام های کردی و ایرانی را یدک می کشند ولی این کردها هستند که حق ندارند در ارومیه زندگی کنند در حالی که تمام روستاهای اطراف ارومیه کورد نشین هستند. مردم اذری زبان حق دارند به سراسر شهرهای ایران مهاجرت کنند گیلان مازندران تهران اصفهان و شیراز ولی کردها حق ندارند به ارومیه مهاجرت کنند و آنها را در آنجا با هزاران مشکل اداری و قانونی روبرو می کنند و شما از این ستمها چیزی نگفته اید در حالی که ترک‌ها به علت شیعه بودن در سراسر طول تاریخ چند صدساله گذشته حکمرانی متلقی برشهرها و روستاهای کردستان اعمال کرده اند و هنوز هم ادامه دارد.این همه فقط جرم مردم کرد بوده است که شیعه نشدند. استان ارومیه خواندن ، نه به معنای ادعای ارضی، که بمعنای عدالت است، زیرا بیشتر از نصف جمعیت آ- غربی ازکوردها تشکیل شده است . خود مردم آذربایجان و کوردستان نیاکان مشترکی دارند و کوردهای باقی مانده، در واقع همان آذریهایی هستند که از تورکیزه شدن قصر در رفتند و آذریهای آذربایجان، همان کوردهایی هستند که تورکیزه شده اند.
پیروز باشید

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
5
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز:int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXXنام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More