فراخوان به حمایت از کارزارِ جهانیِ برای آزادی زندانیان سیاسی درایران

صدها تن از فعالان سياسی و حقوق بشر با انتشار بيانيه ی جمعی خواهان پشتيبانی از کارزارِ جهانیِ برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، و دادخواهی درایران شده اند. در اين بيانيه با اشاره به وضعیت نامناسب و نابسامان بهداشتی و درمانی زندان ها به ویژه در شرایط کرونائی، همراه با شکنجه های روانی و جسمانی، تاکيد شده در حالیکه شکنجه واعدام برخی از آزادیخواهان و عدالت جویان ومعترضان نیزهمچنان ادامه دارد مسئولان جمهوری اسلامی هم اکنون سیاست مرگ تدریجی را برای همه زندانیان سیاسی در پیش گرفته اند

بیانیه
از کارزارِ جهانیِ برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، ودادخواهی درایران حمایت کنید!

هموطنان دردمند

وجود زندانی سیاسی و عقیدتی درجمهوری اسلامی سرشت آزادی ستیزی و وستمگرانه این حکومت را بازمی تاباند. هم اکنون شمار زیادی زندانی سیاسی و عقیدتی، دگراندیش و فعالان حرکت های صنفی و مدنی، زنان ومردان آزادیخواه، با اتهام ها و “جرم” های ساختگی، واهی و بی اساس، دردادگاههای فرمایشی محکوم به حبس های سنگین شده اندو شرایط سخت و جانفرسائی را در زندان های جمهوری اسلامی می گذرانند.

در حالی که اختناق، فقر، بیکاری، کرونا، انواع و اقسام فسادهای مالی و اخلاقی درمیهن ما بیداد می کنندو فسادو تبهکاری سران حکومت، مردم ‌ومیهن مارا در یکی از سخت ترین دوران تاریخ اجتماعی ایران قرار داده است، دستگاه سرکوب و قوه قضائیه غیرمستقل و تحت امررهبرهمچنان با گستاخی  به احضارها، بازداشت ها، اعتراف های اجباری، صدور و تایید احکام حبس و اعدام برای آزادیخواهان، عدالت جویان، معترضان و دادخواهان ادامه می دهند.

وضعیت نامناسب و نابسامان بهداشتی و درمانی زندان ها به ویژه در شرایط کرونائی، همراه با شکنجه های روانی و جسمانی، زندان ها را به قتلگاه انسان های آزادیخواه و مبارز و مردم بیگناه بدل کرده است. به نظر می رسد  که مسئولان حکومت اسلامی که کشتارهای جمعی واعدام وترور هزاران زن ومرد آزاده ایرانی رادر کارنامه سیاه خود دارند هم اکنون سیاست مرگ تدریجی را برای همه زندانیان سیاسی در پیش گرفته اند، در حالیکه شکنجه واعدام برخی از آزادیخواهان و عدالت جویان ومعترضان نیزهمچنان ادامه دارد.

هموطنان عزیز

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی با مبارزه در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشردرایران گره خورده است. بیائیم برای دستیابی  به  آزادی زندانیان و دادخواهی چند ده هزار زن و مرد، پیرو جوان و کودک ایرانی که بدست سران جمهوری اسلامی بقتل رسیده اند، صداهای پراکنده ونارسای خود را به صدائی واحد، رسا وقدرتمند علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل کنیم وبا برپا نمودن یک کارزار دائمی جهانی به حمایت از زندانیان سیاسی-عقیدتی وخانواده های آنان برخیزیم.  

ما از شما هموطنان آزادیخواه وعدالت جو، شهروندان آزاده ایرانی، زندانیان سیاسی سابق و تمام ایرانیان دردمند ومصیبت دیده دعوت می کنیم ضمن امضای این فراخوان برای آغاز کاری با برنامه، سازمان یافته و فراگیر تدارک یک نشست و گردهمایی ملی را در راستای یاری رساندن به آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی و تحقق خواسته های جنبش دادخواهی فراهم آوریم .

اگر اراده کنیم می توانیم صدای دادخواهی مردم ایران وآزادی زندانی سیاسی را درجهان طنین افکن سازیم. 

با احترام

۲۰ تیرماه ۱۳۹۹

۱۰ جولای ۲۰۲۰

آ :

 آهنگری کاوه – آصفی حمید – آل رضا تقی – آل احمد محمد – آزرم نعمت – آذری زهره – آشوری علی – آقازمانی  مهدی- آذرپاد محمدرضا – آزاد آینده – آبتین آیینه – آموزگار سید نادر – آبادان توران – آذرافروز ناصر- 

الف:

احراری ابراهیم – امانی الهه – اعتمادی حسن – اعتمادی مریم – انتصاری شهلا – انتصاری ناهید – اشکان فرید – جمشید انتصاری- ابراهیم زاده بهنام – اقدسی باهره – اکبری شایسته – اروند شاهین -احمدی شهناز- احمدی فرزانه – احمدی یسنا- ارجمند مهین – اسفندیاری سمانه – الماسی نسرین – اشرفیان سیما – احکامی شاهرخ –  افشین جم افشین – افراسیابی شراره –  افشین جم نازنین –  احکامی ناهید – الله وردی محمد – افصحی حسین- امینی مسعود – امیری ناهید- امید مهر علی اکبر- اوجی علی – افتخاری جمال – اکبری داوود – اکبری فرهاد – الهامی رحمت الله – اخوان مجتبی – اسحاقی مسعود –  استهبان هومن – امینی ارمکی  اکبر- اروجی ایرج – اسدی هوشگ – اسدی بهمن – سارا اسدی – اسفندیارمذ شیرین – امیدی سعید – ایمانی راد جمشید – ارس کمال – ادیب بردیا – اغنمی رضا – اسکینی میترا – ابراهیم زاده مهدی – انور جمشید – انصاری وهاب – ایرانی ناتالی – ابوذرخانی تورج -اصلانی بهرام – اهدائی سیف – ابراهیمی پوران – انداچه خلیل – اسلامی حجت – استعدادی شاد مهدی – انصاری هوشنگ – انصاری رضا – انصاری ایراندخت –  امیری ممد امید – اصفهانی مهران – اصولی فرید – امینی لادن – ایزدپناه تورج – امجدی کورش – ارشاد اردوان – اسکندری اسکندر- الماسی نسرین – امینی هاشم – ابراهیم زاد عیسی – ابراهیم زاده موسی – احمدلو داوود – اهری مریم – انصاری مقدم  محمود- بهمن انواری

ب:

بختیاری منوچهر- بیضائی نیلوفر- باوند گشتاسب – بستجانی عشرت – بوستجانی فرزین – بهرامیان بهرام – بیرگانی ژاله – بدیعی وحید – بدیعی رضا – بهبودی محمد – برزنجه محمد – بهبودی امیرحسین – بدری محمود – برزگر سمانه – بلدی یدالله – بزازی نسترن – بی آزار حمید – بختیاری خسرو- بهبهانی سیدمحمدحسن – بوداغی کمیل – بهارآرا مهرداد – برزو علی – بابک محمود – بازرگان بابک – بازرگانی رضا – باقری رضا – بیگلری امیر – برهان ارژنگ -بندری خسرو- بهمن پور میترا

پ:

 پورفاضل گیتی – پهلوان عباس – پویا حسن –  پهلوان عسل – پورعبدالله فریده – پورعبدالله سعید – پل ناصر- پارسا کورش – پورنقوی علی – پارسی بهمن – پارسیان یداود- پورابراهیم نیما – پورولی احسان – پیرزاده رضا – پورجانکی حسین – پرویز مهدی – پیام زینا – پارسانژاد سهراب – پرداز حمید – پوروالی احسان – پرکار مینا – پارسائی کامران – پادبان سلیم –

ت:

تهرانی آرش – ترابی محمد – توانا اصغر- تقی زاده ایرج – تورانی آرش – تقدیری محمد- تدین هرمز

ث:

ثابت فرشته – ثابتیان خجسته – ثابت راسخ  سهیل   

ج:

جلالی اکرم – جهان آرا جمال – جهش ناهید – جلال زاده سعید – جعفرزاده رضی – جیلانی بهیه – جان محمدی  شکوفه – جعفری حسین -جهانگیری گلرخ

چ:

چمن آرا سهراب – چالاک فرانک – چاوش سیاوش – چوبینه بهرام –

ح:

حسین بر رضا – حدادی زاده  پرویز- حقیقی مینو- حاذق سیما – حاتمی عیسی خان – حق شناس محمدباقر – حیدری محمد رضا – حقیقی پژمان – حسین زاده جعفر – حمید زاده شفیقه – حیدری شهین – حسینی حمید – حجت علی – حجاریان اکبر- حنیفه(طباطبائی)یاسمن – حدادعادل شهین

خ:

خلیلی بیژن – خدیر امیر- خسروی سپهر-خسروی محمد رضا – خلف اسفندیار – خدادادی رحیم – خلیل سودابه – خورشیدی مراد – خونساری محمد رضا – خطایی ابراهیم 

د:

دوستدار غلام – دوشکی عبدالستار- دانشگری رقیه – دریانی حسین – دولت آبادی حسین – درویش پور مهرداد – دریانی دٌری – دوستدار ایرج – داودی آوا – دینی پروین – دوائی خسرو- دهبان مجید – دهبان وحید – دژآلود مریم – دارابی داریوش – دیداری یعقوب – درتاج نیک – دهقانی ندا – دلجوان کامبیز – دولتی هومن 

ذ:

ذوالفقاری نادر- ذوالفقاری مهدی – ذوالقرنین اکبر – ذاکری فریده –

ر:

رحمانی نژاد ناصر – رضائی فاطمه – راحمی پور راحله – رادبوی علی – رخشانی ریموند – رهنما سعید – رحیمی حمید رضا – رحمتی مریم – رجبی محمد – رحمت ماریا – رحمت مهری – رهگشا حشمت – رستمی کاووس – رفیعی مهوش – رفیعی زهرا– روحانی فلور- روحانی محمد رضا – رفیعی هنگامه – راسی فرید – رحمانیان کمال – روحبخش خسروشاهی  احمد – رضاوند مهرداد(مصطفی)- رضا زاده نیما – رودکی میثم – رأفت احمد – رئیسی نسرین – رئیسی خدابخش – رادپور منوچهر- رحمانیان علی – رنجکشان ابراهیم – راسخ هایده – رستمی شهاب – رستم پرویزی- رستانی علی – رشیدی شیوا – رحمتی عباس(بابک)

ز:

زعیم کورش – زرهی حسن – زهتاب حسن – زهرائی محمود – زمانی مهدی – زراسوند حسین – رفیعی فروغ –   

ژ:

س:

سپهری فاطمه – سنجابی بهزاد – سرابی شهناز- سجودی غلامرضا – سلیمی استر- سلیمی سهیلا – سلیمی علی اصغر – ستوده بهروز – ستوده لاله – ستوده محترم – ستوده نازنین – ستاری مکّرم – سپهری احمدرضا –سپهری مهران – سپهر پروانه – سلاحی ساموئل – سلطانی قدرت الله – سلیمانی محمد – سمیری پریا – سمیری مسعود- سفری نسب مسعود – سفری پرویز – سرشار بهروز- سیدعسکری مهرداد – سروی جمال –

ش:

شعله سعدی قاسم – شیرازی حمید – شجاعی ناهید – شکری صدیقه – شهابی محمود – شکری مریم – شیرازی فرشته – شیرازی علی – شجاعی صائینی ناصر- شهابدین مرسده – شهابدین مرجان – شاهین پر ناصر- شهابی عطاالله – شوشتری محمود – شفیعی ثریا – شیشه چیان مراد – شایسته محسن – شمس محسن – شمس احمد – شجاع احسان –

ص:

صنیعی فر فرح – صفرزاده اسماعیل – صارمی فریبرز- صفائی  آزیتا – صوفی فرهاد – صفوی بدری – صمیمی بهزاد – صمیمی بهروز- صالح فرید – صدیق جعفر- صفری بابک – صفائیان مهران

ض:

 ضیائی تورج، ضرغامی پرویز

ط:

طبرزدی حشمت الله – طاهریان هنگامه – طالبی اشکبوس

ظ:

ظفرمهر مهریار- ظروفچی رضا- ضابط حمید

ع:

عبدوس احترام – عابدی اصغر- عبقری شهلا – عبقری سیاوش – عاشوری محمود – عصاری سعید – عباسی باقر – عقیلی محمد -عارف بهروز- عزیزی نازی – علی اصغری محمد صادق – علیزاده لسانی محمود – علی زاده فخر آباد مهدی –  عمرانی بهشاد- عالی نژاد احمد- علیزاده محمد- علیزاده مصدق

غ: 

غلام آزاد داود – غلامی آذرحسین –

ف:

فرج زاده حوریه – فرح اندوزفریدون – فارسی محمد –فرجی حسین – فرجی سیاوش – فرجی منصور- فرد رضا – فرهادی عارفه – عبدلعلیان مرتضا – فاطمی خشایار -عابدینی مهتاب – فرهادی مارال – فاضل سمیرا – فاضل سیامک – فاضل علی – فرنژاد رضا – فرید سیامک – فکری علی – فرزین کورش – فرهاد بیژن –فروزش رضا – فارسانی عباس – فرهاد ناهید

ق:

قربانیان نگار- قائم مقام کامبیز- قصیم کریم – قوامی پرویز- قندهاری جولی – قلی زاده انیسه – قلی پور حسین – قاسمی اختر- قاسمی علیرضا – قائمی مهوش – قلیائی باقر – قاسمی وجیه – قدیری خسرو- قاسمی فرهنگ – قریشی نیلوفر- قهرمانی حمید – قائم مقام محسن

ک:

کاخساز ناصر- سعید کاظمی- کریمیان اکبر- کمالی اعظم –کشاورز اعلا-  کشاورز فریبا – کشاورز بیژن – کوثری حمید – کوثری داوود – کوثری رضا – کیانزاد حسن – کیانی امیر- کیانی کیوان – کیانی نسترن – کاشفی رضا – کار صادق – کابلیان فرخ – کرمانشاهی نرگس – کلهر سیامک – کجوری امیر- علی کامرانی – کرا گری حنیف –  کشاورز بهرنگ

گ:

گلنام کورش – گوشه علی – گلستان نازیلا – گرشاسبی مجید – گلبابائی حمید- گلبابائی مجید – گلرو مهدیه – گلشاهی سهیلا – گوهرزاد رضا – گلشاهی حسن – گلشن منوچهر- گیلانی فرشاد – گرگین منوچهر- گنجی حسن

ل:

 لسانی جواد – لعالی نادر- لاریمی علی – لقائی پرند – لقائی جهانگیر- لاریجانی هما

م:

مفتی زاده اسماعیل – ملکی فاطمه – مالکی فر صدیقه – مریدی رضا- میرستاری انور- شکرائی الهه – مشعوف احمد – میرزادگی شکوه – معارفی اکبر- معارفی زهرا – مغیثی هایده – منفرد زاده اسفندیار- مؤمنی اکرم – میرزائی رؤیا – ماسالی حسن – مشفق حسین – ممتاز امیرهوشمند – مرادی فرامرز- مغبلان نادر- محجوب مازیار – مهرآسا علی – مهرآسا بهجت – مهرآسا افشین –  مهران هما- ملکوتی سیروس – مؤیدی منصور- مظاهری عباس – محمودی بیژن – مشتاقی مرتضی – مهمنش همایون – مبشری بهمن – مستوفی مهرنوش – محمدی منوچهر – محمدی رضا – محمدی خبازان محمد – مختاری پرویز- مقدم رضوان – محمدپور عبدالباسط –  مسیح پورسیامک – مسیح پور شکرالله – مکی پور حسین – منجزی علی – میرعمادی بیژن – میرعمادی دلارام – مگناتون مری – مرتضائی قاسم – محبتی زاده اکبر- مبارکی نیک – ملکی کیوان – مصلی نژاد عزت – مهجوریان محمد رضا – میرفطرس علی – محی الدین زرین – مقدم مو- ملک پور شهرام – مرزبان گرجی –  ملک محمدی مرتضی – موسوی مریم – محمدی محمد- میرسلطانی سید محمد – مرتضی نیا علی(روماک)- مبین رضا – هوشنگ معینی

ن:

نوری زاد محمد- ناصری سحر – ناصری سپیده  – نقره کار مسعود – نقره کار امید-  نایب هاشم حسن – نهرینی مینا – نهرینی هانری – نژاد محسن – نقاش آرین – نیایشی شهرزاد – نوابی سیاوش – ندیم پور ثریا – نیکوکارنیکو- نصیری غلام – نجاتی احمد – نیکی مرتضی – نعیمی عالمه – نوری حمید – نیکمراد حبیب – نیکمرام محمد – نصرتی اصغر- نگهبان رحیم – ناجی حبیب زاده فرشته – نصر نیما – نوائیان داوود – نوش آذرحسین – نیروئی دارا – ناوی پرویز- نیک مراد حبیب – نیک مرام آریا – ناظمی پوران – رضا ناجی     

و:

وحدانی احمد – وافی علی – وجدانی عطائیه – وکیلی علی – ورجاوند کی پرویز- ورزگر شیده

ه:

هنرمند طاهره – هادی مینو- هاشمی زینت – هاشمی تقی – هارونی سمیرا – هرندی ابراهیم – همایونی بهزاد –

ی:

یاسائی فرشید – یوسفی فریده – یوسفی ولی الله – یعقوبی مریم – یعقوبی ندا – یزدانی علی – یحیوی آزد رحیم – یاشار سوزی –

*****

 امضاها ادامه دارند .

[email protected]

[email protected]

https://akhbar-rooz.com/?p=39746 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

14 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Jabar shirani
Jabar shirani
3 سال قبل

نه به عدام مرگ بر رژیم فاسد اخونی جمهوری اسلامی خون اشام

امین عبدالهی
امین عبدالهی
3 سال قبل

بنده هم در خیل عظیم هموطنان درد مند همراهی و موافقت خود را اعلام می کمم

سارا فرح زادی
سارا فرح زادی
3 سال قبل

در حمایت از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی/عقیدتی بخصوص در شرایط خطرناک پاندمی کرونا، و همچنین دادخواهی مردم ایران

مسعود سفری
مسعود سفری
3 سال قبل

من هم از این کارزار جهانی حمایت میکنم

ایرج امیری
ایرج امیری
3 سال قبل

برای آزادی همه زندانی سیاسی ، اجتمایی و عقیدتی (مرامی) . البته میدانیم که در ایرانِ جمهوری اسلامی واژهِ زندانی سیاسی و … نداریم.
پس بیایید نخست درخواست آزادی برای ایران بکنیم. ایرانِ آزاد دربرگیرنده خواسته های دیگر ما هم خواهد بود.

شهلا ایلبیگی اصلی
شهلا ایلبیگی اصلی
3 سال قبل

من حمایت خودم را از کارزار جهانی برای آزادی زندانبان سیاسی در ایران اعلام می‌کنم

شهلا ایلبیگی اصلی
شهلا ایلبیگی اصلی
3 سال قبل

آزادی زندانبان سیاسی در ایران

علیرضا نیکوئی
علیرضا نیکوئی
3 سال قبل

جای یک فرد سیاسی در زندان نیست , یک فعال سیاسی و عقیدتی باید آزاد باشد , آزادی حقش است ,

بهرام رحمانی
بهرام رحمانی
3 سال قبل

این کار باید ًاز ۴۰ سال پیش شروع می‌شد،وضعیت زندانیان در ایران وحشتناک است،باید حد اکثر فشار را به رژیم شکنجه و کشتار اسلامی برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی وارد کرد.

امیر سارم
امیر سارم
3 سال قبل

سلام. امیر سارم هستم از ایران، لطفن اسم من رو هم اضافه کنید.

امیر سارم
امیر سارم
3 سال قبل
پاسخ به  امیر سارم

سلام. امیر سارم، نویسنده، شاعر و پژوهشگر از ایران. لُطفن اسم من رو هم به این لیستِ حمایت، اضافه کنید. سپاس و بهترین آرزوها همیشه همراهتون باشه.

هیوا
هیوا
3 سال قبل

امیدوارم این گونه فراخوانها ادامه یابد و همچنین برای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام
این گونه فراخوانها بدون تاثیر نیست وگر ساکت بنشینیم حکومت اعدام اسلامی یشت جنایت میکند.
اگر پتیشن هم باشد خوبت است

ژاله
ژاله
3 سال قبل

بسیار کار درستی است و باید مردم واقعی ایران و دلسوز و آگاه اقدام کنند و با کمک و پیوند ایران را از دست رژیم سفاک آخوندی نجات دهیم .

حسن افروغی
حسن افروغی
3 سال قبل

بدین وسیله من نیز بعنوان یک ایرانی حمایت خودم را از کارزارِ جهانیِ برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، ودادخواهی درایران اعلام میکنم .

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
14
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More