پروین اشرفی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

فمینیسم ۹۹ درصدی ها جایگزینی برای مبارزه طبقاتی نیست
یک جبهه دیگر در درون آن است

گفتگو –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٨ (۲۵ اوت ۲۰۱۹)
سرمایه داری، عشیره ای تر، فرقه ای تر و رانتی تر از همیشه
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٨ (۹ اوت ۲۰۱۹)
آنچه که باید در باره اعتراضات هنگ کنگ بدانید
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣۹٨ (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۹)
زنان حق اعتصاب سیاسی را بازپس می گیرند
زنان –  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣۹۷ (۲۲ فوریه ۲۰۱۹)
توجیه ناپذیر: ادلب و چپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱٣۹۷ (۱٨ سپتامبر ۲۰۱٨)
برندگان احتمالی در مسابقه بازسازی سوریه
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۶ (۱۴ ژانویه ۲۰۱٨)
در همبستگی با طبقه کارگر سوریه و ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۶ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۷)
زنان انقلابی در الجزایر و فلسطین
تکرار تاریخ؟

زنان –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۶ (۲ دسامبر ۲۰۱۷)
آزار و اذیت جنسی تنها آغاز آن می باشد
زنان –  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۶ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۷)
بردگی کار در پشت میله های آهنی ، سود آوری صنایع زندان
کارگری –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
هنگامی که زنان بر سر دستمزد مذاکره می کنند
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۶ (۴ آوریل ۲۰۱۷)
محیط زیست و جنسیت
زنان –  تاریخ انتشار : ٨ فروردین ۱٣۹۶ (۲٨ مارس ۲۰۱۷)
بازگشت به نوستالژی: تحلیف ریاست جمهوری دونالد جِی ترامپ
جهان –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۵ (۲۲ فوریه ۲۰۱۷)
معامله پست رهبران کارگری با ترامپ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۵ (۱۷ فوریه ۲۰۱۷)
تصمیم ترامپ به خروج از TPP
به منظور حمایت از فرقه ای از ابرثروتمندان

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۵ (۱۰ فوریه ۲۰۱۷)
جنگ های مرزی
تاجران تسلیحات از تراژدی پناهندگی اروپا سود میبرند

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣۹۵ (۶ ژوئیه ۲۰۱۶)
نانسی فریزر
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوریل ۲۰۱۶)
فمینیسم ضد سرمایه داری
زنان –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردین ۱٣۹۵ (۱٨ آوریل ۲۰۱۶)
تجارت سکس و تن فروشی
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹۵ (۹ آوریل ۲۰۱۶)
ایالات متحده آمریکا وارد عصر سیاسی نوینی میشود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۵ (٣ آوریل ۲۰۱۶)
درک مارکسیسم و سوسیالیسم
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ۱٣۹۵ (٣۰ مارس ۲۰۱۶)
چرا ناگهان میلیون ها سوسیالیست در آمریکا وجود دارد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۴ (۱۴ مارس ۲۰۱۶)
گذری بر انگاره های ذهنی جنسیتی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
مارکسیسم و روانشناسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۴ (۹ فوریه ۲۰۱۶)
آلترناتیوهای سرمایه داری نئولیبرال
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۴ (۹ ژانویه ۲۰۱۶)
هیچ چیز اسرارآمیزی در مورد دولت اسلامی وجود ندارد
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۴ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۵)
تغییرات اقلیمی را جدی بگیریم
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۴ (۹ دسامبر ۲۰۱۵)
همبستگی به جای سلسله مراتب به مثابه “عقل سلیم”
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
در زمانه پروانه ها
پروانه ها هنوز به شمع تو پیله اند

زنان –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۵)
یک شهر جهانی خالی شده از واقعیات ناخوشایند
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
خطر: رکود جهانی در پیش است
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۴ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۵)
چگونه به یک تمدن زیست محیطی میرسیم و چه کسی آنرا میسازد؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۴ (۵ نوامبر ۲۰۱۵)
فراتر از ان دی پی (حزب دموکراتیک نوین)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۴ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۵)
واشنگتن و مسکو! به بمباران خاتمه دهید و حمایت از دیکتاتورها را متوقف سازید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۴ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۵)
پایان بخشیدن به بحران انسانی
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
ضد-سیاست الکسیس تسیپراس
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۴ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵)
از بیهوده گی تا تراژدی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۵)
“آلمان هرگز نپرداخت”
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱٣۹۴ (۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
یونان : شکست و یا پیروزی تاریخی؟
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۴ (۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
پول کمک مالی به یونان کجا رفت؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۴ (۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
همه پرسی یونان، یک تیر و دو نشان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۴ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۵)
اروپا حاضر است یونان را بکشد تا “تینا” زنده بماند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۴ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۵)
روزا لوکزامبورگ در قرن بیست و یکم
بیش از یک قهرمان

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۵)
فمینیست های کارگاه های تولیدی
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۵)
موج اعتصابات کارگری در آلمان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۵)
بسته ریاضت کشی قریب الوقوع
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۴ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۵)
زلزله سیاسی در انتخابات ترکیه
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۴ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۵)
یونان : نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۶)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۴ (۴ ژوئن ۲۰۱۵)
یونان : نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۵)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۴ (٣۰ می ۲۰۱۵)
یونان : نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۴)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۴ (۲۵ می ۲۰۱۵)
یونان : نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۴ (۲۲ می ۲۰۱۵)
یونان: نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۹ می ۲۰۱۵)
یونان: نه “سازش محترمانه” و نه “گسست اتفاقی” (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۶ می ۲۰۱۵)
کاش فریناز، خود هتل تارا را به آتش می کشید
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
عصر ریاضت کشی و تشدید شکاف جنسیتی
زنان –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣۰ آوریل ۲۰۱۵)
فقط سه گزینه برای سیریزا باقی مانده است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۷ آوریل ۲۰۱۵)
یونان در صد روز آینده
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۲ آوریل ۲۰۱۵)
۵ دلیل برای اینکه چرا هیلاری کلینتون برای زنان خوب نخواهد بود
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۴ (۱٨ آوریل ۲۰۱۵)
۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=4970 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More