گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات آذربایجان

در پی اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین ۵۸ نفر بازداشت شده‌اند. از این میان شماری از آنان از جمله؛ عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، سجاد جولانی، حسین بالاخانی، مجتبی پروین، مصطفی پروین، محمد جولانی، بهمن خیرجو، مرتضی پروین و سبحان بخشی کماکان صورت بلاتکلیف در زندان اردبیل در بازداشت بسر می‌برند. مقامات قضایی از پاسخگویی به خانواده‌های این عده امتناع می‌کنند و  این امر موجب نگرانی آنان شده است. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته است، خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است. اعتراضات مورد اشاره در واکنش به تحولات منطقه از روز سه‌شنبه ۸ مهرماه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، روز دوشنبه ۲۱ مهرماه سعدالله ساسانی که روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ در شهر تبریز بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. همچنین هویت یکی دیگر از بازداشت شدگان در شهر تبریز به نام کریم حقیقی توسط هرانا احراز شد.

روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۹۹ تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در پارک جیرال اردبیل برگزار شد. در جریان این تجمع شماری از شرکت کنندگان بازداشت شدند و روز چهارشنبه ۹ مهرماه پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه در دادسرا به زندان اردبیل منتقل شدند. این شهروندان در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و عسگر اکبرزاده از ناحیه پا، حسین بالاخانی و مرتضی پروین از ناحیه دست  و احمد محمدپور از ناحیه سر دچار آسیب شده‌اند. همچنین بینی سجاد جولانی نیز شکسته شده بود.

در ادامه این اعتراضات روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران، اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین شهر، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان صورت گرفت.

همچنین طی روزهای بعد شماری از شهروندان و فعالین ترک (آذربایجانی) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یا احضار شدند.

هویت و آخرین وضعیت بازداشت شدگان در ادامه آمده است:

۱. عسگر اکبرزاده، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۲. مهدی هوشمند، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۳. سجاد جولانی، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۴. حسین بالاخانی، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۵. مجتبی پروین، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۶. مصطفی پروین، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۷. محمد جولانی، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۸. بهمن خیرجو، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۹.مرتضی پروین، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۱۰. سبحان بخشی، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۱۱. علی خیرجو، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در اردبیل.
۱۲. میثم جولانی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در اردبیل.
۱۳. وحید خاوندی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: مشگین شهر، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان مشگین شهر.
۱۴. سیامک سیفی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: مشگین شهر، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان مشگین شهر.
۱۵. کاظم صفابخش، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: مشگین شهر، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان مشگین شهر.
۱۶. سعید سلطانی، تاریخ بازداشت: یکشنبه ۱۳ مهرماه، محل بازداشت: جلفا، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز.
۱۷. کریم حقیقی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در تبریز.
۱۸.  خانم جوانشیر، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۱۹. مرضیه جوانشیر، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: تداوم بازداشت در زندان اردبیل.
۲۰. ابوالفضل عسگرزاده، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: نامشخص.
۲۱. محسن اسماعیلی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: نامشخص.
۲۲. محمود محمودی، تاریخ بازداشت: یکشنبه ۱۳ مهرماه، محل بازداشت: کلیبر، آخرین وضعیت: نامشخص
۲۳. یونس مرادی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: نامشخص.
۲۴. یاشار مرادی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: نامشخص.
۲۵. مجید کریمی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: زنجان، آخرین وضعیت: نامشخص.
۲۶. اکبر قره باغی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: زنجان، آخرین وضعیت: نامشخص.
۲۷. مهدی دوستدار، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: نامشخص.
۲۸. مرتضی نقی زاده، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: نامشخص.
۲۹. مجتبی نقی زاده، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: نامشخص.
۳۰. محمد نقی زاده، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: نامشخص.
۳۱. میلاد اکبری، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: نامشخص.
۳۲. بابک کیومرثی، تاریخ بازداشت: یکشنبه ۱۳ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: نامشخص.
۳۳. زینال تنهایی، تاریخ بازداشت: یکشنبه ۱۳ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: نامشخص
۳۴. حسین محمدیان، تاریخ بازداشت: تاریخ بازداشت: یکشنبه ۱۳ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: نامشخص
۳۵. حامد حیدری باریس، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۲ مهرماه با تودیع قرار آزاد شد.
۳۶. پرویز سیابی، تاریخ بازداشت: سه‌شنبه ۸ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۴ مهرماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
۳۷. پیمان آقایی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: پارس آباد مغان، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۲ مهر با تودیع قرار آزاد شد.
۳۸. داریوش نیازی شیران، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۳ مهر با تودیع قرار آزاد شد.
۳۹. احمد محمدپور، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۶ مهر با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
۴۰. علی معالی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۶ مهر با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
۴۱. جواد رضایی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۱ مهر با تودیع قرار آزاد شد.
۴۲. سالار طاهرافشار، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۱ مهر با تودیع قرار آزاد شد.
۴۳. سهند بهنمون، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۱ مهر با تودیع قرار آزاد شد.
۴۴. مهدی عبادالهی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: مشگین شهر، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۲ مهر با تودیع قرار آزاد شد.
۴۵. شهروز همت اوغلی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: مشگین شهر، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۲ مهر با تودیع قرار آزاد شد.
۴۶. احمد یعقوبی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: مشگین شهر، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۲ مهر با تودیع قرار آزاد شد.
۴۷. خانم (نام کوچک نامشخص) انتخابی، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۱ مهر با تودیع قرار آزاد شد.
۴۸. سعدالله ساسانی، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: تبریز، آخرین وضعیت: در تاریخ ۲۱ مهرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
۴۹. علی قهرمانی، تاریخ بازداشت: یکشنبه ۱۳ مهرماه، محل بازداشت: شهرستان هادی شهر، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۶ مهرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
۵۰. ووقار نعمت، تاریخ احضار و بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: شهرستان کلیبر، آخرین وضعیت: پس از ساعاتی بازجویی آزاد شد.
۵۱. هوشنگ نقی زاده، تاریخ احضار و بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: پس از ساعاتی بازجویی آزاد شد.
۵۲. امیر گوهری، تاریخ احضار و بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: پس از ساعاتی بازجویی آزاد شد.
۵۳. اشکان سعادت مهر، تاریخ احضار و بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: پس از ساعاتی بازجویی آزاد شد.
۵۴. رضا خلیلی، تاریخ احضار و بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: پس از ساعاتی بازجویی آزاد شد.
۵۵. افسانه اکبرزاده، تاریخ بازداشت: شنبه ۱۲ مهرماه، محل بازداشت: اردبیل آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۳ مهر آزاد شد.
۵۶. میکائیل قلی پور، تاریخ احضار و بازداشت: یکشنبه ۱۳ مهرماه، محل بازداشت: ارومیه، آخرین وضعیت: پس از ساعاتی بازجویی آزاد شد.
۵۷. فرهاد محمدی، ، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت:ارومیه، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۲ مهر با تودیع قرار آزاد شدند.
۵۸. قدرت مناف زادگان، تاریخ بازداشت: پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، محل بازداشت: مشگین شهر، آخرین وضعیت: در تاریخ ۱۲ مهر با تودیع قرار آزاد شدند.

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

https://akhbar-rooz.com/?p=50231 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More