نقش جمع ما در تغییر ایران و جهان چیست؟ – جهانگیر گلزار

* متن سخنرانی در مجمع سالانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

صحبت خود را با یادی از شهدای راه استقلال و آزادی ایران و جهان   که بخاطر دفاع از حقوق خود و حقوق دیگری  جان داده اند و یا در زندانها ی جهان و در زندانهای ایران بسر می برند آغاز می کنم . و یاد آنها را زنده نگاه می دارم .

در جهانی که زندگی می کنیم  ، خشونت و تبعیض و سلطه محور بسیاری از روابط گردیده است .

طبیعت جهان بخاطر سود جویی عده ای هر روز در حال نابودی است . گونه های گیاهی و گونه های حیوانی  روزانه دارند نابود می شوند . گرمای کره زمین بخاطر رابطه نا همگون بشر با طبیعت بالا رفته و  یخهای قطب شمال در حال آب شدن است و تاثیربد آن  بر روی کره زمین بسیار بالاست . نشست های سران کشورها در این رابطه آن همبستگی عمومی در سطح جهان را تا امروز ممکن نکرده است و روند از بین بردن امکان زندگی ادامه دارد .

مطالعات موسسه «آکسفام»  نشان می دهد، دارایی ۸ نفر از ثروتمندترین افراد جهان، برابر با دارایی نیمی از مردم کره زمین است .

در سطح جهان تعداد گرسنگان که غذای کافی ندارند ۸۲۱ میلیون نفر است که از هر ۹ نفر یک نفر در جهان واقعا گرسنه است .

و  از هر ۱۰ نفر در جهان، یک نفر دارای درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز است.  

این موسسه  از این نابرابری در سطح جهان اعلام خطر نموده است .

جهان بسوی فقر بیشتر از یک طرف و از بین رفتن طبیعت در خشکی و اقیانوسها مواجه است .

راه چاره  مقابله با خشونت بیش از حد در سطح جهان چیست ؟

در کشور ما  ایران نابرابریها هم اقتصادی هستند و هم سیاسی و هم فرهنگی و اجتماعی . هر روز شاهد فقیر تر شدن کشور در این ابعاد چهارگانه هستیم .

راه چاره در چیست ؟

در درون استبداد حاکم بر ایران راه چاره ای وجود دارد ؟

تمامیت خواهان  و اصلاح طلبان هر دو برای ماندن بر قدرت هر عملی را مشروع دانسته و می دانند . چهار دهه است که استبداد دینی با اندیشه ولایت فقیه بر جان و مال و ناموس مردم با خشونت تمام ، بسط ید دارد .

استبدادیان دینی حاکم بر ایران و استبدادهای  دیگر در  جهان  تصور می کنند که استقلال و آزادی شهروندان از آن آنهاست که به کسی آن را بدهند و یا ندهند . در صورتی که عمل آنها مانع برخورداری از استقلال و آزادی و بسط عدالت به عنوان برخوردار شدن جامعه و طبیعت ایران و جامعه و طبیعت دیگر مناطق جهان  از حقوق خود می باشند .

آنها نمی خواهند بدانند که حقوق  ، ذاتی انسان است .

در کشور ما عده ای بر این باورند که اگر استبداد دینی حاکم بر ایران  را بتوانیم از بین ببریم و هر حکومت دیگری حاکم بشود مشکها حل می شود !

عده ای هم  بر این باورند که انسان ایرانی نمی تواند تغییر را ممکن کند . بنا بر این دست به دامن قدرتهای خارجی هستند تا قدرت حاکم را با قدرت دیگری عوض کنند .

هدف این افراد تغییر در ساختار نیست بلکه با زیر پا گذاشتن اصل استقلال ، آزادیها را نیز نادیده خواهند گرفت  و استبداد را با استبداد تعویض  خواهند کرد .

ما اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در کمیته های گوناگون  به جنبه های مختلف  تبعیضها و دلایل آن هر هفته می پردازیم .

تبعیضها را با قانون اساسی حاکم مطابقت می دهیم و تناقضهای عمل و قانون استبداد نوشته را  عریان می کنیم .

گزارشات  متعدد در زمینه های مختلف از نقض آشکار حقوق بشر از کارهای هر هفته ماست .

دفاع از حق انسان ، زنان ، کودکان ، کارگران ، اقوام ، دارندگان اعتقادات از  هر دین و مرام و طبیعت و هنرمندان و ورزشکاران و … از کارهای کمیته های مختلف جمع ماست .

آیا این آگاهی رسانیها برای آن است که استبداد حاکم برود و استبداد دیگری تحت نام لائیک و سکولار و … بر کشور حاکم بشود ؟

حتما قصد ما چنین نیست .

قصد و هدف  جمع ما این این است که زن و مرد ایرانی به حقوق خود آگاه شود . آگاه بشود که حقوق دارد و عمل به این حقوق کیفیت حیات او را ممکن می کند  و این حقوق دادنی و گرفتی نیستند ،  بلکه داشتنی هستند .

 چرا داشتنی هستند ؟

توجه کنید که حق را به ویژگیهایش می شناسند . مثلا حق عشق ورزی  و حق رشد و تحصیل و دیگر حقوق از آن فرد  فرد جامعه است . کسی جای دیگری نمی تواند رشد کند و یا ازدواج کند و یا عشق بورزد . هر کس خود خویشتن را هدایت می کند .

جامعه زمانی متحول می شود و از خشونت آزاد می گردد که هر فرد به حقوق خود عمل کند و زور نگوید و زور نپذیرد .

از دیگر ویژگیهای حق  این است که ،  روابط بر اساس حق  ، خالی از زور است . زیرا زور از بین برنده حق است . زور گفتن و زور شنیدن نمی آفریند ، رشد را ممکن نمی کند ، بلکه امکان تحول را می کشد .

قابل توجه اینکه زورگویان نیز برای اینکه بتوانند بر مردم مسلط شوند خود را در پس حق و حقوق پنهان می کنند . بنا بر این گول حرفها را نباید خورد بلکه عملکرد مهم است .

هر مدیریتی که بر جامعه حاکم شود باید با همراهی شهروندان آن جامعه از فسادها و خشونتها و تبعیضها به سوی برخوردار شدن انسانها از حقوق گذر کند . این راه ممکن می گردد اگر شهروندان جامعه دفاع از حقوق خود و دفاع از حقوق دیگری را روش زندگی بگردانند . با زور نمی شود کسی را به بهشت برد . بهشت نتیجه عمل من و شماست . به هر اندازه که از خشونت آزاد و با عمل به حقوقمان زندگی کنیم ، روابط ما در نبود خشونت رنگ بهشتی می گیرد . در غیر اینصورت هر روز جهنم برای خود و دیگران می سازیم .

تحول هر جامعه در دستان مردم آن جامعه است .

از آن  لحظه ای که هر شخص می کوشد و سعی می کند که در نبود خشونت زندگی کند تغییر بسوی رشد و زندگی در نبود خشونت ممکن گردیده است .

بگذارید درسی از شاهنامه را با شما درمیان بگذارم .

در شا هنامه فردوسی روایت بسیار جالبی وجود دارد.

زمانی که  زال  از سیمرغ می خواست خداحافظی کند ، سیمرغ سه پَر از پَرهای خود را به زال داد و به او گفت  : هر وقت در تنگنا قرار گرفتی پری  را به آتش بکش تا‌ من به یاری‌ات بشتابم.

سال‌ها گذشت تا اینکه رودابه، همسرِ زال، رستم را آبستن شد  و ناتوان از وضع‌حمل در بستر مرگ  افتاده بود .

زال اولین پر سیمرغ را به آتش کشید. سیمرغ به یاری همسر و فرزندش آمد  و رودابه را از مرگ ‌رهانید.

زال در اواخر عمر و قبل از مرگش دو پر دیگر را به رستم‌ داد  تا در تنگنا آن‌ها را به آتش بکشد و از سیمرغ کمک طلب کند .

سال‌ها گذشت  و رستم در جنگ با پهلوانی به نام اسفندیار دچار زخم‌های فراوان ‌شد و مستاصل از شکست او…

رستم پر دوم را به آتش  کشید.

سیمرغ آشکار شد.

رستم را درمان کرده  و راز شکست اسفندیار را براو آشکار نمود .

رستم پیروز می شود…

فردوسی تکلیف پر سوم را مشخص نکرده .

در نبردهای مختلف رستم و در لحظه های حساس مرگ و زندگی صحبتی از پر سوم نیست .

رستم پر سوم را به چه کسی سپرده‌است؟

پر سوم باید به دست چه کسی برسد؟

و در چه زمانی به آتش کشیده ‌شود؟

فردوسی که روابط قدرت را در شاهنامه نوشته است چرا سر پر سوم را فاش نکرده است ؟   آن را به دست چه کسی و یا کسانی می خواهد بدهد ؟

او به خوبی می دانست که استبدادها از بین برده می شوند و باز استبدادها می توانند  ساخته می شوند .

او می دانست که ضحاکها در اشکال مختلف می آیند و بنام ولی فقیه مغز جوانان وطن را به خورد مارهای قدرت خود می دهند .

او می دانست که در مقابل استبدادها نیاز به رستم ها و کاوه ها هست .

فردوسی به خوبی می دانست که ایران خانه سیمرغ است که بر آسمان ایران پرواز می کند  و بیم ایران دارد .

او پر سوم را به کسانی داده است که از استقلال و آزادی مردمان سرزمین ایران و جهان دفاع می کنند .

حکمت پر سوم در آن است که باور مند به استقلال و آزادی و حقوقمداری چون کاوه و رستم زمان از حق همگان دفاع می کند  و پر سوم که وجدان اخلاقی است را با دفاع از حقوق روشن می کند .

ایران  ما و جهان  ما نیاز به کانونها و نهادهای مدافع حقوق  انسان و مخصوصا زنان و کودکان و طبیعت دارد . نیاز به زنان و مردانی دارد که از عدالت به معنای برخوردار شدن از حقوق را ، مد نظر دارند و با  آتش زدن  پر سیمرغ دفاع از آزادیها ،  وجدان همگان را بیدار می کنند  .

امروز جمع ما در این راه می کوشد .هدف ما دفاع از ۵ دسته حقوق است . حقوق انسان ، حقوق شهروندی ، حقوق طبیعت ، حقوق وطن ،  وحقوق وطن به عنوان عضو جامعه جهانی .

هدف ما رابطه ها را بر اساس حق با حق کردن است .

هدف ما آزاد ساختن خود از روابط ضد حقوق است .

هدف ما آزاد ساختن انسانها از خرافه ها است .

هدف ما آزاد ساختن انسان از وابستگی است.

هدف ما هشدار به انسان است ، که تو آزاد و مستقل  .

وظیفه  ما بجای هذف ایدوئولژیها  و مذاهب و اندیشه های مخالف حقوق ، تحلیل نظر است تا اندیشه ها با حقوق آشتی کنند .

وظیفه ما  آگاهی رسانی این حقوق به دیگر هموطنان است تا یک وجدان جمعی در ایران و جهان بر ضد تبعیض و خشونت ممکن بگردد .

راه میانه ای برای رسیدن به آزاد و مستقل شدن انسان نیست ، راه چاره  آن است که  زنان و مردانی الگوی تغییر و تحول در جهان بگردند و بکوشند و کوشش را رها نکنند تا ذهنیت خو کرده به استبداد ،  خود را از این وابستگی آزاد کند.

به امید هر چه گسترده تر شدن انجمنها و کانونهای مدافع حقوق همگان در تمام زمینه ها تا دولتها تغییر ساختار بدهند و از بنیاد قدرت به خدمت در راه هر چه بهتر و بیشتر برخوردار شدن انسان و طبیعت از حقوق تبدیل بگردند .

فراموش نکنیم که پر سیمرغ در دستان ماست .

https://akhbar-rooz.com/?p=98637 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حیاتی
حیاتی
2 سال قبل

سخنرانی جالبی بود اقای گلزار گرامی . بسیار استفاده بردم

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More