زنده… تعدادی از زندانیان بند ۴ اوین ممنوع الملاقات شدند

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و شوش تجمع کردند. شقایق دهقان بازیگر سینما و تلویزیون به علت کشف حجاب به ده روز زندان قابل خرید محکوم شد، اصغر امیرزادگان عضو انجمن صنفی معلمان فارس برای هشت ماه حبس راهی زندان شد، به گفته رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران برخی از پزشکان برای جبران هزینه های زندگی به مسافرکشی روی آورده اند

تبلیغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنید!

آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

زنده… تعدادی از زندانیان بند ۴ اوین ممنوع الملاقات شدند

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و شوش تجمع کردند. شقایق دهقان بازیگر سینما و تلویزیون به علت کشف حجاب به ده روز زندان قابل خرید محکوم شد، اصغر امیرزادگان عضو انجمن صنفی معلمان فارس برای هشت ماه حبس راهی زندان شد، به گفته رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران برخی از پزشکان برای جبران هزینه های زندگی به مسافرکشی روی آورده اند

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More