بایگانی مقالات و آثار در اخبار روز

بایگانی نویسندگان اخبار روز در ستون سمت راست این صفحه در دسترس علاقمندان است. این فهرست برپایه ی نام های کوچک نویسندگان اخبار روز مرتب شده و به طور عمده شامل مقالاتی است که در سایت جدید اخبار روز منتشر شده است. در صفحه ی مربوط به هر نویسنده، لینک مقالات منتشر شده ی وی در سایت قدیم اخبار روز قرار داده شده است که از آن طریق می توان به آن مقالات نیز دسترسی داشت.

کوشش ما این بوده است که همه ی مقالات و آثار منتشر شده در اخبار روز به سایت جدید منتقل شوند. اما این کار نیرو و قت زیادی می خواهد و هنوز انجام نشده است.