شورای نگهبان: اجرای مصوبات این شورا از سوی رئیس جمهور و وزارت کشور ضروری است

شورای نگهبان به دنبال دستور روحانی به وزارت کشور و بیانیه های متناقض منتشره از سوی ستاد انتخابات کشور و نیز هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بیانیه ای صادر کرد و اجرای مصوبات این شورا از سوی همه ی مسئولین کشور از جمله رئیس جمهور و وزیر کشور را ضروری اعلام کرد

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

آگهی آگاهی می آورد
با بهای مناسب پیام خود را به سراسری جهان برسانید

تبلیغات در اخبار روز

کانال تلگرام اخبار روز
خبرهای بیشتر در

کانال تلگرام اخبار روز

شورای نگهبان: اجرای مصوبات این شورا از سوی رئیس جمهور و وزارت کشور ضروری است

شورای نگهبان به دنبال دستور روحانی به وزارت کشور و بیانیه های متناقض منتشره از سوی ستاد انتخابات کشور و نیز هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بیانیه ای صادر کرد و اجرای مصوبات این شورا از سوی همه ی مسئولین کشور از جمله رئیس جمهور و وزیر کشور را ضروری اعلام کرد

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More