شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: همه ما را زندانی کنید شاگردان ما پرچم ما را به اهتزاز درخواهند آورد

● بازداشت محمدتقی فلاحی یک پیام بیشتر ندارد: معلمان در نظر حاکمان در ایران جایگاهی ندارند و مطالبه گری و عدالت‌طلبی ازنظر حاکمیت معنا ندارد و جواب حق‌طلبی مشت آهنین است

ناتو و روسیه رودروی هم؛ مرگ دیپلماسی در هیاهوی جنگ؟

هنوز در مرز روسیه و اوکراین گلوله ای شلیک نشده است اما با بمباران تبلیغاتی سنگینی که از هفته ها پیش آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و روسیه در باره ی قریب الوقوع بودن جنگ به راه انداخته اند جهانیان را در تشخیص انگیزه و هدف طرفین از رویارویی کنونی دچار سرگیجه کرده اند. روسیه در حالی که بیش از صد هزار نظامی در مرز اوکراین مستقر کرده است مدام تکرارمی کندکه کسی نگران جنگ…

آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: همه ما را زندانی کنید شاگردان ما پرچم ما را به اهتزاز درخواهند آورد

● بازداشت محمدتقی فلاحی یک پیام بیشتر ندارد: معلمان در نظر حاکمان در ایران جایگاهی ندارند و مطالبه گری و عدالت‌طلبی ازنظر حاکمیت معنا ندارد و جواب حق‌طلبی مشت آهنین است

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More