تنفر ملی از حکومت اسلامی در سرتاسر ایران!

در بامداد نهم آذر در ده ها شهر ایران مردم به مناسبت حذف تیم ایران از جام جهانی دست به اعتراض زدند. خیابان ها مملو از اتوموبیل هایی بود که بوق های خود را به صدا در می آوردند و تجمعات بی شمار همراه با شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. مردم شکست تیم فوتبال را به شکست سختی برای جمهوری اسلامی تبدیل کردند

پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

تبلیغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنید!
تبلیغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنید!
تبلیغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنید!
تبلیغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پیام شما را به سراسر جهان می رسانیم

آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

تبلیغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنید!
تبلیغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پیام شما را به سراسر جهان می رسانیم
تبلیغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرایط آگهی در اخبار روز کلیک کنید

تنفر ملی از حکومت اسلامی در سرتاسر ایران!

در بامداد نهم آذر در ده ها شهر ایران مردم به مناسبت حذف تیم ایران از جام جهانی دست به اعتراض زدند. خیابان ها مملو از اتوموبیل هایی بود که بوق های خود را به صدا در می آوردند و تجمعات بی شمار همراه با شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. مردم شکست تیم فوتبال را به شکست سختی برای جمهوری اسلامی تبدیل کردند

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More