بنزين گران شد

بنزین سهمیه ای شد، قیمت بنزین آزاد ۳ برابر افزایش یافت

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد امروز (جمعه) ۲۴ آبان بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد و قیمت بنزین آزاد سه برابر افزایش یافت. قیمت بنزین معمولی سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان اعلام شده است

بنزين گران شد

بنزین سهمیه ای شد، قیمت بنزین آزاد ۳ برابر افزایش یافت

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد امروز (جمعه) ۲۴ آبان بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد و قیمت بنزین آزاد سه برابر افزایش یافت. قیمت بنزین معمولی سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان اعلام شده است

اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه
تجمع کارگران اعتصابی نیشکر در بازار هفت تپه

امروز چهار شنبه، بیش از هزار نفر از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، نداشتن امنیت شغلی، بازگشت به کار اخراجی ها، و برچیده شدن بخش خصوصی، در بازار هفت تپه راهپیمایی کردند

کودتا در بوليوی
ملی سازی ذخایر لیتیوم عامل اصلی سرنگونی دولت مورالس

در ابتدا، این شرکت‌ها برای قلع کودتا می‌کردند، اما قلع دیگر هدف اصلی در بولیوی نیست. هدف اصلی معادن غنی و بزرگ لیتیوم است که برای ساخت ماشین‌های برقی بسیار مهم است. در طول ۱۳ سال گذشته، مورالس تلاش کرد تا بین کشور خود و منابع آن رابطه متفاوتی برقرار کند. او نمی‌خواست این منابع تنها سود شرکت‌های معدنی فراملی را تامین کند

مهدی اصلانی
صبح به‌خیر عالی‌جناب قاتل! – مهدی اصلانی

به تصویرِ متن خوب نگاه کنید! با دیدن یک قاتل چه حسی به شما دست می‌دهد؟ چه میل غریبی به دیدن در وجدان خفته‌ی آدمی لهیب می‌زند. چندین هزار جان‌به‌در‌برده‌ی‌ سالِ چاقو می‌توانند در هر دادگاهی شهادت بر قاتل بودن وی دهند. او قاتل است آن‌هم از نوعِ رسمی‌اش

جنگ جناح ها
توشه آخرت آنها و ضرورت هشیاری ما – ایرج فرزاد

روحانی در جریان سفر به یزد و سخنرانی در میدان “امیر چخماق” این شهر، تور نجات “وحدت کلمه” بین جناحهای رژیم اسلامی را پاره کرد و در سقوط آزاد، آمادگی خود و بخشی از لایه های اسلام سیاسی را برای فرود در روزگاران پس از سرازیری رژیم، اعلام کرد

عناصر توتالیترِ «ایدئولوژی» از یک نگاه نوآورانه‌‌ی هانا آرنت – شیدان وثیق

بازگویی تبیین آرنتیِ «ایدئولوژی»، از زاویه‌ی تعیین شاخص‌های توتالیتر‌ِ آن، در شرایطی که امروزه در جهان و از جمله در ایران، سازمان‌ها و احزاب سیاسیِ کلاسیک و به طور کلی «تحزب و تشکل سنتی» که همه در میدان سیاسی و اجتماعی از راه ایدئولوژی‌های خود عمل می‌کنند، اهمیتی بسیار پیدا می‌کند. به‌ویژه نزد آن بخش از کنش‌گران و فعالان جنبش اجتماعی‌ که، در همه جا، در راستای برآمدنِ یک «سیاستِ رهایی‌»، بر اساس آزادی، دموکراسیِ مستقیم و مشارکتی و مقابله با سلطه، تلاش نظری و عملی می‌کنند

شورا: تجربه‌ها و چالش‌ها – نوشته‌ی: تارا بهروزیان

با بازخوانی تجربه‌ی شوراهای کارگری در نقاط مختلف جهان، دو گرایش یا دو جنبه‌ی به‌ظاهر متضاد در حوزه‌ی پراتیک و نظریه قابل شناسایی است. در جنبه‌ی نخست شورا به‌مثابه‌ مدلی برای جایگزینیِ نظام اقتصادی سیاسی سرمایه‌دارانه با بدیلی سوسیالیستی و اشتراکی است. در جنبه‌ی دوم اما شورا راهکاری محدود برای مطالبات معیشتی کارگران و مشارکت‌دادن آنان در فرایند تولید و دموکراتیک کردن آن قلمداد می‌شود و الزماً مستلزم براندازی سازوکارهای سرمایه‌دارانه نیست

در نوامبر ۱۹۸۹، چه بر سر چپ در اروپا آمد؟ – لورنزو مارسیلی

وقتی هنوز دیوار برلین کشورهای سوسیالیستی فاقد دموکراسی را از کشورهای دموکراتیک فاقد سوسیالیسم جدا می‌کرد، چپ اروپایی جسارت به خرج داده و فرضیه‌ای بی‌باکانه در سر پروراند: دموکراسی و سوسیالیسم، هر دو باهم. دهه ۹۰ سال‌های پیدایش یک راه سوم بود: یک میانه‌گرایی و میانه‌روی جدید. هدف این جریان نوظهور دیگر نه امتزاج دموکراسی و سوسیالیسم، بلکه فراروی از مفاهیم چپ و راست بود. سیاست، بار آرمان‌گرایانه‌اش را از دست داد