اولین نشست خبری رئیسی؛ شبح اعدام های۶۷بر بالای سر «رئیس جمهورمنتخب»!

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگمار شده ی حکومت، در نخستین کنفرانس خبری خود بعد از انتخابات در برابر ۱۹۸ نماینده از ۸۸ رسانه ی داخلی و ۱۸۲ نماینده از ۱۱۳ رسانه ی خارجی در مورد نقش خود به عنوان یکی از جنایتکاران علیه بشریت و از عاملان درجه ی اول کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ مورد پرسش قرار گرفت

آگهی آگاهی می آورد
با بهای مناسب پیام خود را به سراسری جهان برسانید

تبلیغات در اخبار روز

کانال تلگرام اخبار روز
خبرهای بیشتر در

کانال تلگرام اخبار روز

آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

اولین نشست خبری رئیسی؛ شبح اعدام های۶۷بر بالای سر «رئیس جمهورمنتخب»!

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگمار شده ی حکومت، در نخستین کنفرانس خبری خود بعد از انتخابات در برابر ۱۹۸ نماینده از ۸۸ رسانه ی داخلی و ۱۸۲ نماینده از ۱۱۳ رسانه ی خارجی در مورد نقش خود به عنوان یکی از جنایتکاران علیه بشریت و از عاملان درجه ی اول کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ مورد پرسش قرار گرفت

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More