بهای آگهی ها در اخبار روز و نحوه ی پرداخت هزینه

آگهی ها در لابه لای مطالب برای یک روز:

یک ستونه: ۲۰ یورو
دو ستونه: ۳۰ یورو
سه ستونه: ۵۰ یورو

آگهی ها در ستون تبلیغات

آگهی یک ستونه
یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو
آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود.

آگهی های دو ستونه:
یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو
آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود.

آگهی های ویژه در سایر قسمت های سایت
بنا بر توافق

حساب بانکی اخبار روز:

int. Bank Account Number
IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36
 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX

نام دارنده حساب:  Iran-chabar
نام بانک: SparkasseKoelnBonn
Koeln- Germany

اشتراک‌گذاری این:

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More