دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

مساجد و کانونهای فرهنگی شیعیان “تحت رهبری خامنه ای”، پوششی برای جاسوسی، پولشویی، قاچاق و سازماندهای عملیات تروریستی! – جواد رضایی

برای پی بردن به کارکرد این بخش از دستگاههای اطلاعاتی امنیتی حکومت اسلامی کافیست به عملیتهای انجام شده آنها همچون جاسوسی، پولشویی، ارتباط با باندهای تبهکار...

برای پی بردن به کارکرد این بخش از دستگاههای اطلاعاتی امنیتی حکومت اسلامی کافیست به عملیتهای انجام شده آنها همچون جاسوسی، پولشویی، ارتباط با باندهای تبهکار و مافیایی، شناسایی و ترور مخالفین، دور زدن تحریمها، سرقت دانش فنی و تکنولوژی، دامن زدن به اختلافات مذهبی، تبلیغات علیه سکولاریسم، تشویق کودکان و نوجوانان به رعایت قوانین شرعی، ترویج بنیادگرایی و تحجر مذهبی، تاکید بر مبارزه با کافران، تاکید بر جهاد علیه غیر مسلمانان و کفار، تبلیغات علیه دیگر ادیان و مذاهب، شناسایی و تحت نظر گرفتن نیروهای اپوزیسیون، کنترل ایرانیان خارج کشور و آنهائیکه به داخل کشور تردد دارند، دقت شود

بیش از چهل سال از قدرتگیری حکومت جمهوری اسلامی به رهبری آیت آلله خمینی در ایران می گذرد. خمینی بمدت ده سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران را رهبری نمود. حکومت جمهوری اسلامی تحت رهبری خمینی یک دوره از سیاهترین دوران تاریخ را برای مردم ایران رقم زد.

خمینی در رقابت با دیگر چهره ها و نیروهای سیاسی برای رسیدن به قدرت و تثبت جایگاه خود در بین مردم با بهره گیری از ترفندی برخاسته از تفکر مذهب شیعه *(تقیه) روی به عوامفریبی آورد. او با استفاده از این شیوه سعی نمود مطابق با نیاز و خواسته های مردم سخنان عوامفریبانه ای همچون احترام به حقوق انسانها، آزادی تشکل و احزاب، آزادی رسانه ها، استقرار دمکراسی، عدالت و رفاه اجتماعی و احترام به حقوق بشر را مطرح کند. او به دروغ وعده داد پس از استقرار جمهوری اسلامی نقشی در امور سیاسی و مدیریت کشور نخواهد داشت!

خمینی پس از قدرتگیری نه تنها به قولهای وعده داده شده خود عمل نکرد بلکه طی یک دوره دهساله فضایی از ترور و وحشت را بر کشور حاکم نمود و همه تشکلات سیاسی، صنفی و نهادهای مردمی و دمکراتیک را در بطور خشونت بار سرکوب و حذف کرد.

دوران خامنه ای

پس از مرگ خمینی، آیت الله خامنه ای رهبری حکومت جمهوری اسلامی در ایران را بدست گرفت و به پیروی از خمینی موجی از ترور و حذف نویسندگان، شاعران، روشنفکران و فعالین سیاسی اجتماعی را در کشور بطور هدفمند و سیستماتیک رقم زد.

حکومت جمهوری اسلامی تحت رهبری خامنه ای سناریو و اجرای قتلهای زنجیره ای در ایران را هدایت نمود و با حمله وحشیانه به اعتراضات دانشجویی و خوابگاه آنان در سال  1998 آنان را سرکوب کرد، سرکوب خونین اعتراضات مردم به تقلبات انتخاباتی در سال ۲۰۰۹ ، سرکوب خونین اعتراضات مردمی در دیماه ۲۰۱۷  و با سرکوب خونین اعتراضات مردمی در آبانماه ۲۰۱۹ هزاران نفر از مردم معترض نسبت به سیاستهای جنایتکارانه خود را قتل و عام و زندانی نمود.

حکومت جمهوری اسلامی تحت رهبری خمینی و خامنه ای نه تنها ترور و حذف تعداد زیادی از چهره های اپوزیسیون در اروپا و دیگر نقاط جهان روی آورد بلکه برخی از ایرانیان دو تابعیتی که بدلایل مختلف به کشور سفر نموده اند را بازداشت و برای مبادله با جاسوسان و تروریستهای دستگیره شده خود و یا برای اخاذی از کشورهای مربوطه به گروگان گرفت.

صدها ترور، آدم ربایی، گروگان گیری، بمب گذاری، پولشویی، جاسوسی، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، ترانزیت و پخش مواد مخدر و عملیات تروریستی عوامل جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف بدون بهره گیری سیستماتیک این رژیم از سفارتخانه ها و کانونی های پوششی خود تحت نام مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، مسجد، کتابخانه، خیریه و صرافی در دیگر کشورها میسر نبوده است. نهادهایی پوششی که بطور مستقیم از سران حکومتی، مراکز دینی، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی داخل ایران مطابق با هدفی همچون صدور انقلاب اسلامی، ضربه زدن به جهان کفر، دفاع از پیامبر و دین اسلام، گسترش دین تا حذف اسرائیل از گیتی، فرمان می برند!

عملیات مجرمانه و تروریستی در خارج از ایران بدون برنامه ریزی و دستور سران حکومتی رژیم اسلامی بدلیل نوع ساختار قدرت امکانپذیر نبوده و همه سفارتخانه ها و نهادهای تحت پوشش مراکز فرهنگی و یا مذهبی در شکل انتصابی و یا بظاهر انتخابی، مطیع امر ولی فقیه و اجرای دستورات و تصمیمات اتخاذ شده از طرف حکومت جمهوری اسلامی تحت امر او می باشند.

حکومت جمهوری اسلامی طی چهاردهه گذشته برای تاثیرگذاری بر رویدادهای جهانی و بهره مندی از تلاش لابیگران خود در دو حوزه قانونی و غیرعلنی (غیرقانونی) سعی نموده است افراد مورد اعتماد خود را به اشکال گوناگون تحت پوشش مشاغل و نامهایی همچون تاجر، پژوهشگر، محقق، رایزن فرهنگی، دیپلمات، دانشجو، مهاجر، سرمایه گذار، پناهنده و مبلغ دینی به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی گسیل نماید تا بواسطه آنها بتواند در شرایط مناسب و مورد نیاز در راستای اهداف خود از آنها بهره برد.

رژیم اسلامی برای در امان ماندن از برخی مجازتهای قانونی و دیپلماتیک سعی نموده است بخشی از اعمال مجرمانه و غیرقانونی خود را به دیگر دستگاههای موازی حکومتی که اعمال آنها مسئولیتهای دیپلماتیک کمتری را متوجه دولت می سازد را محول کند!

برای پی بردن به کارکرد این بخش از دستگاههای اطلاعاتی امنیتی حکومت اسلامی کافیست به عملیتهای انجام شده آنها همچون جاسوسی، پولشویی، ارتباط با باندهای تبهکار و مافیایی، شناسایی و ترور مخالفین، دور زدن تحریمها، سرقت دانش فنی و تکنولوژی، دامن زدن به اختلافات مذهبی، تبلیغات علیه سکولاریسم، تشویق کودکان و نوجوانان به رعایت قوانین شرعی، ترویج بنیادگرایی و تحجر مذهبی، تاکید بر مبارزه با کافران، تاکید بر جهاد علیه غیر مسلمانان و کفار، تبلیغات علیه دیگر ادیان و مذاهب، شناسایی و تحت نظر گرفتن نیروهای اپوزیسیون، کنترل ایرانیان خارج کشور و آنهائیکه به داخل کشور تردد دارند، دقت شود.

برای خنثی نمودن عملیات مجرمانه و غیرقانونی حکومت جمهوری اسلامی باید مراکز اصلی هدایت کننده ایدئولوژیک و حمایت کننده مالی عوامل تروریست و نفوذی آنرا در خارج از کشور برای تحقق اوامر فوق را شناخت تا پس از آن بتوان به نحوه کارکرد آنها برای رسیدن به این اهداف پی برد.

یکی از مراکزی که بطور مستقیم و در سطح کلان نهادهای وابسته خارج از ایران را بطور همه جانبه تغذیه فکری، حمایت مالی و تدارکاتی می نماید “مجمع جهانی اهل بیت” نام دارد.

مجمع جهانی اهل بیت:

http://www.ahl-ul-bayt.org/fa/

در سایت مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، خود را اینگونه معرفی نموده اند:

این مجمع یک سازمانی غیر دولتی و جهانی است و در سال ۱۳۶۹ ش (  1990 میلادی) با حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد. مرکز اصلی این مجمع در تهران است و برنامه های آن تحت نظر ولی فقیه انجام می گیرد.

“مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک سازمان غیر دولتی و جهانی، به دست جمعی از نخبگان پیرو اهل بیت علیهم السلام و تحت اشراف مقام معظم ولایت فقیه، ولی امر مسلمانان و مرجعیت عالیه جهان تشیع تأسیس شد.”

این مجمع متشکل از شیعیانی در سراسر جهان است که به ولی فقیه بودن آیت الله خامنه ای اعتقاد داشته و پیرو دستورات آن می باشند. مجمع جهانی اهل بیت هر چهار سال یک‌ بار مجمع عمومی خود را تشکیل می‌شود..

ارکان و ساختار

الف) مجمع عمومی

مجمع عمومی، نهادی متشکل از نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان پیرو اهل بیت علیهم السلام از سراسر جهان است.

اعضای این مجمع دائماً با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در ارتباط هستند و هر چهار سال یکبار نیز برای سیاستگذاری و بررسی فرصتها، تهدیدها و راهکارهای فعالیت خویش گردهم میآیند.

ب) شورای عالی

شورای عالی، مشتمل بر جمعی از اعضای برجسته مجمع عمومی است که مسؤولیت تصویب سیاستها، برنامه ها و بودجه مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و نیز نظارت بر حوزه های اجرایی آن را بر عهده دارند.

تمامی فعالیت های مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بر مبنای سیاستهایی انجام می شود که به وسیله شورای عالی تعیین میگردد.

این شورا متشکل از شخصیتها و نخبگان شیعه از مناطق جغرافیایی گوناگون و سرزمینهایی است که جمعیت قابل توجهی از پیروان اهل بیت علیهم السلام در آنها زندگی می کنند؛ کشورهایی نظیر ایران، عراق، هند، پاکستان، افغانستان، لبنان، بحرین و …

هم اکنون افراد زیر اعضای حقیقی شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام را تشکیل میدهند:

حضرات آیات، حجج اسلام و آقایان: ـ محسن اراکی (از ایران)؛ ـ محمدعلی تسخیری (از ایران)؛ ـ محمدعلی محسن تقوی (از هندوستان)؛ ـ سید عمار الحکیم (از عراق)؛ ـ نبیل الحلباوی (از سوریه)؛ ـ سید احمد خاتمی (از ایران)؛ ـ قربانعلی دری نجف آبادی (از ایران)؛ ـ سید هاشم الشخص (از عربستان)؛ ـ عیسی احمد قاسم (از بحرین)؛ ـ محسن مجتهد شبستری (از ایران)؛ ـ محمدآصف محسنی (از افغانستان)؛ ـ محمود محمدی عراقی (از ایران)؛ ـ سید مرتضی مرتضی العاملی (از کنیا)؛ ـ حسین المعتوق (از کویت)؛ ـ سید حسن نصرالله (از لبنان)؛ ـ سید ساجدعلی نقوی (از پاکستان)؛ ـ سید ابوالحسن نواب (از ایران)؛ ـ عباس واعظ طبسی (از ایران)؛ ـ علی اکبر ولایتی (از ایران)؛ ـ مهدی هادوی تهرانی (از ایران).

از بدو تأسیس مجمع در سال ۱۳۶۹ ش. تا امروز جمعی از علمای تراز اول اسلام به عنوان اعضای حقیقی این شورا انجام وظیفه نموده اند که هم اکنون به دلیل شهادت، ارتحال یا اشتغالات مهمتر در آن عضویت ندارند؛ نظیر حضرات آیات عظام جوادی آملی، هاشمی شاهرودی، امینی (از ایران)، فضل الله (از لبنان) حکیم و آصفی (از عراق) و الفضلی (از عربستان).

پ) دبیرکل

مجمع عمومی، مجمع جهانی اهل بیت هر چهار سال یک‌بار تشکیل می‌شود. شورای عالی مجمع از اندیشمندان و نخبگان شیعه از ملیت‌های مختلف تشکیل می‌شود.

دبیرکل عالی‌ترین مقام اجرایی مجمع جهانی اهل بیت(ع) است که برای اداره مجمع و اجرای سیاست‌های مصوب، از سوی شورای عالی انتخاب و با حکم ولی فقیه منصوب می‌شود.[۳۶]

تاکنون چهار دبیرکل برای اداره این امر انتخاب شده اند که همگی از چهره های فرهیخته و شناخته شده جهان اسلام محسوب می شوند:

۱.آیت الله محمدعلی تسخیری؛ از اردیبهشت ۱۳۶۹ تا مرداد ۱۳۷۸.
۲.دکتر علی اکبر ولایتی؛ از مرداد ۱۳۷۸ تا مهر ۱۳۸۱.
۳.آیت الله محمدمهدی آصفی(ره)؛ از مهر ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۳.
۴.آیت الله محمدحسن اختری؛ از فروردین ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۸.
۵. آیت الله رضا رمضانی؛ از شهریور ۱۳۹۸ تا کنون.

رئیس شورای عالی

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) جلسات سالانه و موردی این شورا را اداره و با کمک نایب رئیس و دبیر شورای عالی بر حسن اجرای مصوبات شورا نظارت می‌کند. تاکنون سه نفر با رأی مستقیم اعضای شورای عالی به ریاست این شورا انتخاب شده‌اند

ابراهیم امینی (از بدو تأسیس (۱۳۶۹) تا خرداد ۱۳۷۶)؛

محمد تقی مصباح یزدی (از خرداد ۱۳۷۶ تا آبان ۱۳۹۱)؛

محسن مجتهد شبستری (از آبان ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۸ ).[۳۵]

محمدحسن اختری (از مرداد ۱۳۹۸ تا کنون)

قربانعلی دری نجف آبادی نایب رئیس، و سید ابوالحسن نواب دبیر کنونی شورای عالی می‌باشد.

محمد تقی مصباح یزدی رئیس شورای عالی (از خرداد ۱۳۷۶ تا آبان ۱۳۹۱)

مجامع و دفاتر محلی

در راستای تقویت و گسترش ارتباطات با پیروان اهل بیت علیهم السلام و با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و تناسب حضور شیعیان در مناطق مختلف جهان، تاکنون مجامع و مراکز محلی متعددی در قریب به ۹۰ کشور جهان با محوریت بومی سازی فعالیت های فرهنگی مذهبی پیروان اهل بیت علیهم السلام راه اندازی شده است که اداره امور فرهنگی، دینی و اجتماعی شیعیان را در آن مناطق بر عهده دارند.

اسامی دفاتر و مجامع فعال محلی (تابستان ۱۳۹۴ ش.) به شرح ذیل است: … اروپا ـ ۴۰ کشور

آذربایجان ـ آلبانی ـ آلمان ـ اتریش ـ ارمنستان ـ اسپانیا ـ اسلواکی ـ اسلوونی ـ اکراین ـ انگلستان ـ ایتالیا ـ ایرلند ـ بلاروس ـ بلژیک ـ بلغارستان ـ بوسنی و هرزگوین ـ پرتغال ـ تاتارستان (جمهوری خودمختار) ـ ترکیه ـ چک ـ داغستان (جمهوری خودمختار) ـ دانمارک ـ روسیه ـ رومانی ـ سوئد ـ سوئیس ـ صربستان ـ فرانسه ـ فنلاند ـ قبرس ـ کوزوو ـ کرواسی ـ گرجستان ـ لهستان ـ لوکزامبورگ ـ مجارستان ـ مقدونیه ـ *نروژ *ـ هلند ـ یونان.

سایت مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام / آشنایی با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام

http://www.ahl-ul-bayt.org/fa/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9?fbclid=IwAR3UjwV8oXWO8CpxfAPV2MH-VFYMNxDq3VvxpPNKfqx7aalVzK4DhLE4bMc

*بعنوان نمونه میتوان به مسجد امام علی در اسلو- نروژ،  بعنوان یکی از مراکزی که تحت رهبری خامنه ای و مدیریت مجمع جهانی اهل بیت فعالیت می نماید نظر افکنیم!

ساختمان مسجد امام علی در اسلوی نروژ

در سایت این مسجد، در بخش (در باره ما) آمده است:

“مرکز امام علی علیه السلام در سال ۱۳۸۴ هجری شمسی برابر با ۲۰۰۵ میلادی در اسلو پایتخت نروژ به همت والای جمعی از ایرانیان قدیمی مقیم نروژ با هدف ارائه خدمات دینی به ایرانیان و فارسی زبانان و شیعیان مکتب اهل بیت (ع) ساکن نروژ تاسیس گردید.

این مرکز یک نهاد مستقل مردمی و دینی است. مرکز امام علی علیه السلام هیچ گونه وابستگی به گروه، ارگان شخصی یا عمومی و یا دولت خاصی ندارد بلکه با کمک های مردمی، کمک هزینه از طرف استانداری و وجوه شرعیه بر طبق ضوابط شرع اسلام و قانون نروژ توسط هیئت مدیره با اشراف و نظارت نماینده مراجع تقلید شیعه اداره می شود.”

در بخش کمک به مرکز این مسحد آمده است:

 “مسجد امام علی (ع) کاملأ مستقل است و به هیچ دولتی یا ارگانی یا سازمانی وابستگی مادی یا سیاسی ندارد. مسجد امام علی (ع) از نظر مسائل مذهبی تحت مدیریت مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) میباشد و روحانی مسجد از طریق این مجمع تأمین میگردد.”

“کلیه هزینه های مسجد با کمکهای مردمی تأمین میگردد و هیچکونه کمکی از هیچ دولت یا ارگانی دریافت نگردیده و نمیگردد.”

هزینه های ثابت و ماهیانه مسجد در حد شارژ ساختمان، برق، تلفن، موبایل و بیمه ساختمان میباشد. ساختمان مسجد خریداری گردیده است و اجاره ای پرداخت نمیگردد. در حال حاضر مسجد هیچگونه کارمندی ندارد و همه کسانیکه در مسجد فعالیت دارند اعم از اعضاء هیئت مدیره و غیره بطور داوطلبانه و رایگان خدمت میکنند.

*آیا نباید از دولت نروژ پرسید به چه دلیل باید دسترنج و مالیات شهروندان نروژی را به چنین مراکزی داده شود که تحت مدیریت مجمع جهانی اهل بیت و دیکتاتوری همچون سید علی خامنه ای عمل می کند؟

 *آیا فعالیتهای فردی همچون سید مصطفی مطهری” بعنوان امام جماعت مسجد امام علی که تابع دستورات این مجمع وشخص خامنه ای می باشد مطابق با قوانین دمکراتیک و اصول انسانی در نروژ می باشد؟

معرفی سید مصطفی مطهری به نقل از رادیو فردا:

https://www.radiofarda.com/a/iran-cleric-asked-by-norway-police-to-be-sacked-profile/30940557.html

*با شناختی از عملکرد و اهداف مجمع جهانی اهل بیت و مسئولان آن، آیا می توان انتظار اعمالی قانونی و اهداف انسانی را از آن انتظار داشت. آیا تاکنون برای دولت و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی دیگر کشورها مشخص نشده است که خامنه ای بعنوان رهبر یک حکومت مستبد و دیکتاتوری بهمراه دیگر گروه های نیابتی خود نه تنها در مقابل مردم ایران ایستاده اند بلکه دیگر ملل و دولتها را جزیی از استکبار و دنیای کفر میداند؟

براستی چه تعداد جنگ واقعی و نیابتی، انفجار، حادثه، عملیات جاسوسی و ترور، قاچاق مواد مخدر، تامین نظامی و مالی گروه های تروریستی، گروگانگیری و بحران بر اثر دخالتهای حکومت اسلامی باید در کشورهایی همچون عراق، افغانستان، سوریه، یمن، لبنان، بوسنی تا شمال اروپا باید ایجاد گردد تا جامعه جهانی بتواند بطور جدی با حکومت اسلامی و نهادهای پوششی آن مقابله نماید؟

آیا اشخاصی همچون محمد تقی مصباح یزدی، قربانعلی دری نجف آبادی و علی اکبر ولایتی برای مجامع بین المللی، امنیتی و حقوق بشری ناشناخته می باشند!

محمد تقی مصباح یزدی رئیس شورای عالی (از خرداد ۱۳۷۶ تا آبان ۱۳۹۱)

* آیا کسی از جنایتها و کارنامه خامنه ای، علی اکبر ولایتی، مصباح یزدی، دری نجف آبادی، سید احمد خاتمی، سید محمد حسین فضل الله، سید محمود حسینی شاهرودی ، احمد جنتی ، سید حسن نصر الله ، در داخل و خارج از ایران اطلاع ندارد؟

*این مجمع وظیفه اجرای اهداف مهمی  در راستای مقاصد حکومت جمهوری اسلامی را بعهده دارد. یکی از وظایف این مجمع ساخت و خریداری مساجد و ایجاد تشکلهایی در خارج کشور است تا بتواند این وظایف را از طریق مساجد، سفارتها و نهادهایی بطور پوششی در خارج از کشور دنبال نماید

*قربانعلی دری نجف آبادی( یکی از مسئولان مربوط به قتلهای زنجیره ای است) یکی از اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت است که زیر نظر خامنه ای انجام وظیفه نموده و همه مساجد شیعیان تابع مجمع جهانی اهل بیت در سراسر جهان از جمله تحت مدیریت این مجمع و شخص آیت الله خامنه ای می باشد!/

* ( دکتر علی اکبر ولایتی؛ از مرداد ۱۳۷۸ تا مهر ۱۳۸۱ دبیرکل این مجمع بوده و هم اکنون عضو شورای عالی آن است. ایشان کسی است که در قضیهٔ ترور در رستوران میکونوس آلمان[۵] که منجر به ترور و  کشته شدن دکتر صادق شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان و چند تن دیگر  از سیاستمداران مخالف حکومت جمهوری شد،[۶] علی اکبر ولایتی یکی از متهمین پرونده بود و حکم جلب وی از سوی دادگاه آلمان صادر شد. ).

آیا ترور عبدل امیر راهدار، شهرام میرانی در هندوستان،  اسفندیار رحیمی در فیلیپین،  اﺣﻤﺪ ذوالانوار در پاکستان،  اعضای بی سلاح سازمان مجاهدین خلق در عراق، موشکباران حزب دمکرات کردستان ایران در عراق، ترور اپوزیسیون در ترکیه و کردستان عراق، کشتار رهبران حزب دمکرات کردستان ایران در برلین- آلمان، ترور رهبران حزب دمکرات در وین- اتریش، ترور کاظم رجوی در سویس، ترور غلامعلی اویسی، غلامحسین اویسی و شاپور بختیار در فرانسه، فریدون فرخزاد در آلمان، اقدام برای بمب گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، ترور محمدرضا کلاهی صمدی و احمد نیسی در هلند ، سرهنگ هادی عزیز مرادی، بهروز شاهوردی‌لو، مسعود مولوی، سعید کریمیان، در ترکیه، طرح ترور نیروهای اپوزیسیون در دانمارک توسط برخی از عناصر پوششی آنها در نروژ گویای آن نیست که نباید اجازه داد تا عوامل حکومتی تروریستی از حقوق و مناسبات دمکراتیک علیه شهروندان دیگر کشورها بهره نبرند. آیا این موارد بخشی از کارنامه تروریسم دولتی بهمراه نهادهای پوششی تحت امر خامنه ای نمی باشد؟

آیا دولتها نباید متناسب با رفتارهای خود در مقابل مجامع جهانی پاسخگو باشند، وقتی حکومتی در داخل و خارج از مرزهای خود بطور علنی حقوق انسانی را نقض و به آدمربایی روی می آورد آیا نباید مورد مجازات سنگین واقع گردد؟

آیا در قبال حکومتی که افرادی همچون: ابوالحسن مجتهدزاده، علی‌اکبر قربانی،  سرگرد عباس قلی زاده ، تعدادی از اعضای مجاهدین خلق در کمپ اشرف، فرود فولادوند (پایه‌گذار انجمن پادشاهی ایران) در ترکیه، علی اکبر قربانی (مسئول امنیت سازمان مجاهدین) در ترکیه، علی توسلی (از رهبران سازمان فدائیان خلق اکثریت)، عبدالمالک ریگی (پایه‌گذار جندالله) در امارات متحده، شهرام امیری، جمشید شارمهد در عمان، روح‌الله زم در عراق، حبیب اسیود در ترکیه و … می رباید نباید تحت تدابیری جدی به رعایت موازین انسانی و بین المللی وادار ساخت؟

چگونه است که جامعه جهانی واکنش مناسبی به گروگان گرفتن اتباع خود و ایرانیان دو تابیعتی توسط رژیم اسلامی نشان نمی دهند آیا چه تعداد از افرادی همچون: ( زهرا کاظمی، هما هودفر، کاووس سید امامی، حمید قاسمی شال، حسین درخشان، مازیار بهاری و … ) از کانادا، ( رابرت لوینسون، هاله اسفندیاری، جیسون رضایی و سیامک و باقر نمازی، “نزار زاکا” شهروند لبنانی، کیان تاجبخش، مایکل وایت، ژیائو ونگ شهروند چینی تبار، متیو ترویتیک، رضا شاهینی، مراد طاهبازو … ) از امریکا، ( نازنین زاغری، عباس عدالت، انوشه آشوری، کمال فروغی، ارس امیری، کامیل احمدی و …) از انگلیس، ( نلی ارین، کلوتید ریس، استفانیه لربیه و … ) از فرانسه، دونالد کلین و … از آلمان، احمد رضا جلالی و …  از سوئد، ( کایلی مور گیلبرت، جولی گینگ، مارک فیرکین و … ) از استرالیا، ( کامران قادری، مسعود مصاحب و … ) از اتریش باید قربانی گروگانگیری و باج خواهی حکومت جمهوری اسلامی برای معاوضه با جاسوس و تروریستی همچون شهروند نروژی محمد داوود زاده لولویی ، دیپلماتهایی همچون اسدالله اسدی در اتریش، زوج ایرانی بلژیکی تروریستی بنام امیر سعدونی و نسیمه نعامی، قاضی جنایتکاری همچون حمید نوری در بازداشت سوئد شوند؟

چگونه می توان شاهد کمک و حمایتهای دولتهایی بود که حاصل دسترنج و مالیات شهروندان خود را بدون هیچگونه نظارت دقیقی تقدیم  مساجد و مراکزی پوششی نموده که تحت مدیریت مجمع جهانی اهل بیت و رهبری خامنه ای برای اقدامات جاسوسی، پولشویی و عملیات تروریستی در هماهنگی با سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای خود و خارج از ایران مشغول به کار می باشند؟!

آیا نباید از سران دولتها، پارلمانها، احزاب، نهادهای اطلاعاتی وامنیتی کشورهایی که عوامل تروریستی تحت رهبری خامنه ای در آنجا فعال بوده اند سئوال کرد چه تعداد از شهروندان دیگر دولتها و یا مخالفین حکومت جمهوری اسلامی باید در خطر ترور، گروگانگیری و یا ربوده شدن قرار گیرند تا دولتها و جوامع آزاد برای پایان دادن به زیاده خواهی های حکومت جمهوری اسلامی از خود واکنشهای جدی و مسئولانه ای نشان دهند؟

تهیه کننده: جواد رضایی ( ۲۶.۰۱.۲۰۲۱ )

* روح‌الله زم در عراق ربوده شده و سرانجام توسط حکومت جمهوری اسلامی اعدام گردید.

* ( تَقیه) خودداری از اظهار عقیده و پنهان داشتن آن یا انجام دادن کاری بر خلاف نظر قلبی خود به دلایلی خاص است. ادله قرآنی، روایی و عقلی بر جواز تقیه دلالت دارند.

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%87

https://akhbar-rooz.com/?p=102166 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
5 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جواد رضایی میرقاید
جواد رضایی میرقاید
1 سال قبل

ما می توانیم.
با درود 💐
با توجه به اینکه متاسفانه هیچکدام از دوستان مدعی مخالفت با حکومت اسلامی در کمیته همبستگی برای حقوق بسر در نروژ اینجانب را حمایت و همراهی نکردند اما سرانجام این لانه فساد، تحجر، جاسوسی، پولشویی، تروریستی و .،، در اسلوی نروژ توسط دولت نروژ تعطیل گردید!
✊✌️🔥💐🍀🍀🍀

بشیر آزادی
بشیر آزادی
3 سال قبل

دقیقن، مقاله بسیار جالب و ارزشمندی است. اما چرا؟ چون فهرستی از تشکیلات و نام افراد را آورده؟ می توانست جالب و ارزشمند باشد، اگر با کمی لطف و محبت کوشش می کرد ادعا های مقاله را اثبات کند. خدا را قسم می دهم به ریش پر خون حبیب ابن مظاهر ما ایرانیان سطحی نگر و هوجی را به راه راست مدرنیته هدایت کند.

جواد رضایی میرقاید
جواد رضایی میرقاید
3 سال قبل
پاسخ به  بشیر آزادی

با تشکر از توجه شما دوست عزیز!
واقعیت این است که قرار بر این بود که دلایل و اسناد بیشتری را در این خصوص در جهت تحلیل و اثبات این ادعا بر مقاله فوق بیفزایم اما بدلیل موارد *متعددی … از جمله گسترگی موضوع و ارتباط آن با تحولات سیاسی و رویدادها در داخل و اعمال مجرمانه حکومت در خارج به همین مقدار در مقاله فوق بسنده نمودم.
همانطور که میدانید برای اثبات هرکدام از اعمال جاسوسی، پولشویی و عملیات تروریسیتی نهادهای رژیم اسلامی در خارج کشور اسناد معتبر بسیاری وجود دارد که حاصل تحقیق و کار نیروهای مختلف اپوزیسیون رژیم و یا دستگاههای امنیتی دولتهایی است که این جرایم در آن صورت گرفته است کافیست به پرونده ترور رهبران حزب دمکرات، شاپور بختیار، فرخزاد، رضا کلایی صمدی و … اشاره شود و یا به پرونده محمد داوودزاده لولویی، حمید نوری، اسدی، قاضی منصوری و … یا نقش عوامل سفارت و دیگر نهادهای پوششی حکومت تحت مدیریت مجمع جهانی اهل بیت را در آن دید.
هرچند در این مطلب به ساختار تشکیلاتی و رهبران مجمع جهانی اهل بیت اشاره شده است و هویت و نام برخی از مدیران و کارنامه آنها برای اپوزیسیون مشخص بوده در برخی از پرونده تروریستی و مجرمانه خارج کشور نام آنها برای دستکاههای مسئول در کشوری که جرم صورت گرفت اثبات شده است. لذا تلاش نمودم این مطلب را بعنوان مقدمه ای برای آغاز یک حرکت جمعی و سازمانیافته در بین نیروهایی که در مبارزه با رژیم آسیب دیده و در آینده نیز ممکن است مورد تهدید قرار گیرند طرح نمایم تا همه نیروها سوای رقابت و اختلافات خود در این کارزار و درد مشترک نه تنها مبحث موجود را تکمیل بلکه همگام با هم بلحاظ حقوقی رژیم را در خارج کشور و مجامع جهانی زمینگیر نمایند.
این مطلب را قبل از انتشار در اخبار روز برای بسیاری (شاید صد نفر) از فعالین سیاسی و حقوق بشری ارسال نمودم اما متاسفانه بغیر از *یک دوست از جانب هیچکدام واکنش ندیده و پیامی نگرفتم. تصورم بر این بود که یا موضوع برایشان مهم نبوده یا متن فوق فاقد ارزش است یا اینکه حتما باید چهره ای شناخته شده که با آنها بده بستان سیاسی، محفلی و یا روابط تشکیلاتی داشته آغازگر آن باشد!
به همین دلیل نیز بخشی از متن اولیه که جنبه تحلیلی، اثباتی و یا سندیت داشته است را متاسفانه حذف نموده تا برای خوانندگان احتمالی وقت گیر و خسته کننده نباشد 🙂

F Sharifi
F Sharifi
3 سال قبل

مقاله فوق العاده جالب و ارزشمندی است!
فوق العاده خواهد بود اگر ترجمه انگلیسی و فرانسه این مقاله جهت انتشار به نشریات غرب و امریکای جنوبی ویا از طریق احزاب چپ به نشریاتی مانند Humanité و Libération ارسال میشد !

جواد رضایی میرقاید
جواد رضایی میرقاید
3 سال قبل
پاسخ به  F Sharifi

دوستان، رفقا، هموطنان عزیز!
لطفا در بازنشر مطلب فوق همت کنید. با ترجمه این مطلب به زبانهای مختلف آنرا برای احزاب، رسانه ها، دولتها، پارلمانها و سازمانهای امنیتی کشورهای مقیم خود ارسال نمائید.
مطلب فوق تلاشی است در جهت افشای نهادهای پوششی رژیم اسلامی که در خارج از ایران به جاسوسی، پولشویی، قاچاق، ترویج خرافات مذهبی، دامن زدن به اختلافات دینی، خرابکاری و عملیات تروریستی علیه مخالفین سیاسی و دیگر ملل آزاد تحت مدیریت نظام ولایت فقیه مشغول می باشند.
تلاش آگاهانه و جمعی ما باعث خواهد شد این حکومت تروریستی بیش از گذشته رسوا و عوامل مزدور و تروریست آن در سطح جهانی توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای مقیم شناسایی و مجازات گردند.
اتحاد و عمل آگاهانه مشترک ما در این خصوص کمکی موثر در جهت همبستگی ملی، صلح جهانی و مبارزه با تروریسم خواهد بود.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

5
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x