یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

فریب انتخابات در ایران، گره بر باد – حنیف یزدانی

براندازان پیشنهاد می دهند که با همین طرز فکر و فرهنگ حق مدارانه هم باید در سیاست وارد شد و عمل کرد. مسلم است که کسی که خود را به عنوان یک شهروند و انسان صاحب حق می شناسد هیچگاه حاضر نمی شود که در انتخاب بین بد و بدتر به منتخبان...

براندازان پیشنهاد می دهند که با همین طرز فکر و فرهنگ حق مدارانه هم باید در سیاست وارد شد و عمل کرد. مسلم است که کسی که خود را به عنوان یک شهروند و انسان صاحب حق می شناسد هیچگاه حاضر نمی شود که در انتخاب بین بد و بدتر به منتخبان شورای نگهبان رای بدهد که در نهایت سیاستهای مخرب ولی فقیه نادان اجرا شود! بلکه از نظر یک برانداز مکان عمل سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی است و نه در حکومت. مسلم است که اگر جمع بزرگی از ملت به این صورت عمل کنند و چنین نگرشی در روابط شخصی و روزمره و همچنین در مسایل سیاسی اجتماعی داشته باشند از فرصتهای بدست آمده برای تغییر سیستم سیاسی متناسب با دموکراسی نیز استفاده خواهند کرد

نقد اصلاح طلبی، در سال ۱۴۰۰ بعد از شکست کامل و همه جانبه این جنبش بسیار ساده تر از گذشته است، زیرا اگر در گذشته برای اثبات اصلاح ناپذیری استبداد جمهوری اسلامی تنها از منظر نظری و فکری پرداخته می شد، امروز، پس از تجربه قرار داریم و واقعیت خود را بر تحلیل های سطحی طیف های مختلف اصلاح طلبان تحمیل کرده است. اما برای کسب بهترین نتایج از این شکست دردناک تاریخی باید آنرا بررسی و تحلیل کرد تا بار دیگر تکرار نشود و همچنین فعالین اصلاح طلب از ورای این نقد ها به پاسخگویی و قبول مسئولیت واداشته شوند.

در ادامه سعی می کنم دلایل و توجیهات روشنفکران مختلف در سال های گذشته برای تهییج مردم به شرکت در انتخابات را نقد کنم.

شرکت در انتخابات و رئال پولیتیک

یکی از اولین توجهات اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات ها این بوده است که ما هم می دانیم که جمهوری اسلامی دولت قابل قبولی نیست ولی برای بهتر کردن شرایط زندگی حتی به مقدار محدود، بهتر است در انتخابات شرکت کنیم. آنها ادامه می دادند که به صورت تدریجی وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهبود پیدا می کند و برای مقبولیت یافتن این توجیه اضافه می کردند که تنها برای فرزندان و خانواده شان مجبور به رای دادن هستند.

در این توجیه چندین فریب به صورت همزمان به کار بسته شده است. اول اینکه امروز بعد از شکست کامل اصلاحات آشکار شده است که هیچ واقعیت و رئالی در اصلاحات وجود نداشته و اهداف و شعار های اولیه اصلاحات از جمله توسعه سیاسی، آزادی بیان و توسعه به مفهوم عام شکست کامل خورده اند. اما این مسئله به صورت نظری نیز از همان روز اول هویدا بود. چنانچه آقای بنی صدر در خرداد ۷۶ در مصاحبه ایی جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر دانست زیرا استبداد که سیستمی قائم بر قدرت است نمی تواند از تمرکز قدرت و حذف مخالفان دست بردارد. زیرا در این صورت از بین خواهد رفت. در واقع هر دولتی را تنها می توان بر راستای اصول محوری پذیرفته شده توسط سیستم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اش اصلاح کرد. برای مثال در کشورهای دموکراتیک غربی تا اندازه ایی که حقوق انسان و طبیعت در باور شهروندان و سیاستمداران پذیرفت شده باشد روزانه اصلاحاتی تحقق می یابد. و اصلا یکی از اصلی ترین دلایل اختلاف پیشرفت، توسعه یافتگی و اصلاح پذیری در کشورهای غربی در همین مسئله است. میزان رشد و اصلاح در جهت دموکراسی و حقوق به اندازه سطح باور عمومی و سیستم سیاسی است. اما در ایران، دولت بر مبنای زور و قدرت شکل گرفته است لذا اصلاحی هم اگر شکل بگیرد در مسیر استبداد، سرکوب و فقر خواهد بود. بی دلیل نیست که شرایط اقتصادی، سیاسی نسبت سالهای آغازین اصلاحات بسیار بدتر شده است.

اصلاحات و توسعه

اما فریب دوم در این توجیه به دلیل برداشت سطحی و نادرست اصلاطلبان از مفهوم توسعه است.

توسعه در نگاه اصلاحطلبان مفهومی کاملا مکانیکی و ساختاری دارد. از نگاه اصلاحطلبان جامعه سیاسی و اقتصادی ایران بی شکل و آمورف هست و به همین دلیل تحمل ساختارهای مدرن را ندارد. لذا برای ایجاد زمینه تحقق مدرنیته باید ساختار و نهاد سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد و در بعد سیاسی باید حزب سیاسی ساخت. ملی مذهبی ها از جمله اصلاح طلبانی بوده اند که در این زمینه بسیار نوشته و گفته اند و حتی دولت موقت به ریاست مرحوم بازرگان در همین زمنیه نهادهای بسیاری از جمله دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، جهاد کشاورزی و … را ایجاد کرد. اما ایراد کار کجا بود؟ چرا نهاد سازی و حزب سازی  توسط اصلاحطلبان یا شکل نگرفت و یا اگر هم شکل گرفت تحمل نشد و در بسیاری از موارد حتی نهاد ساخته شده علیه تجدد و مدرنیته عمل کرد؟

دلیل اصلی این موضوع این است که ساختارها و نهادها بر تفکرات بنا می شوند. مدرنیته از ساختارها شروع نمی شود، بلکه در درجه اول از تفکر و اندیشه راهنما نشات می گیرد. برای تحقق مدرنیته ابتدا باید تفکر و فرهنگ متناسب با مدرنتیه در جامعه و دولت مقبول بیفتد و سپس ساختارهای متناسب با آن تفکر ساخته شوند. مدرنیته و توسعه محصول تفکر و سپس ساختار مدرن هستند. به دلیل اهمیت موضوع بهتر است نگاه دقیق تری به توسعه داشته باشیم.

 از قرن گذشته تا کنون کشورهای جهان اول سه موج بزرگ توسعه را از سر گذرانده اند. در سالهای ۱۸۹۰، تیلوریسم بر فضای مدیریتی و صنعتی غرب حاکم بود. این تفکر که از آن به اسم مدیریت علمی هم یاد می شود، معتقد بود که کارگران مانند جعبه ابزار هستند و حق نظر دادن ندارند. هر کسی بنا بر سلسله مراتب کار می کند و این مهندسین هستند که فکر می کنند. سپس در سالهای ۱۹۳۰ هانری فورد، خط تولید را راه انداخت که در آن کارگر غیر ماهر می توانست بکار بسته شود. وی همچنین حقوق کارگران را بالا برد تا بتوانند کالاهای تولید شده توسط کارخانه ها را بخرند. این مسئله در مواقع زمینه ساز اقتصاد مصرف گرای لیبرالسیم شد. اما در سالهای بعد از جنگ دوم، این ژاپنی ها بودند که مدل توسعه ایی را ارائه کردند که تا به امروز مورد استفاده قرار می گیرد.  ژاپنی ها در شرکت تویوتا، نظرات آقای ادوراد دمینگ را به اجرا گذاشته و آنرا در فرهنگ کار و مدیریت روزانه خود وارد کردند. فلسفه مدیریتی که از آن به اسم «بهبود مستمر» یاد می شود. در این روش مدیریتی، کارگران و کارمندان به عنوان انسان صاحب ارزش و حقوق در نظر گرفته شده و از آنها برای حل مشکلات راهکار درخواست می شود زیرا این کارگران هستند که با واقعیات روزمره کار و مشکلات واقعی تولید مواجه هستند. در واقع روش مدیریتی بهبود مستمر با تمام ابزارهای مدیریتی که ارائه می کند می خواهد تولید را در چارچوب سرمایه داری، انسان گراتر کند. در سالهای اخیر مباحث جدیدی نظیر توسعه پایدار هم  به این روش مدیریتی اضافه شده است که سعی در تولید همراه با حفظ محیط زیست و کم کردن آلاینده ها دارد. از آن زمان تا کنون، تمام رقابت کشورها و شرکتهای بزرگ جهان در اجرا کردن دقیقتر و بهتر این فلسفه و نوع مدیریت است. بعضی از کشورها نظیر ژاپن، آلمان و آمریکا گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. اما چگونه؟ در واقع این کشورها توانسته اند فلسفه مدیریتی بهبود مستمر را در فرهنگ مدیران و سیاستمدران تا مهندسان و کارگران و کارمندان خود وارد کرده کنند. این فرهنگ به صورت طبیعی ساختار های لازم را ایجاد می کند و نتیجه آن بهره وری بالای شرکتهای ژاپنی و آمریکایی شده است. به عبارت دیگر تفاوت صنعتی و اقتصادی کشورها در تفاوت فرهنگی و مدیریتی نهفته است. هر چقدر فرهنگ بازتر و میزان توجه به حقوق انسان و طبیعت بالاتر، میزان تولید و بهره وری بالاتر.

حال از فرد اصلاحطلبی که دم از ایجاد ساختار و حزب و نهاد می زند باید پرسید، بر مبنای چه تفکری می خواهید ساختار ایجاد کنید؟ نویسنده معتقد است که تفکر اصلاح طلبانه مطلقا نمی تواند آزادی خواهانه باشد و عملکرد اصلاح طلبی لزومن منطبق بر فرهنگ استبداد است. به دلیل آنکه یک فرد آزادی خواه و با  فرهنگ هرگز به خود اجازه نخواهد داد که رژیم مبتنی بر ولایت فقیه، حکم حکومتی، خودی و غیرخودی، نظارت استصوابی و … را به رسمیت بشناسد و در این میدان عمل کند. اصلاحطلبی که با وجود چنین مفاهیم ضدانسانی عمل سیاسی می کند از یک سو در عمل به مخاطبینش توصیه به بی فرهنگی و پذیرش زور می کند و از سوی دیگر آنها کاری عبث می کنند. زیرا همانطور که گفته شد ساختار دموکراتیک باید بر مبنای اندیشه دموکراتیک باشد که چنین چیزی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. وقتی تفکر و فرهنگ گروهی بر زور استوار باشد، لاجرم نهادهای ساخته شده توسط آنها هم ضد آزادی خواهد شد. به همین دلیل بود که امثال مرحوم ابراهیم یزدی نهادهای ضدآزادی ساخت و اصلاحطلبان از نهادهای مردمی مانند جمعیت امام علی دفاعی نکردند و حکومت منتخب آنها آنرا بست.

شرکت در انتخابات، سرمایه اجتماعی و سندروم استکهلم در سطح ملی

هر جامعه ایی دارای سرمایه اجتماعی است که عبارت است از مجموعه ارزشهای مشترکی که به آن جامعه اجازه می دهد به صورت موثرتری به اهدافش برسد. در بحث ما این ارزشها در جامعه ایران شامل موارد بسیاری از جمله غرور، اعتماد به نفس، اعتماد به دیگران، دفاع از حق مظلوم، اعتراض به ظالم، صداقت، احترام به خود و دیگران و … است. نویسنده معتقد است که اصلاحطلبان در دوره های مختلف سرمایه اجتماعی مردم ایران را به نابودی کشانده اند. با پذیرفتن حکم حکومتی، با توجیه وضعیت موجود، با عدم دفاع از شعارهایشان و عملکرد ضعیفی که از شمار خارج است. اما در انتخابات سال ۹۶ اصلاحطلبانی نظیر محمد خاتمی و اکبر گنجی به بهانه های پوچ و بی معنی، از مخاطبین خود خواستند به جنایتکاران و سیاستمدرانی با کارنامه ایی سیاه رای بدهند زیرا آنها در لیست مورد حمایتشان بودند. آیا کسی می تواند لطمه ایی که این کار به روان و فرهنگ جامعه ایرانی وارد شد را اندازه بگیرد؟ سندروم استکهلم یکی از بزرگترین بلاهایی است که بر سر یک زندانی می آید و آثارش تا سالیان دراز باقی می ماند. پروسه ایی که در آن زندانی یاور و دوست شکنجه گرش می شود. چگونه می توان روح و روان جامعه ایی که به جنایتکاران رای داده است را ترمیم کرد؟!

مطالبه محوری و شرکت در انتخابات؟

در اسفند سال ۸۷ عده ایی از اصلاحطلبان در طی بیانیه ایی خواسته های حداقلی را مطرح کردند تا اگر کاندیداهای آن زمان آنها را پذیرفتند، ایشان در انتخابات شرکت کنند. نکته جالب اینجا بود که اسم نویسنده نیز بدون اجازه و آگاهی در روشی غیر دموکراتیک اضافه شده بود. به همین دلیل در همان زمان مجبور شدم که در مقاله ایی نظر خود را شفاف کنم. جالبتر آنجا بود که بعد از انتشار مقاله ام بسیاری از امضا کنندگان روابط دوستانه خود را تغییر دادند! آنها نمی دانستند و شاید هنوز هم ندانند که دلیل اصلی پایداری استبداد منش و روش غیردموکراتیکی هست که از ایشان سر زده بود نه چیز دیگر.

اما سوالات و انتقاداتی که ۱۲ سال پیش مطرح کردم امروز نیز وارد هستند و زمان نشان داده است که استبداد به هیچ مطالبه ی به حقی پاسخ نخواهد داد. زیرا در آن صورت رژیم از بین می رفت. در واقع مطالبه محوری فریبکاری بوده است برای کشاندن مردم به پای صندوق های انتخابات.

طراحان مطالبه محوری نشان دادند که درک درستی از انتخابات در ایران ندارند و تفاوت دموکراسی های واقعی در غرب و مضحکه انتخابات ایران را نمی دانند.

در کشورهای دموکراتیک غربی انتخابات یک روش برای تحقق اراده ملی و مشارکت مردم در تعیین و اداره زندگیشان است. اما در ایران انتخابات وسیله ایی است برای استمرار استبداد و همچنین موجه جلوه دادن چهره رژیم در جهان غرب. این مسئله باعث می شود که دولتها و شرکتهای بزرگ غربی که بر اساس منافع اقتصادی می خواهند با رژیم ایران قراردادهای کلان اقتصادی ببندند بتوانند به شهروندان خود بگویند اگر چه رژیم حاکم بر ایران سفاک، درنده و غیردموکراتیک است ولی چه کنیم که منتخب واقعی مردم همانجاست و لذا بر ما خورده نگیرید اگر با آنها قراردادهای اقتصادی می بندیم.

دموکراسی های غربی از دو محور جامعه مدنی و دولت تشکیل شده که هر دو دارای قدرت هستند. دولت در این کشورها فعال مطلق نیست. دولت مردان برای کسب قدرت سیاسی نیاز به مردم و جامعه مدنی دارند. این مسئله را می توان از زاویه اقتصادی هم مورد مطالعه قرار داد جایی که در جوامع غربی دولت توسط مالیات دهندگان اداره می شود. لذا دولت مردان برای کسب قدرت وعده هایی را می دهند و سعی در براورده کردن مطالبات مردم و جامعه مدنی می کنند. که البته در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و امریکا بخش بزرگی از جامعه از نارسایی های این سیستم خسته شده است و می خواهد طور دیگری عمل کند.

اما در کشور ما، رژیمی وجود دارد مبتنی بر ایده ولایت مطلقه فقیه که خود را فعال مایشال معرفی می کند و هیچ حقی را برای جامعه به رسمیت نمی شناسد. در واقع جامعه مدنی در ایران وجود ندارد که بخواهد مطالبه ایی مطرح و پیگری کند. از سوی دیگر کل خرج دولت از طریق نفت تامین می شود لذا دولت وابستگی به جامعه مدنی ندارد که بخواهد بر وفق مراد آنها عمل کند.

همانطور که می بینید تفاوت ماهوی بزرگی بین انتخابات و دموکراسی غرب و ایران وجود دارد و طرح هایی نظیر مطالبه محوری برای شرکت در انتخابات تنها شیادی و در خوشبینانه ترین حالت ناشی از کم دانشی است که تفاوت دموکراسی واقعی و مضحکه انتخابات در ایران را نمی داند.

در واقع مطالبه محوری تنها در سیستم سیاسی قابل طرح است که در آن انسانها شهروند به حساب بیایند نه در رژیم جمهوری اسلامی که مردم را رعیت بی حق و حقوق می داند و ولی فقیه را کدخدای ده. شرکت در انتخابات به هر توجیهی تنها تصدیق کردن این دید رژیم بوده است.

جامعه مدنی و انتخابات؟

آقای رضا علیجانی در مقاله ایی درباره تحول طلبان می نویسد: «براندازان و سرنگونی طلبان طیف متنوعی را تشکیل می دهند. اما همه در یک عنصر مشترک اند که امکان هر گونه تغییر در حکومت جمهوری اسلامی را غیرممکن و سرنگونی حکومت را شرط اولیه هر گونه سیاست ورزی تغییرخواهانه در ایران می دانند.»

تجربه شکست جنبش اصلاحات نشان می دهد امکان تغییر در جهت دموکراسی و آزادی های سیاسی و اجتماعی از سوی حکومت وجود نداشته است. در این مورد حق با براندازان بوده است. اما اینکه براندازان معتقد باشند تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منوط به سرنگونی حکومت باشد سخنی کاملا نادرست است و برای آن بیان شده است که ایشان نتیجه موردنظر خود را به مخاطبانش تحمیل کند.

بخشی از اصلاحطلبان از جمله آقای علیجانی می گوید باید از استبداد مطالبه محور بود  و بنا بر شرایط در انتخابات شرکت کرد و یا نکرد. در حالی که همچنان که دیدیم مطالبه محوری حرف بی راهی است و محول کردن شرکت و تحریم انتخابات به وضعیت رژیم و یا تایید صلاحیت کاندیدای موردپسند اصلاحات و … تنها به استمرار وضع موجود منجر شده است.

آنان به زبان فریب می گویند کسانی که خواستار نابودی رژیم هستند کلی گو و بریده از جامعه هستند که خود را بی اثر می کنند زیرا براندازان می گویند اول باید رژیم عوض بشود تا حتی مشکلات جزیی حل بشود. اما این حرف باطل است، براندازان نمی گویند اول رژیم عوض بشود بعد آسفالت سر کوچه را عوض کنید! بلکه براندازی یعنی ابتدا سطح فکر و نوع نگرش خود را عوض کنیم. استبداد می گوید در تمامی روابط سیاسی اجتماعی و حتی شخصی و خانوادگی از زور و قدرت استفاده کنید، حال اگر بخواهیم استبداد را براندازیم باید ابتدا این اندیشه را مضمحل کنیم تا زمینه بازسازی استبداد در شکل دیگر ظاهر نشود. همانطور که در توضیح توسعه آورده شد، هر ساختاری نیاز به فرهنگ و اندیشه راهنمای متناسب با خود است. اگر ما خواهان مدرنیته، دموکراسی، توسعه هستیم باید در ابتدا نوع نگاه و اندیشه مبتنی بر آزادی را جایگزین فرهنگ کنونی کنیم که منجر به ایجاد و ماندگاری استبداد تاریخی شده است.

با تغییر فرهنگ و اندیشه راهنما از قدرت به آزادی و حق مداری، روابط افراد در سطح خانواده و کار و حتی با خود تغییر کرده که باعث تغییرات سریع در شرایط زندگی روزمره مردم می شود! برای مثال فرض کنید روابط ازدواج مانند غربی ها بر مبنای حقوق باشد. یعنی زنان از حقوق برابر مردان برخوردار بوده ولی در عوض دختران توسط خانواده تحت عنوان مهریه فروخته نشوند، بدون درنگ بسیاری از دردهای ناشی از طلاق و مهریه و خشونت خانوادگی و .. حل می شود. مثالهای بسیار زیادی را می توان در زمینه نتایج باور و عمل به حقوق بیان کرد از جمله احترام به قوانین رانندگی، رعایت صف، عدم تجسس در زندگی دیگران و…

براندازان پیشنهاد می دهند که با همین طرز فکر و فرهنگ حق مدارانه هم باید در سیاست وارد شد و عمل کرد. مسلم است که کسی که خود را به عنوان یک شهروند و انسان صاحب حق می شناسد هیچگاه حاضر نمی شود که در انتخاب بین بد و بدتر به منتخبان شورای نگهبان رای بدهد که در نهایت سیاستهای مخرب ولی فقیه نادان اجرا شود! بلکه از نظر یک برانداز مکان عمل سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی است و نه در حکومت. مسلم است که اگر جمع بزرگی از ملت به این صورت عمل کنند و چنین نگرشی در روابط شخصی و روزمره و همچنین در مسایل سیاسی اجتماعی داشته باشند از فرصتهای بدست آمده برای تغییر سیستم سیاسی متناسب با دموکراسی نیز استفاده خواهند کرد. از نظر صاحب این قلم آنچه در بالا آمد تعریف دقیق براندازی است.

وظیفه روشنفکران و سیاسیون دموکرات عمل کردن به حقوق و تبدیل شدن به الگو برای جامعه ملی هست. همچنانکه فردی مانند دکتر محمد مصدق اینگونه عمل کرد و الگویی بدیع برای جامعه ایرانی شده است. آنچنان که می توان گفت تفاوت جامعه ایران با سایر کشورهای اسلامی وجود مصدق است.

نکته مهم این هست که با تغییر فرهنگ از قدرت به حق مداری بسیاری از تغییرات به صورت خودکار اتفاق می افتد. و حتی استبداد به سرعت کم رمق می شود و توان سرکوب و ادامه حیات را از دست می دهد. در حالی که اصلاحات به استمرار استبداد منجر می شود.

حاکمیت دوگانه و حقوق مردم؟!

اصلاحطلبانی از جمله آقای تقی رحمانی توجیه می کردند که حضور در انتخابات و پیروزی کاندیدای اصلاحطلبان باعث ایجاد فضای دوقطبی در رژیم شده و از فضا می توان برای پیگیری مطالبات مردم و تقویت نهادهای مدنی و به صورت کلی جامعه مدنی استفاده کرد.

اینک بعد از شکست کامل اصلاحات می بینیم که طرح چنین مسائلی تنها ناشی از ذهن بریده از واقعیت بوده است و حضور طولانی اصلاحطلبان در قدرت هرگز به تقویت جامعه مدنی و ایجاد نهادهای مدنی منجر نشده است. اما چرا چنین خیالاتی به واقعیت نپیوست؟

دلیل اصلی این موضوع این است که اندیشه راهنمای شرکت در انتخابات و دل بستن به اصلاح رژیم استبدادی بر زور و قدرت استوار است و اندیشه راهنما و فرهنگ ایجاد جامعه مدنی بر حقوق و آزادی. این موضوع مانند این است که کسی بگوید به شمال سفر می کند ولی بلیط قطار جنوب را بخرد!

همانطور که پیشتر درباره توسعه گفته شد هر ساختاری از جمله نهادهای مدنی بر اندیشه راهنمایی شکل می گیرد. اگر این اندیشه راهنما همراستای حقوق و کرامت نباشد، ساختار مناسب با جامعه مدنی شکل نخواهد گرفت. کسی که حاضر می شود تن به شرکت در انتخابات بین بد و بدتر بدهد و اندیشه ولی فقیه را در رفتار به رسمیت بشناسد،  لزوما نمی تواند الگوی فرهنگ آزادی بشود.

راهکار

همانطور که در بالا آمد مهمترین مسئله برای خروج از وضعیت موجود تغییر فرهنگ به آزادی و حقوق است. تک تک ما باید سعی کنیم در زندگی روزانه خود به حقوق خود، دیگران و طبیعت احترام گذاشته و الگویی برای نزدیکان خود باشیم. در این راستا به جای نافرمانی مدنی که می تواند گاهی بر زور و قدرت استوار باشد، باید عمل به حقوق در سرلوحه قرار گیرد.

منش دموکراتیک و زندگی کردن بر مبنای احترام به حقوق بسیار مهمتر از سر دادن شعار آزادی است. برای مثال کسی که ادعای دموکراسی دارد نباید به اسم شهرت، سن، مال و مقام و … برای خود حق ویژه قائل باشد.

در واقع حرف اصلی این قلم این است که از خود شروغ کنیم و تغییر بر مبنای آزادی را به زندگی اجتماعی و سیاسی گسترش دهیم.

[email protected]

https://akhbar-rooz.com/?p=111565 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر ایرانی
امیر ایرانی
3 سال قبل

از بالا تا پایین که نوشتار را بخوانیم
می توان این را نتیجه گرفت اصلاح طلبی درک درستی از توسعه ندارد
پس باید توسعه آمرانه دیکتاتور مابانه برادران چپاولگر درون حکومت را پذیرفت

حنیف
حنیف
3 سال قبل
پاسخ به  امیر ایرانی

نمی دانم شما چرا چنین برداشتی از مقاله داشته اید!؟
من به صراحت در چندین جا گفته ام باید از خود شروع کرد و فرهنگ خودمان را تغییر بدهیم تا شرایط سیاسی و اجتماعی هم تغییر بکند. حتی مثال زده ام درباره رسم زشت مهریه و طلاق در ایران.

شما چگونه نتیجه ی دلخواه خود را به پای مقاله گذاشته اید!؟

امیر ایرانی
امیر ایرانی
3 سال قبل
پاسخ به  حنیف

هم میهن پرسش کرده اند :《چگونه نتیجه دلخواه خود را پایه مقاله گذاشته اید؟》
باید گفت همانطور که در نوشتار ها ،دیگران نتیجه خودشان را می خواهند القا کنند.
به امید نوشتارهای مفید

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x