یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

جنبش بازنشستگان چه میخواهد ؟ (قسمت دوم) – حسین اکبری

بنابراین بازنشستگان در فرایندی زمانبر قطعا به‌دلیل همین تاکیدات نیز مشترکات بیشتری می‌یابند و در اینصورت هرچند درحال حاضر کانون ها و سازمان های خودساخته و یا دولت ساخته بازنشستگان در نهاد های مستقل از هم سازماندهی شده اند ولی با چنین رویکردی عملا در کنار هم قرار دارند و حضور اجتماعی و مطالباتی آنها را به جنبشی یگانه بدل کرده و می کند
Bildergebnis für ‫عکس های تجمعات بازنشستگان‬‎

گو اینکه صندوق های بازنشستگی متفاوتند اما مهمترین آنها در برگیرنده بازنشستگان تامین اجتماعی و سپس بازنشستگان کشوری هستند در چشم اندازی انتظار یکی شده آنها دیده می‌شود. در‌ پی سیاست‌های ِکلی نظام سیاسی کشور آنچه تا کنون دیده شده است نگاه به سوی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است که البته با توجه به کژکارکرد های سیستماتیک دولت در مقاطع گوناگون این سوگیری هم متاسفانه همواره با اعمال سیاست‌های امتیازربری و ضددموکراتیک، این نگاه نیز همواره مورد تردید شاغلین و بازنشستگان این صندوق هاقرار گرفته است .

با این همه شاهدیم که در سازمان بازنشستگی کشوری هم این سوگیری به گونه‌ای در تغییرات اساسنامه ای دیده شده است و هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۴۴/ص/۸۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری  – مصوب ۱۳۸۶ اساسنامه سازمان بازنشستگی را تغییر داده به گونه ای که طی ماده ۱ این اساسنامه  سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب۱۳۸۳ به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته است .

بنا بر این مصوبه در مواد ۳و۴ اساسنامه نیز تاکیداتی بر وابستگی این صندوق به سازمان تامین اجتماعی شده اشت

ماده۳ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قانون ساختار
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت
خدمات کشوری ـ مـصوب ۱۳۸۶ ـ ، از جـمله پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق
وظیفه و مستمری و همچنین بیمه‌های تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت‌های
قانونی می‌باشد.

ماده۴ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به صورت مؤسسه
بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و
مقررات مربوط اداره خواهد شد.

بنابراین بازنشستگان در فرایندی زمانبر قطعا به‌دلیل همین تاکیدات نیز مشترکات بیشتری می‌یابند و در اینصورت هرچند درحال حاضر کانون ها و سازمان های خودساخته و یا دولت ساخته بازنشستگان در نهاد های مستقل از هم سازماندهی شده اند ولی با چنین رویکردی عملا در کنار هم قرار دارند و حضور اجتماعی و مطالباتی آنها را به جنبشی یگانه بدل کرده و می کند .

در این رابطه هم آنچه واقعیت های روی زمین به فعالان این جنبش دیکته خواهد کرد ضرورت همبستگی و همراهی و همدلی در تلاش برای کسب مطالبات و خواست هایی است که به بهبود شرایط زندگی آنان یاری رساند .

در حال حاضر متاسفانه شاهد پراکندگی و جدایی ساختگی در بین این گروه های بازنشستگی هستیم . درمورد تلاش وابستگان به خانه کارگر و نهاد های مشابه البته هیچ انتظاری نیست چرا که آنان ماموریت خود را در پیشبرد برنامه های حزبی خود دارند و بدیهی است که نمی توان روی اشتراک نظر با آنان حساب ویژه ای گشود .

اما در بین کنشگران این جنبش این پراکندگی نشان از نوعی تمایلات گروه گرایانه و برتری طلبی است که ما به ازای واقعی آن نیز خودنمایی هایی از جنس جنبش سیاسی شده را به ذهن متبادر می کند . کافی است سری با تلگرام و کانال های معرف آنان بزنید در بهترین حالت آنهایی که با هم ائتلاف می کنند هم در نامگذاری محدودیت دارند اما در تفرقه ظاهرا مقبولیت . نگاهی با اسامی آنها بیانگر این واقعیت است که آنچه را درحرف قبول دارند در عمل با آن بسیار فاصله دارند . دلایل این موضوع هرچه هست بسیار منفی است و باور پذیر نیست که این ها درپی دفاع از منافع ززحمتکشان بازنشسته دست به کار شده اند و بیشتر این شائبه را تقویت می کنند که این جدایی بیشتر به دلیل کمی ظرفیت های تعامل پذیری درحوزه گفتمانی است.به لیست اسامی این گروه های تلگرامی نگاه کنیم :

لیست اول :

١-اتحاد بازنشستگان ایران

٢-گروه بازنشستگان تامین اجتماعی

٣-گروه ۱۹ اسفند.

۴-گروه اتحاد بازنشستگان

 5-اتحاد سراسری بازنشستگان

۶- اتحاد بازنشستگان

٧-پیشکسوتان آ. پ. پارک شهر

٨-شورای بازنشستگان ایران

٩ – انجمن صنفی بازنشستگان

١٠ – گروه بازنشستگان مطالبه گر

١١- همراهان١ بازنشستگان گیلان

۱۲–کانال علمداران ۸۱

۱۳-گروه بازنشستگان پارک اندیشه

۱۴-بازنشستگان استان تهران

١۵- بازنشستگان اندیشه

١۶-پیشکسوتان فرهنگی ایران

١٧-گروه نو اندیشان توانمند ایران                          

٢۶- گروه وحدت

٢٧- بازنشستگان خراسان شمالی

٢٨- معلمان فرهیخته ایران

٢٩- فرهنگیان مطالبه گر

لیست دوم:

‍۱-گروه حامیان کار گروه دفاع از حقوق بازنشستگان ن م  (آجا) و کانال گروه دفاع از حقوق بازنشستگان ن م آجا

۲- کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری

۳- گروه پاس

۴-گروه گام

۵-کانال گام

۶- گروه ما و انتخابات

۷- گروه رأی ما استان کرمانشاه

۸-گروه رأی ما استان  رأی ما استان

۹- آذربایجان شرقی و غرب

۱۰- مجمع بزرگ درجه داران، کارمندان و بازنشسته های آجا

۱۱-کانال تعادل سازی حقوق

۱۲-کانال علمداران ۸۱

۱۳-ابر گروه پیشکسوتان لشکری و کشوری و ایثارگران

۱۴-کمپین بازنشستگان ۸۶،۸۷ و ۸۸ نیروهای مسلح

۱۵-بازنشستگان نیروهای مسلح

۱۶-ابر گروه پیشکسوتان لشکری و کشوری استان قزوین

۱۷- همبستگی پیشکسوتان استان بوشهر

۱۸- (بازنشستگان) حامیان اجرای ق م خ ک

۱۹-گروه پیک ایران

۲۰- پیشکسوتان دانشکده های فنی و حرفه ای کشور و استان مرکزی

۲۱-شورای مدیران تلگرامی

۲۲–شورای عالی مدیران ابرگروه پیشکسوتان

۲۳- هم اندیشی پیشکسوتان و بازنشستگان

۲۴- صنفی بازنشستگان خوزستان

۲۵- بازنشستگان قزوین کهن

۲۶- پیشکسوتان لشکری و کشوری خراسان رضوی

۲۷- پیشکسوتان قهرمان لشکری

۲۸- یاران مهش (متحد، همدل، شفاف)

۲۹- گروه معلمان بازنشسته

۳۰-کمپین پیگیری حق”منطقه جنگی”بازنشستگان استان کرمانشاه

۳۱-ابرگروه آزادگان نیوز با مدیریت آقای احمدزاده

۳۲- پیشکسوتان لشکری آذربایجان غربی

۳۳-گروه یاوران کانون

۳۴- پیشکسوتان آجا آذربایجان

۳۵- گروه یاران

۳۶-حقوقی پیشکسوتان آجا استان فارس شیراز

۳۷-پیشکسوتان آجا

۳۸-یادگاران دفاع مقدس آذربایجان غربی

۳۹- فرماندهان دفاع مقدس

۴۰-گروه سرافرازان

۴۱- همسانسازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح (آجا) استان خراسان رضوی

۴۲- مدیران و فعالین همسانسازی خراسان رضوی

۴۳-پیشکسوتان نهاجا

۴۴- پیشگسوتان پلیس هوایی نهاجا

۴۵- همسانسازی ندای حق

 ۴۶- همدلی وهمبستگی فعالان کشور

۴۷- پیشکسوتان خراسان

۴۸-بازنشستگان فرهیخته استان قزوین

۴۹-پیشکسوتان فرهیخته

۵۰-پیشکسوتان آذربایجان شرقی

۵۱-گروه استان لرستان

۵۲-ابر گروه کشوری و لشکری قزوین

۵۳-بازنشستگان قزوین کهن

۵۴- کشو ری فرهنگیان بازنشسته شاد

۵۵- بازنشستگان و پیشکسوتان خراسان بزرگ

۵۶-  بازنشستگان فرهنگی تربت جام

۵۷- بازنشستگان فرهیخته  فارس

۵۸-گروه پیشکسوتان البرز

۵۹- گروه صنفی بازنشستگان خوزستا

  ۶۰-صنفی بازنشستگان ،حامیان اجرای ق،م،خ،کشوری

۶۱- پیشکسوتان استان هرمزگان

۶۲- پیشکسوتان استان کرمان

۶۳-گروه جبهه فرهنگیان

۶۴-بازنشستگان آبادان

۶۵-فعالین صنفی آذربایجان شرقی

۶۶-بازنشستگان گلستان

۶۷-بازنشستگان زنجان

۶۸-پیشکسوتان اصفهان نصف جهان

۶۹-ابر گروه آزادگان نیوز لشکری

۷۰-ابر گروه کشوری هوشیاری مطالبات فرهنگیان

۷۱-ابر گروه کشوری بازنشستگان ۹۷

۷۲- پیراپزشکان وپرستاران

۷۳-بازنشستگان‌سازمان‌انتقال خون‌

۷۴-گروه مازندران

۷۵-گروه آمل و لاریجان

۷۶- ستارگان کویر شهر آفتاب

۷۷-  پیشکسوتان هوانیروز

۷۸-همدلی وهمبستگی فعالان‌کشور

۷۹-کمپین قانون مدیریت خدمات کشوری

۸۰- پیشکسوتان خراسان رضوی ، کشوری و لشکری

۸۱- بازنشستگان فرهیخته استان قزوین

۸۲ابر گروه پیشکسوتان فرهیخته کشوری

۸۳- پیشکسوتان آذربایجان شرقی

۸۴-ابر گروه کشوری و لشکری قزوین

۸۵- بازنشستگان قزوین کهن

۸۶- کشوری فرهنگیان بازنشسته شاد

۸۷-گروه لرستان

۸۸-گروه پیشکسوتان البرز

۸۹- صنفی باز نشستگان خوزستان

۹۰- صنفی بازنشستگان ،حامیان  اجرای ق،م،خ،کشوری

۹۱- پیشکسوتان استان هرمزگان

۹۲- پیشکسوتان استان کرمان

۹۳-جبهه متحد فرهنگیان 

۹۴-گروه بازنشستگان آبادان

۹۵- فعالین صنفی آذربایجان شرقی 

۹۶-پیشکسوتان اصفهان نصف جهان‌

۹۷-بازنشستگان فرهیخته فارس

۹۸-بازنشستگان زنجان

۹۹–بازنشستگان استان مرکزی 

۱۰۰- بازنشستگان گلستان

۱۰۱-ابر گروه آزادگان نیوز

۱۰۲-ابر گروه کشوری هوشیاری مطالبات فرهنگیان

۱۰۳–ابر گروه کشوری بازنشستگان ۹۷

۱۰۴-پیراپزشکان و پرستاران

۱،۵–سازمان انتقال خون

۱۰۶–پیشکسوتان‌ ورارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

۱۰۷-گروه مازندران

۱۰۸-گروه امل و لاریجان

۱۰۹- ستارگان کویر شهرآفتاب

۱۱۰- بازنشستگان و پیشکسوتان فریدون شهر

۱۱۱-گروه باز اندیشان فرهیخته آذربایجان

۱۱۲- بازنشستگان طبرستان

۱۱۳-پیشکسوتان بوشهر

۱۱۴-فعالان صنفی استان یزد

۱۱۵-کانال پیشکسوتان توپچی

۱۱۶-کانال پیشکسوتان هوانیروز

۱۱۷کمپین حق منطقه جنگی

۱۱۸-گروه کشوری مهش

۱۱۹-گروهR_teachers

۱۲۰-بازنشستگان فرهنگی کرمانشاه

۱۲۱-گروه پیشکسوتان نیوز

۱۲۲-بازنشستگان استان آذربایجان غربی

۱۲۳-بازنشستگان استان مرکزی

۱۲۴-بازنشستگان

با این حد از کثرت گروه هایی که موضوع کار واحدی را هدف قرار داده اند، می توان به راحتی پذیرفت که با کمی اغماض این گروه ها بهر حال در برگیرنده طیف های گوناگون بازنشستگان اعم از تامین اجتناعی، کشوری و لشگری هستند. گرچه برخی از این گروه ها ممکن است وابسته به قدرت باشند اما مادامی که مواضع روشن و یا منشور و برنامه ای اعلام نمی کنند و معلوم نیست چگونه برخی از آنان ابرگروه نام گرفته‌اند و آیا این ابرگروه ها واقعا با اعضای خود رابطه ای برمبنای دموکراتیکی دارند یا نه ؟! چگونه می توان با هویت بازنشستگی آنان باور داشت . به ویژه آنکه در مقاطعی تعداد زیادی از این گروه ها در فضای مجازی اعلام حضور خیابانی کرده اند اما در عمل تعداد معترضین در خیابان به صد نفر هم نرسیده است و این واقعیت وجودی و هویت  بیشتر این گروه‌ها همچنان در هاله تردید و ابهام است ویقین به موجودیت و هویت هریک مستلزم آنست که حداقل ما در فرایند جنبش اعتراضی که این گروه ها برپا می کنند شاهد حدقابل قبولی از توده بازنسشتگان در این اعتراضات باشیم . این اولین نشانه های پذیرش واقعیت این گروه‌های موجود در فضای مجازی است.

در عین حال آنچه که تاکنون از سوی برخی از این گروه‌ها مورد بی توجهی قرار گرفته است موضوع کانون های بازنشستگان در  سراسر ایران است . این کانون ها طی پروسه ای به تدریج از حوزه نفوذ بازنشستگان قدیمی که بیشتر از سندیکاهای کارگری بودند،خارج و در بیشتر شهر ها به دست عوامل خانه کارگر افتاده است. این کانون ها مستقیما حق عضویت بازنشسته ها را از محل پرداخت مستمری آنها برداشت می کنند و کارگران بازنشسته تامین اجتماعی به اعتبار پرداخت همین حق عضویت ها در ایین کانون ها عضو شناخته میشوند .

علی القاعده این اعضا باید ازحقوق خود در کانون ها مطلع باشند و کانون ها باید در مجامع رسمی به آنها گزارش عملکرد و بیلان مالی ارائه دهند ولی آنچه که اتفاق می افتد خلاف این روش و اصولی است که هم اساسنامه ای است و هم مطابق عرف باید به آن توجه شود .

در کانون ها پس از یکبار اعلان در روزنامه رسمی آنهم بصورت کاملا محدود و عدم حضور اعضا و نرسیدن به حدنصاب لازم برای بار دوم باهر تعدادی مجمع رسمیت می یابد و بدیهی است که جز تعدادی که بیشترشان تحت تاثیر عاملان خانه کارگری هستند کس دیگری نمی‌تواند نتایج انتخابات را رقم زند و در چنین شرایطی این تعداد از گروه های مدافعان بازنشستگان تنها نظاره گران خاموشند.

این بی توجهی دلایل شناختی و معرفتی نسبت به مبارزه با مضامین سندیکایی دارد و با این نظریه خطا توجیهه می‌شود که این کانون ها راست و وابسته اند و نباید به درون آنها رفت.

در نتیجه این خانه کارگری ها هستند که بی هیچ نگرانی سیاست های خود را در کانون ها به پیش برده و علاوه بر هزینه‌کرد از امکانات مالی ناشی از حق عضویت های دریافتی هیچ گونه تلاش برای بهبود وضع بازنشستگان ندارند و در بهترین حالت به تعدادی از اعضا تسهیلات بانکی با بهره پایین می گیرند و تعدادی  هم با بودجه کانون به سفرهای زیارتی – سیاحتی اعزام می کنند .

بطور قطع نمونه های دیگر این کانون ها در سایر بخش های کشوری و لشگری هم از این قاعده مستثنی نیست و همان جا هم ممکن است مشابه خانه کارگری ها را دید.

بدین ترتیب می توان و باید در ادامه، مشابهت های زندگی بازنشستگان، دغدغه های آنان ، وضعیت کنونی شیوه دریافت مستمریها و خدمات بیمه‌ای را به درستی شناخت و دریافت که موضوع  جنبش بازنشستگان تاچه حد جدی است و واقعا ضرورت پرداختن به این جنبش از چه زوایایی اهمیت بیشتری دارد .
 

ادامه دارد

https://akhbar-rooz.com/?p=11720 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x