یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

حذف فرانسه قهرمان جهان توسط سوئیس؛ حذف کرواسی توسط اسپانیا

برنامه بازیهای روز سه شنبه:

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ انگلیس – آلمان/ لندن (۷

بیش بینی نتیجه: برد انگلیس ۳۲ درصد-مساوی ۳۲ درصد-برد آلمان ۳۴ درصد

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ سوئد – اوکراین/ گلاسکو (۸

بیش بینی نتیجه: برد سوئد ۴۸ درصد-مساوی۳۱-برد اوکراین ۲۱ درصد

ترکیب گروه‌های یورو ۲۰۲۰ توضیح اینکه تیمهای با حروف مشکی برجسته به مرحله یک هشتم صعود کرده اند:

گروه A: ایتالیا، ترکیه، ولز، سوییس

گروه B: بلژیک، روسیه، دانمارک، فنلاند

گروه C: اوکراین، هلند، اتریش، مقدونیه شمالی

گروه D: انگلیس، کرواسی، جمهوری چک، اسکاتلند

گروه E: اسپانیا، سوئد، لهستان، اسلواکی

گروه F: آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان

نتایج مرحله گروهی:

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا  ۳ – ۰ ترکیه/ رم 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰/ ولز ۱ – ۱ سوئیس/ باکو 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک ۰ – ۱ فنلاند/ کپنهاگ

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک ۳ – ۰ روسیه/ سن پترزبورگ 

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  انگلیس ۱ – ۰ کرواسی / لندن

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اتریش ۳ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ / هلند ۳ – ۲ اوکراین / آمستردام

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  اسکاتلند ۰ – ۲ جمهوری چک/ گلاسکو

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  لهستان ۱ – ۲ اسلواکی/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۰ – ۰ سوئد/ سویل

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مجارستان۰ – ۳ پرتغال/ بوداپست

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فرانسه ۱ – ۰ آلمان/ مونیخ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۱ روسیه/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ترکیه ۰ – ۲ ولز/ باکو

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  ایتالیا ۳ – ۰ سوئیس/ رم

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ /  اوکراین ۲ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  دانمارک ۱ – ۲ بلژیک/ کپنهاگ

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  هلند ۲ – ۰ اتریش/ آمستردام

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  سوئد ۱ – ۰ اسلواکی/ سن پترزبورگ 

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  کرواسی ۱- ۱ جمهوری چک/ گلاسکو

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  انگلیس ۰ – ۰ اسکاتلند/ لندن

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  مجارستان ۱ – ۱ فرانسه/ بوداپست

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  آلمان ۴ – ۲ پرتغال/ مونیخ

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۱ – ۱ لهستان/ سویل

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ایتالیا ۱ – ۰ ولز/ رم

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  سوئیس ۳ – ۱ ترکیه/ باکو

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اوکراین ۰ – ۱ اتریش/ بخارست

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مقدونیه شمالی ۰ – ۳ هلند/ آمستردام

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۲ بلژیک/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  روسیه ۱ – ۴ دانمارک/ کپنهاگ

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / جمهوری چک ۰ – ۱ انگلیس / لندن

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / کرواسی ۳ – ۱ اسکاتلند/ گلاسکو

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / سوئد ۳ – ۲ لهستان/ سویل

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / اسلواکی ۰ – ۵ اسپانیا/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / آلمان ۲ – ۲ مجارستان/ مونیخ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / پرتغال ۲ – ۲ فرانسه/ بوداپست

نتایج مرحله یک هشتم نهایی:

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ ولز ۰ – ۴ دانمارک/ آمستردام  

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا ۲ – ۱ اتریش/ لندن 

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ هلند ۰ – ۲ چک/ بوداپست 

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک- پرتغال/ سویل (۴

دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ کرواسی ۳- ۵اسپانیا/ کپنهاگ (۵- این مسابقه در وقت قانونی ۳-۳ مساوی شد. در دو وقت اضافی پانزده دقیقه اسپانیا موفق شد با زدن دو گل دیگر ۵ بر ۳ کرواسی را مغلوب کند و به مرحله یک چهارم نهائی صعود کند.

دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ فرانسه۳ – ۳سوئیس/ بخارست (۶-این دیدار در وقت قانونی ۳-۳ مساوی شد. در دو وقت اضافی ۱۵ دقیقه نیز نتیجه ۳ب ۳ بود و در ضربات پنالتی

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ انگلیس – آلمان/ لندن (۷

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ سوئد – اوکراین/ گلاسکو (۸

مرحله یک چهارم نهایی

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ برنده بازی (۵) – برنده بازی (۶)/ سنت پترزبورگ

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا – برنده بازی (۴)/ مونیخ

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک – جمهوری چک/ باکو

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ برنده بازی (۷) – برنده بازی (۸)/ رم

مرحله نیمه نهایی

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ نیمه نهایی اول/ لندن

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ نیمه نهایی دوم/ لندن

فینال

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ فینال/ لندن

آقای گل‌

۵ گل زده

کریستیانو رونالدو (پرتغال) 

۴ گل زده

پاتریک شیک (جمهوری چک)  

کریم بنزما(فرانسه)

 ۳ گل زده

روبرت لواندوفسکی (لهستان)

جورجینیو واینالدوم (هلند)

امیل فورسبرگ (سوئد)

روملو لوکاکو (بلژیک)  

پرتاب و شوت بازوبند کاپیتانی تیم ملی پرتغال!

نازک بین- چرا مسی همطراز ماردونا فقید بهترین بازیکن تاریخ یکصد ساله اخیر فوتبال است؟چرا رونالدو نتوانسته موقعیت خود را به عنوان یکی از بهترین بازیکنان یکدهه اخیر حفظ کند؟رونالدو کاپیتان تیم فوتبال پرتغال است .کاپیتان هر تیم نماینده بازیکنان و مربیان در داخل زمین بازی است و رفتار و اعمال اش مستلزم این است که سایر بازیکنان را هدایت و رهبری کند و رفتار اش الگوئی باشد که سایر بازیکنان از آن درس بگیرند و آموزش ببینند!تیم ملی فوتبال پرتغال در مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰ به مصاف تیم ملی بلژیک رفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا مدافع عنوان قهرمانی از این رقابت ها حذف شود.کریستیانو رونالدو ناکام بزرگ این بازی بود و نتوانست ناجی تیمش باشد. دو ویدئو از رونالدو بعد از پایان بازی شب گذشته در رسانه ها منتشر شد که نشان می دهد رونالدو بازوبند کاپیتانی را پرتاب می کند. در فیلم اول بلافاصله بعد از پایان بازی است که رونالدو بازوبند را پرتاب می کند ولی به زمین می نشیند و بازوبند را می گیرد اما در ادامه در فیلم دوم  این بازیکن پرتغالی کار زشت خود را تکمیل می کند و در راه رختکن بازوبند را پرتاب می کند و شوت می زند.بنظر میرسد وی از یک موضوع روانی  در رنج است.این رنج موضوع افت بازی و شخصیت فوتبالی وی است زیرا طی سه سال گذشته و پس از پیوستن ناگهانی به یوونتوس و نتایج نه چندان مطلوب تیم ملی پرتغال در دو سال اخیر، باعث شده تا وی نگران پایان عمر فوتبال اش با کارنامه ناموفقی باشد. رونالدو از زمان اولین بازی خود در مسابقات جام ملت های اروپا در سال ۲۰۰۴، پشت ۲۸ ضربه آزاد مستقیم قرار گرفته که حداقل چهار برابر بیشتر از هر بازیکن دیگری در این مقطع بوده و البته هیچ کدام را تبدیل به گل نکرده است. در کل رونالدو در رقابت های یورو و جام جهانی ۵۱ ضربه ایستگاهی به سمت دروازه حریف زده و فقط یک بار در جام جهانی ۲۰۱۸ موفق به باز کردن دروازه تیم ملی اسپانیا شده است.اما یوونتوس اوضاع بدتر از این هم است. رونالدو در ۷۲ تلاش در طول سه فصل گذشته از روی ضربات ایستگاهی فقط یک گل به ثمر رسانده و در رده باشگاهی نیز از این حیث بسیار ناامید کننده ظاهر شده است. البته در بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ ، ستاره پرتغالی در ۴۴۴ تلاش در ترکیب رئال مادرید ۳۳ گل از روی ضربات آزاد به ثمر رساند که بهترین آمار او بود.به باور من طی سه سال اخیر،چه در یوونتوس و چه در تیم ملی پرتغال رونالدو تاثیر گذاری زیادی روی پیروزیها نداشته و بصورت مقطعی و بینا بینی،عمل کرده است.در همین یورو ۲۰۲۰ رونالدو چهار گل را از روی پنالتی به ثمر رسانده یک گل را در جریان بازی.وی مدتها است که در بازیهای باشگاهی و ملی بهعنوان بازیکن برتر زمین انتخاب انتخاب نمی شود.چند ماه پیش هم این اقدام عجیب را  بعد از بازی با تیم ملی صربستان انجام داده بود که سوژه رسانه ها شد و واکنش های زیادی به همراه داشت که در نهایت رونالدو مجبور به عذرخواهی شد.

واکنش رئیس جمهور پرتغال به حذف این تیم از یورو ۲۰۲۰

به نقل از رکورد، جدال تیم ملی فوتبال بلژیک با پرتغال با یک گل به سود بلژیک به پایان رسید تا این تیم حریف ایتالیا در یک چهارم نهایی شود.مارسلو ربلو دی سوزا  رئیس جمهور پرتغال علی رغم حذف این تیم در مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰ پس از شکست مقابل بلژیک (۰: ۱)، قول دیدار با بازیکنان تیم ملی فوتبال را داد.دی سوزا گفت: من حتی اگر تیم ملی بازی خوبی نداشته باشند برای آنها پذیرایی ترتیب می دهم و استقبال می‌کنم. فکر می‌کنم برابر بلژیک شانس کافی نداشتیم. از این نظر، در سال ۲۰۱۶ اوضاع بهتر رقم خورد. اما در بازی با بلژیک به خصوص در نیمه دوم شانس کافی نداشتیم. در کل بازی عالی رقم خورد، تعویض های انجام شده جواب داد اما نتیجه حاصل نشد. اگر تیم ضعیف بازی کند ناامید می شوم اما ما باید به برندگان تبریک بگوییم.

حمله شدید رسانه های هلندی به دی‌بوئر؛ “حماقت باورنکردنی

به نقل از تلگراف،  در سومین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰ دو تیم ملی فوتبال هلند و جمهوری چک برابر هم به میدان رفتند  که چک توانست با نتیجه ۲ بر صفر به برتری برسد.فرانک دی بوئر پس از حذف هلند در یورو ۲۰۲۰ گفت: من مسئول هستم. دی بوئر در سپتامبر سال گذشته این سمت را به عهده گرفت و تا بعد از جام جهانی ۲۰۲۲ قرارداد دارد. هلند با سه برد از گروه C عبور کرده بود. در اولین بازی حذفی، چیز کمی از فوتبال تهاجمی با سرعت بالا باقی مانده بود. از دقیقه ۵۵ به بعد ، تعداد بازیکنان هلندی در حمله پس از اینکه ماتیس دی لخت کارت قرمز دریافت کرد کمتر هم شد. مطبوعات محلی روز بعد بی رحمانه به این تیم حمله کردند.

تلگراف: نارنجی بیشترین هزینه حماقت دی بوئر را می پردازد-چکها – تقریباً در سطح گرونینگن بودند ولی فرانک دی بوئر، سیستم دفاعی ناامیدکننده ۵-۳-۲ را انتخاب کرد. این حماقت باورنکردنی و بزرگ بود و هزینه اش را تیم ملی پرداخت کرد.

دی ولکسکرانت: هلند با فوتبال بی‌برنامه هویت خود را از دست می دهد-این روزنامه معتقد است فرانک دی بوئر با هدایت پراشتباه خود، هویت فوتبال هلند را زیر سوال برده است.

درسی سخت برای ایتالیا


 آن را ترسناک بنامید، آن را چراغ هشدار‌دهنده روی داشبورد بدانید. آن را یک تذکر بدانید که نباید گول هیاهوی‌های تبلیغاتی را خورد. آن را فرصتی بدانید تا ارزیابی کنید چه مشکلی وجود دارد و چه چیزی نیاز به اصلاح دارد.اسمش را فوتبال بگذارید چون همان‌گونه که این جمله کلیشه‌ای می‌گوید، هر بازی صفر-صفر شروع می‌شود. پس شما این فرصت را دارید که داستان خود را بنویسید و آنچه که تا پیش از این برای‌تان رخ داده تا حد زیادی بی‌ربط است. البته مگر اینکه از مبارزات قبلی خود درس گرفته باشید؛ و ایتالیا با وجود پیروزی یک بر ۲ در وقت اضافی نبرد با اتریش، چیزهای زیادی برای یادگیری خواهد داشت.اتریش در حالی به عنوان یک تیم کم‌شانس از مرحله گروهی صعود کرد که در آن مرحله مقابل تیمی که انتظار می‌رفت آن را شکست دهد، مقدونیه شمالی، پیروز شد؛ مقابل تیمی که انتظار می‌رفت به آن ببازد، هلند، باخت و برابر تیمی که تقریباً‌ همسطحش بود و انتظار می‌رفت آن را با اختلافی نزدیک برای کسب مقام دوم مغلوب کند، یعنی اوکراین هم به پیروزی رسید. پس انصافاً این «دانشجوی متوسط» توانسته انتظارات را برآورده کند و نمی‌توان از آن انتقاد کرد.
با وجود شکست، اتریشی‌ها تا دقیقه پنجم وقت اضافی با ایتالیا ایستادگی کردند و چه کسی می‌داند که اگر VAR‌ نبود آیا باز هم ایتالیا می‌توانست صعود کند یا نه. شاید حتی اتریش می‌توانست حریفش را شکست دهد. چطور؟ با به کار بستن درس‌هایی که از حریفان ایتالیا در مرحله گروهی گرفت و فقط لازم بود بهتر از آنها این درس‌ها را انجام دهد. در حالی که امثال ترکیه، سوییس و ولز به دفاع پرداختند و به دنبال فرصت‌های ضد حمله بودند که هرگز به دست نیامد، روش اتریش تا حدودی متفاوت بود. آنها هم بعضی اوقات در عمق زمین قرار می‌گرفتند اما زمان تملک توپ هم هوشمندانه بازی را مدیریت می‌کردند و به عنوان یک گروه واحد به جلو فشار می‌آوردند و توپ را حفظ می‌کردند. تصادفی نیست که ایتالیا فقط ۵۲ درصد تملک توپ داشت.
به نظر می‌رسید برنامه‌ای که روبرتو مانچینی در این بازی برای ایتالیا در نظر داشت، چیزی بود که به اندازه کافی روی آن کار نشده است. در سومین بازی مرحله گروهی، ایتالیا که صعودش را قطعی کرده بود، به ۸ بازیکن ترکیب اصلی‌اش استراحت داده بود. در بازی مقابل اتریش او همان ترکیب دو بازی نخست تیمش در مرحله گروهی که خیلی خوب به نظر می‌رسید را به میدان فرستاد البته با یک استثنا: مارکو وراتی. وراتی که در ابتدای مسابقات کاملاً آماده نبود، به جای مانوئل لوکاتلی در ترکیب قرار گرفته بود. شاید اضافه کردن بازیساز دیگری مانند وراتی درکنار ژورژینیو ایتالیا را غیر قابل پیش‌بینی می‌کرد اما در عوض در دقایق زیادی باعث کند شدن روند بازی آتزوری شده بود.وقتی بازی به وقت‌های اضافه می‌رفت، این اتریش بود که از اعتماد به نفس بالایی برخوردار بود. در طرف مقابل ایتالیا  با وجود شکستن رکوردی ۴۷ ساله برای ثبت طولانی‌ترین مدت زمان بدون گل خورده، خیلی روحیه جالبی نداشت. مانچینی به آندرا بلوتی و فدریکو کیه‌زا که پدرش، انریکو، یکی از بزرگترین‌های ایتالیا بود رو آورد و از قضا هر دو تعویض سرنوشت‌ساز شدند.مانچینی بعد از بازی گفت: «شاید در نیمه اول می‌توانستیم گل بزنیم اما بعد از نظر بدنی تحلیل رفتیم، بنابراین این پیروزی را مدیون آنهایی هستیم که به صورت تعویضی وارد زمین شدند. آنها با خودشان نه تنها انرژی آوردند، بلکه ذهنیت درست و خواندن درست بازی را به ارمغان آوردند.»برخلاف تیم‌های ایتالیایی گذشته، تیم مانچینی پس از زدن گل اول توسط کیه زا در وقت‌های اضافه تلاش کردند که دومین گل را هم بزنند چون می‌دانستند زحمت کشیدن برای زدن گل دوم از تلاش برای جبران گل خوردن آسان‌تر است. در ایتالیا، خیلی از تیم‌ها شاید به این واقعیت اعتقادی نداشته باشند اما این همان تفاوت و برگه برنده‌ای است که مانچینی می‌توانست به تیم ملی کشورش بدهد و نتیجه‌اش هم گل دوم تیمش توسط پسینا بود که اجازه نداد تنها گل اتریش توسط ساشا کالاژیچ بازی را به ضربات پنالتی ببرد.در نهایت همین یک گل تفاوت باعث عبور ایتالیا از سد اتریش شد. برای ایتالیا، این بازی یک محک جدی بود و شاید همانطور که آچربی بعد از بازی گفت یک زنگ خطر. او گفت: «بعد از مرحله گروهی از ما خیلی تعریف و تمجید شد و شاید به طوری که خودمان هم متوجه‌اش نبودیم آن تعریف‌ها روی عملکرد ما تأثیر گذاشت. اعتماد به نفس مهم است اما شما نباید دچار اعتماد به نفس کاذب شوید.»

منبع.آس- گابریله مارکوتی

آماده باش برای نبرد بزرگ در یورو

هیچ چیز در فوتبال قاطعانه و همیشگی نیست. درست و غلط زیادی وجود ندارد، همه چیز ممکن است اما حتی در همین شرایط، به سختیمی‌شود درباره بازی امشب سه شنبه انگلیس و آلمان اظهارنظر صریحی کرد. هر یک از دو تیم قطعیات کمی دارند و در واقع با سؤالات زیادی مواجه هستند. حداقل درباره آلمان نسبت به شکل این تیم قطعیت نسبی وجود دارد. یواخیم لوو بعد از فاجعه جام جهانی قبل بین دفاع سه و چهار نفره دودل بود اما در نهایت به سیستم ۳-۴-۳ رضایت داد که نقطه قوت آن قدرت هجومی بال-مدافعان تیم، یاشوا کیمیش و روبین گوسنز است. به جز جایگزینی توماس مولر مصدوم با لروی سانه، لوو در هر سه بازی مرحله گروهی از بازیکنان مشخصی استفاده کرده بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که فرض کنیم تغییر عمده‌ای در این تیم صورت نمی‌گیرد.مولر احتمالاً آمادگی لازم را به دست آورده که از ابتدا در ترکیب باشد، یک تغییر ممکن دیگر این است که لئون گورتزکا به ترکیب آورده شود تا قدرت فیزیکی عقب خط میانی بیشتر شود. لوو دو پاسور یعنی ایلکای گوندوغان و تونی کروس را ترجیح داده و اگر به کار با این دو ادامه دهد، شاید در این منطقه برتری فیزیکی به نفع انگلیس شود. قابل توجه است که میسون ماونت اخیراً در لیگ قهرمانان از هر دو بازیکن عملکرد بهتری ارائه داده است.اما ماونت شاید در دسترس نباشد. او باید به موقع از قرنطینه خارج شود ولی از طرف دیگر با وجود هوش بالای ماونت شاید گرت ساوت‌گیت به این نتیجه برسد که نمی‌تواند بازیکنی را در ترکیب اصلی قرار دهد که به طور کامل در تمرین‌های تاکتیکی تیم حضور نداشته. ماونت تازه شروع یکسری معما است. در واقع باید گفت تیم ساوت‌گیت نسبت به دو هفته پیش با ابهامات و سؤال‌های بیشتری مواجه است و این را می‌توان وجه منفی داشتن یک نیمکت قوی دانست.قبل از رسیدگی به تیترهای خبری بزرگ مانند «دردسر گریلیش، پتانسیل ساکا یا ابهام ماونت»، ساوت‌گیت ابتدا باید درباره شکل تیمش تصمیم بگیرد. دفاع سه نفره همیشه در این تورنمنت مد نظر قرار داشته، چینشی که انگلیس را به نیمه‌نهایی جام جهانی برد و بعد برای دیدگاهی مترقی کنار گذاشته شد، تغییر حالت داد و دوباره در فروردین کنار رفت. آیا کاملاً رها شده یا در دسترس است و هر وقت لازم باشد می‌توان از آن استفاده کرد و اگر در دسترس است و انگلیس می‌تواند از سه دفاع استفاده کند، آیا الان وقت مناسبی است؟
مزیت برابری شکلی با آلمان این است که گوسنز و کیمیش آن جلو درگیر می‌شوند و از آن همکاری و رفت و آمدی که باعث شد پرتغال اینطور به هم بریزد، جلوگیری می‌شود؛ بال-مدافعان مجارستان نسبتاً به خوبی آنها را خنثی کردند. اینکه بال مدافع انگلیس چه کسی باید باشد، سؤال دیگری است اما این به معنای آن است که یک هافبک کم می‌شود.
اگر دکلان رایس و کالوین فیلیپس در انتهای خط میانی به کار گرفته شوند، آن وقت خطر از کار افتادن مثلث هجومی به وجود می‌آید. ماونت می‌تواند در راست بازی کند تا با هری کین و رحیم استرلینگ ارتباط ایجاد کند (این فرض را قطعی می‌گیریم که هر دو در ترکیب اصلی خواهند بود) اما این بار سنگینی روی قدرت پاسکاری فیلیپس قرار می‌دهد ضمن اینکه به درستی نمی‌شود از ضعف آلمان در پشت خط میانی استفاده کرد.راه حل جایگزین استفاده از سیستم ۳-۳-۴ است که سؤال را دوباره متوجه آلمان می‌کند. در حالی که هر دو مهاجم در کناره‌ها مستقر می‌شوند و به فضای پشت سر بال-مدافعان حمله می‌شود، کیمیش و گوسنز چه می‌کنند؟ عقب می‌مانند، از مشارکت هجومی خود دست بر می‌دارند یا بدون توجه به جلو می‌روند و به انگلیس اجازه می‌دهند آن فضا را مورد هجوم قرار دهد با پاس‌های بلندی که در دیدار با کرواسی بارها از آن استفاده کرد. حتی اگر انگلیس با سه مدافع بازی کند، این فضایی است که باید از آن به بهترین شکل استفاده کند؛ اگر در حمله ضعیف باشند، بازی پیچیده می‌شود.اگر تیم ۳-۳-۴ بازی کند، چه کسی باید نفر سوم در کنار کین و استرلینگ باشد؟ فیل فودن گزینه مرجح در هر دو بازی مقابل کرواسی و اسکاتلند بود اما در هر دو بازی کار خاصی نکرد (اگرچه یک انتخاب ماجراجویانه استفاده از او در مرکز است اگر ماونت نتواند بازی کند). جیدون سانچو به ندرت در این تورنمنت مورد استفاده قرار گرفته چون او بهترین بازی‌اش را زمانی ارائه می‌دهد که با یک مدافع کناری هجومی جفت شود و ساوت‌گیت اصرار دارد که مدافعان کناری‌اش را عقب نگه دارد. جک گریلیش و بوکایو ساکا چه؟گریلیش شاید انتخاب محبوب‌تری باشد اما او مثل فودن چپ را ترجیح می‌دهد. ساوت‌گیت درباره ظرفیت دفاعی او مردد است و بعد از بازی دوستانه با رومانی در میدلزبورو به صورت خاص با او درباره کار بدون توپ صحبت کرد. این یعنی ساکا شانس بیشتری دارد. او در حملات به سوی دروازه جمهوری چک خیلی خوب عمل کرد و رابطه خوبی با فیلیپس به وجود آورد اما به عنوان مدافع کناری هم تجربه خوبی دارد و درباره کار دفاعی‌اش نگرانی وجود ندارد. الزامات جلوگیری از سلطه بال-مدافعان آلمان مثل بازی با پرتغال، مستلزم بازگشت زوج کایل واکر-کایران تریپیر است که در بازی اول مقابل کرواسی در ترکیب اصلی بودند. یک مزیت تریپیر این است که بهترین ایستگاهی زن انگلیس است و این اهمیت زیادی پیدا می‌کند اگر ساوت‌گیت تصمیم بگیرد ماونت بازی نکند. کرنرها مهم‌ترین حربه هجومی انگلیس در روسیه بود اما در این تورنمنت به جز ضربه سر جان استونز که به تیر دروازه اسکاتلند خورد، کار دیگری نکرده‌اند و آلمان همانطور که مقابل پرتغال ثابت شد، در شروع مجددها آسیب‌پذیر است.اینها همه ساوت‌گیت را مجبور می‌کند ترمز دستی را بکشد و شاید یکی از هافبک‌های دفاعی‌اش را بیرون بگذارد اما بازی باز مقابل آلمان با این سرعت و تحرک یک ریسک فوق‌العاده است ولی مربی انگلیس قصد ندارد شخصیت تیمش را رها کند. قوت انگلیس در بازی با کرواسی و همچنین نیمه دوم بازی با جمهوری چک، سطح کنترلی بود که بر بازی داشتند.در مسابقه‌ای که پر از سؤال و گزینه است، یک چیز قطعیت دارد: آلمان درخشان است اما نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی و به عنوان تیمی پر از آشفتگی به این بازی می‌آید؛ انگلیس مستحکم و بدون خلاقیت، شاید کمی خشک اما باید حریف را به نظم بیاورد.
منبع: گاردین- جاناتن ویلسن

بیش بازی انگلیس-آلمان

تماشایی‌ترین و کلاسیک‌ترین بازی دور یک هشتم نهایی بین انگلیس و آلمان است. سه‌شیرها تنها تیم حاضر در این مرحله هستند که از امتیاز میزبانی بهره خواهند برد. آنها باید مقابل آلمانی قرار بگیرند که با دردسر فراوان از گروه مرگ به عنوان تیم دوم صعود کرد. انگلیس اما خوب می‌داند که دست کم گرفتن ژرمن‌ها عاقبتی شبیه به پرتغال را برایشان به ارمغان خواهد آورد. این ۲ تیم ۳۲ بار تا به حال باهم مصاف داشته‌اند که ۱۳ برد برای هر یک به دست آمده است. بعد از فینال جام جهانی ۱۹۶۶، یک چهارم نهایی جام جهانی ۱۹۷۰، دور گروهی جام جهانی ۱۹۸۲، نیمه‌نهایی جام جهانی ۱۹۹۰ و یورو ۱۹۹۶، دور گروهی یورو ۲۰۰۰ و یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۰، این بار در یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰ باید جدال این ۲ تیم پرقدرت را تماشا کنیم. انگلیس با هفت امتیاز و بدون گل خورده به این مرحله آمده و آلمان در حالی چهار امتیاز دشت کرد که در هر سه مسابقه گل خورد. البته نباید فراموش کرد که تیم گرث ساوت‌گیت هم تنها ۲ گل به ثمر رساند. سرمربی انگلیس بعد از پنالتی‌ای که در یورو ۹۶ در ورزشگاه ومبلی از دست داد و تیمش را از صعود به فینال محروم کرد حالا این فرصت را دارد تا پس از ۲۵ سال در همان ورزشگاه خاطره تلخ مقابل مانشافت را پاک کند. آیا می‌تواند؟

بیش بازی سوئد-اوکراین

سوئد یکی از تیم‌های خوش اقبال یورو تا به اینجا بوده که موفق شد در گروه پنجم هفت امتیاز به دست بیاورد وبالاتر از اسپانیا به عنوان سرگروه به دور دوم راه پیدا کند. اوکراین اما به سختی و با سه امتیاز مجوز صعود گرفت. این ۲ تیم فقط یک بار در یورو به مصاف هم رفتند که آن هم در یورو ۲۰۱۲ بود. اوکراین میزبان در آن دیدار بعد از گلی که از زلاتان دریافت کرد با درخشش سرمربی کنونی خود آندری شوچنکو به ۲ گل رسید و به اولین پیروزی دست پیدا کرد. بردی که بعد از آن ۶ باخت دیگر در راه رسید و پیروزی مقابل مقدونیه شمالی در همین مسابقات طلسم را شکست. اوکراین در هشت بازی اخیر خود در جام ملت‌های اروپا هفت شکست داشته اما همان یک برد آنها را به اینجا رسانده است. تیم یان اندرسون اما با سبکی خاص در یک هشتم حضور دارد. آنها به یمن درخشش امیل فورسبرگ سه گله در خط حمله نبود زلاتان را حس نکرده‌اند.

کرواسی  1 اسپانیا ۱-وقت قانونی. دو وقت اضافی:کرواسی ۳ اسپانیا ۵

در نخستین بازی از شب سوم رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰، تیم‌های فوتبال کرواسی و اسپانیا در استادیوم پارکن شهر کپنهاگ دانمارک، پنجمین بازی این مرحله از رقابت‌ها را برگزار کردند که این بازی فوق العاده جذاب و دیدنی با تساوی ۳ بر ۳ در وقت‌های معمول خاتمه یافت تا همه چیز به وقت‌های اضافه کشیده شود. پدری در دقیقه ۲۰ (گل به خودی) ، اورشیچ در دقیقه ۸۵ و پاشالیچ ۲+۹۰ برای کرواسی و پابلو سارابیا در دقیقه ۳۸، سزار آسپیلیکوئتا در دقیقه ۵۷ و فران تورس در دقیقه ۷۷ برای اسپانیا گلزنی کردند.بازی با برتری نسبتی و سلطه اسپانیایی‌ها آغاز شد و این تیم توپ و میدان را در اختیار داشت اما این وضعیت تنها تا دقیقه ۲۰ ادامه داشت تا اشتباه مهلک اونای سیمون دروازه‌بان ماتادورها در دریافت یک پاس رو به عقب از پدری از میانه میدان باعث اضافه شدن یک گل به خودی دیگر به فهرست گل‌‌به‌خودی‌های پرتعداد جام شانزدهم شد.

اسپانیا پس از این گل برای مدتی روحیه‌اش را از دست داد و بالعکس کرواسی برخلاف ابتدای بازی، برای هجومی بازی کردن دل و جرأت بیشتری پیدا کرد. در دقیقه ۳۸ اما امید به اردوی شاگردان لوئیس انریکه برگشت و پابلو سارابیا در ریباند شوت گایا گل تساوی را برای ماتادورها به ثمر رساند تا دو تیم مساوی به رختکن بروند.اسپانیا در نیمه دوم برتری‌اش را ادامه داد و کرواسی که عملاً هیچ حرفی برای گفتن نداشت را کاملاً تحت سلطه گرفته و در نیمه زمین خودش محبوس کرده بود. ماتادورها مزد برتری خود را هم خیلی زود گرفتند و در دقیقه ۵۷ با ضربه سر دفاع راست پیش تاخته خود سزار آسپیلیکوئتا از روی ارسال فران تورس برای اولین بار پیش افتاد. ۲۰ دقیقه بعد فران تورس در نقش زننده گل ظاهر شد و این بار با پاس عمقی زیبای پائو تورس با دروازه‌بان حریف تک به تک شد و با عبور دادن توپ از بین پاهای او اختلاف را به دو گل افزایش داد. پس از این گل کروات‌ها که دیگر چیزی برای از دست دادن نمی‌دیدند، بر حملات خود افزودند و در دقیقه ۸۵ روی حرکت کاپیتان‌شان لوکا مودریچ و پاس عرضی او در دهانه دروازه توسط اورسیچ توپ را از خط دروازه اسپانیا عبور داد. این توپ اگرچه به تور دروازه نرسید اما تکنولوژی خط دروازه گل شدنش را تأیید کرد. شاگردان زلاتکو دالیچ با زدن این گل روحیه گرفتند و به حملات‌ پرتعداد خود ادامه دادند تا اینکه بازیکن تعویضی این تیم ماریو پاشالیچ گل در دومین دقیقه وقت‌های تلف شده، کروات‌ها را از شکست نجات داد تا بازی به وقت‌های اضافه برود.در دقیقه ۹۵ نیز باز هم کروات‌ها می‌توانستند گلزنی کنند که سیمون درخشان ظاهر شد و توانست جلوی گلزنی کروات‌ها را بگیرد.در دقیقه ۹۸ آلوارو موراتا روی ارسال زیبای دنی اولمو و جایگیری دقیق و ضربه روی پا گلزنی کند .در دقیقه ۱۰۰ اویارزابا گل پنجم اسپانیا را روی پاس زیبای اولمو وارد دروازه کرواسی کرد اسپانیا در دقایق پایانی وقت اضافی میتوانست دو گل دیگر وارد دروازه کرواسی کند.این مسابقه در نهایت با برتری ۵ بر ۳ مانادورها خاتمه یافت‌.پدری هافبک جوان اسپانیا در جریان این دیدار با ۱۸ سال سن به عنوان جوان ترین بازیکن حاضر در این مرحله انتخاب شد و رکورد وین رونی را در این زمینه شکست.

ترکیب کرواسی: لیواکوویچ، یورانوویچ، ویدا، چالتا سار، گواردیول،مودریچ، بروزوویچ، کواچیچ ،ولاشیچ، ربیچ، پتکوویچ

ترکیب اسپانیا:اونای سیمون ، آزپیلیکوئتا، گارسیا، لاپورته، گایا ، کوکه، بوسکتس، پدری ، فرانورس، موراتا، سارابیا

فرانسه۳ سوئیس۳ در وقت قانونی. دو وقت اضافی،۳- ۳ضربات پنالتی فرانسه ۴ سوئیس ۵

در ششمین بازی از مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰، دوشنبه شب در ورزشگاه ملی شهر بخارست رومانی، تیم‌های ملی فرانسه و سوئیس به مصاف هم رفتند که این بازی  زیبا و هیجانی در پایان وقت‌های معمول ۳-۳ مساوی تمام شد تا همه چیز به وقت‌های اضافه کشیده شود.در نیمه نخست فرانسوی‌ها اگرچه بازی را بهتر آغاز کردند و تملک توپ و حملات بیشتری هم داشتند اما این سوئیس بود که قدر موقعیت‌هایش را بهتر دانست و با ضربه سر هریس سفرویچ از روی سانتر زوبر به گل رسید. در این نیمه فرانسوی‌ها با وجود تسلط نسبی‌ بر بازی حتی یک بار هم نتوانستند توپ را داخل چارچوب شلیک کنند تا در پایان نمایشی ناامید کننده به رختکن برود و دل به راه‌حل‌هایی جدید از سوی دیدیه دشان برای شکستن قفل دفاع سوئیس ببندد. این دقیقا همان چیزی بود که دشان بین دو نیمه به آنها ارائه کرد چرا که خروس‌ها در نیمه دوم با نمایشی کاملاً متفاوت بازی را آغاز کردند. با این حال خطای پنالتی که پنامین پاوار روی زوبر مرتکب شد و VAR آن را تقدیم سوئیسی‌ها کرد، می‌توانست کار فرانسوی‌ها را برای بازگشت به بازی سخت کند اما سنگربان خروس‌ها، هوگو یوریس با مهار ضربه پنالتی ریکاردو رودریگس باعث رقم خوردن نقطه عطفی برای این بازی شد.سوئیس برای از دست دادن این پنالتی تاوان سنگینی داد چرا که تنها دو دقیقه بعد از آن دروازه‌ش توسط کریم بنزما روی پاس خوبی که از کیلیان امباپه دریافت کرد باز شد. بنزما دو دقیقه بعد یعنی در دقیقه ۵۹ یک بار دیگر گلزنی کرد و این بار روی تلاش نافرجام آنتوان گریزمان و دفاع ناقص دروازه‌بان سوئیس با ضربه سر توپ را به طاق دروازه حریف چسباند. بعد از این گل بازی برای دقایقی از تب و تاب افتاده تا اینکه پل پوگبا با یک ضربه زیبای از راه دور کنج دروازه یان زومر را هدف گرفت و با به ثمر رساندن یکی از زیباترین گل‌های جام هیجان را به بازی برگرداند. هیجان مسابقه اما بیشتر هم شد زمانی که سوئیسی‌ها در دقیقه ۸۱ توسط هریس سفروویچ دوباره به گل رسیدند و اختلاف را به حداقل رساندند تا ۹ دقیقه پایانی برای دشان و شاگردان پراسترس سپری شود. سوئیس در نهایت توانست بازی را به تساوی بکشاند و این بار گاورانوویچی که یک گلش به دلیل قرار داشتن در موقعیت آفساید مردود اعلام شد، از روی اشتباهی که پل پوگبا با لو دادن توپ در میانه میدان مرتکب شد، و از پیش رو برداشتن پرسنل کیمپمبه سومین گل سوئیس را به ثمر رساند. به این ترتیب همه چیز به وقت‌های اضافه کشیده شد. در دو وقت اضافی هر دو تیم صاحب موقعیتهای مناسب گل شدند اما در نهایت دروازه ها بسته ماند و بازی با نتیجه ۳ بر ۳ تمام شد و ضربات پنالتی تعیین کننده برنده شدند.سوئیس هر ۵ پنالتی را گل کرد و فرانسه در پنالتی پنجم که توسط ام پاپه زده شد موفق نبود و سویس در ضربات پنالتی ۵ بر چهار و در مجموع ۸ بر ۷ فرانسه را حذف کرد.

ترکیب فرانسه:لوریس، لنگله، کیمپمبه، واران، رابیو، پاوار، کانته، پوگبا، گریزمان، ام باپه، بنزما

ترکیب سوئیس:زومر، ویدمر، الودی، آکانجی، امبولو، فرولر، سفروویچ، ژاکا، رودریگز، زوبر، شکیری

https://akhbar-rooz.com/?p=117849 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x