چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

جمعیت کردهای مقیم فرانسه: از حقوق اعتصابی کارگران صنعت نفت و پتروشیمی حمایت می کنیم

کارگران پیمانی صنایع پتروشیمی در روز ٢٩ خردادماه امسال حرکتی دستە جمعی را آغاز کردەاند و پیگیرانە خواستهایی را مطرح می کنند کە در پیوند با حقوق کار آنان میباشد. شرایط عادلانە کار، عدول از قراردادهای ظالمانە، یکجانبە و تحمیلی و جایگزینی آن با استخدام رسمی و دائمی و بویژە افزایش دستمزدها بە کیفیتی کە بتواند با تورم روزانە افسارگسیختە هماهنگی داشتە باشد جزو مطالبات اساسی و فراگیرکارگران اعتصابی میباشد.

احقاق حقوق، افشای شرایط ناهنجار محیط کار، فشارهای ظالمانە کارفرما و پیمانکار، پایین بودن دستمزدها، عدم پرداخت حقوق معوقە وعدم برخورداری از حداقل امتیازات صنفی، موضوعیت اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز را برجستە می سازد و ریشە در نارضایتی هایی دارد کە از ابتدای روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در میان گارگران و زحمتکشان پدیدار گشتەاست.

کارگران ایران از کلیە حقوق و موازین مندرج در قوانین وکنوانسیونهای بین المللی کە برخی از آن حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بە تصویب رسیدەاست ممنوع می باشند، ایران جزو نادر کشورهایی است کە زحمتکشان از حقوق مشروع و مسلم مربوط بە تشکیل سندیکا و اتحادیه کارگری و عضویت در آن  محروم می باشند.

تاکنون بە غیراز تهدید بە لغو قراردادهای موجود واخراج کارگران اعتصاب کنندە هیچگونە تلاشی از جانب مقامات دولتی برای رسیدگی بە درخواستهای این طبقە محروم جامعه دیدە نشدە است. این رویکرد زمامداران جمهوری اسلامی یادآور کشتارزحمتکشانی دیگر نظیر کولبرهای کرد و سوخت برهای بلوچ است کە هرازهنگامی بدست پاسداران ضد خلقی رژیم آماج گلولە قرار می گیرند.

تحریم گستردە و فراگیرانتخابات نمایشی ریاست جمهوری ازجانب اکثریت قاطع مردم ایران پاسخ و پیام راسخی بود در زمینە رد تمامیت ساختارها و نهادهای دولتی و فرا دولتی.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە حمایت خود را از خواستهای بر حق کارگران پیمانی صنایع نفت وگاز در ایران اعلام میدارد وتهدیدها، بی توجهی، بی تفاوتی مقامات دولتی و کارفرمایان مورد حمایت آنان را قویا محکوم می نماید.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە
سە شنبە نهم ماه ژوئن ٢٠٢١

https://akhbar-rooz.com/?p=117929 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x