پنج‌شنبه 29 فوریه 2024

پنج‌شنبه 29 فوریه 2024

سرانجام آلمان مغلوب انگلیس شد؛ اوکراین نیز سوئد مغرور را حذف کرد

سومر دروازه بان سوئیس آخرین پنالتی فرانسه که توسط امپاپه زده شد را مهار کرد.وی ابتدا فکر میکرد پنالتی ادامه دارد ولی ناگهان با مشاهده جمعیت و هجوم بازیکنان بطرف وی،متوجه شد که بازی تمام شده و اینگونه بطرف سکوها رفت.

اسامی هشت تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهائی:

ایتالیا-بلژیک

اسپانیا-سوئیس

انگلیس-اوکراین

دانمارک-جمهوری چک

روز جمعه ،اولین بازی این مرحله با دیدار ایتالیا و بلژیک آغاز خواهد شد.

ترکیب گروه‌های یورو ۲۰۲۰ . توضیح اینکه تیمهای با حروف مشکی برجسته به مرحله یک هشتم صعود کرده اند:

گروه A: ایتالیا، ترکیه، ولز، سوییس

گروه B: بلژیک، روسیه، دانمارک، فنلاند

گروه C: اوکراین، هلند، اتریش، مقدونیه شمالی

گروه D: انگلیس، کرواسی، جمهوری چک، اسکاتلند

گروه E: اسپانیا، سوئد، لهستان، اسلواکی

گروه F: آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان

نتایج مرحله گروهی

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا  ۳ – ۰ ترکیه/ رم 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰/ ولز ۱ – ۱ سوئیس/ باکو 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک ۰ – ۱ فنلاند/ کپنهاگ

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک ۳ – ۰ روسیه/ سن پترزبورگ 

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  انگلیس ۱ – ۰ کرواسی / لندن

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اتریش ۳ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ / هلند ۳ – ۲ اوکراین / آمستردام

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  اسکاتلند ۰ – ۲ جمهوری چک/ گلاسکو

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  لهستان ۱ – ۲ اسلواکی/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۰ – ۰ سوئد/ سویل

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مجارستان۰ – ۳ پرتغال/ بوداپست

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فرانسه ۱ – ۰ آلمان/ مونیخ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۱ روسیه/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ترکیه ۰ – ۲ ولز/ باکو

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  ایتالیا ۳ – ۰ سوئیس/ رم

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ /  اوکراین ۲ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  دانمارک ۱ – ۲ بلژیک/ کپنهاگ

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  هلند ۲ – ۰ اتریش/ آمستردام

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  سوئد ۱ – ۰ اسلواکی/ سن پترزبورگ 

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  کرواسی ۱- ۱ جمهوری چک/ گلاسکو

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  انگلیس ۰ – ۰ اسکاتلند/ لندن

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  مجارستان ۱ – ۱ فرانسه/ بوداپست

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  آلمان ۴ – ۲ پرتغال/ مونیخ

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۱ – ۱ لهستان/ سویل

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ایتالیا ۱ – ۰ ولز/ رم

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  سوئیس ۳ – ۱ ترکیه/ باکو

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اوکراین ۰ – ۱ اتریش/ بخارست

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مقدونیه شمالی ۰ – ۳ هلند/ آمستردام

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۲ بلژیک/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  روسیه ۱ – ۴ دانمارک/ کپنهاگ

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / جمهوری چک ۰ – ۱ انگلیس / لندن

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / کرواسی ۳ – ۱ اسکاتلند/ گلاسکو

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / سوئد ۳ – ۲ لهستان/ سویل

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / اسلواکی ۰ – ۵ اسپانیا/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / آلمان ۲ – ۲ مجارستان/ مونیخ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / پرتغال ۲ – ۲ فرانسه/ بوداپست

مرحله یک هشتم نهایی

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ ولز ۰ – ۴ دانمارک/ آمستردام  

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا ۲ – ۱ اتریش/ لندن 

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ هلند ۰ – ۲ چک/ بوداپست 

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک ۱ – ۰ پرتغال/ سویل  

دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ کرواسی ۳ – ۵ اسپانیا/ کپنهاگ 

دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ فرانسه – سوئیس/ بخارست 

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ انگلیس2 – 0آلمان/ لندن  

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ سوئد1 -1 اوکراین/ گلاسکو .دو وقت اضافی 15 دقیقه ای:سوئد 1 اوکراین 2

مرحله یک چهارم نهایی

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ اسپانیا – یا سوئیس/ سنت پترزبورگ

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا – بلژیک/ مونیخ

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک – جمهوری چک/ باکو

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ آلمان یا انگلیس – سوئد یا اوکراین/ رم

مرحله نیمه نهایی

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ نیمه نهایی اول/ لندن

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ نیمه نهایی دوم/ لندن

فینال

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ فینال/ لندن

آقای گل‌

۵ گل زده

کریستیانو رونالدو (پرتغال) 

۴ گل زده

پاتریک شیک (جمهوری چک) 

 امیل فورسبرگ (سوئد)

کریم بنزما(فرانسه)

 ۳ گل زده

روبرت لواندوفسکی (لهستان)

جورجینیو واینالدوم (هلند)

روملو لوکاکو (بلژیک)  

واکنش مطبوعات به شب فراموش ناشدنی اروپا

نازک بین-سوئیس با غلبه بر فرانسه در ضربات پنالتی یک برد بزرگ رقم زد و کرواسی یکی از زیباترین بازگشت‌های تاریخ فوتبال را به رخ کشید. اسپانیا با اینکه گلی عجیب در دیدار با کرواسی دریافت کرد ولی تسلیم نشد و توانست با بازگشت به خویش به یک پیروزی درخشان دست یافت. مطبوعات اروپا پس از این شب دیدنی جلد خود را به این 2 بازی جذاب و دیدنی اختصاص دادند.مارکای اسپانیا تیتر «فراموش نشدنی» را برای جلد امروز خود انتخاب کرد و از نمایش شاهکار شاگردان انریکه در دیدار مقابل کرواسی نوشت. موندو دپورتیوو اسپانیا با تیتر «دست حماسی» از درخشش اونای سیمون در وقت‌های اضافی مقابل کرواسی نوشت. سیمون با اینکه اشتباهی مرگبار در نیمه اول به ثبت رساند ولی با مهاری دیدنی باعث شد تا اسپانیا در این جام بماند.

اکیپ فرانسه با تیتر «سقوط» از ناکامی بزرگ فرانسوی‌ها در ضیافت پنالتی نوشت و از شکست در مصاف با سوئیس صحبت کرد.

موندو دپورتیوو اسپانیا با تیتر «دست حماسی» از درخشش اونای سیمون در وقت‌های اضافی مقابل کرواسی نوشت. سیمون با اینکه اشتباهی مرگبار در نیمه اول به ثبت رساند ولی با مهاری دیدنی باعث شد تا اسپانیا در این جام بماند.

استادیو دپورتیوو اسپانیا با تیتر «از بوم تا ماه» و معنای عبارت «از فرش تا عرش» از بازگشت باشکوه لاروخا صحبت کرد. تیمی که در نیمه اول با اشتباه بزرگ اونای سیمون عقب افتاد ولی توانست یک شاهکار بزرگ رقم زند.

گازتا دلا اسپورت ایتالیا با تیتر «بای‌بای امباپه» به شکلی تحقیرآمیز از باخت فرانسه نوشت و شکست فوق ستاره بزرگ دنیا صحبت کرد.

کوریره دلا اسپورت ایتالیا از نمایش درخشان موراتا صحبت کرد و نوشت: امباپه با پنالتی خود باعث باخت فرانسه شد.

یک مقایسه تحلیلی-آماری

لوکاکو بهتر است یا رونالدو؟سه دقیقه قبل از پایان نیمه اول بود که روملو لوکاکو در دایره میانی زمین صاحب توپ شد و به سمت دروازه پرتغال فرار کرد. او خط دفاعی پرتغال را تحت فشار گذاشته بود اما پیش از آن تنها 9 بار توپ را لمس کرده بود، یعنی بسیار کمتر از هر بازیکن دیگری اما این بار، توپ با پاس تورگان آزار به او رسید و او توانست روبن دیاس را جا بگذارد و بازیکنان را به دنبال خودش بکشاند. در بیشتر دقایق نیمه اول، بلژیک توپ را در مناطق خطرناک در اختیار داشت و پرتغال آماده رویارویی با این تیم نبود.لوکاکو توپ را نگه داشت و پاس داد و هرچند در نهایت کوین دبروین توپ را از دست داد اما سازمان‌دهی ضعیف دفاع پرتغال به این معنا بود که توپ به توماس مونیه و بعد به تورگان آزار رسید و آزار فرصت آن را پیدا کرد که شوت بزند و گل کند. این گل را لوکاکو نزد. پاس گل هم به نام او ثبت نشد. البته مدل‌های آماری، نقش او در این گل را تنها روی پاسی که به د‌بروین داد ارزیابی خواهند کرد اما او نقشی کلیدی در این گل داشت. قرار بود پست مهاجم فقط این باشد که گل بزند اما نقش مهاجم بسیار فراتر از اینها است.لوکاکو و کریستیانو رونالدو در این فصل سری آ 53 گل به ثمر رساندند. از یک جهت، این بازی رقابت این دو نفر بود؛ هم رقابت مستقیم بر سر کفش طلای تورنمنت و هم رقابت بر سر اینکه تفسیر صحیح از یک مهاجم مرکزی مدرن چیست. وقتی سوت پایان بازی زده شد، لوکاکو به قهرمان شکست‌خورده دلداری داد.هر چه سن رونالدو بیشتر شده، مشخص کردن پست او سخت و سخت‌تر شده است. او از یک بال تکنیکی تبدیل به یک مهاجم شماره 9 کلاسیک شده، ولی این همه ماجرا نیست. او در 36سالگی نمی‌تواند بسیار بدود اما گلش مقابل آلمان نشان داد که همچنان می‌تواند با سرعت انفجاری حرکت کند.او در حال حاضر بیش از گذشته در محوطه جریمه به سر می‌برد و حالا خارق‌العاده‌ترین ویژگی او، توان و قدرت بدنی بالایش، به‌ویژه در هنگام سرزنی است، نه سرعت جادویی پاهایش. می‌توان او را با لوکاکو مقایسه کرد اما اوضاع به این سادگی نیست. رونالدو با 29 گل بهترین گلزن سری آ شد. لوکاکو 24 گل زد (و البته 82 دقیقه بیشتر در میدان حاضر بود). می‌توان فرض کرد که رونالدو بیشتر وقت خود را در محوطه جریمه می‌گذراند و منتظر پاس هم‌تیمی‌هایش است اما این واقعیت ندارد. رونالدو فصل گذشته 1086 پاس داد، در حالی که لوکاکو 765 پاس برای هم‌تیمی‌هایش ارسال کرد. البته رونالدو دو پاس گل داد و لوکاکو 11 پاس گل. رونالدو تقریباً 50 درصد بیشتر از لوکاکو شوت زد و فاصله میانگین او از دروازه در هنگام شوت‌زنی 4 متر بیشتر از لوکاکو بود. دلیل این آمار این است: لوکاکو یک زوج توانمند به نام لائوتارو مارتینس داشت، چیزی که رونالدو از آن بی‌بهره بود.رونالدو در مرحله گروهی یورو 2020 از 97 پاس، 79 تا را به صورت سالم به مقصد رساند. لوکاکو 50 پاس داد که 34 تا موفق بود. رونالدو 13 پرس موفق داشت و لوکاکو دو تا. البته این را باید در نظر گرفت که بازی آخر بلژیک مقابل فنلاند بود و البته رونالدو به دلیل سیستم بازی پرتغال، بیشتر از یوونتوس درگیر جریان بازی می‌شود.اما بسیاری از تأثیرگذاری‌های لوکاکو در آمار ساده دیده نمی‌شود. بازی رونالدو کاملاً در چشم است اما تلاش‌های خستگی‌ناپذیر لوکاکو را نمی‌توان با رونالدو مقایسه کرد. لوکاکو اغلب در زمینه جنگندگی حامی در هم‌تیمی‌هایش نمی‌بیند و خط دفاعی سه‌نفره بلژیک هم روی هم 101 سال سن دارند!
تنها موقعیت‌های معنا‌دار رونالدو روی ضربات ایستگاهی بود اما یک ضربه او را تیبو کورتوا دفع کرد و دومین ضربه‌اش هم به خود بازیکنان پرتغال برخورد کرد. رونالدو در 51 ضربه ایستگاهی اخیرش در دیدارهای ملی فقط یک گل زده است اما در این تیم پرتغال، چه کسی باید برای رونالدو ضربه ایستگاهی بگیرد؟ رونالدو نمی‌توانست بازی را طبق اراده‌اش به پیش ببرد. این حس وجود دارد که رونالدو در تیم پرتغال چنان بالاتر از سایر بازیکنان است که اگر روز بد او باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند به داد پرتغال برسد. برونو فرناندس در منچستر یونایتد بازیکن بسیار مهمی است اما در تیم کشورش نقش چندانی ندارد اما لوکاکو بازیکنی فداکار و خستگی‌ناپذیر است. او دارد با قدرت به پیش می‌رود؛ احتمالاً به سمت کفش طلا.
منبع: گاردین

انگلیس 2 آلمان 0

انگلیس با برتری ۲ بر صفر برابر آلمان به مرحله یک چهارم نهایی یورو ۲۰۲۰ راه یافت. در یکی از حساس ترین دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰ دو تیم ملی فوتبال آلمان و انگلیس برابر هم به میدان رفتند. این سیصدمین دیدار انگلیس در ورزشگاه ومبلی  و دیوید بکام یکی از شناخته شده ترین چهره ها روی صندلی های ورزشگاه بود.آلمان بازی را بهتر از حریف خود شروع کرد و تیمو ورنر در دقیقه ۳۱ می توانست گل اول بازی را به ثمر برساند که پیکفورد مانع از باز شدن دروازه تیمش شد. انگلیس نیز تیم دست و پا بسته ای نبود. جدی ترین موقعیت این تیم را در اواخر نیمه نخست هری کین از دست داد و نتوانست اولین گل خود را در یورو به ثمربرساند تا این دیدار با تساوی بدون گل در پایان نیمه اول به پایان برسد.در نیمه دوم، دو تیم فوتبال درگیرانه و فیزیکی را به نمایش گذاشتند و بالاخره فشار انگلیس میزبان جواب داد. پاس لوک شاو به رحیم استرلینگ رسید تا این بازیکن در دقیقه ۷۵ گل اول بازی را به ثمر برساند. آلمان در دقیقه ۸۱ می توانست به گل تساوی برسد که توماس مولر ناباورانه این موقعیت را از دست داد تا دروازه انگلیس بسته بماند. هری کین در دقیقه ۸۶ بالاخره توانست برای انگلیس گلزنی کند و با ضربه سر دروازه نویر را باز کرد تا این دیدار با برتری ۲ بر صفر انگلیس به پایان برسد.این آخرین حضور یواخیم لوو در تیم ملی آلمان بود و از این پس هانسی فلیک سرمربی سابق بایرن مونیخ هدایت آلمان را بر عهده خواهد داشت تا دوران حضور یواخیم لوو در تیم ملی آلمان با یک باخت تلخ به پایان برسد.به این ترتیب انگلیس توانست با شکست دادن آلمان راهی یک چهارم نهایی شود و در مرحله بعد به مصاف تیم برنده دیدار اوکراین و سوئدخواهد رفت.

ترکیب انگلیس:جردن پیکفورد، کایل واکر، لوک شاو، دکلان رایس، جان استونز، هری مگوایر، هری کین، رحیم استرلینگ، کیران تریپیر، کالوین فیلیپس و بوکایو ساکا

ترکیب آلمان:مانوئل نویر، آنتونیو رودیگر، ماتیاس گینتر، متس هوملس،  یاشوا کیمیش، کای هاورتس، تونی کروس، تیمو ورنر، لئون گورتسکا، رابین گوزنس و توماس مولر

سوئد 1 اوکراین2

گل اول دیدار سوئد با اوکراین را ، روی شوت دیدنی الکساندر زینچنکو، مدافع چپ 24 ساله باشگاه منچسترسیتی به ثمر رساند.

در آخرین بازی از مرحله یک هشتم نهایی یورو 2020، سه‌شنبه شب در ورزشگاه همپدن پارک شهر گلاسکو تیم‌های ملی اوکراین و سوئد به مصاف هم رفتند که این بازی  در نیمه نخست با تساوی یک – یک خاتمه یافت. گل نخست این بازی را الکساندر زینچنکو در دقیقه 27 با یک شوت سرضرب با بیرون پای راست در داخل محوطه حریف به ثمر رساند. در دقیقه 43 نیز امیل فوسبرگ گل مساری را به ثمر رساند.در نیمه نخست این بازی اوکراین نه تنها پیروز شد بلکه از نظر عملکرد و آماری هم نسبت به حریف خود برتر بود و از لحاظ تملک توپ و موقعیت‌های گلزنی وضعیت بهتری داشت. با این حال این تیم نتوانست از برتری‌اش محافظت کند و در دو دقیقه مانده به پایان نیمه اول با شوت امیل فورشبرگ در میانه راه پس از برخورد با زابارنی مدافع اوکراین تغییر مسیر داد،  و از دست دروازه بان هم کاری ساخته نبود و به این ترتیب کار به تساوی کشیده شد.در نیمه دوم هم تیمها حملاتی را روی دروازه ها تدارک دیدند که نتیجه ای در بر نداشت و بازی در وقت قانونی 1 بر 1 مساوی تمام شد. در دو وقت اضافه 15 دقیقه ای و در وقت اول آن،خشونت مدافع سوئد باعث شد تا داور ایتالیائی با کارت قرمز وی را اخراج کند و بازیکن آسیب دیده اوکراینی مصدوم شد و نتوانست بازی را ادامه دهد. سر انجام در دقیقه 118 بازی مهاجم تازه وارد اوکراین با ضربه دیدنی گل برتری اوکراین را به ثمر رساند تا اوکراین سوئد مغرور را حذف کند.

ترکیب سوئد: روبین اولسن، میکاییل لوستیگ، ویکتور لیندلف، مارکوس دانیلسن، لودویگ آگوستینسن، کریستوفر اولسن، آلبین اکدال، سباستین لارسن، امیل فورسبرگ، دژان کولوسفسکی و الکساندرایساک

ترکیب اوکراین: گئورگی بوشچان، میکلا ماتوینکو، سرگئی کریوتسوف، ایلیا زابارنی، اولکساندر کاراوائف، اولکساندر زینچنکو، تاراس استپاننکو، سرگئی سیدورچوک، آندری یارمولنکوف رومن یارمچوک و میکلا شاراپنکو

https://akhbar-rooz.com/?p=117983 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x