پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

اسپانیا حریف ایتالیا در نیمه نهائی؛ انگلیس-اوکراین؛ دانمارک-چک

فرولر ،بازیکن سوئیس هنگام زدن تکل روی پای جرارد مورنو، باعث شد که او به جای توپ ساق پای بازیکن را بزند و مستقیم از مایکل اولیور داور انگلیسی مسابقه کارت قرمز مستقیم بگیرد.

برنامه مرحله یک چهارم نهایی یورو ۲۰۲۰: (برنده این دو بازی در مرحله نیمه نهایی با هم روبرو خواهند شد.

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک – جمهوری چک/ باکو

بیش بینی نتیجه: برد دانمارک ۴۵ درصد-مساوی ۳۲ درصد-برد چک ۲۳ درصد

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ انگلیس –اوکراین/ رم

بیش بینی نتیجه:برد انگلیس ۷۳ درصد-مساوی ۲۰ درصد-برد اوکراین ۷ درصد

ترکیب گروه‌های یورو ۲۰۲۰ . توضیح اینکه تیمهای با حروف مشکی برجسته به مرحله یک هشتم صعود کرده اند:

گروه A: ایتالیا، ترکیه، ولز، سوییس

گروه B: بلژیک، روسیه، دانمارک، فنلاند

گروه C: اوکراین، هلند، اتریش، مقدونیه شمالی

گروه D: انگلیس، کرواسی، جمهوری چک، اسکاتلند

گروه E: اسپانیا، سوئد، لهستان، اسلواکی

گروه F: آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان

نتایج مرحله گروهی

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا  ۳ – ۰ ترکیه/ رم 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰/ ولز ۱ – ۱ سوئیس/ باکو 

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک ۰ – ۱ فنلاند/ کپنهاگ

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک ۳ – ۰ روسیه/ سن پترزبورگ 

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  انگلیس ۱ – ۰ کرواسی / لندن

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اتریش ۳ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ / هلند ۳ – ۲ اوکراین / آمستردام

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  اسکاتلند ۰ – ۲ جمهوری چک/ گلاسکو

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  لهستان ۱ – ۲ اسلواکی/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۰ – ۰ سوئد/ سویل

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مجارستان۰ – ۳ پرتغال/ بوداپست

ﺳﻪشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فرانسه ۱ – ۰ آلمان/ مونیخ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۱ روسیه/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ترکیه ۰ – ۲ ولز/ باکو

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  ایتالیا ۳ – ۰ سوئیس/ رم

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ /  اوکراین ۲ – ۱ مقدونیه شمالی/ بخارست

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  دانمارک ۱ – ۲ بلژیک/ کپنهاگ

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  هلند ۲ – ۰ اتریش/ آمستردام

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  سوئد ۱ – ۰ اسلواکی/ سن پترزبورگ 

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  کرواسی ۱- ۱ جمهوری چک/ گلاسکو

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  انگلیس ۰ – ۰ اسکاتلند/ لندن

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ /  مجارستان ۱ – ۱ فرانسه/ بوداپست

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  آلمان ۴ – ۲ پرتغال/ مونیخ

شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  اسپانیا ۱ – ۱ لهستان/ سویل

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  ایتالیا ۱ – ۰ ولز/ رم

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  سوئیس ۳ – ۱ ترکیه/ باکو

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  اوکراین ۰ – ۱ اتریش/ بخارست

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ /  مقدونیه شمالی ۰ – ۳ هلند/ آمستردام

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  فنلاند ۰ – ۲ بلژیک/ سن پترزبورگ

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ /  روسیه ۱ – ۴ دانمارک/ کپنهاگ

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / جمهوری چک ۰ – ۱ انگلیس / لندن

ﺳﻪشنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / کرواسی ۳ – ۱ اسکاتلند/ گلاسکو

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / سوئد ۳ – ۲ لهستان/ سویل

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۰:۳۰ / اسلواکی ۰ – ۵ اسپانیا/ سن پترزبورگ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / آلمان ۲ – ۲ مجارستان/ مونیخ

چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۲۳:۳۰ / پرتغال ۲ – ۲ فرانسه/ بوداپست

مرحله یک هشتم نهایی:

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ ولز ۰ – ۴ دانمارک/ آمستردام  

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا ۲ – ۱ اتریش/ لندن 

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ هلند ۰ – ۲ چک/ بوداپست 

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ بلژیک ۱ – ۰ پرتغال/ سویل  

دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ کرواسی ۳ – ۵ اسپانیا/ کپنهاگ 

دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ فرانسه – سوئیس/ بخارست 

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ انگلیس۲ – ۰آلمان/ لندن  

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ سوئد۱ -۱ اوکراین/ گلاسکو .دو وقت اضافی ۱۵ دقیقه ای:سوئد ۱ اوکراین ۲

مرحله یک چهارم نهایی:

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ اسپانیا۱ – ۱ سوئیس/ سنت پترزبورگ- دو وقت اضافی ۱-۱. ضربات پنالتی ۳-۱ بنفع اسپانیا و صعود این تیم به نیمه نهائی.

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ ایتالیا 2– ۱بلژیک/ مونیخ

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰/ دانمارک – جمهوری چک/ باکو

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ انگلیس –اوکراین/ رم

مرحله نیمه نهایی:

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ نیمه نهایی اول/ لندن

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ نیمه نهایی دوم/ لندن

فینال

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰/ فینال/ لندن

آقای گل‌

۵ گل زده

کریستیانو رونالدو (پرتغال) 

۴ گل زده

پاتریک شیک (جمهوری چک) 

 امیل فورسبرگ (سوئد)

کریم بنزما(فرانسه)

 ۳ گل زده

روبرت لواندوفسکی (لهستان)

جورجینیو واینالدوم (هلند)

روملو لوکاکو (بلژیک)  

نازک بین-تیم ملی انگلیس بعد از کسب پیروزی بزرگ در استادیوم ومبلی برابر آلمان، فردا شب در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های یورو ۲۰۲۰ به مصاف تیم ملی اوکراین خواهد رفت. گرت ساوت گیت، سرمربی موفق سه شیرها در سال های اخیر مدعی شد از همان لحظه پایان دیدار مقابل آلمان، تمرکز بازیکنان انگلیس روی مسابقه بعدی بوده است.گرت ساوت گیت گفت: “من فکر می کنم که بازی برابر آلمان یک روز احساسی و بزرگ بود و همه از روز لذت بردند. اما حتی بعد از همان بازی و در رختکن نیز بازیکنان در مورد بازی بعدی و نیاز به آماده سازی خوب صحبت می کردند.بنابراین ما از نظر ذهنی خود را به سرعت برای چالش بعدی آماده کرده ایم. من فکر می کنم طراوت و آمادگی ذهنی نکته کلیدی است. ما به طور واضح یک تیم قدرتمند در اختیار داریم. برای ما احتمالا بازی کردن در ایتالیا خوشحال کننده خواهد بود، زیرا تنها سه روز بعد تکرار چنین تجربه ای در استادیوم ومبلی بسیار سخت بود.در واقع ما آزمون دیگری پیش رو داریم. ما باید از خانه خود سفر کرده و بدون خیل هواداران انگلیسی حاضر در ورزشگاه ، مقابل یک تیم خوب بازی کنیم. بنابراین همه چیز معطوف به گروه بازیکنان، تیم و عملکرد ماست و ما از انرژی و تمرکز کافی برخورداریم.شرایط احتمالا برای هر دو تیم کار بسیار دشوار است، زیرا ما هر دو از ترکیب های مختلف استفاده کرده ایم. اوکراین که در مقابل سوئد نتیجه بسیار خوبی کسب کرده و سیستم خود را نسبت به بازی های دور گروهی تغییر دادند. بنابراین، ما باید برای هر گونه احتمالی آماده شویم و البته تمرکزمان باید بر روی عملکرد خود باشد.من واقعا تحت تاثیر عملکرد آندری شوچنکو قرار گرفته ام. آنها در طول برگزاری لیگ ملت های اروپا نتایج قابل توجهی کسب کرده و این روند را در فرانسه، در مسابقات مقدماتی جام جهانی و در ادامه  این هفته مقابل سوئد ادامه دادند. بنابراین اگر ما به اوکراین فضای بدهیم، این تیم چند مهاجم خطرناک کار را دشوار خواهد کرد.”

شوچنکو: این بهترین انگلیس تاریخ است ولی

به نقل از تلگراف، آندره شوچنکو قبل از دیدار با لنگلیس در یک چهارم نهایی یورو ۲۰۲۰ گفت: ما کاملاً می دانیم که فردا با چه تیمی بازی خواهیم کرد. انگلیس یکی از بهترین تیم های ملی تاریخ خودش است  و بازیکنان فوق العاده ای دارد. من می خواهم از همکارم ساوت گیت که یک تیم فوق العاده دارد قدردانی کنم. به طور کلی ، فکر می کنم اکنون یکی از بهترین لحظات تاریخ انگلیس را شاهد هستیم. فوتبال این کشور رو به پیشرفت است. ما شاهد یک دیدار عالی در فینال لیگ قهرمانان اروپا بین منچسترسیتی و چلسی بودیم. بنابراین ، یک مبارزه سخت با حریف بسیار قدرتمندی در انتظار ماست.

 قبل از مسابقه، کارشناسان انگلیس اوکراین را با تحقیر نگاه می کنند و می گویند انگلیس راحت ترین حریف را بدست آورد. چه حسی نسبت به چنین جملاتی دارید؟

– ما می فهمیم، اما نقاط قوت خود را نیز می دانیم. ما قبلاً در مسابقات شخصیت و اصول بازی خود را نشان داده ایم که هرگز از آنها دور نخواهیم شد. من می دانم که مسابقه سختی خواهیم داشت ، اما بازیکنان من شخصیت دارند. فردا سعی خواهیم کرد آن را نشان دهیم.

در مسابقه هواداران انگلیسی زیادی حضور نخواهند داشت. آیا این به تیم ملی اوکراین کمک می کند؟

– البته این برای فوتبال خوب نیست، اما ما باید از قوانین مقابله با COVID-۱۹ پیروی کنیم. من همچنین طرفداران ایتالیایی را به دیدن بازی دعوت می کنم.

– می توانید در مورد وضعیت بازیکنان مصدوم صحبت کنید؟ وضعیت یارمولنکو و زوبکوف چطور است؟

– یارمولنکو خوب است ، او خود را برای بازی آماده می کند. زوبکوف بصورت جداگانه تمرین می کند، ما پیشرفت او را کنترل خواهیم کرد. اما او برای بازی با انگلیس آماده نخواهد شد.

پاداش قهرمانی: طبق گزارشی که امروز گاتزتا دلو اسپورت منتشر کرده، انگلیسی ها در صورت قهرمانی بیشترین پاداش را دریافت خواهند کرد. بر این اساس فدراسیون فوتبال این کشور متعهد شده تا 540 هزار یورو به هر بازیکن پرداخت کند.پس از انگلیس به بلژیک می رسیم که در صورت قهرمانی، هر بازیکن ۴۳۵ هزار یورو دریافت می کند و سپس اسپانیا که به هر بازیکن خود ۴۰۰ هزار یورو پاداش خواهد داد. در بین هشت تیم یک چهارم نهایی، ایتالیایی ها با ۲۵۰ هزار یورو پاداش در رده آخر قرار می گیرند.آلمان که از دور رقابت ها حذف شده، به هر بازیکن خود در صورت قهرمانی ۴۰۰ هزار یورو پاداش می داد. این رقم برای پرتغال و فرانسه ۳۴۰ هزار یورو و برای هلند ۲۰۰ هزار یورو بود.

سرمربی چک: بیش از هر چیز از روحیه دانمارکی ها می‌ترسم

سرمربی تیم ملی فوتبال چک می گوید روحیه تیمی بازیکنان دانمارک بیش از هر چیز دیگری او را نگران کرده است. به نقل از تلگراف،  یاروسلاو سیلهاوی مربی جمهوری چک روز جمعه گفت که روحیه تیمی دانمارک اصلی ترین چالش بازیکن تیمش در مرحله یک چهارم نهایی یورو ۲۰۲۰ خواهد بود.سیلهاوی در پاسخ به خبرنگاران در پاسخ به سوالی که فکر می کرد بهترین بازیکن دانمارک کیست گفت:  تیم دانمارک و روحیه تیمی. این یک قدرت فوق العاده است. دانمارکی ها سوپراستار ندارند ، اما آنها با هم تیم بزرگی تشکیل می دهند و سبک آنها شبیه به ما است. ما باید از نظر سخت کوشی و نگرش آنها را مطابقت دهیم   که فکر می کنم می توانیم این کار را انجام دهیم. من انتظار بازی ای را داشته باشید که بتواند پر از تکل باشد و با جزئیات تصمیم گیری شود.  سیلهاوی گفت که او برای بازی روز شنبه کاملاً آماده است و پس از انجام سه تعویض مقابل هلندی ها آماده استفاده از بازیکنانی است که در اختیار دارد . کاپیتان ولادیمیر داریدا که در آن بازی به دلیل مصدومیت از ناحیه پا در بوداپست شرکت نکرد، گفت که آماده بازی است. هافبک هرتابرلین گفت: دانمارک به نظر نمی رسد مانند هلند، فرانسه یا ایتالیا فانتزی باشد اما آنها یک حریف بسیار خوب و قدرتمند هستند.  می خواهیم موفق شویم. سیلهاوی در پایان گفت:  متاسفیم که جو بازی مانند بوداپست نخواهد بود اما شرایط برای هر دو تیم یکسان است بنابراین ما فقط باید آماده شویم.

اسپانیا۱ سوئیس۱ وقت قانونی-و دو وقت اضافی-ضربات پنالتی:اسپانیا ۳ سوئیس ۱

اولین بازی از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌‌های یورو ۲۰۲۰  در ورزشگاه سن‌پترزبورگ با دیدار تیم‌‌های ملی سوئیس و اسپانیا برگزار شد.این بازی پس از تساوی یک – یک در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر یک به سود اسپانیا به پایان رسید تا ماتادورها به عنوان نخستین تیم پا به مرحله نیمه نهایی بگذارند.ذکریا، هافبک تیم ملی سوئیس در دقیقه هشتم با باز کردن دروازه خودی گل نخست مسابقه را برای اسپانیایی‌ها به ثبت رساند و در ادامه ژردان شکیری در دقیقه ۶۸ گل تساوی را وارد دروازه شاگردان لوئیس انریکه کرد.در نیمه نخست این بازی که اسپانیایی‌ها از هر لحاظ بر بازی مسلط بودند، شوت جوردی آلبا در دقیقه هشتم مسابقه پس از برخورد با پای ذکریا بال راست سوئیس تغییر مسیر داد و وارد دروازه یان زومر شد؛ با این حال یوفا این گل را به عنوان گل به خودی بازیکن سوئیس ثبت کرد تا دهمین گل به خودی جام شانزدهم رقم بخورد و رکورد بیشترین گل به خودی تاریخ ادوار یورو که در همین دوره بود ارتقا پیدا کند.در نیمه دوم برخلاف نیمه نخست سوئیسی‌ها تا حدودی بر بازی مسلط شدند و مزد آن را هم در یکی از حملات‌شان گرفتند زمانی که ناهماهنگی دو مدافع میانی اسپانیا آیمریک لاپورت و پائو تورس برای دور کردن توپ، فرولر هافبک میانی سوئیس را صاحب توپ کرد و او با یک پاس زمینی دقیق ژردان شکیری را در موقعیت عالی قرار داد تا ستاره لیورپول بدون مکث و با یک ضربه بغل پا، توپ را به کنج دروازه اونای سیمون بفرستد.بعد از این گل اوضاع به سود سوئیس در جریان بود تا اینکه یک اشتباه مهلک از فرولر هنگام زدن تکل روی پای جرارد مورنو، باعث شد که او به جای توپ ساق پای بازیکن را بزند و فوراً از مایکل اولیور داور انگلیسی مسابقه کارت قرمز مستقیم بگیرد.در پی این اتفاق، ولادیمیر پتکوویچ سرمربی سوئیسی‌ها آرایش تیمش را با بیرون آوردن شکیری و گاورانوویچ، تدافعی‌تر کرد و به ضدحملات دل بست. اخراج فرولر اما کار اسپانیایی‌ها را هم سخت‌تر کرد چون بر تراکم بازیکنان حریف در محوطه جریمه و اطراف آن افزود.به این ترتیب بازی در وقت‌های معمول به پایان رسید تا اولین بازی مرحله یک چهارم نهایی به وقت‌های اضافه کشیده شود.در وقت اضافه اول و دوم اسپانیا هرچه توانست روی دروازه سوئیس توپ فرستاد و آن را تهدید کرد اما واکنش‌‌های خوب یان زومر و شجاعت هم‌تیمی‌هایش در خط دفاعی اجازه نداد توپی از خط دروازه عبور کند تا در نهایت ضربات پنالتی تعیین کنند برنده بازی باشد.در ضربات پنالتی پس از آنکه کاپیتان سرخیو بوسکتس ضربه پنالتی اول اسپانیا را به تیر عمودی دروازه زد، دنی اولمو گلزنی کرد اما پس از او رودری پشت ضربه سوم اسپانیایی‌ها ایستاد که ضربه‌اش توسط زومر مهار شد. جرارد مورنو چهارمین ضربه اسپانیا را به گل تبدیل کرد و پس از او میکل اویارسابال ضربه آخر ماتادورها را به گل تبدیل کرد.برای سوئیس نیز ابتدا گاورانوویچ گلزنی کرد اما پس از او فابیان شار ضربه‌اش درست همان جایی زد که دروازه‌بان اسپانیایی‌ها زد. اونای سیمون سومین ضربه سوئیسی‌ها را هم که توسط مانوئل آکانجی زده شد را مهار کرد. وارگاس سومین بازیکن متوالی سوئیس بود که پنالتی‌اش را به هدر داد و توپ را به آسمان کوبید تا سند صعود اسپانیا را امضا کرده باشد. این بازی با قضاوت «مایکل اولیور» از انگلیس انجام شد.

سوئیس: یان زومر، ریکاردو رودریگز، مانوئل آکانجی، نیکو الودی، استیون زوبر، سیلوان ویدمر، رمو فرولر، دنیس زکریا، ژردان شکیری، هریس سفروویچ و بریل امبولو

اسپانیا: اونای سیمون، سزار آسپیلیکوئتا، پائو تورس، امریک لاپورت، جوردی آلبا، کوکه، سرخیو بوسکتس، پدری، فران تورس، آلوارو موراتا و پابلو سارابیا

 ایتالیا ۲ بلژیک۱

در دومین بازی از نخستین شب از مرحله یک چهارم نهایی یورو ۲۰۲۰ ا ، تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و ایتالیا در ورزشگاه آلیانتس آره‌نا شهر مونیخ به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه نخست با پیروزی ۲ بر یک ایتالیا به پایان رسید.گل نخست این بازی در نیمه نخست در دقیقه ۳۱ توسط نیکولو بارلا به ثمر رسید که با گذر از سد سه مدافع بلژیک، توپ را وارد دروازه تیبو کورتوا جا داد. این گل در حالی ایتالیایی‌ها را پیش انداخت که آنها از لحاظ تملک توپ و موقعیت‌های گلزنی عملکرد بهتری نسبت به شیاطین سرخ اروپا داشتند و حتی در دقیقه ۱۳ هم توسط لئوناردو بونوچی به گل رسید که البته VAR آن را به دلیل قرار داشتن بازیکن ایتالیا در آفساید مردود اعلام کرد. برتری ایتالیا ادامه پیدا کرد و این بار لورنزو اینسینیه در یک حرکت پا به توپ سرعتی از جناح چپ، توپ را به با یک ضربه از راه دور زیبا وارد دروازه حریف کرد. بلژیک در آخرین دقیقه بازی از روی نقطه پنالتی که حاصل خطای جووانی دی‌لورنتزو روی جرمی دوکو بود – توانست یکی از گل‌های خورده را برای بلژیک جبران کند. در نیمه دوم با وجود حملات دو تیم بر روی دروازه ها و ایتالیائی ها موفق شدند نتیجه نیمه اول را تا پایان بازی حفظ کنند و بلژیک را با شکست از صعود به مرحله نیمه نهائی بازدارند، و خود به نیمه نهائی صعود کنند و حریف اسپانیا تیم دیگر صعود کننده به این مرحله شوند.

ترکیب ایتالیا:دوناروما ،دی لورنتزو، بونوچی، کیه لینی، اسپیناتزولا ،بارلا، جورجینیو، وراتی،کیه زا، ایموبیله، اینسینیه

ترکیب بلژیک:کورتوا، آلدرویرلد، فرمائلن، فرتونخن، مونیه، ویتسل، تیلمانس، تورگان هازارد، دی بروین، دوکو، لوکاکو

https://akhbar-rooz.com/?p=118283 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x