جمعیت کردهای مقیم فرانسه: ازجنبش اعتراضی مردم شریف خوزستان حمایت می کنیم

 اکثریتی قاطع از مردم ایران در باصطلاح انتخابات ریاست جمهوری با وتوکردن انتصابات، بە گذشتە وحال و آیندە رژیم جمهوری اسلامی ایران رای منفی دادند و باین ترتیب عدم مشروعیت رژیم بە منتها درجە رسید. اعتصاب کارگران صنایع پتروشیمی دربرگیرندە فریادها و نفرت از فقر و تورم پایان ناپذیر و جور پیمانکاران و رانت خواران است.اعتراضات مردم خوزستان  کە بە هشتمین روز پانهادەاست جنبە های عمومی و خصوصی دارد، بطور اعم بە نارضایتی های ناشی از فساد اداری وشکست حاکمیت در ادارە امور کشور، فقر و فلاکت، بیکاری، گرانی و سفرەهای خالی، ناپایداریهای همە جانبە، خفقان و استبداد و سرکوب شدید  معترصان بە نارواییها و نارساییها و نابرابریها مربوط می شود، و بە طور اخص باستم دوگانە، تبعیض و نابرابریهای موجود در پیش پای خلق ستمدیدە عرب گره می خورد. نگاه امنیتی و خوانش  و اتهامات ناروا و ناپسند از جملە  تجزیە طلبی و… بە اعتراضات خلقهای ستمدیدە ایران، زمینە ساز سیاست سرکوب شدید و تیراندازی و کشتار برای مقامات امنیتی و قضائی ایران  می باشد، تیراندازی نیروهای دولتی تاکنون جان چند جوان عرب را گرفتە است

رژیم جمهوری اسلامی ایران با بیلانهای پی در پی شکست فضاحت بار، با نارضایتی های سراسری روبرواست و بە روال گذشتە جز سرکوب بە راهکاری دیگربرای پاسخ بە اعتراضات نمی اندیشد. در این میان در جندین شهر ایران و نیز از جانب بخشهای مختلف جامعە مدنی داخل کشور از  این اعتراضات حمایت بە عمل آمدە است  و برجستە ترین آن اعلام همبستگی کارگران اعتصابی  می باشد

جمعیت کردهای مقیم فرانسە همبستگی و حمایت خود را از جنبش مردم شریف خوزستان اعلام می دارد و کشتار جوانان خلق عرب را قویا محکوم می نماید

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

پنجشنبە ٢٢ ژوئیە ٢٠٢١

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=120417 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More