سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): با تداوم و گسترش اعتراضات، حکومت را عقب بنشانید!

خیزش مردم علیە افزایش قیمت بنزین:
با تداوم و گسترش اعتراضات، حکومت را عقب بنشانید!

اعلام ناگهانی خبر افزایش شدید قیمت بنزین در عصر ٢٣ آبان ماه ۱۳۹۸ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۹) با موج گستردەای از اعتراضات مردم بە ستوە آمدە در شهرهای مختلف کشور روبرو شدە است. موج برخاسته در حال فراروئیدن بە یک خیزش عمومی سراسری علیە حکومت و دیکتاتوری حاکم است. دامنە‌ی اعتراضات کە ساعاتی پس از انتشار خبر گرانی بنزین شروع شد، بە‌سرعت دە‌ها شهر کشور را فرا گرفت و همچنان در حال تسری بە دیگر شهرهای بزرگ و کوچک است. این دومین خیزش توده ای و سراسری طی دو سال گذشته است.

در اثر یورش نیروهای سرکوبگر و لباس شخصی‌ها، تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم بە خشونت کشیدە‌شدە و شماری از تظاهرکنندگان توسط سرکوبگران کشتە و مجروح شدەاند. افزایش قیمت بنزین توسط سران سە قوە در شرایطی صورت گرفت کە قبل از آن اعتراضات گستردە و فزایندە زیادی علیە وضعیت وخیم معیشتی و اقتصادی را همە‌روزە در میان گروه های مختلف اجتماعی از جمله در میان کارگران و معلمان و بازنشستگان شاهد بودیم. این تصمیم شوک آور نقش زدن کبریت بە بشکە‌ی باروت خشم و نارضایتی شدید مردم را پیدا کرد و آن‌ها را بە خیابان‌ها سرازیر نمود. 

افزایش ۳٠٠ درصدی قیمت بنزین توسط «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای، در شرایطی کە نرخ رسمی تورم ۴٢ درصد و دستمزد عموم مزدبگیران یک چهارم هزینە‌های خانوار است و قدرت خرید زحمت‌کشان طی یک سال اخیر حداقل ٧٠ درصد سقوط نمودە و دولت تاکنون حاضر بە افزایش دستمزدها نشدە‌است، بی تردید بە افزایش شدید تورم،گرانی بیکاری، سقوط بازهم بیشتر قدرت خرید عموم زحمت کشان و تهی دستان و رکود و افلاس اقتصادی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.

مردم به‌خوبی می دانند درآمدهایی کە با افزایش قیمت بنزین به‌دست می آید، برخلاف وعدەی دولت نە در جهت بهبود معیشت مردم یا محیط زیست، بلکە برای جبران کمبود بودجه‌ی دولت از جیب‌های خالی مردم است و بە گرانی، تورم، بیکاری، رکود تولیدی، فقر و فلاکت عمومی دامن خواهد زد. پیداست کە بار سنگین افزایش قیمت بنزین را نە ثروتمندان بلکە قبل از همه، مزد و حقوق بگیران، تهی دستان شهر و روستا، کشاورزان و صاحبان کارگاە های تولیدی کوچک و کسبە‌ی جزء کە توش و توانی برایشان باقی نگذاشتەاند، بایستی بر دوش بکشند. 

عامل عمدە‌ی کسری بودجە‌ی دولت و بحران‌هایی کە از هر سو کشور را دربرگرفتە و معیشت ۶٠ میلیون از جمعیت کشور را بنا بە اذعان مقامات دولتی دچار مخاطرە نمودە، سیاست‌های ماجراجویانە، توسعه‌طلبانه‌ و تنش‌زای حکومت در کشورهای دیگر مانند عراق، سوریه و لبنان و فسادی است کە تاروپود حکومت را در برگرفتە است. تحریم اقتصادی نیز مزید بر علت شدە و بە بحران و افلاس اقتصادی دامن زدە است. هزینە‌ی این سیاست‌های مخرب و تحریم‌های اقتصادی را حکومت تاکنون روی دوش مردم گذاشتەاست، اما مردم دیگر تاب تحمل این فشارها را ندارند. این در حالی است کە عوامل و وابستگان حکومت در این مدت بر ثروت‌های نجومی خود افزودەاند، درحالی‌که اکثریت مردم سال بە سال فقیرتر شدەاند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بە مردم مبارز شرکت کنندە در خیزش سراسری درود می‌فرستد، از ادامە و گسترش آن حمایت کرده و همراهی و همبستگی خود را با شرکت کنندگان در  این خیزش اعلام می کند. ما از مردم شهرهای مختلف دعوت می‌کنیم کە در شهر و دیار خود بە این اعتراضات بپیوندند و با همبستگی ملی از مطالبات معترضان کە مطالبات مشترک همه‌ی آزادیخواهان و عدالت طلبان است، حمایت کنند. ما از تظاهرکنندگان می خواهیم که از توسل به خشونت اجتناب کنند و با تداوم اعتراضات حکومت را وادار کنند که تصمیم به افزایش قیمت بنزین را پس بگیرد. ما سرکوب خیزش مردم معترض را محکوم می کنیم و به سران حکومت هشدار می دهیم که بیش از این به جنایات ادامه ندهند و تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را به گلوله نبندند.

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۵ آبان ۱۳۹۸ – ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹

https://akhbar-rooz.com/?p=12391 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x