اطلاعیە کنگرە ملی کردستان در ارتباط با خیزش مردم ایران و شرق کردستان

در چند دهە گذشتە رژیم اسلامی ایران تمام مفاصل زندگی مردم را بە شدت کنترل و هر گونە ندای آزادیخواهی را در نظفە خفە نمودە است. از یکسال قبل و بدنبال تعمیق اختلاف با جهان بویژە دولت ترامپ در وضعیت تحریم شدید قرار دارد.  از این منظر توانایی تامین نیازهای اولیە جامعە ایران را از دست دادە است. همزمان بدلیل ماهیت فاسد سیستم حکومتی و کنترل اقتصاد ایران توسط مافیاهای حکومتی ثروت مملکت بە جیب عدەای خاص واریز میشود.

نان و آزادی دو مقولە مکمل همند کە برای مردم ایران وجود ندارند. بدیهی است افزایش قیمت بنزین تنها بهانەای برای خیزش عمومی است گرنە مردم ایران و کوردستان بویژە از رژیم اسلامی منزجر و متنفرند.

رژیم ایران رژیمی بحران آفرین است و رمز بقای خود را در بحران آفرینی می بیند. کم بحران منطقەای هست کە اثر انگشت حکام ایرانی بر آن موجود نباشد، در نتیجە مردم ایران باج سیاست غلط حاکمان ایران را می پردازند. عقل سلیم حکم میکرد حاکمان ایران همچون آینە بە تاریخ بنگرند اما هیچگاە از تاریخ عبرت نگرفتەاند. رژیم ایران در چهلمین سالگرد حاکمیت خود ایران را بە پرتگاە کشاندە و ایران تاریکترین دوران خود را سپری میکند.

فساد، دزدی، استبداد و پاسخگو نبودن ویژگیهای رژیم ایرانند. سران رژیم بجای پاسخگویی و ارائە حل مشکلات از روشهای تجربە شدە و شکست خوردە زندان، کشتار و تفرقە بهرە میبرند. کشتار وحشیانە مردم بە ستوە آمدە ایران و کوردستان نمونەای از کارنامە سیاە این رژیمند.

خلقهای آزادیخواە ایران باید بدانند پیروزی در گرو همبستگی و اتحاد با ملت کورد است و بدانند ملت کورد در شرق کوردستان و دیگر بخشهای کوردستان دارای تجارب ارزشمند انقلابی و مقاومت هستند کە میتوان از ان برای تحقق آزادی و انسانیت  استفادە کرد. ملت فارس باید بدانند ممکن است از استثمار کوردها و دیگر ملل در کوتاە مدت نفع ببرند اما در درازمدت بسودشان نیست و سود همە در گرو پیکار برای یکسانی و عدالت است.

کنگرە ملی کوردستان ضمن ابراز همبستگی و حمایت از قیام ملتهای ایران و مردم شرق کوردستان خواستەهای توام با خشم مردم را روا و نتیجە چند دهە بی توجهی ساختار ضدبشری نظام ایران می داند. حاکمان ایران باید دست از کشتار مردم ایران و کوردستان بردارند و بە این حقیقت گردن نهند کە آیندە از آن مردم است نە مستبدین.  

کنگرە ملی کوردستان ضمن محکوم نمودن جنایات رژیم مذهبی ایران، در غم و اندوە خانوادە جانباختگان این شورش حق طلبانە شریک و همزمان از کوردهای سایر بخشهای کوردستان میخواهد از مردم شرق کوردستان پشتیبانی نمایند.

در خاتمە لازم است کە در برهە حساس کنونی احزاب شرق کوردستان با هر ایدە و مشی کە دارند متحدانە بە حمایت از مردم کوردستان برآیند و توطئەهای بیشمار رژیم اشغالگر ایران را خنثی نمایند.

کنگرە ملی کوردستان – ک ن ک

۱۸٫۱۱٫۲۰۱۹

https://akhbar-rooz.com/?p=12554 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

2 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
الف باران
سه شنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۸ ۰۸:۴۹

” قیام ملت های ایران …!؟ ”
ایران فقط یک ملت دارد ! تجزیه طلبی خواست دشمنان کشور و مردم ایران است …

کیا
کیا
دوشنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۸ ۲۲:۰۹

درود بر مبارزان کرد!
دمکراسی و فدرالیسم از کردستان خواهد گذشت!

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

2
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More