پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

ادامه اعتراض ها به صدور احکام ظالمانه علیه اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته

اتحادیه آزاد کارگران ایران, اتحاد سراسری بازنشستگان ایران , اتحاد بازنشستگان و گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه های جداگانه ای صدور احکام ظالمانه علیه اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته ۶۸ ساله و تایید آن از سوی محاکم قضایی را محکوم و خواهان آزادی بی قید و شرط این کارگر زندانی شدند. روز گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران هفت تپه و شورای بازنشستگان ایران نیز بیانیه هایی در محکومیت حکم زندان اسماعیل گرامی منتشر کرده بودند.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران:
پاسخ دهید ! اسماعیل گرامی را به چه جرمی به زندان، شلاق و جزای نقدی قطعی محکوم کرده اید؟

در نوزدهم خرداد ماه ۱۴۰۰ حکم اولیه برعلیه آقای اسماعیل گرامی ،فعال بازنشستگان از سوی دادگاه انقلاب صادر شد، درست در همان زمانی که آقای رئیسی، ریاست قوه قضاییه را برعهده داشتند و آماده می شدند تا تغییر ریاست دهند . پس از صدور رای اولیه ما به آن رای اولیه در شرایطی اعتراض کردیم که بوق و کرنای عدالت و آزادی، نقل مجلس و محافل کسانی بود که سودای قدرت و به دست گیری کرسی ریاست جمهوری و قوه مجریه کشور را در سر داشتند ! بیاد داریم چه ادعاهایی که در برنامه های تبلیغاتی آقای رییسی ، اعم از فیلم ها و نوشته ها و نمایش های مناظره ای تلویزیونی پخش شدند. در هریک ازآن تبلیغات ها ، چنان از نقض عدالت و آزادی های فردی و اجتماعی سخن رانده می شد تا به مردم بقبولانند که ایشان هیچ نقشی در سلب این حقوق از مردم نداشته اند.
اکنون نیز که رئیس قوه قضا بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده است و قرار بر برقراری عدالت بوده است ، دادگاه ، درخواست تجدید نظر خواهی آقای اسماعیل گرامی را رد و حکم اولیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰را قطعی اعلام کرده است! آقای رییسی، این بود عدالتی که وعده می دادید؟!
واقعیت امر این ست که اسماعیل گرامی با سایر بازنشستگان به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی به وضعیت سخت معیشتی خود و توده های بازنشسته ، دستگیر و محاکمه و محکوم شده است .
باید از رئیس جمهور پرسید شما که در دوره ریاست بر قوه قضاییه ، نبود عدالت را بخاطر وجود نابرابری ها بین طبقات را به گردن دولت مستقر می انداختید و آن دولت را مسؤول چنین بی عدالتی هایی در حق کارگران بازنشسته می دانستید، اکنون به عنوان رئیس جمهور ناظر براجرای قانون اساسی، پاسخ دهید چرا شهروند بازنشسته ای را که دقیقا به همین نابرابری هامعترض بوده و خواهان رفع آن ها بوده است در در دادگاه «به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی »، مجرم شمرده و به زندان و شلاق و جزای نقدی محکوم کرده اند؟
این ظلم به شهروند بازنشسته ای را که تنها امکانش در نهایت، فریاد علیه چنان بی عدالتی است که دیگران آن را آفریده اند تاکی باید شاهد بود ؟ آیاامیدی هست که معاون و جانشین خلف شما در دستگاه قضا، حقی را برای کارگران و زحمتکشان به رسمیت بشناسد؟ در عدالتی که شما نتوانستید پرچمدارش باشید می توان از رئیس کنونی آن انتظار برپایی اش را داشت و شاهد رفع بیعدالتی ها علیه مردم بود؟
ما پرسیده بودیم : آیااین بیداد علیه شخصی نیست که تمام سالیان عمرش را در کار و زحمت برای این کشور گذرانده است و حالا در کسوت بازنشسته ،خواهان حفظ کرامت انسانی خود و همردیفان خویش است؟
ما پرسیده بودیم : این شلاق و تازیانه را قرار است برتن انسان زحمت کشی فرود آورید که مطالبه زندگی شرافتمندانه و حق بهتر زیستن را دارد ؟ ! این ابزار عدالت است یا بی عدالتی ؟
و اکنون نیز با صدای رسا وفریاد در اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، فریاد عدالت خواهی سر می دهیم و این حکم ظالمانه بر علیه کارگر بازنشسته، آقای اسماعیل گرامی را به شدت محکوم می کنیم .
ما خواهان رفع ستم و آزادی هرچه سریع‌تر ایشان و سایر کارگران ، معلمان ، نویسندگان ، زنان ، خبرنگاران ، فعالان محیط زیستی و فعالان صنفی دانشجویی هستیم.
ما قاطعانه ، مدافع تمامی آن فعالان اجتماعی و بازنشستگی هستیم که به دلایل واهی با احکام ظالمانه به حبس و هر حکم ضد انسانی دیگری محکوم شده اند وکیفر ظالمانهٔ شان را می گذرانند و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان هستیم .

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۱۴۰۰/۰۶/۲۷

اتحادیه آزاد کارگران ایران:

تأیید حکم ۶ سال زندان اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته زندانی

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی علیه اسماعیل گرامی را تأیید کرد.

اسماعیل گرامی که روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ توسط مأموران امنیتی در منزل‌اش دستگیر شده و تاکنون در زندان به سر میبرد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۶ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده بود.

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته کارخانه کارتن سازی تهران است که تنها و تنها بخاطر دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان بازداشت شده و به حکم ضدانسانی زندان و شلاق محکوم شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور و تأیید حکم زندان و شلاق علیه اسماعیل گرامی را قویاً محکوم مینماید و اعلام میدارد که حامیان استثمارگران نمیتواند در‌ جواب حق‌خواهی و معیشت طلبی، فعالین را به زندان محکوم نمایند و جامعه درمقابل چنین برخوردهایی تا ابد ساکت نخواهد نشست.
اسماعیل گرامی و دیگر کارگران زندانی باید به فوریت و بدون قید و شرط آزاد گردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

گروه اتحاد بازنشستگان:

حکم ظالمانه زندان، شلاق و جریمه علیه کارگر بازنشسته «اسماعیل گرامی»، ضربه بر پیکر تمامی بازنشستگان معترض!

حکم ظالمانه ۶ سال زندان به «اسماعیل گرامی» کارگر بازنشسته توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تایید گردید. علاوه بر این به شیوه ای قرون وسطایی، ۷۴ ضربه شلاق را نیز این بازنشسته باید متحمل گردد. دادگاه انقلاب شعبه ۲۴ حکم بدوی صادر نموده و دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ آن حکم را عینا تایید می نماید! این در حالی است که میلیون ها بازنشسته و شاغل حداقل بگیر زحمتکش پیش از آن که به «جرم» اعتراض به شرایط فلاکتبار زیست و معیشت خود از سوی بیدادگاه ها با احکام فرمایشی به شلاق و بند کشیده شوند، پیشاپیش به مرگی تدریجی محکوم شده اند و چرخ های خردکننده این ساختار ضد انسانی استثمارگر بر مدار فقر ،محرومیت و تبعیض به گردش در می آید و زندگی زحمتکشان شاغل و بازنشستگان را به تباهی کشانده است.

بازنشستگانی که حتی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی- اقتصادی خود مانند زندگی بی دغدغه نان (در شرایط سال ها کار کردن، کهولت و نیاز به آرامش) ، خدمات درمانی رایگان و بیمه جامع، اداره و مدیریت صندوق های بازنشستگی متعلق به خود با نمایندگان واقعی مستقل و منتخب، و … محروم می باشند، و راهی جز اعتراض، برگزاری تجمع و سایر شیوه های آزادانه پیگیری خواست های برحق خود ندارند. «اسماعیل گرامی» کارگر فعال بازنشسته تامین اجتماعی همصدا با تمامی هم سرنوشتان، فریادگر این مطالبات برحق در تجمعات مستمر می باشد.
سیستم قضایی حاکم که اعتراض به مزدهای حداقلی چندین برابر زیر خط فقر ، گرانی، تورم، فلاکت فزاینده و …، را با زدن اتهامات واهی و پرونده سازی امنیتی برای فعالان جرم انگاری نموده و پاسخی جز سرکوب، زندان، شلاق، و انواع آزارها را مقابل شهروندان قرار نمینهد، هرگز قادر به سد کردن مبارزات جاری جامعه و تضغیف اراده بازنشستگان نخواهد بود. ما بازنشستگان صدور این حکم غیر انسانی علیه «اسماعیل گرامی» که از بیماری جسمی نیز در زندان رنج می برد را شدیدا محکوم نموده و می کوشیم تا لغو این احکام ظالمانه و سرکوبگرانه، همچنان فریادگر مطالبات و خواست منع تعقیب و آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی فعالان و سایر زندانیان سیاسی باشیم.

اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل جرم نیست، حق مسلم ماست!
اسماعیل گرامی آزاد باید گردد !

۲۸ شهریور۱۴۰۰
گروه اتحاد بازنشستگان

اتحاد بازنشستگان: هیچ راهی جز ادامه‌ی مطالبه‌گری پیگیر در برابر بازنشستگان وجود ندارد!

🖌اسماعیل گرامی همراه دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی به خیابان آمد. همه مطالبات خود را فریاد زدند یک دل و یک زبان گفتند “حقوق طبق تورم” اما فردی را از بدنه‌ی اجتماعی خود جدا کرده به زندان بردند تا صداهای حق‌خواهی را بخوابانند؛ نخوابید و هفته‌ها تداوم داشت اما در روز جهانی کارگر با سرکوبی همه‌جانبه تلاش کردند که خیابان را خالی کنند.

بازنشستگان خواهان افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های زندگی هستند و با این تورم سرسام‌آور که هیچ اراده‌ای برای توقف آن وجود ندارد، این افزایش هیچ یک از مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند و روزبه‌روز بر سختی زندگی می‌افزاید.

اسماعیل گرامی را از میان ما بردند و تهدید و ارعاب را تشدید کردند تا ایده‌ی حضور مطالبه‌گرانه در کف خیابان را در محاسبات بازنشستگان معترض پر هزینه و از فهرست گزینه‌های مطالبه‌گری پیگیر حذف کنند. اما اکنون شاهدیم که چگونه خیابان‌ها صحنه‌ی حق‌خواهی معلمان شاغل و بازنشسته، بازنشستگان فولاد، کارگران پروژه ای و سایر اقشار معترض شده است.

تردیدی نداریم که حمایت پیگیر ما از اسماعیل گرامی، دفاع از حضور در کف خیابان برای حق‌خواهی و مطالبه‌گری است.
اتحاد بازنشستگان ضمن محکوم کردن حکم ظالمانه‌ی شش سال زندان و جزای نقدی و شلاق برای اسماعیل گرامی که در دادگاهی چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل صادر شده، یادآور می‌شود که هیچ مسیری جز ادامه‌ی مطالبه‌گری در برابر بازنشستگان و اتحاد عمل هر چه گسترده‌تر و فراگیرتر برای پیگیری مطالبات وجود ندارد.

۱۴۰۰/۶/۲۸
اتحاد بازنشستگان

https://akhbar-rooz.com/?p=126527 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x