جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

سی و هفت سال صدای من در انتظار پاسخ مادرم… سحر محمدی

نامشان را می خوانم. نه در خلوت تنهایی؛ که با صدای بلند و رسا. تا جهان از نامشان پر شود. نامشان را می خوانم تا آیندگان نامشان را بدانند، آرزوهای زیبا و انسانی شان را آرزو کنند و میراث دار شرافت و آزادگی شان باشند. تا صدایم با صدای همه آنان که آزادی را زمزمه...

نامشان را می خوانم. نه در خلوت تنهایی؛ که با صدای بلند و رسا. تا جهان از نامشان پر شود. نامشان را می خوانم تا آیندگان نامشان را بدانند، آرزوهای زیبا و انسانی شان را آرزو کنند و میراث دار شرافت و آزادگی شان باشند. تا صدایم با صدای همه آنان که آزادی را زمزمه نمی کنند بلکه فریادش می زنند، در هم آمیزد و جهان از کلام آزادی لبریز گردد. نامشان را می خوانم….

صدایش می کنم. دوباره و دوباره. از پنج سالگی ام تا به امروز. عمریست صدایش می کنم.

مادرم ۹ ماه در اوین زندانی بود. ۹ ماه هر دو هفته یکبار از کرمانشاه تا تهران در حسرت دیدارش ثانیه ها را شمردم. اما نمی گذاشتند ببینمش. دایی هایم را در اوین ملاقات می کردیم و باز هم هیچ نشانی از مادرم نبود. در ذهن پنج ساله ام نمی گنجید که مگر دیدار مادرم با تنها فرزندش چه چیز این کهکشان را برهم می زند. معنای ممنوع الملاقات را نمی فهمیدم. آنسوی دیوارهای اوین می ایستادم و با تمام وجود صدایش می کردم: “مامان”!

پاسخی نمی آمد.

در پاییز ۶۳ سینه ی عاشقش را گلوله باران کردند و پیکر نازنینش را به خاک های خاوران سپردند. به روی گورش که تلی خاک تنها نشانش بود می نشستم و بارها صدایش می کردم. این بار می دانستنم پاسخم را نخواهد داد. در شش سالگی معنای مرگ را می دانستم. در شش سالگی همه ی عروسک هایم را فراموش کرده و با معنای سرد مرگ دست به گریبان بودم. مرگ مادرم؛ سوسن امیری. مرگ دایی هایم؛ حسن و اصغر امیری. مرگ پدرم؛ پیروت محمدی و مرگ عمویم؛ رسول محمدی.

مادرم و دایی هایم در سال ۶۲ دستگیر شدند و پس از شکنجه های وحشیانه طی سالهای ۶۳ تا ۶۴ به جوخه ی اعدام سپرده شدند. پیکرهای عزیزشان بی هیچ نشانی به خاک های خونین خاوران سپرده شد. سه سال پیش از آن، در بهمن ۶۰ سینه ی فراخ پدر و عمویم در قیام سربداران در شهر آمل به قهر گلوله ی جلادان اسلامی شکافته شده بود. در سه سالگی نمایش پیکر بی جان پدرم در سطح شهر آمل را تاب آورده بودم. کودکی ام در همان روزهای شوم، برای همیشه در جنگل های آمل گم شد. در شش سالگی عمر قرن ها بر من گذشته بود.

نامشان را می خوانم. عمریست نامشان را می خوانم. نام پرافتخارشان. نام ماندگارشان. نام مادر و دایی هایم، نام پدر و عمویم، نام همه بزرگ مردان و شیرزنانی که طی ده سال اول انقلاب به جرم داشتن آرزوهای زیبا به خاک های بی نشان سپرده شدند. تا آیندگان بدانند، اینان با جگرگوشه های مردم چه کردند. تا فرزندان این سرزمین تلخ بدانند که روزگاری زنان و مردانی بر این خاک می زیستند که حاضر بودند بمیرند اما گرسنگی کودک همسایه را شاهد نباشند. دریادلانی که از شکنجه و جوخه ی اعدام نمی ترسیدند؛ ترسشان همه از نگاه شرمسار پدری بود که فرزندانش شب ها به سفره ی خالی می نشستند.

نامشان را می خوانم تا ساکنان این مرز و بوم بدانند که اعدام بیش از بیست هزار انسان آزادی خواه در ده سال اول انقلاب، یک حادثه ی تلخ نیست که به مرور زمان از خاطر برود و یا به وجودش عادت کنیم.

بگذار مردم بدانند که وقتی پیکر کاک فواد مصطفی سلطانی را به خاک می سپردند، مادرش پیش از دفن جگرگوشه اش، خود را در گور افکند و التماس کنان فریاد زد “مرا به جای او دفن کنید! پسرم هنوز خیلی جوان است. او را به خاک نسپارید!”.

بگذار مردم بدانند که سقف های خانه ی دایه سلطنه سالها پیش از اعدام فرزاد کمانگر فرو ریخته بود. در آن پاییز منحوس سال ۶۰ که دختر باردارش نسرین برای یافتن نشانی از همسر زندانی اش به اوین رفت و بی هیچ توضیح و محاکمه ای با جنین هشت ماهه در شکم تیرباران شد. بگذار مردم بدانند!

بگذار بدانند که در اوایل دهه ی شصت، روزنامه ها به جای اخبار، روزانه نام دهها اعدامی منتشر می کردند. بگذار بدانند که داستان مادران سرگردانی که به دنبال نشانی از جگرگوشه شان به خاک های خاوران ها ناخن می کشیدند، یک حکایت تلخ نیست؛ یک واقعیت شوم است. دهه ی شصت تنها یک فصل تاریک در تاریخ سرزمین ما نیست، بلکه تکرار مکرر فاجعه ایست که زخم هایش هنوز بر تن جامعه تازه است.

این زخمها التیام نخواهد یافت چراکه نه تنها عدالتی برقرار نشده بلکه جنایت همچنان ادامه دارد. آنان که طی سالهای ۵۸ تا ۵۹ کردستان و خوزستان و ترکمن صحرا را به خاک و خون کشیدند هنوز بر مسند قدرت نشسته اند. آنان که در دهه ی شصت، فرزندان مردم را دسته دسته به جوخه های اعدام سپردند، در دهه ی هفتاد فروهرها و پوینده و مختاری را تکه تکه کردند و در دهه ی هشتاد جوانان این مرز و بوم را به جرم انداختن یک تکه کاغذ در صندوق رای به کهریزک ها سپردند. آنان که در تابستان ۶۷ با هر نفس منحوس شان یک حکم اعدام صادر کردند، در دهه ی نود وزیر دادگستری و رییس جمهور شدند. هنوز هم آرش مان را به بند می کشند، سپیده مان را تبعید می کنند و نویدمان را دار می زنند. اعدام رامین برایشان کافی نیست؛ پیکر بی جان پدر سوگوارش را هم گروگان می گیرند. هنوز در بر همان پاشنه می چرخد. نه! این زخم ها التیام نمی یابد.

باید این در و پاشنه اش را ریشه کن کنیم. اعدام بیش از بیست هزار زندانی سیاسی در دهه ی شصت، افسانه نیست که گاهی حوصله ی شنیدنش را داشته باشیم و گاهی به فرصتی دیگر موکول ش کنیم. صحبت از تاریخ این سرزمین است. تاریخ را نمی توان تغییر داد اما می توان با بررسی مسئولانه ی تاریخ، آینده را رقم زد. صحبت از آینده ی این سرزمین است.

تیرباران قامت پرصلابت ناصر سلیمی با دست باندپیچی شده و ۱۰ زندانی دیگر که یکی شان با برانکارد در مقابل جوخه ی اعدام قرار گرقته بود، تنها سوگی به خانه ی چند خانوار نبود؛ شیون شوم رگباری بود که در ضمیر ناخودآگاه هرآنکس که از شرافت چیزی می داند، تا ابد صفیر می کشد.  

صدای ضجه مادرانی که دار و ندارشان، امید زندگی شان در خاک های خاوران گم شد، هنوز خاموش نگرفته که به دست فراموشی سپرده شود. این صدا، صدای شیون نیست، تکرار بی پایان تاریخ هولناکی ست که در امروز ما هنوز جریان دارد. گوش هایمان را بر صدای هق هق مادران سوگوار نبندیم. این صدا تلخ است، اما واقعیت سرزمین ماست. باور کنیم که سرنوشتمان به هم گره خورده. در دردها و شادی هامان. باور کنیم که به خون کشیدن صدای آزادی خواهی، یک درد مشترک است. آنکس که شبانگاه تبر به دست بر درگاه خانه ی همسایه می کوبد، دیگر شبی به سراغ ما خواهد آمد. با همسایه همصدا شویم و کودکان فردا را از گزند تبرها در امان بداریم. من و تو مسئولیت داریم.

فراموش کردن جنایت، زمینه ساز تکرار جنایت است. سکوت نکنیم تا آنچه بر ما گذشت بر کودکان فردا تکرار نشود. برقراری عدالت در حق جانباختگان راه آزادی، مسئله ی شخصی نیست؛ یک وظیفه ی اجتماعی ست. شانه ای باشیم به زیر این بار تا سنگینی اش مادران سوگوار را در هم نشکند. من و تو مسئولیت داریم.

من به عنوان بازمانده ی پنج جانباخته ی دهه ی شصت در مقابل همه گورهای بی نشان مسئولیت دارم. در شش سالگی شاهد پرپر شدن همه گلهای باغچه ی کوچک مادربزرگ و پدربزرگم بودم. شاهد تلخی مرثیه های مادربزرگم که در خلوت تنهایی اش همه ابرهای آسمان را ضجه می زد. شاهد صدای مهیب شکستن قلب پدربزرگم که در روزگار پیری عصازنان به دنبال نشانی از جگرگوشه هایش سرگردان اوین و خاوران بود. من شاهد هجوم فاجعه بودم. شاهد رفتن ها و بازنگشتن ها، شاهد انتظار، انتظار، انتظار بی پایان. من شاهد غرور غمناکی بودم که به مادربزرگم اجازه نمی داد در حضور دیگران زار بزند.  شاهد راست قامتی پدربزرگم در اوج استخوان شکستگی. من شاهد غرور بودم. غرور مادری که فرزندانش قله های افتخارش بودند. شاهد آزادگی.

تا امروز فریادی از اعماق خاکی باشم که پیکر عزیزانم را در برگرفته. فریاد دادخواهی. فریاد برقراری عدالت. نه! گریه نیستم، ضجه نیستم، سراسر فریادم.

نامشان را می خوانم. نه در خلوت تنهایی؛ که با صدای بلند و رسا. تا جهان از نامشان پر شود. نامشان را می خوانم تا آیندگان نامشان را بدانند، آرزوهای زیبا و انسانی شان را آرزو کنند و میراث دار شرافت و آزادگی شان باشند. تا صدایم با صدای همه آنان که آزادی را زمزمه نمی کنند بلکه فریادش می زنند، در هم آمیزد و جهان از کلام آزادی لبریز گردد. نامشان را می خوانم….

سحر محمدی

حقوقدان و فعال جنبش دادخواهی

پاییز ۱۴۰۰ در سی و هفتمین سالروز اعدام مادرم

https://akhbar-rooz.com/?p=128511 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمید قربانی
حمید قربانی
2 سال قبل

هیچ چیز نباید سایه بر این واقعیت اندازد! دولت هم اکنون دیکتاتوری سرمایه داران زالو صفت برای سرکوب کارگران و زحمتکشان است! فقط مبارزه طبقاتی و ادامه آن تا دکیتاتوری پرولتاریا می تواند اهداف رفقای جان فشان شده مان را برآورده نماید! هدف آنها رسیدن به کمونیسم بود!

باید جامعه طبقاتی واژگون گردد، باید دولت سرمایه داران درهم شکسته گردد، باید انقلاب قهری کمونیستی به پیروزی رسد، باید کمونیسم کارگران ایجاد گردد : کمونیسم حرکت طبقه کارگر برای لغو نظام موجود اجتماعی است!

عصر ما!

عصرما، عصربربریت سازمان یافته،
عصر توحش آگاهانه ، توحش متمدن.
عصر حاکمیت جهل،
عصر پیروزی دانائی
عصر پرواز لاشخوران بر روی جناره انسان ها
بدن های تکه و پاره شده
زیر بمب های ۱۰ تنی بر خانه های کاهگلی!
قهقه مدافع حقوق بشری های دهان گشاد؟!
عصر ما، عصر نشستن جنایت کاران بر صندلی قاضیان
عصر ما، عصر نامگذاری سازمان جنگ ، با نام سازمان امنیت
عصر ما، عصر بردن دموکراسی به درب خانه ها، بوسیله بمب فسفری
عصر ما، عصر جنایت ها، عصر خیانت های هولناک
با نام خدمت به بشریت کرخت شده،
آری، بشریت از خود بیگانه شده
انسان مذهب زده و خواب دموکراسی دیده!
عصر ما، عصر ریختن انسان به جای گندم، به دریاها
عصرما، عصر خوراک تمساح ها شدن کودکان
عصر ما، عصر وحشت بی پایان،
عصر ماندن انسان زیر خروارها آهن
عصر ما، عصر موش زائیدن کوه ها!
عصر ما، عصر تراژیک ترین عصر تاریخ انسان
عصر ما، عصر رقص کفتاران از زیادی گوشت انسان
عصر ما، عصر واقعیات تلخ مانده در گلوی انسان خفه شده
عصر ما، عصر سودهای هنگفت غیر قابل شمارش،
از فروش سلاح های مرگبار و راه انداختن جنگ ها
بانام بر اندازی دیکتاتورها و برقراری آزادی!
عصر ما، عصر نقاطع های ناممکن ممکن شده
عصر ما، عصر دو غایت، دو امکان
هر دو، اما، بدست انسان
نابودی همه زنده گان و نسل انسان
بوسیله سرمایه داران، امپریالیستان و فاشیستان
و نیز،
رهائی انسان بوسیله رزم کارگران و زحمتکشان!
عصر ما، عصر پایان ها، عصر آغازها!
عصر ما،عصر امکانِ پیروزی انقلاب سرخ کارگران،
تنها راه نجات زمین، عامل رهائی انسان!
آغاز تاریخ انسان، آغاز کمونیسم!

حمید قربانی ۱۱ آپریل ۲۰۱۸

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x