سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳

سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳

بیانیه جمعی از بلوچ های مقیم خارج در مخالفت با تقسیم بلوچستان

ما جمعی از بلوچ های مقیم خارج با طرح مورد بررسی در کمیسیون امور داخلی مجلس برای تقسیم استان سیستان و بلوچستان که توسط حبیب الله دهمرده و شهریاری مستمرانه پیگیری میشود، سخت ابراز مخالفت نموده و یکپارچگی بلوچستان را هویت هر بلوچ میدانیم. ما تاکید داریم که تنها هدف این بیانیه ابراز مخالفت با تقسیم بلوچستان است.

پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ / ۱۸-۱۱-۲۰۲۱

 1. دکتر جبیب الله ملک
 2. دکتر غلامرضا حسین بُـر
 3. حاج ابراهیم خان میرلاشارى – دانمارک
 4. احسان ارجمندی
 5. دکتر شهسوار کریم زاده
 6. محمد امین میرلاشاری
 7. سردار شیرعلی نارویی
 8. دکتر قباد نارویی – امریکا
 9. نواب میرلاشاری
 10. محمد امین بهرام زهی
 11. تیمور بارکزهی
 12. شیهک بارکزهی
 13. عبدالله اریش
 14. نورمحمد اولیایی
 15. اسماعیل امیری
 16. رستم میرلاشاری – موسیقدان بلوچی / گُـشنده
 17. اسماعیل ھیکلی
 18. عبدالوھاب کریم زھی
 19. محمد زین الدینی
 20. مولوی محمد عمر ملازهی – دبی
 21. مسلم براهوئی نیمروز افغانستان
 22. مریم قلجایی – ساری
 23. ابولقاسم ارجمندی
 24. عبدالرئوف ملازھی.
 25. عبدالغفور چاکرزهی
 26. اکبر قاسمزهی
 27. خیرمحمد رئیسی
 28. کریم ریگی
 29. حسین دوشوکی
 30. ۳۰.   شهداد فهیمی
 31. بیژن میرلاشاری
 32. ولید گربُـنی
 33. حبیب الله گمشادزهی
 34. علی اکبر بلیده ای
 35. قاسم درانی
 36. ولی محمد زین الدینی بلوچ
 37. محراب سرجویی
 38. کیومرث نارویى
 39. بیژن نارویى
 40. ۴۰.   سیروس نارویى
 41. ۴۱.   ملک نارویى
 42. مریم خانزهی بلوچ
 43. زینت سیاهویی بلوچ
 44. مهروک سیاهویی بلوچ
 45. ماهین سیاهویی بلوچ
 46. جسی سیاهویی بلوچ
 47. عبدالله سیاهویی بلوچ
 48. ۴۸.   جمشید امیری
 49. آخرداد حسین بُـر
 50. مهیم سرخوش
 51. حبیب الله سربازی (ملازهی)
 52. کیچی براهویی
 53. عزیز سردارزهی
 54. کریم  بلوچ حسین بُـر- تهل
 55. ۵۵.   آزات بلوچ حسین بُـر
 56. ۵۶.   سمین بلوچ حسین بُـر
 57. سیروس حیدری بلوچ
 58. دکتر تاج محمد بریسیگ
 59. ۵۹.   ناصر امیری
 60. ملک زین الدینی
 61. دکتر عبدالرحیم ملازاده، دکترای فقه و قوانین اسلامی از دانشگاه دمشق
 62. حبیب االله بلوچ
 63. فتح آبادیان
 64. شکری هوتی
 65. نبی بخش سلیمانی
 66. آصف امیری
 67. احمد شاهوزهی
 68. شاهبخش هوتی
 69. عبدالرحمن حسین بُـر
 70. حسین امیری
 71. حسن کمالی – نروژ
 72. پیام امید (ن – ملکی)
 73. علی محمد چاکرزهی
 74. حاج بهرام میرلاشارى – نروژ
 75. على میرلاشارى – دانمارکً
 76. ناصر میرلاشارى – دانمارک
 77. بهمن میرلاشارى – دانمارک
 78. اسماعیل میرلاشارى – دانمارک
 79. بهنام میرلاشارى – نروژ
 80. بابک میرلاشارى – نروژ
 81. بهروز میرلاشارى – نروژ
 82. شهنواز میرلاشارى – نروژ
 83. عبدالستار میرلاشارى – نروژ
 84. محمد میرلاشارى – نروژ
 85. عیسى میرلاشارى – نروژ
 86. أیوب میرلاشارى – نروژ
 87. انوش اروند – نروژ
 88. اکبر اروند – نروژ
 89. مروان میرلاشارى – نروژ
 90. امیرحسین میرلاشارى – دانمارک
 91. اریان میرلاشارى – دانمارک
 92. مهیم میرلاشارى – دانمارک
 93. دکتر عظیم شیرانی-عضو هیئت علمی-استاد سابق دانشگاه سیستان وبلوچستان
 94. امیر دُرّازَھی
 95. رسول داودی
 96. خالد آذرپیرا
 97. نوهان آذرپیرا
 98. ابراهیم دهواری
 99. غفور بلوچ
 100. رحیم بش بلوچ – سوئد
 101. علی اکبر زین الدینی
 102. سعدی ملازهی
 103. علی ارجمندی – نروژ
 104. محمد بلوچی
 105. مسعود رئیسی
 106. لعل محمد رئیسی
 107. پرویز بلوچ – سوئد
 108. صدیق بلوچ – استرالیا
 109. اسلم زین الدینی – سوئد
 110. ابراهیم رئیسی
 111. حسین برھانزھی – شاعر و گشنده
 112. طاهر دینارزهی
 113. حاجی شریف بلوچ
 114. احمد میرلاشاری
 115. شهاب دانش
 116. انور دهواری
 117. انور صالح زهی
 118. ازیز دادیار (عزیز مبارکی)
 119. مهندس رحیم بندویی
 120. اشکان بندویی
 121. عبدالرئوف نظرزایی
 122. غفار بهزادی
 123. جیئند عزیزی بلوچ
 124. مولوی دادرحمن رئیسی
 125. نویـد رئیسی – لندن
 126. محمد کدخدایی
 127. کریم رئیسی
 128. فرزین کدخدایی
 129. شستونی بلوچ – مدیر بلاگ بلوچی نام و نشان
 130. منصور رئیسی
 131. بهروز گربُـنی
 132. عمران دوشوکی
 133. شبیر صابری بلوچ
 134. مراد رئیسی
 135. نعمان دوشوکی
 136. سعید تاجداری
 137. محمد کمانگیر
 138. آشور حسین بر
 139. علی مبارکی
 140. احمد مبارکی
 141. محمد امین بن مکران
 142. امیر جدگال
 143. هادی پاکباز
 144. جهانزیب بلوچ
 145. ایرج افغانی
 146. عبدالقادر ترشابی
 147. عبدالطیف بهرامزهی
 148. علی ایلوزهی
 149. رضا شیرانی
 150. نادر کهرازهی – کانادا
 151. دکتر محمدحسن حسین بُـر – امریکا
 152. خالد بارانزهی -نویسنده تاریخنگار بلوچ
 153. حاجی عبدالقادر بلوچ کویت
 154. امین دژکام- دانمارک
 155. زیور میرلاشاری
 156. عبدالله دینارزهی دبی
 157. رستمی دریانورد دبی 
 158. بهزاد کریم یار اسپانیا
 159. نعمت الله سپاهی یونان
 160. کریم آسکانی یونان
 161. یزدان بلوچی یونان 
 162. محمد آسکانی آمریکا
 163. عطاالله رند بلوچ آمریکا
 164. خدابخش ملک رئیسی آلمان
 165. لالبخش هوتی آلمان
 166. شکور بلوچی روسیه 
 167. شریف بلوچی روسیه 
 168. برکت بلوچی اتریش 
 169. بهرام آسکانی کویت
 170. جابر آسکانی آلمان
 171. خلیل بلوچی دبی 
 172. علی بلوچی دبی
 173. عبدالله هوت بحرین
 174. سعید هوت بحرین
 175. یاسر دهقانی اتریش
 176. صمد جدگال آلمان
 177. ولی داد ریگی بلژیک 
 178. رئوف بلوچی آلمان
 179. جلال بلوچ سوئد
 180. عبدالریوف ایراندوست بحرین
 181. ایرج بلوچ هلند
 182. جلیل بلوچ دبی
 183. مریم ناروئی کانادا
 184. آمنه دینارزهی دبی
 185. بدریه جدگال آلمان
 186. ماه نور سراوانی اتریش
 187. نعیم دینارزهی دبی
 188. خدا بخش رئیسی کانادا
 189. حسن رئیسی کانادا
 190. خان محمد ایرانیا هولند
 191. لال محمد رئیسی آلمان
 192. خالد بلوچ  اسکاتلند
 193. نواب جان بهرام زهی بحرین
 194. یوسف بارانی آلمان
 195. ابید اسکانی آلمان
 196. تاج بلوچ سوئد
 197. لیاقت داودی 
 198. محمد عزیزی آلمان
 199. عبدالغنی بلوچ آلمان
 200. فارس رند آلمان
 201. محمد بلوچ آلمان
 202. دوست محمد درخشان
 203. علی بلوچ یونان
 204. مراد دهقانی آلمان
 205. خان محمد بلژیک
 206. سلام بهرامی آلمان
 207. حکیم عزیزی
 208. شکور میر بلوچ اسپانیا
 209. خداداد برم سوئد
 210. حسین حسن زهی دبی
 211. میر غلام قادر هوتی دبی
 212. جلیل هوتی دبی
 213. عبدالکریم اسکانی دبی
 214. انور جلیل سراوانی کویت
 215. طلال سراوانی کویت
 216. م حسن بر سوئد
 217. علی بلوچ سوئد
 218. حسن حسین بر سوئد
 219. آصف میر مراد زهی کانادا
 220. باقی میر مراد زهی کانادا
 221. منصور بزرگ‌زاده ترکیه
 222. علی بزرگ‌زاده ترکیه
 223. بالاچ لالزهی یونان
 224. سلام سنجر یونان
 225. محمود اسکانی یونان
 226. عبدالله بلوچ یونان
 227. مجاهد سربازی بحرین
 228. قیس اسکانی کویت
 229. بدر آسکانی کویت
 230. فیض محمد رند بلوچ‌ کویت
 231. عبدالله دهانی فرانس
 232. عبیدالله میر مرادزهی دبی
 233. راشد کمالی
 234. حمدان کمالی
 235. دکتر غلام درخشیده بلاروس
 236. مسلم عزیزی آلمان
 237. جلال حسین بر سوئد
 238. عبدالله براهویی – انگلستان
 239. همایون مبارکی

https://akhbar-rooz.com/?p=132867 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x