شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

کنگره نهم حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست برگزار شد!

کنگره ای کمونیستی با عزم یک پیروزی کمونیستی کارگری

کنگره نهم حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در روزهای دوم و سوم آذرماه برابر با ٢٣ و ٢۴ نوامبر ٢٠١٩ با حضور بیش از ١٢٠ نفر از نمایندگان و مهمانان با موفقیت برگزار شد. همزمان پخش مستقیم اینترنتی صوتی و تصویری از شروع تا پایان کنگره این امکان را فراهم کرد که طی دو روز برگزاری کنگره، هزاران نفر کنگره و مباحثات و تصمیمات آن را همراهی کنند.

کنگره نهم حزب با خوشامدگویی به شرکت کنندگان توسط فاتح شیخ دبیر کمیته مرکزی حزب و سرود انترناسیونال آغاز شد. در ادامه به یاد و احترام به جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و خصوصاً جانباختگان اعتراضات کوبنده آبانماه در ایران و دیگر مناطق جهان از جمله عراق و لبنان و شیلی، یک دقیقه سکوت اعلام شد. سپس کلیپی از صحنه‌های پرشور اعتراضات و خیزش انقلابی مردم در دیماه ٩۶ و اعتصابات و اعتراضات کارگری و قیامها و خیزشهای انقلابی آبانماه ٩٨ با بخشهائی از سخنرانی رهبران کارگری پخش شد که مورد تشویق حاضرین در کنگره قرار گرفت.

کنگره با سخنرانی افتتاحیه رحمان حسین زاده رئیس دفتر سیاسی حزب ادامه پیدا کرد. وی در ابتدای سخنان خود همبستگی کنگره را با مبارزات پرشور دو ساله اخیر از دیماه ٩۶ تا آبانماه ٩٨ اعلام نمود، به سازندگان و شرکت کنندگان این جنبش عظیم سرنگونی درود فرستاد و یاد جانباختگان عزیز مبارزات آبانماه ٩٨ را گرامی داشت. رحمان حسین زاده تامین رهبری جنبش سرنگونی و آزادیخواهانه برای جارو کردن جمهوری اسلامی را صورت مساله کلیدی پیش روی رهبران و فعالین رادیکال جنبش کارگری و توده ای، کمونیستها و کنگره نهم حزب حکمتیست عنوان کرد و یک شاخص موفقیت کنگره را پاسخگویی روشن به این مساله دانست.   

بدنبال جمال کمانگر از طرف هیئت نظارت سراسری بر انتخابات نمایندگان کنگره، گزارش پروسه انتخابات را به کنگره ارائه داد. کنگره به اتفاق آراء اعتبارنامه نمایندگان منتخب را تصویب و رسماً کار خود را آغاز کرد. سپس آیین نامه کنگره با یک اصلاحیه پیشنهادی به آن تصویب شد.

در بخش بعدی پیامهای نمایندگان احزاب و سازمانهای سیاسی مهمان در کنگره به ترتیب حروف الفبا قرائت شد؛ عبدالله صالح از جانب سازمان آلترناتیو کمونیستی عراق، پیروز زورچنگ از سازمان راه کارگر، احمد موسوی از سازمان فدائیان (اقلیت)، هلمت احمدیان از حزب کمونیست ایران، مصطفی باهر از احزاب کمونیست کارگری عراق و کردستان و سعید سهرابی از هسته اقلیت سخنرانی کردند. به دلیل کمبود وقت برای قرائت پیامهای کتبی رسیده به کنگره فرصتی نماند و به قرائت اسامی پیام دهندگان اکتفا شد.

کنگره در ادامه کار خود کلیه دستورهای ارائه شده دفتر سیاسی و زمانبندی پیشنهادی برای آنها را به تصویب رساند. دستورهای تصویب شده عبارت بودند از:

١- گزارش ٢- اوضاع جهان (بیانیه) ٣- اوضاع سیاسی ایران (قطعنامه) ۴- در باره جنبش کارگری (بیانیه) ۵- جنبش آزادی زن (بیانیه) ۶- تقابل با آلترناتیو های راست و بورژوایی (بیانیه) ٧- قرارها و قطعنامه‌ها ٨- انتخابات ٩- اختتامیه.

در دستور گزارش، ابتدا رحمان حسین زاده گزارش کتبی ارائه شده به کنگره را معرفی کرد. نمایندگان کنگره و مهمانان نظر و نقد و ملاحظات و سئوالات خود بر گزارش ارائه شده به کنگره را ارائه کردند. در پایان رئیس دفتر سیاسی ضمن پاسخگویی به سئوالات و ملاحظات مطرح شده، به فعالیتهای مثبت بین دو کنگره و به کمبودهای جدی در فعالیتهای این دوره حزب اشاره کرد.

دستورهای بعدی کنگره شامل بیانیه‌ها و قطعنامه و قرارهایی بود که قبلا از طریق نشریه کنگره منتشر شده بودند و در سالن کنگره نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار داشت. سند اوضاع جهان را فاتح شیخ و عبدالله دارابی، قطعنامه اوضاع سیاسی را جمال کمانگر و سیاوش دانشور، بیانیه جنبش کارگری را رحمان حسین‌زاده و رضا کمانگر، بیانیه جنبش آزادی زن را آذر ماجدی و سیاوش دانشور، بیانیه در تقابل با آلترناتیو راست و بورژوایی را صالح سرداری و ناصر مرادی، بیانیه در مورد محیط زیست را ملکه عزتی و پروین کابلی، قرار در مورد محکومیت بند و بست احزاب ناسیونالیست کرد با جمهوری اسلامی را همایون گدازگر و سعید یگانه به کنگره معرفی و ارائه کردند.  

سپس نمایندگان حاضر در کنگره حول اسناد ارائه شده در زمان مربوط به آنها اظهار نظر و بدنبال کنگره وارد رای گیری برای کلیت هر سند شد. کلیت بیانیه اوضاع جهان با اکثریت آرا، قطعنامه اوضاع سیاسی به اتفاق آرا و بیانیه کارگری با اکثریت آرای نمایندگان کنگره تصویب شدند. بیانیه جنبش آزادی زن به اتفاق آرا، بیانیه علیه آلترناتیو راست و بورژایی، بیانیه محیط زیست، قرار در مورد محکومیت بند و بست احزاب ناسیونالیست کرد با جمهوری اسلامی با رای بالای اکثریت نمایندگان تصویب شدند. اصلاحات پیشنهادی به بیانیه اوضاع جهان، بیانیه جنبش آزادی زن، بیانیه کارگری، بیانیه محیط زیست و قرار در مورد محکومیت بند و بست احزاب ناسیونالیست کرد با جمهوری اسلامی در کنگره طرح و رای گیری شد.

در دستور بعدی کنگره بیانیه مفاد سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی که بعد از دیماه ٩۶ به تصویب دفتر سیاسی حزب رسیده بود، توسط کنگره تصویب و تایید شد. سپس پیام کنگره به مردم بپاخاسته ایران، پیام کنگره به فعالین جنبش کمونیسم کارگری و اعضای حزب حکمتیست، پیام کنگره به زندانیان سیاسی قرائت شده و با وارد کردن اصلاحات پیشنهادی تصویب شدند. مجموعه اسناد مصوب کنگره، در نشریات و سایتهای حزب منتشر میشوند. در ادامه مبحث قرارها، یک قرار در باره تغییر نام حزب برای در دستور قرار گرفتن رای نیاورد. به دلیل کمبود وقت بررسی اصلاحیه‌ها به دیگر اسناد مصوب و یک قرار باقیمانده برای بررسی و تصویب به پلنوم کمیته مرکزی محول گردید.

مهمانان کنگره در خاتمه هر اجلاس نیم روزه در نوبتهای خود در مورد مباحث کنگره و دیگر نکات مورد نظرشان، اظهار نظر کردند.

کنگره نهم حزب، کنگره ای کمونیستی با عزم راسخ برای دخالت جدی در اوضاع ایران و کسب یک پیروزی کارگری کمونیستی بود. کنگره بر ایفای نقش حزب کمونیست کارگری – حکمتیست به عنوان حزب رهبری کننده و سازمانده در جدال طبقاتی جامعه تاکید جدی داشت.

دستور بعدی کنگره انتخابات کمیته مرکزی بود. از میان کاندیداهای کمیته مرکزی ٣١ نفر، با ٢٧ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل، انتخاب شدند که اسامی آنها به ترتیب الفبا عبارتند از:

١- ابراهیم باتمانی ٢- احمد بابایی ٣- آذر ماجدی ۴- ابوبکر شریفزاده ۵- اسماعیل ویسی ۶- پروین کابلی ٧- جمال کمانگر ٨- رحمان حسین زاده ٩- رضا کمانگر ١٠- سعید آرمان ١١- سعید یگانه ١٢- سیاوش دانشور ١٣- سیوان کریمی ١۴- صالح سرداری ١۵- عبدالله دارابی ١۶- علی مطهری ١٧- فاتح شیخ ١٨- فخری جواهری ١٩- کریم نوری ٢٠- کامیار احمدی ٢١- محمود رهبری ٢٢- مریم افراسیاب پور ٢٣- ملکه عزتی ٢۴- مختار محمدی ٢۵- محسن حسینی ٢۶- ناصر مرادی ٢٧- همایون گدازگر. اعضای علی البدل: ١- دلاور مُنزیر ٢- جلال محمود زاده ٣- نادر شریفی ۴- هلاله طاهری.

پایان بخش کار کنگره نهم سخنرانی اختتامیه بود. رحمان حسین زاده در سخنان اختتامیه ابتدا از اعضای هیئت برگزاری کنگره و دیگر ارگانهای حزبی که تدارک اجرایی و دفتر سیاسی حزب که تدارک سیاسی کنگره را به عهده داشتند، عمیقا قدردانی کرد و به اعضای کمیته مرکزی منتخب کنگره تبریک گفت. سخنران اشاره کرد: “تردیدی نیست همه ما در این مشاهده واقعی شریکیم که این کنگره با موفقیت برگزارشد. علاوه بر اینکه اسناد راهگشایی را تصویب کرد، اوضاع پرتحول کنونی را با چشمان باز دید و مهمتر عزم و اراده بالایی را برای پاسخگویی به نیازهای این دوره از خود نشان داد. این کنگره بار دیگر بر تعهد خود برای به سرانجام رساندن انقلاب کارگری و سرنگونی فوری جمهوری اسلامی تاکید اساسی گذاشت. در این راستا اعلام کرد بیش از پیش باید آستینها را بالا بزنیم. این جهت گیری سیاسی و حضور جمعیت بزرگی از مبارزین سیاسی و شخصیتها و فعالین کمونیست و نمایندگان کنگره و نمایندگان احزاب و جریاناتی که حضور داشتند، شریک شدن هزاران نفری که از طریق نت مباحث کنگره را تعقیب کردند و برگزاری این اجتماع کمونیستی با استاندارد سیاسی و اجرایی بالا، بررسی عمده موضوعات در دستور و تصمیم گیری در مورد آنها، فضای زنده جدل و بحث سیاسی و بیان صریح نظرات متفاوت و نهایتا تصمیم گیری و اتحاد حزبی کنگره، جنبه‌های برجسته و شورانگیز موفقیت این کنگره است”. به این ترتیب کنگره نهم حزب حکمتیست در میان شور و شوق حضار با پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید.

سخنرانیها و مباحث کنگره به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری در سایتهای حزب در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

آذر ماه ١٣٩٨ – نوامبر ٢٠١٩

https://akhbar-rooz.com/?p=13849 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x