شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

استبداد ولایت فقیه مثل برف آب می شود – جهانگیر گلزار

هیتلر در آخرین لحظات سقوط برلین به یارانش گفت : “برای پیروزی ، ملت معنی ندارد و همه هم کشته بشوند ارزش پیروزی را دارد ” او از اینکه به عنوان رهبر پیروز نشده است بسیار ناراحت و عصبانی بود . قبول شکست برایش آنقدر کشنده بود که دستور داد آلمان را آتش بزنند و دست دشمن  نظامش ندهند . افسران و مردم از این دستور سر باز زدند . با اینحال از آلمان کشوری سوخته بخاطر بمباران آمریکاییها و انگلیسیها و روسها ، بجای ماند . 

امروز آقای خامنه ای بعد از ۴۰ سال خشونت و دشمن- دشمن کردن و در سخترین وضعیت فقر و معیشت برای حدود ۶۰ میلیون ایرانی که ساخته بی تدبیری این نظام است ، دستور می دهد بانکها را آتش بزنند . مردم را در کف خیابان به هیچ دلیلی با گلوله مستقیم بکشند . 

مردم را دشمن قدرت خود می داند . مستضعفین دیروز ، دشمنان امروز او شده اند . مردم جنوب شهرهای شیراز ، اصفهان ، تهران و ماهشهر … که در فقر ادامه زندگی برایشان مساوی با مردن شده است اعتراض می کنند . اعتراض به نبود امنیت ، نبود آینده و نبود هر نوع امکانات زندگی  .

تا چند سال قبل ترس نظام از اعتراضات جامعه میانه کشور بود . امروز این بخش بزرگ جزو فقیران جامعه شده اند . آقای روحانی هم معتقد است که ۶۰ درصد جامعه فقیر است . فقری که ساخته این نظام است . 

محمد یگانه وزیر دارایی و وزیر آبادانی و مسکن و وزیر مشاور و رئیس بانک مرکزی دوران پهلوی در خاطرات خود می گوید که شاه نمی خواست بداند مردم در سختی زندگی می کنند . او تصور می کرد که مردم او را دوست می دارند . او می گوید که شاه هشدارها را نمی شنید . 

سالهاست که به آقای خامنه ای و سران فاسد این نظام بسیاری از اساتید دانشگاهی و متخصص ، هشدار داده اند. با آمار و تحلیل به آنها گفته اند که ایران از نظر اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در حال سقوط کامل است . بهتر بگوییم در بسیاری از موارد سقوط سالهاست که انجام شده است . 

امروز نتیجه سیاستهای غلط مسئولین نظام ولایت فقیه را می توان دید . مردم و طبیعت فقیر تر از فقیر شده اند . 

آقای خامنه ای و یاران و ماموران وی، ایران را در جنگهای مختلف گرفتار کرده اند.و این مردم هستند که هزینه ۴ منطقه جنگی در یمن و عراق و لبنان و سوریه را از زندگی خود می دهند . این ملت هر روز فقیر تر ایران هستند که هزینه سیاستهای غلط مسئولین و مافیای نظام که منجر به تحریمهای پیوسته شده است را می دهند . طبیعت ایران را شما ولایت مداران بیابان کرده اید . جنگلها را تبدیل به ویلا و درختانش را بدست سودجویان داده اید و از کشور بیابان ساخته اید . بخاطر سیاستهای نادرست مسئولین منتخب شما با چاپ بی رویه اسکناس ، حجم پول کشور از حد فاجعه خارج شده و اقتصاد درمانده و تورم ،هر روز و هر ساعت فقر را به مردم تحمیل می کند . مدیران فاسد شما در رانت خواری دست دردست مافیای واردات و صادرات اقتصاد کشور را نابود و تولید را از کار انداخته اند . اقتصاد واردات محور دوران شاه را نظام ولایت فقیه سرلوحه مافیای حاکم کرده و اقتصاد تولید در ایران بی معنی شده است و ایران گرفتار اقتصادی سراسر مصرف محور گشته است . 

دشمن واقعی ملت نظام ولایت فقیه و مافیای حاکم است . دشمن واقعی کشور خشونت طلبی سیری ناپذیر مافیای حاکم بر ایران است . 

دشمن واقعی مردم ،سلطه سه دولت بر مردم است . دولت روحانی که باید پاسخگو باشد و اختیاراتش زیر نظر خامنه ای است . در عمل تصمیم گیرنده نیست و مجری رهبری است . دولت پنهان سپاه که در شروع و ادامه جنگها مسئول است و در رانت خواری و فسادهای مالی نقش اول را دارد و به کسی پاسخگو نیست . دولت سوم دولت خامنه ای است که سیاستهای کلان و خرد اقتصادی و سیاست داخلی و سیاست خارجی تحت نظر و فرمان اوست و به هیچکس پاسخگو نیست . تداخل قدرت و حجم بزرگ شده مراکز تصمیم گیری ایران را فلج کرده است . مردم از این همه فساد خسته و خواهان تغییرند . 

استبدادها بزرگ و بزرگتر می شوند و نیاز به سرمایه های بیشتری جهت ادامه استبداد خود دارند . مدتی هم سعی می کنند در عین بزرگ شدن آن را نگاه دارند . بعد از آن شروع به ریزش می کنند . استبداد فقیه در حال ریزش است و مردم آن را خوب حس می کنند . حس می کنند که در این ریزش فقیرتر و از حقوق شهروندی تهی می شوند . بدین جهت اعتراض می کنند . 

در روزهای اعتراضات در سطح کشور عده ای در خارج مردم را تشویق به خشونت می کردند و زبانشان و نظرشان همردیف استبدادیان حاکم بر ایران شده بود . آنها در رسانه های خود هر چه خشونت است را بپای مردم می نوشتند . تصور می کردند که قهر بیشتر کار ساز است . عده ای که مدافع خط استقلال و آزادی بودند به درستی تحلیل کرده و می گفتند که این خشونتها کار مامورین این نظام است . تحلیل می کردند که استبداد فقیه می خواهد جو را خشن کند تا دلیلی برای سرکوب و کشتار داشته باشد . امروز فیلمها و گزارشات بخوبی نشانگر و بیانگر آن است که خشونت را ماموران نظام ولایت فقیه انجام می داده اند . بانکها را آنها آتش زده اند ، ماشینها را خراب کرده اند ، از راه دور و نزدیک مردم را به رگبار بسته اند . جنازه ها و زخمیها در سراسر کشور بیانگر خشونت بیش از حد استبداد فقیه است .

مردم با شعارهایشان چه پیامی دادند :

در مقابل خشونت بیش از حد نظام ، مردم در نقاط مختلف کشور ، گل به نیروهای سرکوب می دادند . از نیروهای سرکوب دعوت به حمایت  از مردم می کردند . در مکانهایی که درگیریها مستقیم می شد ، عده ای حتی مدافع جان سرکوبگران هستند که آسیبی به آنها وارد نشود و از حق حیات آنها دفاع میکنند. 

شعارها در دفاع از استقلال و آزادی و دفاع از حق طلبی است . ” حقمونو می گیریم ، ذلت نمی پذیریم ” و یا” استقلال و آزادی حق مسلم ماست .” شعارهای مردم هستند .

مردم خواهان شکستن جو خشونت بودند شعار” نیروی انتظامی بشین کنار ملت” ، و یا “نیروی انتظامی حمایت ، حمایت” و شعار ،” سید علی ببخشید ، دیگه باید بلند شید” 

مردم به درستی نقش مافیای حاکم در فقر را روشن می کند . با شعار : “ملت گدایی می کند ، آقا خدایی می کند “. 

مردم می دانند چه کسی مسئول اول جنایت و خشونت است با شعار :” خامنه ای قاتل است ، حکومتش باطل است “

“مرگ بر خامنه ای “و “مرگ بر دیکتاتور” و یا شعار “ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما “. 

مردم می دانند که روحانی توانا به حل مشکلاتشان نیست و شعار می دهند : “روحانی دروغگو ، روحانی دروغگو” و یا شعار می دادند :” روحانی حیا کن مملکتو رها کن .”

مردم تظاهر کننده دیگر هموطنان را به اعتراضات دعوت می کنند وقتی شعار می دهند : “ایرانی با غیرت ، غیرت تو نشون بده “. و یا : شعار زیبای ” ملت چرا نشستی؟ منجی خود تو هستی”

ایرانیان می دانند که اعتراضات در اشکال مختلف ادامه خواهد یافت و شعار می دهند :” نه صندوق ، نه آرا ، تحریم انتخابات” . 

مردم ایران هوشیارند و در روزهای اعتراضات عمومی با فیلمهای خود سانسور نظام را شکستند . بی دلیل نبود که اینترنت را بستند . وحشت نظام از مردم حد نمی شناسد . در این رابطه سخنگوی قوه قضاییه که وظیفه اش رعایت عدالت است گفت :” این فیلمها جعلی هستند و فیلمهای کشورهای دیگر است . “یاد اعتراضات مردم در دوران حکومت نظامی شاه به فرماندهی و نخست وزیری ارتشبد ازهاری افتادم که می گفت فریادهای اعتراض مردم نوار است و مردم به او در تظاهرات پاسخ دادند :” ازهاری بیچاره نوار که پا نداره “

مصاحبه های سران و مسئولین نظام بعد از چند روز اعتراضات مردمی بیانگر ترس بیش از حد آنها از ادامه اعتراضات است . گویی خوب می دانند که نظام ولایت فقیه نه اصلاح پذیر است و نه می تواند ادامه حیات بدهد . شعار ، اصلاح طلب ، اصولگرا دیگه تموم شد ما جرا ، صدای مرگ این نظام است . 

ترس بیش از حد را خامنه ای بیرون داد وقتی در ۶ آذر ۱۳۹۸، خامنه‌ای خطاب به بسیجی‌ها گفت:

  «غافلگیر نشوید؛ سعی کنید در هیچ قضیه‌‌ای غافلگیر نشوید. تجربه‌ کمیته‌ها در سال ۶۰ تجربه‌ خوبی است، از آن تجربه استفاده بشود. کمیته‌های انقلاب اسلامی در سال ۶۰ در محلات مختلف، در جاهای مختلف، همه ‌جا حضور داشتند؛ همیشه هم حضور داشتند؛ هر حادثه‌ای که در آن منطقه رخ میداد، اوّل چشم انسان می‌افتاد به برادران کمیته. آنها تازه‌کار بودند، آگاهی‌های امروز شما را، توانایی‌های امروز شما را اصلاً نداشتند، امّا حضور دائمی داشتند؛ این حضور دائمی خیلی مهم است».

گویی او بدون اینکه با دستیارانش صحبت کرده باشد حرف دلش را زد و ترسش را بیرون ریخت . در سال ۶۰

مردم وقتی دیدند علیه منتخب آنها بنی صدر کودتا شده است دست به مقاومت زدند و خمینی ترس از آن داشت که مردم در مقابلش بایستند . ترس از اینکه روز آخر قدرت آنهاست خمینی و در آن زمان خامنه ای که یکی از دستیارانش بود رافرا گرفته بود . بی دلیل نبود که خمینی به کمک کودتاچیان آمده گفت اگر ۳۶ میلیون بگویند آری ( منظور آری مردم به بنی صدر  به بنی صدر ) من می گویم نه . ( یعنی با کودتا موافقم ) .

 خامنه ای خود را ولی امر می داند و در مقام قدرت می بیند و با نیروهای خود به دید بسیجی- که در ایران به عنوان خرابکار و فاسد معنی گرفته است- صحبت می کند . آقای خامنه ای خود و نیروهایش را در مقابل مردم می بیند و ترس ولرز شدید بر اندامش و قدرتش و مافیایش مستولی شده. 

نواری از سران نظامی آخرین روزهای سلطنت پهلوی بجا ماند و بعد بصورت کتاب در آمد .

زمانی که حکومت نظامی تمام شهرها و کشور را به زیر چکمه خشونت استبداد شاهی برده بود ، سران نظامی آن زمان سعی می کردند چاره اندیشی کنند . راهکارهای خشونت طلبی مختلفی را پیشنهاد می کردند . و هر بار متوجه می شدند که مردم در عدم خشونت آن عمل را بی تاثیر کرده اند و گل را بر گلوله پیروز کرده اند . در آن میان تیمساری گفت : ما مثل برف آب خواهیم شد . 

امروز اعتراضات در نقاط مختلف کشور دارد یخ استبداد ولایت فقیه را آب می کند و استبدادیان گرمای اتحاد و امید و روحیه اعتراضی و عدم ترس و شکل گیری شجاعت اعتراض را در میان مردم  به خوبی حس کرده اند . 

https://akhbar-rooz.com/?p=14718 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کیا
کیا
4 سال قبل

مقاله ات مورد پسند است بخصوص مقایسه خامنه ای و هیتلر جالب است،اما
برای سرنگونی هیتلر یک جنگ جهانی انجام شد و شکست نظامی او را ساقط کرد!
در مورد خامنه ای یا باید منتظر یک چنین عملیاتی باشیم ،نه به شکل آب شدن برف !
مبارزه با این حکومت که هنوز شانس سازش و عقب نشینی از منطقه را دارد تا توانایی سرکوب داخلیش را افزایش دهد ، به یک اتحاد همه جانبه از مخالفان داخلی دارد که ساده هم به نظر نمی آید.
در هر حال من هم آرزو دارم اینچنین باشد که شما عنوان کردید.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x