پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

بیانیه جمعی از اعضای جامعه پزشکی کشور به مناسبت اعتراضات خونین آبان ماه ۱۳۹۸

اعتراضات مردمی آبان ماه که به دنبال تصمیم غیر مدبرانه در مورد افزایش ناگهانی و سه برابر شدن قیمت بنزین صورت گرفت و نحوه مقابله با آن نشان از اوج شکاف ملت-دولت در زمانه ماست. همانند چهار دهه گذشته مسئولین کشور و تصمیم گیرندگان این اقدام نابخردانه مصون از خطا جلوه داده شده و مردم معترض با انواع و اقسام اتهامات و برچسب ها تنها گناهکاران این وقایع بودند. نیروهای پیدا و پنهان نظامی، انتظامی و امنیتی به روی مردم آتش گشودند و به بهانه خرابکاری و اغتشاش اندکی فرصت طلب، دوباره اعتراضات به حق مردم را به بیگانگان نسبت دادند. اکنون که بر حسب ظاهر این اعتراضات فروکش کرده جا دارد که با آسیب شناسی درست وقایع سیاه گذشته و عبرت گرفتن از خشم ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی و عجولانه به جلوگیری از تکرار اینگونه اتفاقات خشونتبار بیاندیشیم.

ما امضا کنندگان این بیانیه که جمعی از اعضای جامعه پزشکی کشور هستیم، ضمن تشکر از کلیه همکاران پزشک و کادر پزشکی که در طی این روزهای سخت به مداوای مردم مظلوم و آسیبدیده همت گماردند، مواجهه خشونتبار با اعتراضات مردمی را محکوم نموده و بر این باوریم که:

۱- اعتراضات آبان ماه ۹۸ از بطن مردم به خصوص طبقه آسیب پذیر جامعه بوده که سالهاست بار بیشتر مشکلات این کشور به دوش ایشان است. حضور اندکی آشوبگر که سازمان یافته یا خودسر دست به غارت اموال عمومی و تخریب زده اند، نبایستی باعث گردد از مردمی بودن این اعتراضات چشمپوشی کنیم.

۲- ریشه اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ ناشی از تلاش دولت های نهم و دهم و برخی کاندیداها برای ایجاد شکاف بین اقشار مختلف مردم و تقسیم بندی آنان به فرادست و فرودست از یک سو و بی تدبیری دولت فعلی از سوی دیگر است. امروز فساد و تبعیض اعتماد مردم به دولت را از بین برده و فقدان کارآمدی نهادهای حاکمیت، زمینه ساز فشار بر اقشار مختلف مردم خصوصاً طبقات ضعیف جامعه شده است. 

۳- اگرچه نقش دولت در تصمیم گیری های غلط و به وجود آوردن این شرایط انکار ناشدنی است، مبرا کردن دیگر نهادهای مسئول، آدرس غلط دادن به افکار عمومی است. وجود نهادهای پرمسئولیت و غیرپاسخگو، سازمان های موازی، دستگاه قضایی ناکارآمد، رسانه های حکومتی یک سو گر و در یک کلام وجود دولت در سایه بدون شک نقش مهمتری در به وجود آمدن شرایط کنونی کشور و ناکارآمد جلوه دادن دولت داشته است.

۴- فشارهای متعدد در بخشهای مختلف جامعه عرصه را برای مردم به شدت تنگ کرده است. بیکاری و فقر و اعتیاد و تبعیض برای تحت فشار قرار گرفتن طبقه آسیب پذیر، جلوگیری از آزادی های اجتماعی برای به ستوه آوردن طبقه متوسط و سخت گیری های شدید و فشارهای مختلف فردی و اجتماعی به نخبگان و کارآفرینان، همه و همه جامعه امروز ایران را به سمت خشم و نفرت سوق میدهد. این روزها حال سرزمین کهن ما با تاریخ پر افتخار چندین هزار ساله بدتر از همیشه است. اگر امروز برای سلامت تن و روح جامعه ایرانی فکر نکنیم خیلی زود دیر خواهد شد.

۵- امروز مهمترین چالش کشور «بحران ناکارآمدی » است. کشور ما با منابع سرشار خدادادی می بایست شرایطی بسیار بهتر از وضع موجود داشته باشد. متاسفانه دولتمردان کشور در سالیان گذشته با ماجراجویی های پرهزینه و کم فایده کشور را به کرات تا لبه پرتگاه برده و هر بار پس از مذاکره های اجباری با دادن امتیازهای فراوان برای خود فرصت خریده اند. این باور باطل سالهاست که در حال تکرار شدن است و گویا حکمرانان این کشور را هیچ عبرتی نیست. مردم ایران با فرهنگ و تمدن چند هزار ساله به دنبال آرامش و ثبات در داخل مرزهای خود هستند. ماجراجویی هایی که موجب تقویت ایران هراسی در سطح کشورهای منطقه و دولتهای دنیا شده است، امروز بزرگترین عامل برای بی ثباتی در داخل ودشمن تراشی در خارج کشور هستند. بایستی این سیاست های کهنه و نخ نما هرچه زودتر پایان یافته و برای حاکمان ما بیش از همه و پیش از همه «اعتلای ایران» با اهمیت شود. 

۶- مسئولان کشور بایستی وجهه همت خود را حل مشکلات کشور ساخته با حکمرانی خوب در عرصه های مختلف سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از به وجود آمدن و ازدیاد نارضایتی در بین مردم جلوگیری کنند و در عین حال بایستی ظرفیت لازم برای تحمل اعتراضات مدنی را در خود ایجاد نموده و اجازه ندهند اعتراضات معمول اقشار مختلف مردم تبدیل به بحران های بزرگ و ترویج خشونت شود.در پایان امید عاجل داریم با آزادی معترضان بیگناه، با مسببان اصلی این حوادث اعم از تصمیمگیرندگان، آمران و مجریان حمله به مردم معترض و نیز تخریب کنندگان و معارضان به اموال دولتی و عمومی به نحو شایستهای برخورد شود.

اسامی امضاکنندگان:

۱-دکتر علی تاجرنیا

۲- دکتر محمد صادق آخوندی

۳- دکتر مسعود فلاحی نژاد

۴- دکتر کاظم آشفته یزدی

۵- دکتر نصرت الله عشقیار

۶_دکتر فرشته بقایی

۷_ دکتر مهدی شهرابی

۸_ دکتر حسین طاهر سلطانی

٩-دکتر بهمن سراج

۱۰ – دکتر بهروز برومند

۱۱- دکتر وحید جعفری

۱۲- دکتر مهدی عاشوری

۱۳- دکتر حسین لباف

۱۴- دکتر علی شکفته راد

۱۵- دکتر احمد سوداگر

۱۶- دکتر علیرضا رجبیان

۱۷- دکتر محمد رضا احمدی

۱۸- دکتر مژگان اورند

۱۹- دکتر افشین جعفرزاده

۲۰- دکتر محمد سعید شیخ رضایی

۲۱- دکتر علی کشواد

۲۲- دکتر افشار اعتمادی آل آقا

۲۳- دکتر علیرضا احمدی یزدی

۲۴- دکتر علیرضا قاسم زاده

۲۵- دکتر مژده کریمی

۲۶- دکتر احمد رضا نیاورانی

۲۷- دکتر ماهک پاپن

۲۸- دکتر بابک آشتیانی عراقی

۲۹- دکتر جعفر کیهان شکوه

۳۰- دکتر سارا توسلی

۳۱-دکتر با وقار

۳۲- دکتر رسول میرشریفی

۳۳- دکتر قاسم میقانی

۳۴- دکتر مجتبی سالاری فر

۳۵- دکتر مهری کدخدایی

۳۶- دکتر مهدی قربانی

۳۷- دکتر آذر حیدری

۳۸- دکتر هادی یزدانی

۳۹- دکتر ملیحه برازنده

۴۰- دکتر فرید کرمی

۴۱- دکتر علی نیکجو

۴۲- دکتر نبی مطلبی

۴۳- دکتر علی اصغر غلامی

۴۴- دکتر مصطفی سبطی

۴۵- دکتر محمد رضا یزدان پناه

۴۶- دکتر محسن اسدی

۴۷- دکتر زهرا حسینی

۴۸- دکتر سیدجعفر حسینی 

۴۹-دکتر سید بهروز محسنی مقدم

۵۰- دکتر ژاله جهانگیری

۵۱- دکتر سید محمد طباطبایی

۵۲- دکتر حسن پورعظیم

۵۳- دکتر مهدی خزعلی

۵۴- دکتر عزیز الله بستاک

۵۵- دکتر سید رضا رئیس کرمی

۵۶- دکتر فرشاد نوری نژاد

۵۷- دکتر جواد روحانی

۵۸- دکتر مسیح سرو قد مقدم

۵۹- دکتر مهری حسین زاده مقدم

۶۰- دکتر شقایق سادات جمالی

۶۱- دکتر وحید ضیائی

۶۲- دکتر زهرا احمدی نژاد

۶۳- دکتر محمد قاسم محسنی

۶۴- دکتر مصطفی حمدیه

۶۵- دکتر فاطمه حاجی محمدی

۶۶- دکتر سید مهدی طبایی

۶۷- دکتر مجید صنعت خانی 

۶۸- دکتر آتوسا فرزام فر

۶۹- دکتر نادر رادمهر

۷۰- دکتر محمد اسلامی 

۷۱- دکتر رویا امیدی

۷۲- دکتر مصطفی آزاد بخت

۷۳- دکتر پیام پیمان پور

۷۴- دکتر هادی پرهیز

۷۵- دکتر جمشید صفری

۷۶- دکتر قباد حسن زاده مقدم

۷۷- دکتر حمید قره حسنلو

۷۸_ دکتر عباس مهراد

۷۹- دکتر رضا بیات موحد

۸۰- دکتر عطاءالله شیرازی

۸۱- دکتر نسرین یزدانی

۸۲- دکتر محمد بیات

۸۳- دکتر سیده زهرا بطحائی

۸۴- دکتر محمد کاخکی

۸۵- دکتر نسترن موسوی

۸۶- دکتر محمد قره تپه

۸۷- دکتر فریبرز ایمانی

۸۸- دکتر محمد رضا عباسی

۸۹- دکتر محمد رضا سعیدی

۹۰- دکتر کریم لاله ماژین

۹۱- دکتر محمد رضا باغیانی

۹۲- دکتر سعید حیائی

۹۳- دکتر مهدی ایزد یار

۹۴- دکتر سید مولاداد حسینی لرستانی

۹۵- دکتر محمد حسین حاتمی

۹۶- دکتر مجید محمودی

۹۷- دکتر حمید رضا رحیمی

۹۸- دکتر فخرالدین حیدریان

۹۹- دکتر عفت میر معینی

۱۰۰- دکتر هادی عبداللهی

۱۰۱- دکتر محمد پور نصرالله

۱۰۲- دکتر منصوره میرزایی

۱۰۳- دکتر علیرضا حیدری

۱۰۴- دکتر جعفر قائم پناه

۱۰۵- دکتر سید جلال پورهاشمی

۱۰۶- دکتر منصور خراسانی

۱۰۷- دکتر سیامک شایان امین

۱۰۸- دکتر محمد ابراهیمی ساروی

۱۰۹- دکتر معصومه حسنی طباطبائی

۱۱۰- دکتر شقایق سبحانی

۱۱۱- دکتر حسین نعمت اللهی

۱۱۲- دکتر محمد اکبری

۱۱۳_ دکتر جواد رفیع نژاد

۱۱۴_ دکتر عابدین فرزادی پور

۱۱۵- دکتر ناهید خداکرمی

۱۱۶- دکتر محمد علی مهدویان

۱۱۷- دکتر رضا شیرالی

۱۱۸-دکتر کامبیز مجیدیان

۱۲۹- دکتر سیروس بازرگانی

۱۲۰- دکتر ژیلا یاوری

۱۲۱- دکتر مهشید محمدی بصیر

۱۲۲- دکتر علی اصغر روحی

۱۲۳- دکتر سعید دکامی

۱۲۴- دکتر سعید آذربایجانی

۱۲۵- دکتر حسن رفیعی

۱۲۶- دکتر سارا رجبی

۱۲۷- دکتر کاوه کاظمیان

۱۲۸- دکتر سعید پناهی

۱۲۹- دکتر بهادر علیدوستی

۱۳۰- دکتر مریم مهرابخانی

۱۳۱- دکتر زینب عزیزی

۱۳۲- دکتر رضا طبیبی

۱۳۳- دکتر علی مهرداد

۱۳۴- دکتر حسین علیمددی

۱۳۵- دکتر رضا مسعودنیا

۱۳۶- دکتر مریم احمد آخوندی

۱۳۷- دکتر صدیقه شمس

۱۳۸- دکتر مژگان پاک نژاد

۱۳۹- دکتر آمنه ستاره فروزان

۱۴۰- دکتر شهپر جا لشگر

۱۴۱- دکتر رضا مجابی

۱۴۲- دکتر شفیع جعفری

۱۴۳- دکتر عبدالله قربانزاده

۱۴۴- دکتر محمد ایرانی

١۴۵-دکتر فاطمه بهرام مصیری

۱۴۶- دکتر فرهاد صفری

۱۴۷- دکتر مهرداد کاظمیان

۱۴۸- دکتر محمد رضا قاضی

۱۴۹- دکتر علی داداشی نژاد

۱۵۰- دکتر فاطمه زارع

https://akhbar-rooz.com/?p=15302 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x