یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

مقاومت بزرگ؛ بیانیه ی نهایی چهارمین کنفرانس سراسری حزب دموکراتیک خلق های ترکیه


چهارمین کنفرانس سراسری حزب دموکراتیک خلق های ترکیه در روزهای ۶-۷ ژوئن ۲۰۲۲ در آنکارا برگزار شد. این کنفرانس که مرحله ی آمادگی پنجمین کنگره ی حزب به شمار می رود، با حضور ۶۰۰ نماینده از استان ها و مناطق مختلف تشکیل شد. کنفرانس با احترام و قدردانی از همه رفقای از دست رفته که ارزش های بزرگی را در اندیشه و مبارزه حزب دموکراتیک خلق ها ایجاد کردند، و درود به فعالین زندانی و در تبعید کار خود را آغاز کرد.

در چهارمین کنفرانس ارزیابی های انتقادی و خودانتقادی مطرح شد. نیازهای سیاسی و تشکیلاتی دوره آتی مطرح شد و کنفرانس بار دیگر عزم خود را برای استقرار نظم دموکراتیک، آزادیخواهانه و برابری طلبانه علیه رژیم فاشیستی موجود و ایجاد دموکراسی گسترده مورد تاکید قرار داد.

کنفرانس بحران اقتصادی، غارت زیست محیطی، کشاورزی، دولت های محلی، جوانان، معلولان، پناهندگان و مهاجران، به ویژه مبارزه برای “رشد اتحاد دموکراتیک”، “ایجاد جمهوری دموکراتیک” و پایان دادن به “انزوای امرالی” و “نقض حقوق در زندان ها” را مورد بررسی قرار داد.

در بیانیه ی نهایی این کنفرانس از جمله بر موارد زیر تاکید شده است:

دوره ای تاریخی را پشت سر می گذاریم، اراده دمکراتیک را به نیروی اصلی تبدیل خواهیم کرد

سرمایه داری با تجربه یک بحران عمیق و چندگانه، خشونت را از طریق جنگ ها و مداخلات امپریالیستی با محوریت روسیه و ناتو گسترش می دهد تا به استثمار و هژمونی خود ادامه دهد. از سوی دیگر، منطقه خاورمیانه به دلیل بهره‌برداری از انرژی همچنان یک منطقه مهم درگیری است.

در حالی که دستاوردهای کردها در روژاوا تحت رهبری زنان، قدرت های جهانی و منطقه ای را آشفته می کند، مداخلات امپریالیستی که از بین بردن روندهای دموکراتیک در خاورمیانه را هدف قرار می دهد با حمایت حزب دمکرات کردستان و دولت ترکیه انجام می شود. قدرت های جهانی و همدستان محلی آنها بار دیگر خشونت را در بسیاری از مناطق خاورمیانه گسترش داده اند و باعث آواره شدن میلیون ها نفر و تبدیل آنها به موضوع چانه زنی بین المللی شده اند.

بحران هژمونی مشابهی که توسط قطب های سرمایه داری تجربه شده در ترکیه نیز تکرار می شود. با تعمیق بحران چندگانه، حکومت روز به روز قدرت خود را از دست می دهد و به سیاست های فاشیستی، جنسیتی، استثمارگرانه و مخرب زیست محیطی متوسل می شود.

حکومتی که خشونت را مطابق با دستور کار سرویس های جاسوسی در خارج از کشور گسترش می‌دهد، بر انواع ممنوعیت ها و ظلم تکیه می‌کند، به‌ویژه بر سیاست مرگ و نقض حقوق زندانیان در زندان‌ها. مقاومت مردم کرد و هزاران زندانی سیاسی ادامه دارد. زنان علیه نظام و ذهنیت مردانه مبارزه می کنند. کارگران و اتحادیه های کارگری برای حقوق خود مقاومت می کنند. جنبش های زیست محیطی اعتراض می کنند. امکان ندارد مخالفت ها و واکنش های اجتماعی فزاینده به ساختن یک زندگی دموکراتیک با وجود نظام منجر شود. زیرا نیروهای اپوزیسیون درون نظام نیز پشت سیاست های جنگی دولت صف آرایی کرده اند. تنها راه حل برای آینده دموکراتیک مردم ترکیه، تغییر اساسی و دموکراتیک نظام موجود است. راه حل؛ ایجاد جمهوری دموکراتیک است.

ما در چهارمین کنفرانس خود بار دیگر با قاطعیت بر تشدید مبارزه در عرصه های مختلف تاکید می کنیم. در حالی که ترکیه در حال گذر از یک شکست تاریخی است، ما مصمم هستیم جمهوری دموکراتیک را با مبارزه مشترک ستمدیدگان بسازیم.

 در این زمینه؛

ما جمهوری دموکراتیک را در دومین قرن خواهیم ساخت

جمهوری در ترکیه صد سال را پشت سر گذاشته است. دوره رژیم کنونی که وجود هویت‌ها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها و باورهای مادری متفاوت را انکار می‌کند و فاقد دموکراسی مبتنی بر حقوق اساسی جهانی است، منقضی شده است.

کنفرانس ما به عنوان کنفرانس کسانی که مصمم به دموکراسی، برابری، آزادی و عدالت در دوره آتی هستند، تصمیم دارد مبارزه و همبستگی مشترک برای رسیدن به هدف جمهوری دموکراتیک را تقویت کند. در این چارچوب، کنفرانس ما خواستار مبارزه ای متحد برای ساختن آینده مشترک برابر، آزاد و دموکراتیک است.

اتحاد دموکراتیک، قدرت سازنده ترکیه است

راه رهایی از ویرانی بزرگ ایجاد شده توسط دولت ترکیه و ارائه راه حل های دائمی برای مشکلات ساختاری با اتحاد نیروهای دموکراتیک امکان پذیر است که هدف آن بسیج گسترده ترین اقشار جامعه است. هدف کنفرانس ما تغییر سیستم حکومتی ریاست جمهوری که عامل بحران چندگانه در ترکیه است می باشد. ما استقرار نظمی دموکراتیک، آزادیخواهانه و برابری طلبانه و ایجاد دموکراسی گسترده را هدف اصلی خود تعیین کرده ایم. مردم ترکیه نه موظف به حمایت از «اتحاد خلق» هستند که دموکراسی را از بین برد و نه به اپوزیسیونی که قیمومیت و تکرار گذشته را می خواهد. به همین دلیل، هدف اصلی ما گسترش اتحاد دموکراتیک و اجتماعی کردن آن، خیابان به خیابان، محله به محله با سیاست راه سوم است.

مبارزه کارگری با بحران اقتصادی را افزایش خواهیم داد

مردم ترکیه بالاترین سطوح بیکاری و فقر، بدهی و سلب مالکیت را در تاریخ خود تجربه می کنند. دلیل اصلی بحران اقتصادی، سیاست‌های دولت است که سرمایه، دشمنی با نیروی کار و کارگران و هزینه‌های جنگ و تسلیحات را در اولویت قرار می‌دهد. در حالی که بحران اقتصادی باعث می‌شود میلیون‌ها نفر زیر مرز گرسنگی زندگی کنند، دولت با ادامه سیاست‌های جنگی خود نمی خواهد فریاد گرسنگان را بشنود. ما یک بار دیگر عزم خود را برای پایان دادن به استثمار نیروی کار و فقر در این کشور، از بین بردن بی عدالتی و نابرابری، و آزادی کار و مردم در کنار هم نشان می دهیم.

ما اتحاد صلح طلبانه را در برابر سیاست های جنگی و اشغالگری گسترش خواهیم داد

دولت ترکیه عملیات فرامرزی را در منطقه فدرال کردستان با تایید ناتو و قدرت های بین المللی و حمایت حزب دمکرات کردستان سازماندهی می کند. این نشان می دهد که برای ایجاد کریدورهای انرژی و تغییر ساختار جمعیتی منطقه، به سرزمین های شمال شرق سوریه که کوچکترین تهدیدی برای ترکیه نیست، حمله خواهد کرد. ما این سیاست کثیف را رد و محکوم می کنیم. ما مصمم به دفاع از صلح در برابر جنگ و اشغال و گسترش اتحاد صلح طلبانه هستیم.

راه حل دموکراتیک برای مشکل کردستان، صلح بزرگ در خاورمیانه

دولت ترکیه با افزایش خصومت علیه کردها و تعمیق بحران چندگانه ای که کشور در آن قرار دارد، بر سیاست های جنگ و درگیری پافشاری می کند. مسئله کردها باید به روش دموکراتیک و بر اساس گفتگو و مذاکره با همه طرفین حل و فصل شود. در غیر این صورت، نه دموکراتیزاسیون و نه صلح اجتماعی در ترکیه امکان پذیر نخواهد بود. حزب دموکراتیک خلق ها به انجام تمام مسئولیت های خود برای حل دموکراتیک و مسالمت آمیز مشکل کرد ادامه خواهد داد و بر موضع خود در این مورد پافشاری خواهد کرد.

بزرگترین مانع: انزوای امرالی باید پایان یابد

«من می گویم در عرض یک هفته احتمال درگیری را از بین می برم. من آن را حل می کنم، من مطمئن و برای یک راه حل آماده هستم. با این حال، دولت باید آنچه را که لازم است انجام دهد.» این واقعیت که آقای اوجالان به مدت ۲۳ سال در شرایط انزوای مطلق زندانی بوده است، بزرگترین مانع در راه حل دموکراتیک و مسالمت آمیز مشکل کرد است. در انزوا، مردم ترکیه نیز حق صلح و امید را از دست می دهند. درهای امرالی باید باز شود و شرایط زندگی آزادانه برای گفت‌وگو و راه‌حل مذاکره‌محور و صلحی که این سرزمین‌ها چندین دهه به آن نیاز داشته‌اند، فراهم شود.

زنان برای آزادی پایدار و در مبارزه مصمم هستند

ما همچنان به سازماندهی و مبارزه خود علیه فاشیسم و ​​ذهنیت مردانه سرمایه داری ایجاد شده توسط دولت هایی که بدون جنگ، بحران و خشونت نمی توانند در سراسر جهان زنده بمانند، ادامه می دهیم. می دانیم که «دو راه» که اشکال مشابه سلطه مردان را متفاوت نشان می دهد، آزادی، دموکراسی، صلح و برابری را برای زنان به ارمغان نخواهد آورد. ما بر افزایش همبستگی و مبارزه زنان علیه قتل عام زنان، سوء استفاده، تجاوز جنسی، کودک آزاری و استثمار کارگری در داخل و خارج از خانه اصرار داریم. ما از ریاست مشترک و نمایندگی برابر که دستاوردهای تاریخی زنان است و کنوانسیون استانبول دست نمی کشیم.

ما امروز و فردا را می سازیم

حزب دموکراتیک خلق ها، حزب جوانان و همچنین تمام اقشاری ​​است که خواهان دستیابی به برابری و آزادی هستند. ما از تاریخ آموخته ایم که؛ مقاومت جوانان و مردم در برابر جنگ ها همیشه وجود داشته است. ما با هم به تقویت مسیر حزب دموکراتیک خلق ها، که در آن جوانان، که قدرت پایه گذار امروز و فرداهای آزاد هستند، ابتکار عمل را به دست می گیرند و استقلال خود را در یک رابطه سیاسی برابر حفظ می کنند، ادامه می دهیم. این همچنین همراهی با جوانانی است که برای آزادی خود و حق برخورداری از آموزش، بهداشت، مسکن و حمل و نقل با کیفیت می جنگند. با قدرت و پویایی این مسیر را ادامه خواهیم داد.

کثرت گرایی مردم ترکیه را به مجلس خواهیم آورد

از نظر حزب دموکراتیک خلق ها، امکان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با منافع محدود و کوتاه مدت وجود ندارد. ما بر اساس منافع مردم ترکیه برخورد می کنیم. ما به مبارزه خود برای تبدیل پارلمان به پارلمانی کثرت گرا ادامه خواهیم داد. هدف ما در این مبارزه نمایندگی از ستمدیدگان، کارگران، زنان، مردم، فرهنگ‌ها، باورها، هویت‌های جنسیتی، معلولان و جوانان در پارلمان است. سیاست حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات پارلمانی علیه نیروهای مدافع وضعیت موجود و بلوک قدرت، راه سوم، یعنی گزینه دموکراتیک است.

در مورد اصول صحبت کنیم، نه اشخاص

نکته اصلی برای ما در انتخابات ریاست جمهوری این نیست که چه کسی نامزد خواهد بود، بلکه این است که سیاست ها و اصول دوره جدید چه خواهد بود. حزب ما آماده مذاکره در مورد سیاست های دوره جدید برای انتخابات ریاست جمهوری است. ما از طریق توافق بر روی اصول به منظور یک تحول دموکراتیک به این روند می پردازیم.

ما از ممنوع شدن هراس نداریم. ما با دفاع از و تقویت ایدئولوژی حزب دموکراتیک خلق ها به مبارزه ی خود ادامه می دهیم. حزب دموکراتیک خلق ها فقط یک نشانه مخالف قوی نیست. مدعی قدرت است. دفاع از حزب دموکراتیک خلق ها، دفاع از اعتراض اجتماعی، شجاعت و ساختن یک زندگی جدید در این زمان است. میلیون ها نفر میتینگ های حزب دموکراتیک خلق ها، را در ۸ مارس، نوروز و ۱ مه پر کرده اند. حزب ما حزب علویانی است که به مبارزه خود برای آزادی عقیده و شهروندی برابر ادامه می دهند. حزب هویت جنسی و جهت گیری زنانی است که با سلطه مردان مبارزه می کنند. حزب اکولوژیست ها و کل ستمدیدگانی است که در مقابل غارت طبیعت ایستاده اند. علیرغم انواع توطئه ها، این اقشار اجتماعی هرگز درمانده و بدون گزینه نخواهند بود.

ما با قدرت، اشتیاق، عزم و امیدی که در مبارزات تاریخی و سرانجام در چهارمین کنفرانس ما آشکار شد، به سوی پنجمین کنگره بزرگ عادی خود حرکت می کنیم. حزب دموکراتیک خلق ها همچنان مدعی است که می تواند مشکلات ترکیه را حل کرده و امید مردم باشد. ما همه کسانی را که می خواهند امید و مبارزه را افزایش دهند و می گویند “آینده هستیم” به این راه باشکوه دعوت می کنیم، مقاومت بزرگ، راهپیمایی بزرگ.

https://akhbar-rooz.com/?p=157176 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x