دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ناصر زراعتی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

ندامت در پیرانه سری…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹٨ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹)
جلال آل احمد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
کاریکلماتور ۶
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
کاریکلماتور ۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۷)
کاریکلماتور ۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۶ (۲۷ می ۲۰۱۷)
کاریکلماتور ۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
کاریکلماتور (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
کاریکلماتور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
انگشتر گمشده ی من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۶ (۲۹ مارس ۲۰۱۷)
طبقاتِ اجتماعی در ادبیّات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ (۷ فوریه ۲۰۱۷)
در جست‌وجو‌ی زمان از دست رفته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
تاریخ و ادبیّاتِ داستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۶)
نامه ای به پرویز قلیچ خانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶)
این روز ها…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
به یادِ دوستِ عزیزِ رفته مصطفا اسلامیّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
کشکول (۹)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ۸
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۷)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۴ (۹ نوامبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۶)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۴ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۵)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۴ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری ۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۳)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۴ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (یک)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۴ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو رفیق زیرِ باران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
یادی از سیمین خانم بهبهانی و نامه ای از او
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ (۲۱ اوت ۲۰۱۵)
یادی از دکتر حافظ فرمانفرماییان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۴ (۱۷ اوت ۲۰۱۵)
قصاص
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
شرح پریشانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)
یادی از دوست: منصور کوشان که رفت!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹٣ (۱٣ فوریه ۲۰۱۵)
شاعری که میخواست اصلش نباشد…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣۹٣ (٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
یک سکانس از فیلمنامه ی «آقا مسعود در سیما»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٣ (٣۰ می ۲۰۱۴)
در این جنگل…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱ می ۲۰۱۴)
یاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٣ (۱۲ آوریل ۲۰۱۴)
یک ماجرای ساده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۲ (۱۰ مارس ۲۰۱۴)
به یادِ منصور کوشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۲ (۱ مارس ۲۰۱۴)
این روزها… (۲۵)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۲ (۱٣ فوریه ۲۰۱۴)
یک تذکر کوچک…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۲ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
آمد و رفت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۲ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٣)
این روزها [بیست]
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۲ (۹ اوت ۲۰۱٣)
این روزها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۲ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱٣)
این روزها (یازده)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۲ (۱۷ ژوئن ۲۰۱٣)
روزها [چهار]
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۲ (۲۹ می ۲۰۱٣)
این روزها [سه]
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۱ می ۲۰۱٣)
این روزها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۶ می ۲۰۱٣)
مقداری از شب…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲٨ آوریل ۲۰۱٣)
سه شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۲ آوریل ۲۰۱٣)
پَرهیب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱٣)
در یک روزِ مِه آلود و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۱ (۱ ژانویه ۲۰۱٣)
حدیث
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۱ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۲)
در یک روز زمستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۱ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۲)
دو شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۱ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۲)
دو شعر کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۱ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۲)
پائیزِ نَوَد و یک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲)
آلبوم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۱ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۲)
دخترِ عاشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۱ (۹ اکتبر ۲۰۱۲)
دفترچه ی جلدقرمز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۱ (۱ اکتبر ۲۰۱۲)
خلاص شدنِ جوانی سیاه‌پوست در گوتنبرگِ سوئد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲)
یادی از فخری خانم گلستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۱ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۲)
شهرنو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۱ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۲)
فضله بر تاج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۱ (۲۱ مارس ۲۰۱۲)
این سوژه هایِ زیبایِ جاندار…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۰ (۱۵ مارس ۲۰۱۲)
آوازِ ابوعطایِ مقامِ امنیتی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۰ (۲۶ فوریه ۲۰۱۲)
یادی از دوستی شاعر که رفت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۰ (۷ فوریه ۲۰۱۲)
دوشعرِ مُتضاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۰ (٨ ژانویه ۲۰۱۲)
سرما و طوفان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۰ (۲ ژانویه ۲۰۱۲)
بودن یا نبودن؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۰ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۱)
خانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣۹۰ (٣ سپتامبر ۲۰۱۱)
زیرِ بارانِ تابستان…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۰ (۲۹ اوت ۲۰۱۱)
راه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲۲ اوت ۲۰۱۱)
فوّاره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۰ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۱)
تقصیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ (٣۱ می ۲۰۱۱)
این‌همه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۰ (۲۵ می ۲۰۱۱)
نُروژیها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨۹ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۰)
سکوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣٨۹ (۹ اکتبر ۲۰۱۰)
باران و آدمیزاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣٨۹ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
لمسِ خوشبختی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣٨۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰)
گفت‌وگو با جعفر والی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨۹ (۱۶ اوت ۲۰۱۰)
برایِ جوانانِ ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣٨۹ (۴ ژوئن ۲۰۱۰)
نُه شعرِ کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣٨۹ (٣۱ می ۲۰۱۰)
سیزده شعرِ کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٣ می ۲۰۱۰)
انتشارِ یک نامه و یک یادداشتِ کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣٨٨ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹)
چند کلام حرف دوستانه با عباس میلانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣٨۷ (۲۷ نوامبر ۲۰۰٨)
یازده پاییزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣٨۷ (۲۱ ژوئیه ۲۰۰٨)
اندک ‌سهمی از بهار…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣٨۷ (۱۱ آوریل ۲۰۰٨)
یک داستانِِ ساده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨۶ (٣۱ اکتبر ۲۰۰۷)
به‌یادِ مهربان و روشنِ دوست، زری غفاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣٨۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۰۷)
روشنک داریوش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣٨۶ (۲ آوریل ۲۰۰۷)
چهار شعر کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۵ (٨ مارس ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=16774 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x