ناصر زراعتی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

ندامت در پیرانه سری…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹٨ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹)
جلال آل احمد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
کاریکلماتور ۶
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
کاریکلماتور ۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۷)
کاریکلماتور ۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۶ (۲۷ می ۲۰۱۷)
کاریکلماتور ۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
کاریکلماتور (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
کاریکلماتور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
انگشتر گمشده ی من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردین ۱٣۹۶ (۲۹ مارس ۲۰۱۷)
طبقاتِ اجتماعی در ادبیّات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ (۷ فوریه ۲۰۱۷)
در جست‌وجو‌ی زمان از دست رفته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
تاریخ و ادبیّاتِ داستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۶)
نامه ای به پرویز قلیچ خانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶)
این روز ها…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
به یادِ دوستِ عزیزِ رفته مصطفا اسلامیّه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
کشکول (۹)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ۸
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۷)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۴ (۹ نوامبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۶)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۴ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۵)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۴ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری ۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۳)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۴ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۵)
کشکولِ ناصری (یک)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۴ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو رفیق زیرِ باران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
یادی از سیمین خانم بهبهانی و نامه ای از او
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ (۲۱ اوت ۲۰۱۵)
یادی از دکتر حافظ فرمانفرماییان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۴ (۱۷ اوت ۲۰۱۵)
قصاص
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
شرح پریشانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)
یادی از دوست: منصور کوشان که رفت!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹٣ (۱٣ فوریه ۲۰۱۵)
شاعری که میخواست اصلش نباشد…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣۹٣ (٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
یک سکانس از فیلمنامه ی «آقا مسعود در سیما»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٣ (٣۰ می ۲۰۱۴)
در این جنگل…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱ می ۲۰۱۴)
یاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٣ (۱۲ آوریل ۲۰۱۴)
یک ماجرای ساده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۲ (۱۰ مارس ۲۰۱۴)
به یادِ منصور کوشان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۲ (۱ مارس ۲۰۱۴)
این روزها… (۲۵)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۲ (۱٣ فوریه ۲۰۱۴)
یک تذکر کوچک…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۲ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
آمد و رفت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱٣۹۲ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٣)
این روزها [بیست]
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۲ (۹ اوت ۲۰۱٣)
این روزها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۲ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱٣)
این روزها (یازده)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۲ (۱۷ ژوئن ۲۰۱٣)
روزها [چهار]
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۲ (۲۹ می ۲۰۱٣)
این روزها [سه]
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۱ می ۲۰۱٣)
این روزها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۶ می ۲۰۱٣)
مقداری از شب…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲٨ آوریل ۲۰۱٣)
سه شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۲ آوریل ۲۰۱٣)
پَرهیب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱٣)
در یک روزِ مِه آلود و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۱ (۱ ژانویه ۲۰۱٣)
حدیث
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۱ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۲)
در یک روز زمستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۱ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۲)
دو شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۱ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۲)
دو شعر کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۱ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۲)
پائیزِ نَوَد و یک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲)
آلبوم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۱ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۲)
دخترِ عاشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۱ (۹ اکتبر ۲۰۱۲)
دفترچه ی جلدقرمز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۱ (۱ اکتبر ۲۰۱۲)
خلاص شدنِ جوانی سیاه‌پوست در گوتنبرگِ سوئد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲)
یادی از فخری خانم گلستان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۱ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۲)
شهرنو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۱ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۲)
فضله بر تاج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱٣۹۱ (۲۱ مارس ۲۰۱۲)
این سوژه هایِ زیبایِ جاندار…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۰ (۱۵ مارس ۲۰۱۲)
آوازِ ابوعطایِ مقامِ امنیتی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۰ (۲۶ فوریه ۲۰۱۲)
یادی از دوستی شاعر که رفت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۰ (۷ فوریه ۲۰۱۲)
دوشعرِ مُتضاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۰ (٨ ژانویه ۲۰۱۲)
سرما و طوفان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۰ (۲ ژانویه ۲۰۱۲)
بودن یا نبودن؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۰ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۱)
خانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱٣۹۰ (٣ سپتامبر ۲۰۱۱)
زیرِ بارانِ تابستان…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۰ (۲۹ اوت ۲۰۱۱)
راه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۰ (۲۲ اوت ۲۰۱۱)
فوّاره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۰ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۱)
تقصیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ (٣۱ می ۲۰۱۱)
این‌همه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۰ (۲۵ می ۲۰۱۱)
نُروژیها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨۹ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۰)
سکوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣٨۹ (۹ اکتبر ۲۰۱۰)
باران و آدمیزاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣٨۹ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
لمسِ خوشبختی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣٨۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰)
گفت‌وگو با جعفر والی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨۹ (۱۶ اوت ۲۰۱۰)
برایِ جوانانِ ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣٨۹ (۴ ژوئن ۲۰۱۰)
نُه شعرِ کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣٨۹ (٣۱ می ۲۰۱۰)
سیزده شعرِ کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٣ می ۲۰۱۰)
انتشارِ یک نامه و یک یادداشتِ کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣٨٨ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹)
چند کلام حرف دوستانه با عباس میلانی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣٨۷ (۲۷ نوامبر ۲۰۰٨)
یازده پاییزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣٨۷ (۲۱ ژوئیه ۲۰۰٨)
اندک ‌سهمی از بهار…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣٨۷ (۱۱ آوریل ۲۰۰٨)
یک داستانِِ ساده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨۶ (٣۱ اکتبر ۲۰۰۷)
به‌یادِ مهربان و روشنِ دوست، زری غفاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣٨۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۰۷)
روشنک داریوش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣٨۶ (۲ آوریل ۲۰۰۷)
چهار شعر کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۵ (٨ مارس ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=16774 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More